Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkashttp://library.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://library.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkashttp://library.lv/http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50380&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50380&type=1JaunieguvumiLNerBAudiogrāmatasLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaNobela prēmija literatūrāliterārs apskatsLiterārais apskats KOMPASS #2<p><strong>2019. gadā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka uzsāka jaunu pasākumu ciklu "Kompass", kura mērķis ir divas reizes gadā apskata veidā iepazīstināt interesentus ar aktuāliem un aizraujo&scaron;iem literāriem procesiem, notikumiem, autoriem un darbiem, &scaron;ādi palīdzot lasītājiem orientēties pla&scaron;ajā literatūras pasaulē un bibliotēkas grāmatu piedāvājumā.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Pirmais literārais apskats notika aprīlī&nbsp;un izpelnījās pozitīvu novērtējumu no apmeklētāju puses, tāpēc Daugavpils filiālbibliotēka ar prieku izziņo nākamo "Kompasu", kur&scaron; notiks 31. oktobrī plkst. 13.00! Jāpievēr&scaron; uzmanība tam, ka remonta dēļ pasākums tiks rīkots Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils TO telpās Čiekuru ielā 5-17.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;oreiz "Kompass" piedāvās:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; iepazīties ar jaunieguvumiem audio formātā un parastajā iespiedrakstā, kurus bibliotekāri uzskata par īpa&scaron;iem un vērtīgiem;<br />&ndash; uzzināt, kuru audiogrāmatu sabiedrībā jāsvin Starptautiskā mūzikas diena, kas ik gadu ievada oktobri;<br />&ndash; iepazīt tuvāk 2017. gada Nobela prēmijas laureātu Kadzuo I&scaron;iguro un viņa daiļrades fenomenu;<br />&ndash; atklāt, kas tā ir par&nbsp;<em>Maņuņu,&nbsp;</em>kura spējusi uz sitiena iekarot daudzu valstu lasītāju sirdis.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un attēli var tikt izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50312&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50312&type=1Grāmatas atvēršanas svētkiLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaGrāmatas "Klusie vēstures veidotāji" atvēršanas svētki<p>2019. gada septembrī veiksmīgi noslēdzās Latvijas Neredzīgo bibliotēkas projekts "Pasākumu cikls "Klusie vēstures veidotāji"", kura ietvaros tika godinātas 30 ievērojamas personības, kuras sniegu&scaron;as lielu ieguldījumu dažādās sabiedrības darbības jomās, veicinot Latvijas neredzīgo kopienas attīstību.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tagad arī&nbsp;<span>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas</span> Daugavpils filiālbibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem būs iespēja iepazīties ar projekta rezultātiem - grāmatu &ldquo;Klusie vēstures veidotāji&rdquo;, kura ir ne tikai vērtīga dāvana Latvijas sabiedrībai, bet arī aizraujo&scaron;a lasāmviela, kura iepazīstina ar&nbsp;neredzīgo kopienas veido&scaron;anās pirmsākumiem, vēsturisku attīstību un tagadni. Grāmata ir izdota audio formātā, palielinātajā drukā un Braila rakstā, kā arī pieejama&nbsp;tie&scaron;saistē bibliotēkas mājaslapā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Starptautiskajā baltā spieķa dienā, 15. oktobrī, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas&nbsp;Daugavpils filiālbibliotēka rīkos grāmatas&nbsp;&ldquo;Klusie vēstures veidotāji&rdquo; atvēr&scaron;anas svētkus, kuri notiks Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils TO telpās (Čiekuru ielā 5-17).&nbsp;Pasākums sāksies plkst. 13.00 un piedāvās iepazīt grāmatā iekļautu personību dzīvesstāstus, aptverot laiku no 19. gadsimta vidus līdz pat mūsdienām!</p> <p><strong><br /></strong></p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un attēli var tikt izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49655&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49655&type=1LNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaLasītveicināšanas pasākumiPasākumu cikls bērniemVasaras brīvlaika aktivitāšu cikls bērniem "Kopā ir jautrāk!"<p><span>2019. gada 12. jūnijā plkst. 14 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā tiks atklāts vasaras brīvlaika pasākumu cikls "Kopā ir jautrāk!", kas ir paredzēts 1.-6. klases audzēkņiem. Tā ietvaros bērniem tiks piedāvātas izglītojo&scaron;as tematiskas spēles, jautri konkursi, kā arī atraktīvas lasī&scaron;anu <span>un rado&scaron;umu&nbsp;</span>veicino&scaron;as aktivitātes.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Pasākumu cikla "Kopā ir jautrāk!" aktivitātes norisināsies tre&scaron;dienās plkst. 14:</span></p> <p><span>- 12. un 19. jūnijā;<br /> - 3., 10., 17. un 24. jūlijā.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><strong><span>Uz tik&scaron;anos bibliotēkā vasarā!</span></strong><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><em><span>Informējam, ka pasākumi tiks fotografēti un</span></em><span>&nbsp;<em><span>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</span></em></span></p>Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49217&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49217&type=1LNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaleģendasBaltā galdauta svētkiLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaVirtuāls ceļojumsLatvijas muižas un pilisVirtuāls ceļojums pa Latvijas muižām un pilīm<h3>Pēc viena gada pārtraukuma Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka atkal aicina svinēt jau par tradīciju kļuvu&scaron;os Baltā galdauta svētkus, sanākot kopā bibliotēkā un iepazīstot Latvijas nacionālos dārgumus - &scaron;oreiz pilis un muižas.</h3> <p>Latvijas pilis un muižas ir unikāli mūsu zemes pagātnes liecinieki, mūsu kopīgais kultūrvēsturiskais mantojums, kura vērtību nav iespējams izteikt skaitļos. Un nav svarīgi, kuras tautas pārstāvji - vācie&scaron;i, poļi vai krievi - liku&scaron;i pamatu &scaron;im mantojumam: piļu un muižu vēsturi veidoju&scaron;i un ietekmēju&scaron;i arī parasti cilvēki, un tā ir daļa no Latvijas stāsta. Tie&scaron;i pilis un muižas, to bagātā vēsture bija viena no lasītāju ierosinātajām tēmām pirms trim gadiem notiku&scaron;ajā Baltā galdauta svētku mēģinājumā, un tā ir pelnījusi kļūt par &scaron;ī gada pasākuma vadmotīvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Baltā galdauta svētku pasākums notiks 3. maijā plkst. 13.00 un piedāvās doties virtuālā ceļojumā uz četrām brīni&scaron;ķīgām pilīm un muižām, iepazīstoties ar to izskatu, iekārtojumu, vēsturi, iemītniekiem, kā arī daudzajām leģendām un nostāstiem.</p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Virtuālā ceļojuma laikā klātbūtnes efektu palīdzēs radīt mūzikas skaņdarbi un skaņu efekti, un pirmais pieturas punkts būs par Červonku dēvētā Vecsalienas muižas pils. Kādas ir pārējās trīs pilis - tas lai paliek noslēpums!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48938&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48938&type=1JaunieguvumiapskatsLNerBAudiogrāmatasLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaliterārs apskatsPirmais literārais apskats "Kompass"<p>Ik gadu pasaules grāmatnīcu un bibliotēku plauktos, kā arī elektroniskajā vidē nonāk tūksto&scaron;iem jaunu izdevumu dažādās literatūras nozarēs, neticami strauji papildinot un bagātinot cilvēces zinā&scaron;anu bāzi un iepriek&scaron; radīto literāro mantojumu. Arī dzīve daiļliteratūras jomā kūsā, parādoties jaunām tendencēm, intrigām, talantiem un brīni&scaron;ķīgām grāmatām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lai palīdzētu lasītājiem orientēties pla&scaron;ajā literatūras pasaulē un bibliotēkas grāmatu piedāvājumā, iepazīstinātu ar aktuāliem notikumiem, autoriem un viņu darbiem, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka no 2019. gada piedāvā interesentiem literāru apskatu "Kompass", kuru iecerēts rīkot divas reizes gadā.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Pirmais apskats notiks 12. aprīlī plkst. 13, un tajā būs iespējams:<br /></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> <p>- atcerēties februārī mūžībā aizgāju&scaron;o rakstnieci Rozamundu Pilčeri;<br />- iepazīt tuvāk Andri Akmentiņu un viņa romānu"Skolotāji" - noslēdzo&scaron;o vēstures romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" darbu, kur&scaron; &scaron;ogad ieskaņots audio formātā;<br />- iepazīties ar vairākiem spilgtiem mūsdienu autoriem no Latvijas, Krievijas un ASV;<br />- uzzināt, kuriem no jaunieguvumiem audio formātā un parastajā iespiedrakstā, pēc bibliotekāru domām, jāpievēr&scaron; īpa&scaron;a uzmanība.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48310&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48310&type=1VēsturenovadpētniecībaLNerBTikšanās ar interesantiem cilvēkiemLatvijas Neredzīgo bibliotēkaKolekcionēšanaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaNovadpētniecības lasījumu cikla "Daugavpils mozaīka" noslēguma pasākums<p>No 2019. gada 9. janvāra līdz 13. februārim - se&scaron;u tre&scaron;dienu garumā - Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka piedāvāja interesentiem novadpētniecības lasījumu ciklu "Daugavpils mozaīka", kas bija veltīts Daugavpils un tajā dzīvojo&scaron;u tautību vēsturei. Lasījumu cikla sagatavo&scaron;anā tika izmantoti bibliotēkas novadpētniecības materiāli un krājums, un tas tika rīkots ar mērķi darīt pieejamu bagātīgu kultūrvēsturisku informāciju par Daugavpili, kura diemžēl nav pielāgota audio formātā vai Braila rakstā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novadpētniecības lasījumus kopumā apmeklēja 93 cilvēki, kuri izrādīja dzīvu interesi par Daugavpilī dzīvojo&scaron;u tautību - krievu, latvie&scaron;u, poļu, baltkrievu, ebreju, vācie&scaron;u, lietuvie&scaron;u un čigānu - vēsturi, izzinot to caur interesantu un maz zināmu faktu, personību un notikumu prizmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Noslēdzot lasījumu ciklu "Daugavpils mozaīka", bibliotēka aicina lasījumu cikla apmeklētājus un citus interesentus 27. februārī plkst. 14 uz tik&scaron;anos ar novadpētnieku, kolekcionāru un baltkrievu kultūrizglītības biedrības "Uzdim" līdzdibinātāju Nikolaju Pavloviču, kuram ir liela pieredze apslēptās mantas atra&scaron;anā un daudz interesantu stāstu pūrā.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48046&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48046&type=1LNerBInternetbankaLatvijas Neredzīgo bibliotēkaDigitālās prasmesLNerB Daugavpils filiālbibliotēkainformatīva tikšanāsInformatīva tikšanās ar "Swedbank" pārstāvi<p>Sakarā ar stingrākām Eiropas Savienības prasībām banku klientu digitālajai autentifikācijai, kuras stājas spēkā &scaron;ī gada septembrī (ES Komisijas Deleģētā regula 2018/389), daudzas Latvijas bankas pilnībā pāriet uz dro&scaron;iem autentifikācijas risinājumiem - kodu kalkulatoriem un mobilajām lietotnēm. Lielākās bankas (<em>SEB</em>, <em>Swedbank</em>, <em>PNB BANKA</em>) 2019. gada gaitā pilnībā atteiksies no kodu kartēm, un viena no pirmajām būs banka <em>Swedbank</em>, kura&nbsp;9. septembrī slēgs kodu kartes bankas digitālo pakalpojumu izmanto&scaron;anai.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkas apmeklētāju vidū ir daudz <em>Swedbank</em> klientu, kuri izmanto bankas internetbanku, tomēr nelieto viedierīces un tāpēc satraucas par jauninājumiem. &Scaron;ādiem klientiem no marta banka piedāvās vairākus kalkulatoru veidus - gan neredzīgajiem un vājredzīgajiem, gan senioriem pielāgotus kalkulatorus.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rūpējoties par informācijas pieejamību un savu apmeklētāju digitālajām prasmēm, bibliotēka 2019. gada 8. februārī plkst. 10.00 organizē tik&scaron;anos ar <em>Swedbank</em> Daugavpils filiāles pārstāvi, lai sniegtu iespēju laicīgi sagatavoties pārmaiņām un nepastarpināti saņemt skaidru informāciju par pāreju no kodu kartēm uz kalkulatoriem, kalkulatoru veidiem, cenām, lieto&scaron;anas principiem un rīcību pārejas periodā.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47417&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47417&type=1dzejas vakarsLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaDzejnieces Gaļinas Kolenkovas autorvakars "Sirds dziesma nenosalst"<p><strong>2018. gada 14. decembrī plkst. 13.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā&nbsp;notiks dzejnieces Gaļinas Kolenkovas (Līvāni) autorvakars &ldquo;Sirds dziesma nenosalst&rdquo;.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span> Tajā varēs dzirdēt gan dzeju no autores pēdējā krājuma&nbsp;</span><em>Калина горькая</em><span>&nbsp;(&ldquo;Rūgtās irbenes&rdquo;), gan pavisam jaunus un nekur nepublicētus dzejoļus &ndash; par sirdij tuvo Latgali, dabas rosinātām pārdomām un jūtām, sabiedrības tikumiem un netikumiem, par draugiem un, protams, mīlestību. Gai&scaron;s, personisks, emocionāls un no sirds &ndash; tāds gaidāms pēdējais 2018. gada pasākums Daugavpils filiālbibliotēkā.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uz tik&scaron;anos bibliotēkā!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em><strong><br /></strong></p>Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47309&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47309&type=1Grāmatas atvēršanas svētkiLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkataktilā grāmataLatvijas simtgadeLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaTaktilās grāmatas "Latvijas simboli" atvēršanas svētki<p><strong>2018. gada 30. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā notiks Latvijas 100. dzim&scaron;anas dienai veltītas taktilās grāmatas &ldquo;Latvijas simboli&rdquo; atvēr&scaron;anas svētki.&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Pasākuma pirmajā daļā, &scaron;ķirstot skaistām taustāmām ilustrācijām bagāto izdevumu, kuru darinājis Daugavpils pilsētas Bērnu un jaunie&scaron;u centra &ldquo;Jau<span class="text_exposed_show">nība&rdquo; audzēkņu un pedagogu kolektīvs,</span>&nbsp;ar stāstu un atraktīvu aktivitā&scaron;u palīdzību tiks izzināti grāmatā iekļautie simboli, kuru vidū ir ne tikai valsts, bet arī dabas un kultūras simboli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Savukārt pasākuma otrajā daļā tiks apkopotas un pārrunātas akcijas &ldquo;Mēs lepojamies!&rdquo; gaitā pieteiktās vērtības, kuras bibliotēkas apmeklētāji kop&scaron; maija formulēja uz īpa&scaron;as tāfeles bibliotēkā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46806&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46806&type=1Grāmatas atvēršanas svētkiLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaEbreju kopienaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaJosifa Ročko grāmatas atvēršanas svētki<p><strong>2018. gada 26. oktobrī plkst. 13.00 Latviajs Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā notiks ievērojamā Latvijas ebreju vēstures pētnieka, pedagoga un muzeja &ldquo;Ebreji Daugavpilī un Latgalē&rdquo; vadītāja Josifa Ročko jaunās grāmatas&nbsp;<em>Знаменитые евреи Латгалии</em>&nbsp;(&ldquo;Ievērojami Latgales ebreji&rdquo;) 1. sējuma atvēr&scaron;anas svētki.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Jaunā grāmata ir autora veltījums Latvijas 100 gadu jubilejai un saisto&scaron;ā veidā iepazīstina ar 120 slaveniem ebrejiem &ndash; zinātniekiem, māksliniekiem, politiķiem, ārstiem un daudzu citu darbības jomu pārstāvjiem, kuru dzīve bija saistīta ar Daugavpili (Dinaburgu, Dvinsku) laika periodā no 1820. līdz 1920. gadam. 372 lappu&scaron;u biezajā sējumā var atrast ziņas gan par starptautiski atzītām personībām, piemēram, komponistu Oskaru Stroku vai mākslinieku Marku Rotko, gan par mazāk zināmiem ebrejiem, kuru sasniegtais un paveiktais dažādās pasaules malās var sagādāt grāmatas lasītājam ne vienu vien pārsteigumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Josifa Ročko grāmata&nbsp;<em>Знаменитые евреи Латгалии&nbsp;</em>ir vērtīgs un viegli lasāms kultūrvēsturisks izdevums, kas patiks jebkuram lasītājam, kuram nav vienaldzīga Latvijas un Latgales vēsture, no kuras ebreju kopienas vēsture nav no&scaron;ķirama.&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Aicinām uzzināt vairāk par grāmatu un tajā aprakstītajām personām, tiekoties ar autoru Josifu Ročko grāmatas atvēr&scaron;anos svētkos!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong style="font-size: 13.6px;"> </strong></p> <p><em>Informējam, ka pasākuma gaita tiks fotografēta un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46676&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46676&type=1Izstādes atklāšanaLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaStarptautiskā Baltā spieķa dienaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkataktilās fotogrāfijas3D maketivides pieejamībaIekļaujošās izstādes “Pieskāriens” atklāšana<p><strong>Iepazīt ar pirkstu galiem Rīgas tiltu un baznīcu arhitektonisko skaistumu, pieskarties tās ievērojamākajām vietām un gūt priek&scaron;statu par to, kā izskatās mūsu valsts galvaspilsēta &ndash; tas kļūs iespējams biedrības&nbsp;<em>Socintegra</em>&nbsp;(Rīga) iekļaujo&scaron;ajā izstādē &ldquo;Pieskāriens&rdquo; no 15. līdz 26. oktobrim Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Izstāde tiek rīkota Starptautiskās Baltā spieķa dienas (15. oktobris) sakarā un iepazīstina ar biedrības&nbsp;<em>Socintegra&nbsp;</em>darbību vides, informācijas un kultūras pieejamības uzlabo&scaron;anā cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Izstādē eksponētās taktilās Rīgas skatu fotogrāfijas un arhitektūras objektu 3D maketi sniedz unikālu iespēju neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem ar taustes palīdzību rast priek&scaron;statu par Rīgas pilsētvidi un arhitektūras mantojumu, ko pilsētas iedzīvotāji un viesi ik dienu bauda ar acīm. Lielisks izstādes papildinājums, kur&scaron; nebija pieejams izstādes apmeklētājiem Rīgā 2015. gadā, ir audiogids.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izstādes &ldquo;Pieskāriens&rdquo; atklā&scaron;anas pasākums notiks 15. oktobrī plkst. 13.00.&nbsp;Tajā būs iespēja satikt biedrības&nbsp;<em>Socintegra&nbsp;</em>vadītāju Mariju Kožarinu un uzzināt par biedrības pieredzi vides pieejamības veicinā&scaron;anā, universālā dizaina principu ievie&scaron;anā (taktilās kartes, plāni, informatīvie stendi u.c.), kā arī muzeju ekspozīciju, izstāžu, mākslas darbu pielāgo&scaron;anā neredzīgajiem un vājredzīgajiem gan Latvijā, gan ārpus tās.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākuma apmeklētāji tiks aicināti uzdot jautājumus, izteikt viedokli un dalīties savā pieredzē attiecībā uz vides pieejamību 21. gadsimtā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākuma gaita tiks fotografēta un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45839&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45839&type=1LNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkatematiska izstādeLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaPasaules nedzirdīgi neredzīgo dienaHelēna Kellerenedzirdīgi neredzīgieIzstāde "Helēna Kellere. Viņpus tumsas un klusuma"<p><em>Labākās un skaistākās lietas pasaulē nevar ieraudzīt, tām nevar pat pieskarties -</em><br /><em> tās ir jāsajūt ar sirdi</em>.&nbsp;(Helēna Kellere)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pēdējos gados Latvijā aizvien vairāk aktualizē nedzirdīgi neredzīgo problēmas, tomēr joprojām nav zināms, cik tādu cilvēku dzīvo Latvijā un kā viņi apgūst valodu, saskarsmes prasmes, iegūst izglītību, dzīvo ikdienā. Tomēr par to, ka personas ar vienlaicīgu dzirdes un redzes zudumu spēj sasniegt ļoti daudz, liecina vairāki iedvesmojo&scaron;i dzīvesstāsti, kuru vidū arī nedzirdīgi neredzīgās amerikānietes Helēnas Kelleres - rakstnieces, sabiedriskās darbinieces un skolotājas - dzīvesstāsts.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tas, ko dzīves laikā paveica Helēna Kellere (1880-1968) savas talantīgās pedagoģes Annas Salivanas vadībā, ir patiesi apbrīnas vērts un izpelnījās cieņas un sajūsmas apliecinājumus no ievērojamākajiem pasaules cilvēkiem - Marka Tvena, Aleksandra Bela, Čārlija Čaplina, Eiropas karaļnamu pārstāvjiem. Viņa spēja pārkāpt pāri tumsas un klusuma uzliktajām robežām un veltīja savu dzīvi, lai palīdzētu citiem, stāstot par savu pieredzi un darbojoties kā cilvēktiesību aktīviste daudzās pasaules valstīs.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kas bija Helēna Kellere, kuras dzīvei veltītas ne tikai viņas pa&scaron;as un citu sarakstītās grāmatas, bet arī filmas un teātra izrādes, kā viņa komunicēja ar apkārtējo pasauli un spēja sasniegt tik daudz - par to iespējams uzzināt no 2018. gada 25. jūnija līdz 27. jūlijam izstādē "Helēna Kellere. Viņpus tumsas un klusuma" Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā.&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Izstāde veltīta Pasaules nedzirdīgi neredzīgo dienai, kas tiek atzīmēta 27. jūnijā - Helēnas Kelleres dzim&scaron;anas dienā, un to veido bagātīgs Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Tifloloģijas kabineta sagatavotais izstādes materiālu klāsts, tai skaitā Braila rakstā un palielinātajā drukā. Izstādes eksponātu vidū - arī pa&scaron;as Helēnas Kelleres 22 gadu vecumā sarakstītā grāmata "Mans dzīvesstāsts" audio formātā krievu valodā, savukārt latviski ieskaņota Aleksandras Toliverovas grāmata "Helēna Kellere - kādas neredzīgas un kurlmēmas meitenes dzīvesstāsts".</p>Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45695&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45695&type=1Pilsētas svētkiliteratūras izstādeLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaDokumentālie romāniAnita LiepaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaNovadniecei Anitai Liepai veltīta izstāde<p><strong>Daugavpils pilsētas svētku (04.06.-10.06.) sakarā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka aicina lasītājus un citus interesentus ar izstādes palīdzību iepazīt tuvāk ievērojamo latvie&scaron;u rakstnieci, Triju Zvaigžņu ordeņa īpa&scaron;nieci un Daugavpils pilsētas Goda pilsoni Anitu Liepu (1928), kura &scaron;ogad atzīmē 90 gadu jubileju.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Anita Liepa, nākusi no virsnieku dzimtas, vienmēr ir bijusi kareivīga un brīvdomīga, par ko dzīves laikā iekūlusies neskaitāmās nepatik&scaron;anās. Viņas dzimtas un pa&scaron;as liktenis, ko malu&scaron;as 20. gadismta Latvijas vēstures dzirnavas, radis atspulgu daiļradē, ko lielākoties raksturo autobiogrāfiskums. Trimdas gadi Vācijā, ieslodzījums PSRS ziemeļu nometnēs, aktīva dalība Tautas frontē, arhīvu dokumentu pētī&scaron;ana un radinieku pēdu meklē&scaron;ana dažādos biju&scaron;ās Padomju Savienības nostūros - Anitas Liepas dzīve pati par sevi sniegusi bagātīgu materiālu darbiem, tāpēc, lasot viņas dokumentālos romānus, var garīgi tuvoties rakstnieces personībai un biogrāfijai, uzzinot daudz interesantu vēsturisku faktu arī par Daugavpili.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Literatūras izstāde "Viss, kas ir bijis, ir bijis labi..." atvērta no 2018. gada 4. līdz 22. jūnijam un piedāvā ne tikai rakstnieces darbus un intervijas ar autori, bet arī īpa&scaron;u grāmatu izlasi, ko autore augstu vērtē vai dēvē par savām mīļākajām grāmatām. Ko lasa Anita Liepa? Nāciet uzzināt uz mūsu bibliotēku!</strong></p>Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45357&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45357&type=1lekcijaLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaEbreju kultūraLNerB Daugavpils filiālbibliotēkakultūras pasākumsDaugavpils vēsturePasākums “Ebreju tautas un Daugavpils kopīgais stāsts”<p><strong>2018. gada 11. maijā plkst. 11.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā notiks izglītojo&scaron;s kultūras pasākums &ldquo;Ebreju tautas un Daugavpils kopīgais stāsts&rdquo;, kas sniegs iespēju iegūt vērtīgas zinā&scaron;anas, satikt ievērojamus daugavpilie&scaron;us un priecēt dvēseli ar ebreju humora un daiļrades dzirkstīm.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Marks Rotko, Solomons Mihoelss, Oskars Stroks&hellip; Tie ir tikai daži ievērojamākie Daugavpilī dzimu&scaron;ie ebreji, kurus pazīst visā pasaulē. Lai iepazīstinātu tuvāk ar &scaron;īm un citām izcilām personībām &ndash; zinātniekiem, māksliniekiem, kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem, kā arī pastāstītu par ebreju tautas nozīmi Daugavpils pilsētas vēsturē un attīstībā, pasākumā ar lekciju uzstāsies novadpētnieks, pedagogs, vairāku grāmatu autors un muzeja &bdquo;Ebreji Daugavpilī un Latgalē&rdquo; vadītājs&nbsp;<strong>Josifs Ročko</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Josifs Ročko ir pazīstams ar savu nepārspējamo humora izjūtu un māku īstajā brīdī pajokot par ebreju tautu, savukārt par sevi&scaron;ķiem nopelniem Latvijas valsts labā &ndash; ilggadējiem Latvijas ebreju mantojuma pētījumiem &ndash; 2017. gadā viņam pie&scaron;ķirts Triju Zvaigžņu ordenis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākumā ar muzikāliem priek&scaron;nesumiem piedalīsies arī Grigorija Kagana vadītais Daugavpils ebreju kopienas vokālais ansamblis &ldquo;Mazl tov&rdquo;, kura nosaukums tulkojumā nozīmē &ldquo;Laimi jums&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākuma laikā notiks fotografē&scaron;ana un attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uz tik&scaron;anos!</strong></p>Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45358&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45358&type=1JaunieguvumiLiteratūras izstādesLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaģimenes sāgasLNerB Daugavpils filiālbibliotēkadzimtas romāniMaija izstādes Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā<p><strong>Maijā &ndash; Brīvības mēnesī &ndash; Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka piedāvā bibliotēkas apmeklētājiem divas literatūras izstādes:</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>&ndash; izstāde&nbsp;<strong>&ldquo;Ar sirdi, domām un darbiem par Latviju&rdquo;&nbsp;</strong>iepazīstina ar vērtīgiem krājuma jaunieguvumiem, kuri veltīti Latvijai, sākot ar Latvijas hokeja vēsturi un beidzot ar biogrāfiskiem darbiem par Margaritu Stārasti un Uldi Stabulnieku;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; dzimtas romānu un ģimenes sāgu izstāde&nbsp;<strong>&ldquo;Dzimtas spēks un lāsts&rdquo;</strong>&nbsp;piedāvā latvie&scaron;u un ārzemju rakstnieku un lasītāju pēdējos gados iecienīta žanra darbus audio formātā un parastajā iespiedrakstā. Izstādē vietu atrada gan laika pārbaudi izturēju&scaron;ās klasiskās ģimenes sāgas, piemēram, Džona Golsvertija &ldquo;Forsaitu teika&rdquo;, gan aizraujo&scaron;i mūsdienu autoru darbi, kuri izseko dzimtas paaudžu likteņu līkločiem.</p>Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44992&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44992&type=1lekcijaLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaSkaistumkopšanaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaLekcija "Ikdienas skaistumkopšanas ābece"<p>"Cilvēkā visam jābūt skaistam &ndash; gan sejai, gan apģērbam, gan dvēselei, gan domām!" (Antons Čehovs)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neviens nenoliegs, ka cilvēka galvenā bagātība ir viņa garīgais saturs un iek&scaron;ējais skaistums, tomēr, dzīvojot sabiedrībā citu sociālo būtņu vidū, jāatceras kopt arī savu fizisko ķermeni.&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Lai uzzinātu noderīgus, praktiskus, profesionāļa sniegtus padomus ikdienas rūpēm par savu ārējo veidolu, interesenti - ne tikai sievietes, bet arī vīrie&scaron;i - tiek aicināti 2018. gada 11. aprīlī plkst. 13 uz Latvijas Neredzīgo bibliotēkas&nbsp;Daugavpils filiālbibliotēku uz izglītojo&scaron;u lekciju "Ikdienas skaistumkop&scaron;anas ābece".&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lekciju lasīs profesionālā kosmētiķe ar augstāko medicīnisko izglītību <strong>Linda Kalniņa</strong>, kura pa&scaron;laik strādā vienā no Daugavpils iedzīvotāju iecienītākajiem skaistumkop&scaron;anas saloniem. Lekcija tiek rīkota pēc lasītāju ierosinājuma, un tās laikā varēs dro&scaron;i uzdot interesējo&scaron;us jautājumus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lūgums ņemt vērā, ka pasākumā notiks fotografē&scaron;ana un attēli var tikt izvietoti publiskajā telpā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uz tik&scaron;anos!</strong></p>Fri, 06 Apr 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45007&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45007&type=1Veselīgs dzīvesveidsliteratūras izstādeLNerBAudiogrāmatasLatvijas Neredzīgo bibliotēkaBraila raksta grāmatasLNerB Daugavpils filiālbibliotēkacilvēki ar redzes traucējumiemPasaules Veselības dienai veltīta izstāde “Aktīvs = vesels”<p>No 2018. gada 9. līdz 27. aprīlim Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka aicina uz izstādi &ldquo;Aktīvs = vesels&rdquo;, kura ir veltīta <strong>Pasaules Veselības dienai (7. aprīlis)</strong>.&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Izstādē piedāvā iepazīties ar grāmatām un periodiskajiem izdevumiem dazādos formātos (Braila rakstā, audio formātā, parastajā iespiedrakstā) par aktīvā dzīvesveida nozīmi un piekop&scaron;anas iespējām, lai nodzīvotu ilgu, veselīgu un līdz ar to arī laimīgu mūžu.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;"> Īpa&scaron;u uzmanību izstāde vēr&scaron; uz cilvēkiem ar redzes traucējumiem piemērotajiem sporta un fizisko aktivitā&scaron;u veidiem &ndash; informāciju var smelties gan no filiālbibliotēkas tifloloģijas materiālu kopām, gan publikācijām un informācijas lapām par Latvijas un Daugavpils neredzīgo organizāciju piedāvātajām iespējām iesaistīties aktīvā dzīvesveida kustībā.</span></p>Mon, 09 Apr 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44588&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44588&type=1dzejaLNerBAutorvakariLatvijas Neredzīgo bibliotēkaMuzikāli literāra tikšanāsLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaDzejnieka un mūzikas izpildītāja Anatolija Gallera autorvakars<p><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka </strong><strong>aicina ieskandināt pavasari un uzlādēties martā ar pozitīvu dzejas un mūzikas enerģiju, apmeklējot 14. martā plkst. 12.00 harizmātiska dzejnieka un mūzikas izpildītāja Anatolija Gallera autorvakaru.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Anatolijs Gallers dzimis 1950. gadā represēto ģimenē un pavadījis bērnību aiz Ziemeļu polārā loka, atgriežoties mātes dzimtajā pilsētā - Daugavpilī - 1958. gadā. Būdams ļoti aktīvs, rado&scaron;s un darbīgs cilvēks ar pla&scaron;u intere&scaron;u loku, 1974. gadā sācis rakstīt dzeju un publicējies dažādos izdevumos, almanahos, Daugavpils pa&scaron;valdības izdotajā krājumā "Dzejas dienas". Izdevis vairākus dzejoļu un dziesmu krājumus, no kuriem viens - <em>Калейдоскоп души</em><strong> - </strong>pieejams arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkas lasītājiem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Muzikāli literārajā vakara 14. martā varēsiet baudīt ne tikai Anatolija Gallera tematiski daudzveidīgo dzeju, bet arī skanīgas dziesmas ar autora vārdiem gan pa&scaron;a dzejnieka, gan Daugavpils Dienas centra "Saskarsme" ansambļa "Cerība" izpildījumā!</p>Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44147&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44147&type=1literatūras izstādeLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaBaltijas valstisLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaIgaunijai 100Lietuvai 100Literatūras izstāde "Saules mūžu Baltijai!"<p>2018. gadā savas valsts 100. dzim&scaron;anas dienu svinam ne tikai mēs, bet arī mūsu kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija, kuru vēsturiskais liktenis ir bijis ļoti līdzīgs Latvijas likteņstāstam. Kas vēl ir kopīgs mums, trijām Baltijas valstīm un tautām, un kas ir at&scaron;ķirīgs? Cik daudz mēs zinām par mūsu tuvākajiem kaimiņiem? Piemēram - vai varat nosaukt trīs igauņu un trīs lietuvie&scaron;u autorus, kuru darbus esat lasīju&scaron;i vai par kuriem esat dzirdēju&scaron;i?</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Diemžēl bieži gadās, ka par vistuvākajiem kaimiņiem zinām vismazāk, tāpēc Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka februārī, kad vispirms tiek svinēta Lietuvas Republikas neatkarības diena (16. februārī) un tad arī Igaunijas Republikas neatkarības diena (24. februārī), </strong><strong> aicina lasītājus uz izstādi "Saules mūžu Baltijai!".</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Izstādes eksponāti - uzziņu literatūra, vēstures grāmatas un publikācijas (arī audio žurnālā "Doma") - palīdzēs iegūt un papla&scaron;ināt zinā&scaron;anas par abām Baltijas kaimiņvalstīm, tomēr galvenā uzmanība ir pievēr&scaron;ama igauņu un lietuvie&scaron;u daiļliteratūrai, kura izstādē ir kupli pārstāvēta gan audio formātā, gan parastajā iespiedrakstā. Līdzās tautas pasakām un prozas klasiķu darbiem noteikti vērts iepazīties ar mūsdienu igauņu un lietuvie&scaron;u autoru daiļradi, kuru Latvijas lasītājiem kļūst pieejama, pateicoties vairākiem talantīgiem tulkotājiem (Dace Meiere, Maima Grīnberga, Guntars Godiņ&scaron; u.c.) un viņu kvalitatīvajam darbam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iepazī&scaron;anos var sākt, piemēram, ar lietuvie&scaron;u rakstnieces <strong>Kristinas Sabaļauskaites</strong> godalgoto un arī lasītāju augsti novērtēto vēsturisko romānu triloģiju "Silva rerum", kurā barokāli bagātīgā valodā tiek atklāts bajāru Norvai&scaron;u ģimenes stāsts uz Lietuvas Dižkunigaitijas vēstures notikumu fona. Savukārt viens no spilgtākajiem mūsdienu igauņu prozas autoriem ir <strong>Indreks Hargla</strong>, kur&scaron; raksta aizraujo&scaron;us vēsturiskos kriminālromānus un piedāvā lasītājiem doties uz viduslaiku Tallinu un atklāt tās noslēpumus, dodoties pa noziegumu pēdām kopā ar aptiekāru Melhioru. Abu &scaron;o autoru darbi ir vērtīga lasāmviela un pieejami bibliotēkā audio formātā!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ar pārējo izstādes "Saules mūžu Baltijai!" piedāvājumu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā var iepazīties līdz pat 2. martam!</strong></p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43689&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43689&type=1literatūras izstādeLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaVēstures romāniLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaLatvijai 100Literatūras izstāde "Mēs. Latvija, XX gadsimts"<p><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka Latvijas 100. pastāvē&scaron;anas gadu uzsāk ar izcilas literatūras sērijas izstādi, aicinot lasītājus iepazīt mūsu valsts 20. gadsimta vēsturi 12 dažādu latvie&scaron;u autoru sabiedrībā.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Izdevniecības &ldquo;Dienas Grāmata&rdquo; paspārnē izdotā vēstures romānu sērija &ldquo;Mēs. Latvija, XX gadsimts&rdquo;, kuras ietvaros no 2014. līdz 2017. gadam publicēti divpadsmit romāni, ir unikāla parādība Eiropas literatūrā. Rakstnieces Gundegas Rep&scaron;es uzrunāti, kopīgā romānu sērijas radī&scaron;anā piekrita piedalīties talantīgi dažādu paaudžu rakstnieki, kuri uzrakstīja savas individuālās literāras versijas par dažādiem pagāju&scaron;ā gadsimta periodiem, turklāt balstoties uz rūpīgu laikmeta liecību izpēti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kā pirmais 2014. gadā tika izdots Osvalda Zebra romāns &ldquo;Gaiļu kalna ēnā&rdquo; par pirmajiem lielajiem satricinājumem Latvijas 20. gs. sākuma vēsturē, kuri lika pamatus mūsu valstij, savukārt 2017. gada rudenī sērijas cienītāji ar lielu sajūsmu sagaidīja Arno Jundzes spriedzes romāna &ldquo;Sarkanais dzīvsudrabs&rdquo; iznāk&scaron;anu par 90. gadu notikumiem, kad Latvija pēk&scaron;ņi kļuva brīva, bet atrast brīvību sevī spēka pietika ne katram, jo vajadzēja izdzīvot.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijas simtgadei veltītā literatūras izstāde &ldquo;Mēs. Latvija, XX gadsimts&rdquo; pieejama Daugavpils filiālbibliotēkā no 2018. gada 8. janvāra līdz 2. februārim.&nbsp;Pateicoties sadarbībai ar Latgales Centrālo bibliotēku, tajā var iepazīties ar visām sērijas grāmatām parastajā iespiedrakstā. Audio formātā līdz &scaron;im brīdim ieskaņoti un izstādē iekļauti 6 romāni &ndash; G. Berelis &ldquo;Vārdiem nebija vietas&rdquo;, M. Bērziņ&scaron; &ldquo;Svina gar&scaron;a&rdquo;, N. Ikstena &ldquo;Mātes piens&rdquo;, G. Rep&scaron;e &ldquo;Bogene&rdquo;, I. Gaile &ldquo;Stikli&rdquo; un A.Manfelde &ldquo;Virsnieku sievas&rdquo;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Papildus tam izstādē var atrast arī aizraujo&scaron;as intervijas ar autoriem &scaron;īs literatūras sērijas izdo&scaron;anas sakarā, kā arī recenzijas un apskatus par iznāku&scaron;ajiem romāniem preses izdevumos parastajā iespiedrakstā un audio formātā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><strong>Daugavpils filiālbibliotēka novēl lasītājiem daudz vērtīgu mirkļu grāmatas sabiedrībā 2018. gadā un iesaka&nbsp;</strong><strong>literāri izzināt Latvijas pagātni ar &scaron;īs izcilās romānu sērijas palīdzību!</strong><br /></span></p>Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43018&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43018&type=1dzejaLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaMuzikāli literāra tikšanāsLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaMuzikāli literāra tikšanās ar Vitāliju Mihailovski<p><strong>2017. gada 17. novembrī plkst. 14.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka aicina lasītājus un citus interesentus uz muzikāli literāru tik&scaron;anos ar Vitāliju Mihailovski &ldquo;Uzdziedam, draugi!&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong> </strong>Daugavpilietis Vitālijs Mihailovskis ir patiesi rado&scaron;a un daudzpusīga personība, kas ģitāras pavadījumā izpilda gan savas, gan citu sarakstītās dziesmas, deklamē dzeju, darina no akmeņiem skaistas rotas, restaurē grāmatas un piedalās vēsturiskā kluba darbībā &ndash; un tas viss, neraugoties uz problēmām ar redzi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;ī iedvesmojo&scaron;ā tik&scaron;anās ir filiālbibliotēkas dāvana lasītājiem Starptautiskajā Neredzīgo dienā (13. novembris), un, cerams, tā pozitīvi uzlādēs un sniegs pasākuma apmeklētājiem daudz gai&scaron;u emociju!</p>Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42995&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42995&type=1Somijaliteratūras izstādeZiemeļvalstu Bibliotēku nedēļaLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaZiemeļvalstu bibliotēkas nedēļas izstāde "Somijai 100!"<p><strong>&Scaron;ogad Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka pievienojas jaukajai Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tradīcijai, aicinot mazliet ilgāk par vienu nedēļu - no 2017. gada 6. līdz 27. novembrim - iepazīties ar ziemeļu kaimiņvalsts simtgadei veltīto literatūras izstādi &ldquo;Somijai 100!&rdquo;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas (13.11.-19.11.) tēma 2017.&nbsp;gadā ir <strong>&ldquo;Salas Ziemeļvalstīs&rdquo;</strong>, un Somija patiesi var lepoties ar lielu salu bagātību &ndash; gan nelielām klin&scaron;ainām saliņām, t.s. &scaron;ērām, gar krasta līniju, gan Ālandu salu arhipelāgu, kurā oficiālā valoda ir zviedru valoda, gan mazām ezeru salām, uz kurām somi būvē pirtiņas un brīvdienās mūk no civilizācijas baudīt divvientulību ar dabu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izstāde &ldquo;Somijai 100!&rdquo; piedāvā ar uzziņu literatūras, žurnālu publikāciju un audiožurnāla &ldquo;Doma&rdquo; palīdzību tuvāk iepazīt &scaron;īs valdzino&scaron;ās ziemeļvalsts dabu, vēsturi, tradīcijas un interesantākos tūrisma objektus, arī Ziemassvētku vecī&scaron;a jeb <em>joulupukki</em> dzīvesvietu Lapzemē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Otrajā izstādes daļā savukārt ir eksponēta somu daiļliteratūra parastajā iespiedrakstā un audioformātā: tautas pasakas, Tūves Jānsones grāmatas par Muminu ģimenes piedzīvojumiem, mūsdienu romāni palīdzēs labāk saprast somu kultūru un mentalitāti, arī somu melanholisko humoru, kuru pārstāv tādas audiogrāmatas kā Arto Pāsilinnas &ldquo;Zaķa gads&rdquo; un Sisko Istanmeki &ldquo;Pārāk resna, lai būtu taurenītis&rsquo;&rdquo;. Jāatzīmē, ka divas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājumā eso&scaron;ajām audiogrāmatām &ndash; minēto &ldquo;Zaķa gadu&rdquo; un Kari Hotakainena &ldquo;Ierakumu ceļu&rdquo; &ndash; &nbsp;ir ielasījis pats grāmatu tulkotājs Matīss Treimanis.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nāciet uz bibliotēku iepazīt tuvāk Somiju tās 100. jubilejā!</strong></p>Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42633&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42633&type=1LNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaBaltā grāmataLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaliterārais lasījumsLiterārais lasījums "Lielā pasaule mazā cilvēka acīm"<p><strong>2017. gadā aprit 140 gadi latvie&scaron;u psiholoģiskās prozas meistaram un gleznotājam Jānim Jaunsudrabiņam (1877-1962), kura radītie daiļliteratūras darbi &ndash; triloģija &ldquo;Aija&rdquo; un bērnības atmiņu grāmata &ldquo;Baltā grāmata&rdquo; &ndash; ir iekļauti Latvijas Kultūras kanonā.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Atzīmējot autora jubileju, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka 2017. gada 20. oktobrī plkst. 13 rīko literāro lasījumu &ldquo;Lielā pasaule mazā cilvēka acīm&rdquo;.</p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt&nbsp;amizantus stāstus no Jāņa Jaunsudrabiņa bērnības atmiņu tēlojumu grāmatas &ldquo;Baltā grāmata&rdquo;, ko dēvē par&nbsp;vienu no gai&scaron;ākajiem un poētiskākajiem bērnības atmiņu stāstījumiem latvie&scaron;u literatūrā. Ieklausoties autora atmiņās par to, kā bija augt un dzīvot mazam latvie&scaron;u puikam 19. gadsimta nogalē, dalīsimies arī savas bērnības atmiņās, sarunāsimies un minēsim mīklas par agrāko laiku sadzīvi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākumā tiks sniegta arī informācija par rakstnieka un gleznotāja biogrāfijas interesantākajiem faktiem un bibliotēkas krājumā eso&scaron;ajiem darbiem.</p>Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42578&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42578&type=1literatūras izstādeLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaLiteratūras izstāde "Tēja ar grāmatu"<p>Laba grāmata var palīdzēt mums&nbsp;sarast ar atkal atnāku&scaron;ā rudens nemīlīgajām īpa&scaron;ībām un pat sniegt iespēju rudeni baudīt, jo laba grāmata kā labs draugs spēj pamielot dvēseli, sniedzot pozitīvas sajūtas, smīdinot, aicinot uz pārdomām un aizraujot līdzi neiedomājamos piedzīvojumos tad, kad aiz loga gaudo rudens vēji vai ielas pārvērtu&scaron;ās par upēm.&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Par to ir pārliecinātas Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkas darbinieces, kuras ir sagatavoju&scaron;as literatūras izstādi "Tēja ar grāmatu".</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Izstāde ir pieejama no 2017. gada 9. oktobra līdz 3. novembrim un piedāvā bibliotēkas apmeklētājiem dažādu žanru un dažādām gaumēm piemērotus daiļdarbus audioformātā un parastajā iespiedrakstā latvie&scaron;u un krievu valodā.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vēsturiskie romāni, stāstu izlases, biogrāfijas, apceres, grāmatas par cilvēkiem un zvēriem, mīlestību un naidu - atnāciet uz bibliotēku un izvēlieties sirdij tuvāku grāmatu, kuru gluži kā labu draugu uzaicināt ciemos uz karstas tējas tasi!</p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42207&type=1http://library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42207&type=1literatūras izstādeBērnu dzejaLatvijas Neredzīgo bibliotēkaDaugavpils filiālbibliotēkaDzejas dienas 2017Bērnu dzejas izstāde "Viss sākas ar dzeju..."<p><strong>7. septembrī pār Latviju sāka velties dzejas vilnis, un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka aicina lasītājus pievienoties Dzejas dienu 2017 svinē&scaron;anai, iepazīstoties ar izstādi &ldquo;Viss sākas ar dzeju...&rdquo; un uzspēlējot spēli &ldquo;Pantkalis&rdquo;!</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Bērnība un dzeja ir nudien divas nedalāmas lietas, jo tie&scaron;i dzejoļi, pantiņi visbiežāk nāk talkā pa&scaron;iem mazākajiem alfabēta gudrību apgū&scaron;anā, arī turpmāk palīdzot attīstīt valodu, atmiņu, iztēli un veicinot asociatīvo domā&scaron;anu. Arī pieaugu&scaron;o vecumā daudzi joprojām labi atceras bērnībā iemācītos dzejolī&scaron;us un skolā &ldquo;iekaltos&rdquo; pantus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lai atgādinātu par bērnu dzejas un bērnu dzejnieku daiļrades nozīmi, kā arī atzīmētu četru labi pazīstamu un vairāku paaudžu bērnu iemīļotu dzejnieku jubilejas, Daugavpils filiālbibliotēka no 7. septembra līdz 5. oktobrim piedāvā izstādi &ldquo;Viss sākas ar dzeju...&rdquo;, kurā var iepazīties ar <strong>Alberta Kronenberga, Samuila Mar&scaron;aka, Jāzepa Osmaņa un Vitauta Ļūdēna</strong> dzeju bērniem. Izstādi veido &scaron;o autoru bērnu dzejas grāmatas, bērnu dzejas gadagrāmatas &ldquo;Garā pupa&rdquo; un brīni&scaron;ķīga 2016. gadā audioformātā ieskaņotā dzejas izlase bērniem &ldquo;Dzeja bērniem&rdquo; &ndash; tajā tostarp iekļauta A. Kronenberga &ldquo;Tautasdziesmu vācelīte&rdquo; un V. Ļūdēna &ldquo;Laimiņas valoda&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Papildus literatūras izstādei lasītāji aicināti neatkarīgi no vecuma paspēlēties dzejiskā garā un pamēģināt salikt pa rindām izjuku&scaron;us bērnu dzejoļus spēlē <strong>"Pantkalis"</strong> - dzejoļu teksts piedāvāts palielinātajā drukā un Braila rakstā latvie&scaron;u un krievu valodā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nāciet uz bibliotēku spēlēties un lasīt dzeju!</strong></p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300