Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://library.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://library.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://library.lv/http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50321&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50321&type=1Cikla “Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti” pasākums par atvērto zinātni<p>2019. gada 30. oktobrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti&rdquo;. Sarunas tēma: pa&scaron;reizējā atvērtās zinātnes izpratne un norises, kā arī prognozējamie attīstības virzieni Latvijā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=50319&amp;type=0" target="_blank">Papildinformācija</a></p>Thu, 10 Oct 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50307&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50307&type=1Dr.phil. Claudia Taszus priekšlasījums "Johana Frīdriha Hartknoha izdevniecība – Apgaismības laikmeta grāmatu tirgus firmaszīme"<p><span>Letonikas un Baltijas centrs ciklā "Letonikas lasījumi'' aicina 15. oktobrī plkst. 17.00 uz Dr.phil. <em>Claudia Taszus</em> (Jēnas Fridriha &Scaron;illera universitāte, Vācija) priek&scaron;lasījumu "Johana Frīdriha Hartknoha izdevniecība &ndash; Apgaismības laikmeta grāmatu tirgus firmaszīme".&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Priek&scaron;lasījums notiks vācu valodā, tiks nodro&scaron;ināts tulkojums latvie&scaron;u valodā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.lnb.lv/lv/letonikas-lasijumos-priekslasijums-par-j-f-hartknoha-izdevniecibu" target="_blank"><span>Vairāk informācijas</span></a></p>Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50197&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50197&type=1Saruna ciklā "Stāsta otra puse"<p>2019. gada 26. septembrī plkst. 18.00 LNB Draugu telpā notiks septembra saruna ciklā "Stāsta otra puse".&nbsp;Aicinām ņemt līdzi draugus, radus, kaimiņus un kopīgi doties literārā "pastaigā" pa Rīgu.</p>Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49947&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49947&type=1Latvijas Nacionālā bibliotēkaSimtgadeLNB simtsLatvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades svinības<p>2019. gada 31. augustā no plkst. 10.00 līdz 20.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks&nbsp;Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades svinības.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://lnb.lv/sites/default/files/media/aktualitates/LNB_simts_programma_31_aug_2019.pdf" target="_blank">Programma</a></p>Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49951&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49951&type=1Cikla "Stāsta otra puse" pasākums "Godīgas sarunas par vidi ar bērniem"<p><span>2019. gada 28. augustā plkst. 14.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Draugu telpā (Mūkusalas ielā 3, 1. stāvā) LNB Atbalsta biedrība aicina bērnus un vecākus uz pasākumu "Godīgas sarunas par vidi ar bērniem". Tā būs piektā jeb augusta saruna ciklā "Stāsta otra puse". Runāt ar bērniem par vides aizsardzības problēmām iedvesmojusi tēmas aktualitāte visā pasaulē un Agneses Vanagas jaunākā grāmata "Plastmasas huligāni". Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Sarunas viesi būs grāmatas "Plastmasas huligāni" autore Agnese Vanaga, TV žurnāliste, Pasaules Dabas fonda un LNB simtgades vēstnese Kristīne Garklāva un Latvijas Dabas fonda padomes loceklis, bi&scaron;kopis Andrejs Briedis. Kopā ar viesiem bērni noskaidros, ar kādām vides problēmām sastopamies &scaron;odien, ko mēs ikviens varam darīt, lai pasaule ap mums kļūtu tīrāka, sakoptāka, dro&scaron;āka, labāka.</span></p> <p><span><br /></span><span>Rado&scaron;ajā darbnīcā ar mākslinieci Līvu Ozolu bērniem būs iespēja apgleznot videi draudzīgus maisiņus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ciklā "Stāsta otra puse" sarunas ir par un ap grāmatām un to autoriem, vēsturiskām un aktuālām tēmām, kas atspoguļotas literārajos darbos, atrodamas LNB krājuma bagātībā vai saistās ar rakstnieka personību. Sarunu mērķis ir atrast un pulcēt domubiedrus un bibliotēkas draugus, rosināt jēgpilni domāt un atklāt līdz &scaron;im nezināmo un nedzirdēto jeb katra stāsta "otru pusi".</span></p> <p><br />Sarunu cikla tik&scaron;anās notiek reizi mēnesī LNB Draugu telpā, informācija par tām ir pieejama mājaslapā <a href="http://www.gaisma.lv" target="_blank">www.gaisma.lv</a>, LNB Atbalsta biedrība Facebook kontā un LNB Draugu telpā. Pasākumi ir bez maksas un tajos var piedalīties ikviens interesents.&nbsp;Lai elektroniski saņemtu informāciju par turpmākajām "Stāsta otra puses" sarunu tēmām un norises laikiem, aicinām pieteikties <a href="mailto:gaisma@gaisma.lv" target="_blank">gaisma@gaisma.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Sarunu ciklu "Stāsta otra puse" atbalsta Rīgas domes Kultūras, izglītības un sporta departaments.</span></p> <p><span><br /></span><span>LNB Draugu telpa atrodas LNB 1. stāvā. To 2017. gadā izveidoja un atklāja LNB Atbalsta biedrība kā vietu suvenīriem, grāmatām, notikumiem un telpu, kur pulcēties un tikties bibliotēkas draugiem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Sanita Kitajeva</span></p> <p><span>LNB Atbalsta biedrība</span></p> <p><span>Tālr.: 29355624</span></p> <p><span>E-pasts: sanita@gaisma.lv</span></p>Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49103&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49103&type=1Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolaBaltijas Digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola<p>No 23. līdz 26. jūlijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) norisināsies&nbsp;otrā Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolā (Baltic Summer School of Digital Humanities).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="../../../News/ArticleItem.aspx?article=49100&amp;type=0" target="_blank">Papildinformācija</a></p>Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49423&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49423&type=1MeditācijaAnda DoneSaruna "Vai dzīvē kaut kas ir nožēlas vērts? Kas?" un meditācija<p><span>2019. gada 19. jūnijā plkst. 18.00&nbsp;Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā) notiks sezonas noslēguma pasākums -&nbsp;</span><span>saruna "Vai dzīvē kaut kas ir nožēlas vērts? Kas?" un meditācija (vada Anda Done).</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Vai dzīvē kaut kas ir nožēlo&scaron;anas vērts? Nereti dzirdam lepnu atbildi, ka es neko nenožēloju, ka vispār nav pareizi kaut ko no savas dzīves nožēlot. &Scaron;īs sarunas impulss būs Bronijas Vēras grāmata "Piecas lietas, ko cilvēki nožēlo pirms nāves". Autore apkopojusi savus vērojumus, ko guvis daudzus gadus aprūpējot nedziedināmi slimus cilvēkus. &Scaron;os vērojumos Bronija Vēra papildina ar savu līkločiem, pacēlumiem un kritumiem piepildīto dzīves stāstu. Regulāra meditācija ir bijusi autores pavadone visu viņas dzīves lielo jautājumu gaitās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Anda Done ir Lasāla kontemplācijas skolas "Via Integralis" sertificēta meditācijas skolotāja.</span></p> <p><span><br /></span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49418&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49418&type=1pedagoģijaPētījumiManuels FernandezsPētniecisks priekšlasījums par skolēnu morālo audzināšanu Latvijas skolās<p><span>2019. gada 22. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas mācību telpā (2. stāvā) notiks priek&scaron;lasījums par pētījumu "Skolēnu morālā audzinā&scaron;ana Latvijas skolās". Fokusā Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pēcdoktorants Manuels Fernandezs, kur&scaron; pēta skolēnu morālo audzinā&scaron;anu Latvijas skolās. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Diskusijas laikā ziņojuma autors Dr. Manuels Fernandezs prezentēs respondentu atbildes uz galvenajiem pētījuma jautājumiem: Vai skolēnu morālā audzinā&scaron;ana ir daļa no skolotāju lomas?; Vai var sekmēt skolēnu rakstura veido&scaron;anos mācību stundās?; Vai jaunie skolotāji tiek pienācīgi sagatavoti &scaron;im audzinā&scaron;anas darbam?; Kā sekmēt ģimenes un skolas sadarbību &scaron;ajā jomā?</span></p> <p><span><br /></span><span>Veiktais pētījums ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas izglītības sistēmā eso&scaron;o viedokļu un vajadzību izpratnei skolēnu morālo ieradumu veido&scaron;anās jomā. Ziņojumā, kas tiks prezentēts, tiek piedāvāta vērtīga tēma personīgajām pārdomām un iespējas tās aktualizē&scaron;anai ģimenē, skolotāju sanāksmēs, skolu vadītāju semināros un izglītības politikas veidotāju diskusijās, kā arī akadēmiskajiem mācībspēkiem, kuri nodarbojas ar skolotāju tālākizglītību un topo&scaron;o skolotāju sagatavo&scaron;anu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Par pētījumu:</span><span>2018. gadā tika veikts ievērojams pētījums par skolēnu morālo ieradumu veido&scaron;anos Latvijas skolās, kurā piedalījās vairāk nekā 2250 respondentu (skolēni, skolotāji, vecāki, topo&scaron;ie skolotāji un skolu vadītāji) no visiem Latvijas reģioniem. Respondenti aizpildīja starptautiski validētu anketu, kā arī dalījās ar savu viedokli par pētījuma jautājumiem brīvā formā. Viņu izteikumi satur vairāk nekā 13000 vārdu (apmēram 45 lpp.). Respondentu iesaistī&scaron;anās kvalitāte &scaron;ajā pētījumā norāda uz tā aktualitāti un nepiecie&scaron;amību. Pētījums veikts Latvijas likumdo&scaron;anā ietverto vadlīniju par tikumisko audzinā&scaron;anu Latvijas skolās (15.07.2016. MK noteikumi Nr. 480) kontekstā, ņemot vērā arī aktuālā izglītības satura reformas projekta "Skola2030" pamatnostādnes.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pētījums veikts pēcdoktorantūras projekta "Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (<em>ARETE-school</em>)" ietvaros, projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/071.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 67716235</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49422&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49422&type=1MeditācijaMārcis AuziņšSaruna "Meditācija kā apziņas un prāta treniņš" un meditācija<p><span>2019. gada 4. jūnijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā)&nbsp;</span><span>&nbsp;notiks saruna "Meditācija kā apziņas un prāta treniņ&scaron;" un meditācija (vada Mārcis Auziņ&scaron;).</span></p> <p><span><br /></span><span>Meditācijas pamācības bieži dzirdam par "prāta nolik&scaron;anu malā". Tādā kontekstā doma par meditāciju kā prāta treniņu ir visnotaļ kontarversāla.</span></p> <p><span><br /></span><span>Latvijas Universitātes profesors Mārcis Auziņ&scaron; pēc profesijas ir fiziķis. Strādā kvantu fizikas jomā un ir vairāk nekā simts zinātnisko rakstu autors. Tāpat mācījies Tibetas budistu institūtā Kalifornijā. Apguvis gan budistu, gan arī kristīgo meditāciju.</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49594&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49594&type=1Stāsta otra puseCikla "Stāsta otra puse" jūnija saruna par paaudzēm rakstniecībā<p><span>2019. gada </span><span>4. jūnijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Draugu telpā LNB Atbalsta biedrība aicina uz sarunu cikla "Stāsta otra puse" jūnija sarunu "Paaudzes rakstniecībā &ndash; konflikts vai mijiedarbība?". Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Sarunas viesi būs finan&scaron;u nozares speciālists un rakstnieks Toms Kreicbergs, rakstniece, dramaturģe un žurnāliste Monika Zīle, rakstniece un tulkotāja Baiba Zīle un apgāda "Zvaigzne ABC" valdes priek&scaron;sēdētāja Vija Kilbloka. Sarunu vadīs kultūras žurnāliste Liega Pie&scaron;iņa un dažādu laikposmu autorus rosinās diskutēt par rakstnieku un lasītāju paaudžu at&scaron;ķirībām, paaudžu attiecību atspoguļojumu literatūrā, pārmaiņām daiļliteratūras darbu tēmu izvēlē un aktualitātē. Sarunas centrālais jautājums būs: kas dominē paaudžu attiecībās &minus; konflikts un noliegums vai pārmantojamība un mijiedarbība?</span></p> <p><span><br /></span><span>Ciklā "Stāsta otra puse" sarunas ir par un ap grāmatām un to autoriem, vēsturiskām un aktuālām tēmām, kas atspoguļotas literārajos darbos, atrodamas LNB krājuma bagātībā vai saistās ar rakstnieka personību. Sarunu mērķis ir atrast un pulcēt domubiedrus un bibliotēkas draugus, rosināt jēgpilni domāt un atklāt līdz &scaron;im nezināmo un nedzirdēto jeb katra stāsta "otru pusi".</span></p> <p><br />Sarunu cikla tik&scaron;anās notiek reizi mēnesī LNB Draugu telpā, informācija par tām ir pieejama mājaslapā <a href="http://www.gaisma.lv" target="_blank">www.gaisma.lv</a>, LNB Atbalsta biedrība Facebook kontā un LNB Draugu telpā. Pasākumi ir bez maksas un tajos var piedalīties ikviens interesents. Lai elektroniski saņemtu informāciju par turpmākajām "Stāsta otra puses" sarunu tēmām un norises laikiem, aicinām pieteikties <a href="mailto:gaisma@gaisma.lv" target="_blank">gaisma@gaisma.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>LNB Draugu telpa atrodas LNB 1. stāvā. To 2017. gadā izveidoja un atklāja LNB Atbalsta biedrība kā vietu suvenīriem, grāmatām, notikumiem, kā telpu, kur pulcēties un tikties bibliotēkas draugiem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Sanita Kitajeva</span></p> <p><span>LNB Atbalsta biedrība</span></p> <p><span>Tālr.: 29355624</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:sanita@gaisma.lv" target="_blank">sanita@gaisma.lv</a></p>Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49421&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49421&type=1MeditācijaKuldeep SinghSaruna "Kā organizēt prātu?" un meditācija<p><span>2019. gada 29. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā)&nbsp;</span><span>notiks saruna "Kā organizēt prātu?" un meditācija (vada <em>Kuldeep Singh</em>, Indija).</span></p> <p><span><br /></span><span>Kā iek&scaron;ējais miers un meditācija palīdz organizēt un attīstīt prātu? Kā tas maina mūsu dzīvi? Sarunu un meditāciju vadīs meditācijas un apzinātības instruktors no Indijas <em>Kuldeep Singh</em>. Viņ&scaron; ir studējis meditāciju (Taizemē), biznesa menedžmentu (Indijā) un ilgstpējīgu attīstību (&Scaron;veicē).</span><span>&nbsp;</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49355&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49355&type=1Latvijas Kultūras koledžaTikšanās bibliotekāru stāvāTBSTikšanās bibliotekāru stāvā: Kultūras koledžas stāsti<p>2019. gada 27. maijā plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā notiks sezonu noslēdzo&scaron;ais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti&rdquo;. Sarunas tēma &ndash; Latvijas Kultūras koledžas piedāvājums valsts kultūras nozarei, kā arī nozares interesentiem noderīgas jaunākās pieredzes apkopojums.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=49353&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49433&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49433&type=1Atvērtās tematikas programmasInformatīvs seminārs par atvērtās tematikas programmu iespējām<p><span>2019. gada 24. maijā plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) notiks seminārs par atvērtās tematikas programmu iespējām, programmu "Eiropa pilsoņiem" un LNB resursiem.</span></p> <p><br />Lai piedalītos seminārā, aicinām <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLA8W9NlMlQJeexv_VeoG55mPfXLGw-Ad63ddxCFwYPqe29A/viewform" target="_blank">reģistrēties</a> līdz 22. maija plkst. 17.00. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Informatīvais seminārs, kas &scaron;oreiz būs par atvērtās tematikas programmām: Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto programmu, Eiropas Pētniecības padomes grantiem un LNB resursiem pētniekiem. Papildus tiks stāstīts par Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" iespējām zinātniekiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākumā aicināti piedalīties potenciālie programmu dalībnieki gan no akadēmiskās, gan uzņēmējdarbības vides, kā arī ikviens, kur&scaron; interesējas par pētniecību un bibliotēkās pieejamajiem resursiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Par programmas "Apvārsnis 2020" brīvpieejas programmām: par Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto programmu un Eiropas Pētniecības padomes grantiem stāstīs Ieva Siliņa, Valsts izglītības attīstības aģentūras Nacionālā kontaktpunkta pārstāve. Par "PostDoc Latvia" programmas finansējuma iespējām stāstīs Līga Mirlina no Valsts izglītības attīstības aģentūras, bet par programmu "Eiropa pilsoņiem" &minus; Agnese Rubene, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta konsultante.</span></p> <p><span><br /></span><span>Semināra noslēgumā būs iespējas uzdot jautājumus un pieteikties individuālām bezmaksas konsultācijām.</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49420&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49420&type=1MeditācijaIeva Salmane KuļikovskaSaruna "Ievainotais bērns mūsos un tā dziedināšana" un meditācija<p><span>2019. gada 22. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā) notiks saruna "Ievainotais bērns mūsos un tā dziedinā&scaron;ana" un meditācija (vada Ieva Salmane Kuļikovska).</span></p> <p><span><br /></span><span>Mēs ierodamies pasaulē harmonijā un vienotībā ar visu pastāvo&scaron;o, kā nevainīgas un tīras būtnes. Kas noved pie tā, ka pamazām kļūstam par "ievainotajiem cilvēkiem" &minus; tādiem, kam nav sve&scaron;as skumjas, bailes, depresija, trauksme? Par &scaron;īm sajūtām un to izpausmēm bieži atbild mūsu personības daļa &minus; ievainotais bērns. Ko darīt, lai &scaron;o bērnu mierinātu un dzīves laikā iegūtos ievainojumus dziedinātu?</span></p> <p><span><br /></span><span>Dr.Sc.Soc. Ieva Salmane Kuļikovska ir Lāsāla Kontemplācijas skolas (&Scaron;veice) "Via Integralis" programmas diplomēta kontemplācijas / meditācijas skolotāja. Pētniece sociālo zinātņu jomā. Piedalās personības izpētes instrumenta Eneagrammas semināru vadītāju un individuālo konsultantu (kouču) apmācības programmā organizācijā Enneagra.</span></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49473&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49473&type=1Digitālā kultūras mantojuma dienaDigitālā kultūras mantojuma diena<p><span>2019. gada 22. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Kultūras informācijas sistēmas centru (KISC) un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) notiks pirmā Digitālā kultūras mantojuma diena. Visas dienas laikā interesenti varēs iepazīties ar digitalizētā un digitāli radītā kultūras mantojuma &ndash; laikrakstu, žurnālu, grāmatu, attēlu, kar&scaron;u, no&scaron;u izdevumu, kino, audio un video ierakstu, arhīva dokumentu, kā arī kultūras pieminekļu arhīva lietu &ndash; krājumiem un kolekcijām. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Digitālā kultūras mantojuma diena norit, papildinot starptautisko konferenci "Kultūras mantojums digitālajā vidē: veidojot sadarbības tīklu Baltijas reģionā", kas LNB notiks 21. un 22. maijā.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><a href="https://lnb.lv/lv/digitala-kulturas-mantojuma-diena" target="_blank">Papildinformācija</a></span></p>Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49101&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49101&type=1KonferencesKultūras mantojumsDigitālais mantojumsStarptautiska konference “Kultūras mantojums digitālajā vidē: veidojot sadarbības tīklu Baltijas reģionā”<p>No 21. līdz 22. maijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks starptautiska konference &ldquo;Kultūras mantojums digitālajā vidē: veidojot sadarbības tīklu Baltijas reģionā&rdquo;. Tajā tiks pētītas ar digitālo mantojumu saistītas tēmas, kas kopīgas Baltijas jūras reģionam.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="../../../News/ArticleItem.aspx?article=49098&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49417&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49417&type=1BudismsAgita BaltgalveLekcija par Ķīnas un Tibetas budismu<p><span>2019. gada 21. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) notiks Agitas Baltgalves atklātā lekcija "Ķīnas un Tibetas budisms". Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ķīnā vislabāk pazīstams čaņbudisms (dzen), bet Tibetā &ndash; vadžrajānas (jeb dimanta sceptera rats). Vēsturiski abiem ir viena un tā pati izcelsme &ndash; mahājānas tradīcija Indijā. Tomēr filozofija un prakse ķīnie&scaron;u un tibetie&scaron;u budismā ir tik ļoti at&scaron;ķirīgas. Bet varbūt tām ir arī kas kopīgs? Piemēram, pēk&scaron;ņā apgaismība un dzogčens. Lekcijā tiks atklāts kopīgais un at&scaron;ķirīgais abos novirzienos.&nbsp;</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49395&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49395&type=1Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensībaVislatvijas skaļās lasīšanas sacensība<p>2019. gada 18. maijā plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks Vislatvijas skaļās lasī&scaron;anas sacensību nacionālais fināls 5.-6. kla&scaron;u skolēniem.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=49390&amp;type=0" target="_blank">Papildinformācija</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tie&scaron;raide skatāma <a href="http://www.lnb.lv" target="_blank">LNB mājaslapā</a>.</p>Tue, 14 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49291&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49291&type=1Sarunu cikliStāsta otra puseSarunu cikla "Otra puse" maija pasākuma fokusā – rakstniecība trimdā<p><span>2019. gada 15. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Draugu telpā (1. stāvā) LNB Atbalsta biedrība aicina uz sarunu cikla "Stāsta otra puse" maija sarunu "Rakstnieks trimdā &ndash; pa&scaron;izpausme vai latvietības saglabā&scaron;ana". Tā veltīta trimdas literatūrai. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Sarunas viesi būs trimdas latviete, valodniece un dzejniece Lalita Muižniece, trimdas latvietis, filologs, rakstnieks un Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priek&scaron;sēdis Valters Nollendorfs, literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe. Sarunu vadīs kultūras žurnāliste Liega Pie&scaron;iņa.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>"Rakstnieks trimdā &ndash; pa&scaron;izpausme vai latvietības saglabā&scaron;ana" būs par trimdas lappusi latvie&scaron;u literatūrā, meklējot atbildes uz jautājumiem: kas veicināja nepiecie&scaron;amību rakstīt sve&scaron;umā, kāda ir trimdas literatūras loma valodas, identitātes, atmiņas un latvietības saglabā&scaron;anā, kam rakstīja trimdas rakstnieks, kā caur literatūru izpaužas tautas vēsture.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Ciklā "Stāsta otra puse" sarunas ir par un ap grāmatām un to autoriem, vēsturiskām un aktuālām tēmām, kas atspoguļotas literārajos darbos, atrodamas LNB krājuma bagātībā vai saistās ar rakstnieka personību. Sarunu mērķis ir atrast un pulcēt domubiedrus un bibliotēkas draugus, rosināt jēgpilni domāt un atklāt līdz &scaron;im nezināmo un nedzirdēto jeb katra stāsta "otru pusi".</span></p> <p><br />Sarunu cikla tik&scaron;anās notiek reizi mēnesī LNB Draugu telpā, informācija par tām ir pieejama mājas lapā www.gaisma.lv, LNB Atbalsta biedrība Facebook lapā un LNB Draugu telpā. Pasākumi ir bez maksas un tajos var piedalīties ikviens interesents. Lai elektroniski saņemtu informāciju par turpmākajām "Stāsta otra puses" sarunu tēmām un norises laikiem, aicinām pieteikties <a href="mailto:gaisma@gaisma.lv" target="_blank">gaisma@gaisma.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>LNB Draugu telpa atrodas LNB 1. stāvā. To 2017. gadā izveidoja un atklāja LNB Atbalsta biedrība kā vietu suvenīriem, grāmatām, notikumiem, kā telpu, kur pulcēties un tikties bibliotēkas draugiem.&nbsp;</span></p>Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49388&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49388&type=1StāstniecībaTeiku stāstnieku vakars<p><span>2019. gada 15. maijā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) notiks teiku stāstnieku vakars. Ar aizraujo&scaron;iem teiku un spoku stāstiem dalīsies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Folkloras krātuves darbinieki Guntis Pakalns un Māra Vīksna, kā arī stāstniece no Kuldīgas Liesma Lagzdiņa. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Līdz 30. jūnijam Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā būs skatāmas mākslinieces Ilzes Avotiņas gleznas "Pateicība" un "Gudrā sieva", un tematiskā krājuma izlase "Teikas un mīti folkloras un dzīļu psiholoģijas skatījumā". Interesenti varēs iepazīties ar izdevumiem par arhetipiem un simboliem psiholoģijā, teiku žanra izpēti dzīļu psiholoģijā, teiku un pasaku lomu psihoterapijā. Nozīmīga vieta atvēlēta arī teiku pētījumiem folklorā un kultūras pētniecībā vispār, kā arī teiku saiknei ar mītiem, mītisko un mitoloģiju. Izlasē ir iespēja aplūkot latvie&scaron;u un cittautu teikas, mītus un stāstus senos un jaunos izdevumos, kas atrodami LNB un LU LFMI Latvie&scaron;u folkloras krātuves krājumos, kā arī iepazīties ar dažādām mītiskajām būtnēm un tēliem, kas dzīvo teikās un mītos.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 26472501</span></p>Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49394&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49394&type=1IzstādesGrāmatniecībaIzstādes "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919" atvēršana<p>2019. gada 15. maijā plkst. 16.00&nbsp;Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā&nbsp;tiks atklāta izstāde "Jelgavas Stefenhāgeni 1769&ndash;1919". Tā veltīta grāmatniecības uzņēmuma "J. F. Stefenhāgens un dēls" vēsturei,ļaujot iepazīt Stefenhāgenu arhīva dokumentus un dzimtas vēstures materiālus, kāarī viņu izdotās grāmatas 150 gadu garumā. Izstāde būs skatāma līdz 29.septembrim. Ieeja bez maksas.</p>Tue, 14 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49347&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49347&type=1Ģimeņu sestdienasMajda Korena"Ģimeņu sestdienā" radošā darbnīca kopā ar slovēņu rakstnieci Majdu Korenu<p>2019. gada 11. maijā plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) notiks &scaron;ī gada noslēdzo&scaron;ā "Ģimeņu sestdiena". Aicinām uz bērnu vokālā ansambļa "Bebe" māmiņdienas koncertu un rado&scaron;o darbnīcu kopā ar slovēņu rakstnieci, grāmatas "Uzvāri man pasaciņu!" autori Majdu Korenu (<em>Majda Koren</em>). Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Ikkatrā ģimenē ir svētki, kad visi vēlas būt kopā un izbaudīt tos, jo maziem mirkļiem ir liela nozīme. Māmiņdiena ir īpa&scaron;a, tādēļ Ģimeņu sestdienā aicinām apmeklēt bērnu vokālās grupas "Bebe" koncertu, kuru sagatavojusi skolotāja Laura Auniņa. Bet lai diena izdotos vēl īpa&scaron;āka, kopā ar slovēņu rakstnieci Majdu Korenu darbosimies rado&scaron;ajā darbnīcā. Madja ir absolvējusi Ļubļanas Universitātes Pedagoģijas fakultāti un &scaron;obrīd ir sākumskolas skolotāja, bet atrod laiku arī rakstī&scaron;anai. Grāmata bērniem "Uzvāri man pasaciņu" ir viena no grāmatām, kura iekļauta izdevniecības "Liels un mazs" lasītveicinā&scaron;anas programmā "Mūsu mazā bibliotēka".</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040, 67716041</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49175&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49175&type=1Igaunijas Nacionālās bibliotēkas sieviešu kora koncerts<p><span style="font-size: 13.6px;">2019. gada 10. maijā plkst. 14.00, sveicot Latvijas Nacionālo bibliotēku simtās jubilejas gadā, Ziedoņa zālē ar koncertu uzstāsies Igaunijas Nacionālās bibliotēkas sievie&scaron;u koris.&nbsp;</span></p> <p>Diriģenti &ndash; Anneli Surva un Olivers Povels-Pūseps.&nbsp;</p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49290&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49290&type=1Letonikas lasījumi"Letonikas lasījumos" vācu žurnālistes Anitas Kugleres un vēsturnieka Jāņa Šiliņa priekšlasījumi<p><span>2019. gada 8. maijā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra lasītavā (5.stāvā) cikla "Letonikas lasījumi" ietvaros aicinām uz vācu žurnālistes, publicistes un rakstnieces Anitas Kugleres (<em>Anita Kugler</em>) priek&scaron;lasījumu "Vācbaltie&scaron;u dienasgrāmatas un laikabiedru ziņojumi&nbsp; par boļ&scaron;eviku valdī&scaron;anas laiku Rīgā 1919" un vēsturnieka, Dr.hist. Jāņa &Scaron;iliņa priek&scaron;lasījumu "Kad sapnis pārvēr&scaron;as murgā - padomju varas laiks Rīgā 1919. gadā". Tiks nodro&scaron;ināts tulkojums no vācu valodas.</span></p> <p><span><br /></span><em>&nbsp;"Letonikas lasījumi" &ndash; cikls, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki un citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā.</em></p>Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49049&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49049&type=1Latgales diena 2019Latgales diena<p><span>2019. gada 27. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 19.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar pla&scaron;u aktivitā&scaron;u programmu notiks Latgales diena. Tā veltīta kultūrvēsturiski bagātajam Latvijas austrumu novadam un tā daudzveidības iepazī&scaron;anai, kā arī Latgales kongresa* (1917) gadadienai. Astoņos bibliotēkas stāvos būs iespēja iepazīt Latgales kultūras unikalitāti, tās izpausmes literatūrā, mūzikā, kino, amatniecībā un tautas tradīcijās. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><strong>PROGRAMMA</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><span><br /></span><strong>Plkst. 12.00 (7. stāvā):</strong><span><br /> </span></p> <ul> <li><span>bērnu rokgrupas "Žvūrgzdyni" un vokālās grupas "Skonai" uzstā&scaron;anās;</span></li> <li><span>animācijas filmas "Vinnejs Pūks Viļānūs" seanss;</span></li> <li><span>pasakas "Kačei&scaron;a patmalis" interaktīvā skatī&scaron;anās;</span></li> <li><span>Ontona Sli&scaron;āna bērnu dzejas grāmatas "Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ" prezentācija.</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p><span><br /></span></p> <p><strong>Plkst. 13.00 (6. un 1. stāvā):</strong><span><br /> </span></p> <ul> <li><span>Inetas Atpiles-Juganes grāmatas "Lobuo i nalobuo" atvēr&scaron;ana;</span></li> <li><span>grāmatas "Mozais priņcs" interaktīvā skatī&scaron;anās;</span></li> <li><span>Danči ar folkloras kopu "Upīte" (1. stāva ātrijā).</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Plkst. 13.30 (5. stāvā):</strong><span><br /></span><span>Dzejnieces un rakstnieces Annas Rancānes (1959) gaidāmās jubilejas godinā&scaron;ana. Klātesot autorei, notiks dzejas grāmatas "Prīca i klusie&scaron;ona" prezentācija.</span><span>&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Plkst. 14.00 (4. stāvā):</strong><span><br /> </span></p> <ul> <li><span>novada vēstures izdevuma "Maltas pagasts pētījumos un atmiņās" (autori: Skaidrīte Svik&scaron;a, Silvija Pīgožne, Agris Dzenis) prezentācija;</span></li> <li><span>tik&scaron;anās ar mūziķi, filmu ideju autoru, producentu Arni Slobožaņinu un dokumentālo filmu "Latgolys kongress" un "Latgalī&scaron;i Pīterpilī" seansi.</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Plkst. 15.00 (3. stāvā):</strong></p> <ul> <li><span>īpa&scaron;ā Latgalie&scaron;u (Latgales) karoga stendā diskusija ar Annu Rancāni un karoga idejas autoru Māris Rumaku;</span></li> <li><span>J. Cibuļska grāmatas "Patīseiba ir myusu" atvēr&scaron;ana;</span></li> <li><span>latgalie&scaron;u periodikas ekspozīcija (3. stāvs).</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Plkst. 15.30 (2. stāvā):</strong><span><br /> </span></p> <ul> <li><span>koru sadziedā&scaron;anās un Annas Rancānes grāmatas "Aiz ezera balti bērzi&hellip;" par izcilo Dziesmu un deju svētku goda virsdiriģenti Terēzi Broku (1925&ndash;2018) prezentācija.</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></p> <p><strong>Plkst. 16.30 (M stāvā):</strong><span><br /> </span></p> <ul> <li><span>Anneles Sli&scaron;ānes 100 austo deču izstāde, pārsteidzot ar neparasto au&scaron;anas materiālu izvēli.</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Plkst. 17.00 (1. stāva ātrijā):</strong><span><br /> </span></p> <ul> <li><span>komiķis Jānis Skutelis un koncepts "Nameiz".</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Plkst. 18.00 (1. stāva ātrijā):</strong></p> <ul> <li><span>latgalie&scaron;u metāla grupas "Sovvaļnīks" uzstā&scaron;anās.</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Visas dienas garumā:</strong></p> <ul> <li><span>iepazī&scaron;anās ar izglītojo&scaron;ām datorspēlēm par Latgali;</span></li> <li><span>Latgales labumu tirdziņ&scaron;.</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Latgales dienas laikā LNB ātrijā būs apskatāmi lielizmēra (26 m garumā) Latvijas un neoficiālais Latgalie&scaron;u (Latgales) karogi.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Pasākumu vadīs aktieris Kristaps Rasims kopā ar grupas "Žvūrgzdyni" dalībniekiem.</span><span><br /></span><span>Latgales dienas režisors Viesturs Kairi&scaron;s, projekta vadītājs mūziķis Guntis Rasims, izstāžu kuratore māksliniece Ieva Jurjāne.</span><span>&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Latgales dienu LNB ievadīs saistīti notikumi 24. un 26. aprīlī:</span><span><br /> </span></p> <ul> <li><span>24. aprīlī svinīgs pasākums Saeimā, piedaloties Latgales plāno&scaron;anas reģiona novadu vadītājiem, vadībai, Saeimas deputātiem un Ministru kabineta pārstāvjiem (Jēkaba ielā 11, Sarkanajā zālē, plkst. 13.00&ndash;14.30);</span></li> <li><span>26. aprīlī plkst. 10.00&ndash;15.30 seminārs "Latgalie&scaron;u rakstu valoda izglītībā un pētniecībā. Citu reģionālo un mazāk lietoto valodu piemēri" (Jēkaba ielā 6/8, Baltie&scaron;u zālē).</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>* Pirmais Latgales kongress notika 1917. gada 26. un 27. aprīlī (pēc jaunā stila 9. un 10. maijā) Rēzeknē. Tā bija pirmā demokrātiski ievēlētā Latgales latvie&scaron;u pārstāvju sanāksme, kurā tika nolemts, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvie&scaron;i ir viena tauta un Latgalei jāapvienojas ar pārējiem topo&scaron;ās Latvijas valsts novadiem vienā zemē. &Scaron;is lēmums bija nozīmīgs sākumpunkts vēlākajai neatkarīgas Latvijas Republikas dibinā&scaron;anai.</em><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p>Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0300