Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Mārkalnes pagasta bibliotēkashttp://library.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Mārkalnes pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://library.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Mārkalnes pagasta bibliotēkashttp://library.lv/http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48020&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48020&type=1Novadpētniecības seminārs<p>Piektdien, 25. janvārī, sagaidot Alūksnes novada 10 gadu jubileju un Alūksnes pilsētas simtgadi, Alūksnes muzejs uzsācis jaunu tradīciju reizi mēnesī kopā pulcēt novada kultūras darbiniekus, vēsturniekus, novadpētniekus un citi interesentus. Piedalījās arī Mārkalnes pagasta bibliotēka.</p> <p>&Scaron;ajā tik&scaron;anās reizē, ko vadīja Alūksnes muzeja izglītojo&scaron;ā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta Baldiņa, mums bija iespēja iepazīties ar Alūksnes novada pa&scaron;valdības konkursa &ldquo;&Scaron;odiena jau rīt būs vēsture&rdquo; 7 darbiem.</p> <p>Alūksnes muzeja vēsturniece Zanda Pavlova pasākumā prezentēja savu darbu &ldquo;Marutas Sinātes (dzimusi Kupča) dzimtas stāsts&rdquo;. Interesanti bija klausīties par alūksnietes devumu mūsu novadam un to, ka &scaron;ī dzimta turpinās kā spēcīga dzimta Alūksnē.</p> <p>Bejas bibliotēkas bibliotekāre Mudīte Rusakova &ndash; darbu par savu mammu Līgu &Scaron;āveli - &ldquo;Arī viņi dzīvoja un strādāja &scaron;ajā Latvijas simtgadē&rdquo;. Tas bija emocionāls stāstījums par savu mammu un to, kā augusi pati bibliotekāre.</p> <p>Pededzes pagasta bibliotekāre Antoņina Girs &ndash; darbu &ldquo;Skolu vēsture Pededzes pagastā&rdquo; prezentēja ar uzskates materiālu, kur atradu&scaron;ās biju&scaron;ās deviņas skolas Pededzē.</p> <p>Ilzenes pagasta bibliotekāre Nora Ceriņa &ndash; savas priek&scaron;gājējas Benitas Kokarevičas darbu &ldquo;Mana Balss Latvijai&rdquo; par Andri Apinīti mēģināja pasniegt arī no savām atmiņām, jo pati arī ir ilzeniete.</p> <p>Alsviķu bibliotēkas bibliotekāre Sarmīte Meļķe ar darbu &ldquo;Senioru kopa &ldquo;&ldquo;Noskaņa&rdquo; - dzīves gudrības avots&rdquo; mācēja pastāstīt, cik rado&scaron;i ir viņu seniori un kāds spēks un potenciāls ir viņiem kopā.</p> <p>Māriņkalna bibliotēkas bibliotekāre Rudīte Jaunzema par darbu &ldquo;Stāsts par Ilgas Voropajevas rado&scaron;o darbību Ziemera pagastā&rdquo; sāka ar dzejas lasījumu, jo I.Voropajeva rakstot skaistas dzejas rindas.</p> <p>Zeltiņu vēstures krātuves vadītāja Sandra Magaziņa darbu par Elitu Laivu &ldquo;&Scaron;odienas Alūksnes novadam nozīmīgs, iedvesmojo&scaron;s cilvēks&rdquo; stāstīja tik interesanti un ar humoru, ka vēlējāmies klausīties vēl un vēl.</p> <p>Lai mums vēl daudz izglītojo&scaron;u tik&scaron;anos Alūksnes muzejā!</p>Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47652&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47652&type=1Akcija "Viens otram Ziemassvētkos"<p>Mārkalnes Sabiedrības centrā Mārkalnes pagasta bibliotēka kopā ar bērniem un jaunie&scaron;iem piedāvā cept piparkūkas. Sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jaunie&scaron;u centru saņēmām piparkūku mīklu. Un &scaron;odien kopā cepām, dekorējām, priecājāmies, dzērām tēju un iepriecinājām pagasta ļaudis. Piparkūku sirsniņas, vīriņi, ziemeļbrieži iepriecināja dažāda vecuma ļaudis. Mēs kā rūķi apciemojām gan pagastā eso&scaron;o Sociālo māju, gan pagasta iestādes, seniorus, sētniekus...</p> <p>Ir tik patīkami darīt Labas lietas.</p> <p>Prieka pilnus svētkus un Laimīgu, Rado&scaron;u Jauno Dzeltenās Cūkas gadu!</p>Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46547&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46547&type=1Latvijai 100grāmatu ziedošanaVeidojam Latvijas simtgades skapi pagastā<p>&Scaron;ogad ir zīmīgs gads visā valstī. Svinam Latvijas 100.dzim&scaron;anas dienu. Arī mūsu mazais pagasts ir daļiņa no Latvijas, tādēļ atstāsim ko palieko&scaron;u no simtgades svinībām. Ikviens Mārkalnes iedzīvotājs ir aicināts ziedot 1 grāmatu Mārkalnes pagasta bibliotēkai ar ierakstu kā apliecinājumu, ka es te dzīvoju valsts 100.gadā.&nbsp;</p> <p>Bibliotēkā taps jauns grāmatu skapis, ar speciāli izveidotu dizainu.&nbsp;</p> <p>Grāmatu plaukta atvēr&scaron;anas svētki notiks 17.novermbrī. Sekojiet informācijai!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ziedojiet grāmatas, lasiet grāmatas un nāciet uz bibliotēku- mazo gaismas pili!</p>Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46047&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46047&type=1jaunumi augustāPēc vasaras atvaļinājuma<p>No 8.augusta es, Mārkalnes pagasta bibliotekāre, bū&scaron;u atpūtusies &scaron;ajā saulainajā vasaras laikā un spēka un ideju pilna jaunam cēlienam, lai piedāvātu saviem lasītājiem jaunas grāmatas, jaunus pakalpojumus, informētu par aktualitātēm bibliotēku darbības jomā pēc kursiem un semināriem...&nbsp;</p> <p>Jau augustā turpināsim ar ko interesantu. Bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde bērniem un jaunie&scaron;iem "Gatavojamies uz skolu". Arī 2018.gadā mūsu bibliotēka piedāvās Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrijas grāmatu kolekciju. Būs pieejamas visas grāmatas visiem vecumposmiem. Augustā būs arī Jaunākās literatūras izstāde "Lasītprieks".</p> <p>17.augustā pl. 19:00 (kamēr vēl ir skolēnu brīvlaiks) bibliotēka aicina uz pasākumu bērnus un jaunie&scaron;us Mārkalnes brīvdabas estrādē "Lakstīgalas" uz pasākumu- Stāsti pie ugunskura.&nbsp;</p> <p>No 25.augusta visi mīļi aicināti aplūkot Tematisko izstādi "Zaļie augi Tavai veselībai". Tas notiks Mārkalnes Sabiedrības centrā "Pūcītēs". 25.augustā pl. 14:30 &scaron;eit notiks arī tik&scaron;anās ar Dainu Bindi. Runāsim par Zaļajiem augiem, tējām un gatavosim smūtijus sadarbībā ar Mārkalnes tautas namu.</p> <p>Kā arī bibliotēkā turpinās Akcija "Uzdāvini grāmatu ar ierakstu Mārkalnes pagasta grāmatu plauktam-Latvijai 100!"&nbsp;</p>Sat, 21 Jul 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45038&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45038&type=1Tuvojas Baltā galdauta svētki<p>Otro gadu arī Mārkalnes pagastā 3.maijā svinēsim Baltā galdauta svētkus. Pagāju&scaron;ajā gadā pasākums bija kupli apmeklēts. Un arī &scaron;ogad ikviens interesents ir mīļi aicināts uz Mārkalnes tautas namu klausīties Mārkalnes pagasta un Pededzes pagasta jaunākā vecuma bērnu koncertu, pēc tam dosimies uz Mārkalnes Sabiedrības centru, lai priecētu acis ar galdautu izstādi. Un pulcētos pie Baltā galda.&nbsp;</p> <p>Bet, lai izveidotu izstādi, ikviens pagasta iedzīvotājs ir aicināts atnest savu īpa&scaron;o galdautu vai sedziņu ar stāstu. Lūgums tos atgādāt Mārkalnes pagasta bibliotēkā vai Mārkalnes tautas namā līdz 20.aprīlim.&nbsp;</p> <p>Uz tik&scaron;anos 3.maijā!</p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43999&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43999&type=1zīmējumu konkursssuņa gadsZīmējumu konkurss<p>Mārkalnes pagasta bibliotēka izsludina Zīmējumu konkursu veltītu Suņa gadam. Bērni un jaunie&scaron;i aicināti piedalīties ar Suņa&nbsp;zīmējumiem. Labākajiem zīmētājiem būs dāvaniņas! Pēc konkursa&nbsp;veidosim Zīmējumu izstādi Mārkalnes Sabiedrības Centrā. Kā arī visi aicināti apmeklējot bibliotēku apskatīt Suņu grāmatu&nbsp;izstādi, kurā apkopotas grāmatas par &scaron;iem dzīvniekiem, sākot no tautas pasakām, beidzot ar Suņu psiholoģiju.</p>Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43338&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43338&type=1sveiciens ZiemassvētkosIedegsim 1.sveci Adventa vainagā<p>Sveicu visus savus bibliotēkas apmeklētājus, lasītājus, interneta lietotājus, ciemiņus un savējos... Arī pie bibliotēkas durvīm klauvē 1. Advente. Iedegsim 1.sveci vainagā, pārdomāsim &scaron;ī gada skrējienu, darbus, paveikto un nepaveikto, lai smeltos spēku nāko&scaron;ajam gadam.&nbsp;</p> <p>Viss ir tik strauj&scaron;, mainās arī bibliotēka. Nāc pie mums- 21.gadsimta bibliotēku!</p> <p>Lai Jums sirdssiltuma pilni svētki!</p>Sat, 02 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42849&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42849&type=1konkurssKonkurss Latvijai- 100. Domā. Izzini. Stāsti!<p>Ikviens Latvijas pa&scaron;valdību publiskās bibliotēkas lasītājs var piedalīties konkursā, kuru rīko uzņēmums "Lursoft IT" UN Kultūras informācijas sistēmu centrs.</p> <p>Konkurss norisināsies 3 kārtās. 1. kārta 2017.gada rudenī "Latvijas simtgade. Notikumi.".</p> <p>Nāc uz bibliotēku, uzzini visu sīkāk, izlasi nolikumu un piedalīes arī tu.</p> <p>Kā visiem zināms, tad jau esam sāku&scaron;i svinēt savas valsts 100. dzim&scaron;anas dienu. Ja kādam mūsu pagasta iedzīvotājam ir interesantas idejas, kā mēs pa&scaron;i vēl varētu svinēt nāko&scaron;gad, kāda rado&scaron;a pieeja svētkiem, tad padalieties ar savām domām ar bibliotekāri. Svinēsim kopā!</p> <p>10.oktobrī Alūksnes novada pa&scaron;valdības kultūras, tūrisma iestāžu un struktūrvienību vadītāji, speciālisti ar dziesmu iestādīja tulpes sarkanā un baltā krāsā pie Alūksnes Kultūras Centra kā dāvanu Latvijai. Arī es tur biju un izbaudīju patriotisku mirkli ikdienas skrējienā.</p>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42347&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42347&type=1Inga Gailejaunākā literatūraStikliTikāmies ar autori Ingu Gaili<p>Alūksnes pilsētas bibliotēka piedāvāja tik&scaron;anos ar latvie&scaron;u autori Ingu Gaili. 20.septembrī arī es devos uz bibliotēku ar lielu interesi. Kas gan var būt labāks par to, ka vari klausīties fragmentu no grāmatas vai dzejoli no pa&scaron;a autora lūpām. Klausījos un priecājos lasījumus ar Ingai Gailei piemīto&scaron;o tempu, ritmu, balss intonāciju. Priecēja arī jaunie&scaron;u jautājumi dzejniecei par dzejas rakstī&scaron;anu.&nbsp;</p> <p>Esiet mīļi gaidīti Mārkalnes bibliotēkā, lai izvēlētos kādu no Ingas Gailes grāmatām! Oktobrī jau izveidojusies lasītāju rinda, lai varētu pārlapot jaunāko romānu "Stikli". &Scaron;ī grāmata apskatāma "Jaunākās literatūras izstādē" no 4.oktobra.</p>Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42082&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42082&type=1PasākumsDzejas dienas 2017Dzejas dienu noskaņās<p>Gaidām ikvienu uz interesantām aktivitātēm par un ap dzeju Mārkalnes pagasta bibliotēkā.</p>Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40851&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40851&type=1PasākumsizstādeLieldienasLieldienu pasākums Mārkalnē<p>Esi liels vai mazs, nāc uz Lieldienu pasākumu Mārkalnē pie pagasta &scaron;ūpolēm. Pasākumu organizē Mārkalnes tautas nams un Mārkalnes pagasta bibliotēka. Līdzi jāņem krāsotas olas olu kaujām un ripinā&scaron;anai. Un labs noskaņojums. &Scaron;ūposimies un piedalīsimies dažādās aktivitātēs uz nebēdu kopā ar Robertu. Apmeklējiet arī Lieldienu izstādi bibliotēkā no 11.aprīļa "Lieldieniņas brauk&scaron;us brauca, Asnus veda vezumā". Priecīgas Lieldienas!</p>Fri, 07 Apr 2017 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40850&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40850&type=1gramatu svetki AlūksnēUz Grāmatu svētkiem<h1>Visi mīļi aicināti piedalīties Grāmatu svētkos Alūksnē &scaron;.g. 13.aprīlī pl. 12:00 Alūksnes Kultūras centrā. Ir iespēja doties no Mārkalnes uz Alūksni ar Mārkalnes pagasta pārvaldes autobusu. Lūdzu, iepriek&scaron; pieteikties pie bibliotekāres personīgi bibliotēkā vai zvanot uz mob.tel. 25662273. Uz tik&scaron;anos!</h1>Fri, 07 Apr 2017 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32975&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32975&type=1atvaļinājumsDarba laiks vasarāNeparastas vasaras meklējumos<p>Alūksne un Alūksnes novads ir uz Puķu draugu sliek&scaron;ņa, kad tiek veikti vēl pēdējie darbiņi, lai viesi pie mums Justos labi. Arī Mārkalnes pagastam būs tā laime uzņemt pie sevis ap pusotru tūkstoti viesu no visas Latvijas, jo tiks apmeklēta arī Līču ģimenes sēta "Sauleskalns". Bet varbūt Tu, lasītāj, vēl vari atnākt uz bibliotēku un atrast piemērotu lasāmvielu par dārza iekop&scaron;anu. Jo vēl jau priek&scaron;ā visa vasara, lai rosītos dārzā, strādātu un labi pavadītu laiku.&nbsp;</p> <p>Jo no 20.jūlija līdz 14.augustam bibliotekāre meklēs vasaras brīnumus atvaļinājumā.&nbsp;</p> <p>Uz tik&scaron;anos augustā!</p>Mon, 13 Jul 2015 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33013&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33013&type=1konkurssDzejaJAUNRADEMANA ALŪKSNEAicinām piedalīties Dzejas konkursā<p>Arī Mārkalnes pagasta jaunie&scaron;i un bērni var piedalīties Alūksnes pilsētas bibliotēkas izsludinātajā dzejas konkursā "Mana Alūksne". Rakstām vienu vai vairākus dzejoļus par Alūksnes tēmu un iesniedzam Mārkalnes pagasta bibliotēkā personīgi bibliotekārei Sanitai vai uz e- pastu <a href="mailto:bibl.markalne@aluksne.lv">bibl.markalne@aluksne.lv</a>.</p> <p>Esam aktīvi, rado&scaron;i un mazliet arī dzejnieki! Lai veicas!</p>Fri, 17 Jul 2015 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32237&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32237&type=1Mātes dienai veltīta literatūras izstāde<p>Svētdien svinēsim Mātes dienu. Sveiksim māmiņas un vecmāmiņas, kādam ir tā laime dot buču un puķīti arī vecvecmāmiņai. Tāpēc jau &scaron;onedēļ un visu nāko&scaron;o nedēļu bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde Māmiņām.</p>Fri, 08 May 2015 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=31630&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=31630&type=1E-prasmju nedēļa Mārkalnes pagasta E-lasītavā<p>2015.gada sākumā mūsu&nbsp; bibliotēkā ir realizēts LAD atbalstītais projekts "E-lasītava Mārkalnes pagasta bibliotēkā". Un jau E-prasmju nedēļas pasākumi varēja notikt, izmantojot e-lasītājus un e-grāmatas. Īpa&scaron;i tas interesē bērnus un jaunie&scaron;us.</p> <p>Paldies visiem! Gan Alūksnes Lauku Partnerībai par iespēju startēt &scaron;ajā projektu konkursā, par konsultācijām. Bez Alūksnes novada pa&scaron;valdības līdzfinansējuma un Mārkalnes pagasta pārvaldes atbalsta tas nebūtu varējis notikt. E-lasītava ir sen izlolots sapnis, lai modernizētu lauku bibliotēku un iedvesmotu savus lasītājus, ka jādzīvo līdzi&nbsp; laikam, ka arī laukiem jāattīstās.</p>Tue, 31 Mar 2015 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=28732&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=28732&type=1PasākumsBērnu žūrijatikšanāsTikšanās ar Bērnu žūrijas ekspertiem<p><strong>16.oktobrī </strong>bibliotēkā notiks pasēdē&scaron;ana pie tējas tases ar topo&scaron;ajiem <strong>Bērnu žūrijas ekspertiem. </strong></p> <p>Tiksimies ar tiem, kas jau piedalījās &scaron;ajā lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmā, gan ar jaunajiem lasīt gribētājiem. Apskatīsim izstādītē 2014.gada žūrijas grāmatas, gan parakstīsim līgumus par piedalī&scaron;anos, gan diskutēsim, kādus kopējus pasākumus un lietderīgus darbus &scaron;ajā programmā varētu veikt kopīgiem spēkiem.</p> <p><strong>Lai mums izdodas!</strong></p>Thu, 25 Sep 2014 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=28733&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=28733&type=1tikšanāssenioriStarptautiskā veco ļaužu diena<p><strong>1.oktobrī pl.17:30 &nbsp;</strong>visi Mārkalnes pagasta seniori ir mīļi gaidīti Mārkalnes pagasta bibliotēkas telpās, lai kopīgi atzīmētu <strong>Starptautisko veco ļaužu dienu </strong>un sagaidītu ciemiņus, kas diskutēs par senioru vēlmēm un iespējām mūsu pagastā.</p> <p>Jaukas sarunas risināsies pie kūpo&scaron;as kafijas krūzes.</p>Thu, 25 Sep 2014 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=27743&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=27743&type=1Jauniešiemgraffitiapmācības bibliotēkāGraffiti apmācības Mārkalnē<p>Mārkalnes pagasta bibliotēkā aktīvākie jaunie&scaron;i un ne tikai no Mārkalnes pagasta un blakus pagastiem mācīsies Graffiti mākslu, darbosies praktiski. Rezultātu varēs novērtēt ikviens pēc apmācībām, kā mums kopā ar pasniedzēju Artūru Treiju izdosies radīt palieko&scaron;u mākslas darbu.</p> <p><strong>Visi mīļi gaidīti 4.jūlijā Mārkalnes pagasta bibliotēkā no pl. 10: 00- 18:00! </strong></p> <p>Projekts "TĀLĀK PAR SEVI" tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.</p> <p>Paldies Alūksnes novada pa&scaron;valdībai, Alūksnes Bērnu un jaunie&scaron;u centram un Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrai par atbalstu!</p>Sat, 28 Jun 2014 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=27458&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=27458&type=1LasīšanaZibakcijaLasīšanas dienaLasīšanas dienas zibakcija<p>Aicinām visus laso&scaron;os pagasta iedzīvotājus&nbsp;sarosīties un 29.maijā pl.12:00 15 minū&scaron;u garumā lasīt savu mīļāko grāmatu Mārkalnes pagasta bibliotēkas pagalmā. Kopīgā lasī&scaron;anā vienosimies jau otro gadu. Pagāju&scaron;ajā gadā lasītāji bija pa&scaron;i mazākie pagasta iedzīvotāji. &Scaron;ogad gaidīsim gan lielus, gan mazus lasītājus. Lai ir interesanta lasāmviela un labs noskaņojums!</p>Fri, 23 May 2014 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=27255&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=27255&type=1DzejaEsejaspiedalāmies konkursāPiedalīsimies jau otro reizi Patriotiskās dzejas konkursā.<p>Visus bērnus un jaunie&scaron;us no 2.-12.klasei Mārkalnes pagasta bibliotēka aicina piedalīties Salacgrīvas bibliotēkas rīkotajā dzejas/ esejas konkursā. Jau daži čaklākie rakstītāji ir iesniegu&scaron;i savus darbiņus par tēmu "Brauc mājās, Latvieti!".</p> <p>11.novembrī Salacgrīvā tiks organizēts jau 6. Patriotiskās dzejas festivāls. Mēs ar bērniem piedalījāmies 5. dzejas festivālā un to darīsim labprāt arī &scaron;ogad.</p> <p>Konkursa mērķis ir papla&scaron;ināt jēdziena patriotisms= latviskums izpratni, popularizēt dzeju, paaugstināt skolēnu un bibliotekāru zinā&scaron;anas un aktivitāti, veidot iemaņas dzejas/ esejas rakstī&scaron;anā. Konkursa tēma izraudzīta, atsaucoties uz situāciju Latvijā, kad daudzi aizbrauku&scaron;i dzīvot, strādāt ārzemēs. Tāpēc konkursam jāiesniedz jaunrades darbi, kuri būtu kā vēstules, aicinājumi tiem cilvēkiem, kuri pametu&scaron;i Latviju. Skolēni var rakstīt vēstuli dzejā gan konkrēti kādam tuviniekam, gan vispārīgi uzrunāt sve&scaron;umā dzīvojo&scaron;os. Galvenais ir izprast domu, ka vēlamies, lai latvie&scaron;i atgriežas savā dzimtenē.</p> <p>Aicinām darbus iesniegt līdz 16.jūnijam.</p> <p>Lai Jums veicas!</p>Sat, 17 May 2014 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=27459&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=27459&type=1jauniešibibliotēkāRadošais stūrītisBibliotēkā taps jauniešu radošais stūrītis<p>Mārkalnes pagasta bibliotēka sadarbībā ar Mārkalnes pamatskolas jaunie&scaron;iem startēja Alūksnes novada Jaunie&scaron;u iniciatīvu projektu konkursā 2014. Un guvām projekta "Rado&scaron;ais stūrītis jaunie&scaron;iem" apstiprinājumu. Bibliotekāre kopā ar jaunie&scaron;iem vēlas izveidot Rado&scaron;o stūrīti, lai tā būtu kā tik&scaron;anās vieta un arī darba vieta savu ideju realizē&scaron;anā.</p> <p>Ar pa&scaron;u spēkiem un izdomu atjaunosim vecas mēbeles: dīvānu un pufus. Ar projektā gūtajiem līdzekļiem veidosim arī visiem interesentiem apskatāmas zīmējumu izstādes, mācīsimies veidot multfilmu par mūsu pagasta veido&scaron;anos. Septembris, protams, būs Dzejas mēnesis. Notiks jaunie&scaron;u dzejas lasījumi un Jauno autoru dzejoļu, eseju izstāde būs apskatāma bibliotēkā.</p> <p>Oktobris atnāks ar mūzikas vakariem.</p> <p>Labi, ja jaunie&scaron;i lietderīgi pavada savu brīvo laiku. Būsim rado&scaron;i! Aicinām visus jaunos cilvēkus nākt mūsu pulciņā un darīt visādas interesantas lietas!</p>Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20244&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20244&type=1datorapmācībasbezmaksassenioriemBezmaksas datorapmācības senioriem beigsies ar 1.novembri<p>Jau iepriek&scaron; ziņojām, ka Mārkalnes pagasta bibliotēkā norisinās Lattelecom rīkotās datorapmācības senioriem. Projekts beigsies 31.oktobrī. Projekta ietvaros apmācīti 70 seniori gan no Mārkalnes pagasta, gan no Alūksnes novada citām vietām.</p> <p>7. novembrī Balvos būs svinīgs pasākums visiem pasniedzējiem, kas realizēju&scaron;i &scaron;īs datorapmācības. Varēs piedalīties daži aktīvākie kursanti, jo vietu skaits ierobežots. Paldies vārdus teiks arī novada pa&scaron;valdības pārstāvji.</p> <p>Mācīsimies darboties ar datoru arī turpmāk!</p>Fri, 26 Oct 2012 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20245&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20245&type=1PasākumsDzejas dienasrakstsDzejas dienu noskaņās dzīvot ik dienu<p>Dzejas dienās gūto prieku no labajiem dzejas vārdiem lietojam ik dienu, kad uzmācas pelēkā vientulība vai ikdienas rutīna, iestājas pārgurums no dzīves uzliktajiem pārbaudījumiem. Vajag atvērt grāmatu un lidot uz citu zemi, būt brīvam.</p> <p>Ja kāds neieradās uz Dzejas dienu pasākumu, tad dodam iespēju izlasīt Alūksnes Novada Vēstīs publikāciju par veiksmīgo sadarbību starp skolu, bibliotēku un tautas namu.</p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Dzejas dienās Mārkalnē smeļamies labos vārdus</span></span></strong></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">''Labs, gudrs, dziļ&scaron; vārds ir kā gaisma. To nevar apstādināt, lai pateiktu: no &scaron;īs vietas tev jāgriežas atpakaļ vai jāpaliek tepat, tālāk tu netiec, jo esi cita paaudze, bet es esmu cita - mums tāpēc nebūs iespējami saprasties... Nē, IR iespējami! Ja vien , skatoties gan atpakaļ, gan uz priek&scaron;u, telpā atrodas vārdi, kurus vērts saprast un ilgoties... kā gaismu, '' &scaron;ī dzejnieces Maijas Laukmanes atziņa ievadīja Mārkalnes bibliotēkas, pamatskolas un tautas nama rīkoto Dzejas dienu pasākumu 21.septembrī Mārkalnes pamatskolas telpās. </span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">To, cik daudzveidīga un krāsaina ir pasaule, kurā dzīvojam, pauda skolēnu skandētās<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dzejnieku vārsmas. Katrs no dzejas smeļas kā no avota ūdeni. Bērniem ir dažādas gaumes,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>intereses, tāpēc skolēniem piemeklēt atbilsto&scaron;u dzejoli bija palīdzējusi<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>latvie&scaron;u valodas skolotāja Ingrīda Salaka, bet skolotāja Janita Keiva bija mudinājusi jaunāko kla&scaron;u skolēnus uzdrīkstēties sacerēt savus dzejoļus, līdz ar to klāteso&scaron;ie tika iepazīstināti<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ar labākajiem jaunrades mēģinājumiem 4.klases skolnieces Samantas Kvitkas un 6.klases skolnieces Jolantas Kļaviņas izpildījumā. Varbūt viņas nākotnē būs jaunās dzejnieces un vadīs Dzejas dienu pasākumus...</span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">Uzstā&scaron;anos papildināja krāsainu attēlu projekcijas ar Mārkalnes pagasta skaisto dabu, jo savus dzejoļus lasīja meitenes, kuras veiksmīgi piedalījās<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas konkursā &bdquo;Zaļā Vidzeme&rdquo;. Kā pastāstīja Mārkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja Sanita Silirova: &bdquo;Konkursu rīkoja Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka. Piedalījāmies konkursā ar skolēnu pa&scaron;sacerētajiem dzejoļiem un esejām. Tagad esam uzaicināti 11. novembrī doties uz Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas festivālu Salacgrīvā. Priecīga ziņa, ka arī mūsu skolēnu vārdi būs minēti jaunajā grāmatā &bdquo;Zaļā Vidzeme&rdquo;&rdquo;. </span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Bet galvenais un gaidītākais pasākuma notikums bija tik&scaron;anās ar mūsu novada jauno dzejnieci Diānu Lozko. Skolēnu un jaunās autores saruna izvērtās pla&scaron;a un daudzpusīga, skarot gan Dzejas dienu tematiku, gan aptverot jo pla&scaron;u jautājumu loku ārpus poēzijas pasaules. Īpa&scaron;u noskaņu radīja dzejnieces ģitārspēle. Auditorija un dzejniece atrada kopīgus intere&scaron;u saskares punktus, un ,draudzīgajai sarunai kļūstot jo atraisītākai, skolas pui&scaron;i pat atrādīja jaunajai autorei savu priek&scaron;nesumu tehtonic ritmos.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">Klausoties<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Diānas Lozko dzejas lasījumus, varēja atrast vārdus, kurus ilgoties kā gaismu un dāvāt citiem: </span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">&bdquo;Un man nez kāpēc palika žēl.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Ja neticam Dievam</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Tad atzīstam zvēru</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Jo nekā cita mūsos nav</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Vairāk iedzer&scaron;anas</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Vairāk polemikas</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Vairāk aizmir&scaron;anās.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Vairāk braucienu uz Alfu.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Vairāk,vairāk,vairāk</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Mums visiem pienākas vairāk...&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Un kā pateicība par iespēju baudīt dzeju vie&scaron;ņas rokās sagūla rudens ziedu veltes, pirmsskolas grupiņas veidoti zīmējumi, labi vārdi un novēlējumi. </span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>Fri, 26 Oct 2012 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19263&type=1http://library.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19263&type=1konkurssDzejas dienasKonkurss "Mana dzeja. Manējā."<p>No &scaron;.g. 3.septembra līdz 24.septembrim izsludināts konkurss, veltīts Dzejas dienām.</p> <p>Nesiet savus rado&scaron;os darbus uz Mārkalnes pagasta bibliotēku. Ja tu pats vai pati saceri dzejoļus, tad dalies ar saviem gara darbiem ar pārējiem pagasta iedzīvotājiem. Ja nepadodas sacerēt dzeju, tad vari piedalīties konkursā ar zīmējumu, eseju vai pārspriedumu par pēdējo izlasīto dzejoli: kas patika vai nepatika. Var nest kaut vai rokdarbus vai citā tehnikā radītus darbus par tēmu "Dzejas dienas".</p> <p>Uzdro&scaron;inies! Balvas labākajiem garantētas!!!</p>Wed, 29 Aug 2012 00:00:00 +0300