Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://library.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://library.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://library.lv/http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48621&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48621&type=1ProjektiPieaugušo izglītībaTikšanās bibliotekāru stāvāTikšanās bibliotekāru stāvā: EPALE un citi ERASMUS projekti<p>2019. gada 27. martā plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti&rdquo;. Diskusijas tēma &ndash; EPALE un citi ERASMUS projekti; to piedāvātās inovatīvās iespējas un izaicinājumi pieaugu&scaron;o izglītības veicinā&scaron;anā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=48618&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48655&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48655&type=1PētniecībaAtvērtā piekļuveApvārsnis 2020Atvērtie datiInformatīvs seminārs "Apvārsnis 2020, OpenAIRE-Advance projekts un LNB resursi pētniekiem"<p>2019. gada 22. martā plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, 2. stāvā) notiks seminārs par pasaulē lielāko pētījumu un inovāciju programmu "Apvārsnis 2020", atvērto piekļuvi (<em>open access</em>), atvērtajiem datiem (<em>open data</em>) un LNB resursiem pētniekiem.</p> <p><br />Aicinām <a href="https://docs.google.com/forms/d/1RQfc7Y8TLGH6DKRr9agX2gYEpQJtA8MTBKw5u9Oz23E/viewform?edit_requested=true" target="_blank">REĢISTRĒTIES</a> semināram līdz 18. martam. Dalība bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span><a href="https://lnb.lv/sites/default/files/media/aktualitates/Apvarsnis_2020_seminars_22-03-2019.pdf" target="_blank">SEMINĀRA PROGRAMMA</a></span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&Scaron;is pasākums interesēs potenciālos "Apvārsnis 2020" programmas dalībniekus gan no akadēmiskās, gan uzņēmējdarbības vides, kā arī ikvienu, kur&scaron; interesējas par pētniecību, brīvu piekļuvi informācijai un mūsu bibliotēkās pieejamajiem resursiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Par "Apvārsnis 2020" programmu stāstīs Andris Freimanis &ndash; Valsts Izglītības attīstības aģentūras "Apvārsnis 2020" Nacionālā kontaktpunkta pārstāvis informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, nanotehnoloģiju, viedo materiālu, progresīvās ražo&scaron;anas un pārstrādes, kā arī nākotnes un jauno tehnoloģiju jomās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ar "Apvārsnis 2020" prasībām zinātnisko sasniegumu atspoguļo&scaron;anai atvērtā piekļuvē jeb open access, kā arī ar iespējām publiskot zinātniskos rezultātus iepazīstinās Gita Rozenberga &ndash; Latvijas Universitātes un projekta "OpenAIRE-Advance Latvijā" pārstāve.</span></p> <p><span><br /></span><span>Par LNB resursiem un pakalpojumiem stāstīs LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru galvenā bibliogrāfe Ieva Kraukle.</span></p> <p><span><br /></span><span>Semināra noslēgumā būs iespējas uzdot jautājumus un pieteikties individuālām bezmaksas konsultācijām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Informatīvo semināru organizē LNB sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūras "Apvārsnis 2020" Nacionālo kontaktpunktu un Latvijas Universitātes bibliotēku.</span></p> <p><span><br /></span><span><a href="http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/apv_2020_apraksts/" target="_blank">PAR "APVĀRSNIS 2020"</a></span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>"Apvārsnis 2020"&nbsp;</span>Nacionālais kontaktpunkts</p> <p>Valsts izglītības attīstības aģentūra</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:andris.freimanis@viaa.gov.lv" target="_blank">andris.freimanis@viaa.gov.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Attēls no programmas "Apvārsnis 2020" informatīvā materiāla&nbsp;</em></p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48296&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48296&type=1TibetaTibetas kultūraSeminārs "Tibetas budisms"<p><span>2019. gada 21. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas&nbsp;</span><span>Konferenču centrā (-1. stāvā) notiks seminārs "Tibetas budisms".</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>17.00-18.00 Ievads par Tibetas budisma specifiku &ndash; vada Agita Baltgalve</span></p> <p><span>18.00-19.00 Sarunas ar budisma pētniekiem Helmūtu Ancānu, Mariku Lauderi, Anitu Sta&scaron;ulāni, Elizabeti Taivani un mūķeni Margaritu Putniņu</span></p> <p><span>19.00-20.00 Brīva diskusija "Pie tējas tases" &ndash; ķīnie&scaron;u un tibetie&scaron;u ēdieni</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>No 21. februāra līdz 21. martam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks četri Tibetas kultūras semināri, kurus rīko Latvijas Universitātes Baltijas Austrumāzijas pētniecības centrs. Dalība bez maksas ar iepriek&scaron;ēju reģistrāciju pa tālruni 25378952.<br /></span></p>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48654&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48654&type=1Ģimeņu sestdienas"Ģimeņu sestdienā" Zīmējumu teātra izrāde<p>2019. gada 16. martā plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 7. stāvā pie Bērnu literatūras centra aicinām apmeklēt "Ģimeņu sestdienu", kurā būs iespēja vērot un iesaistīties Vara Klausītāja Zīmējumu teātra izrādē. Tā taps pēc Mariannas Dibikas stāsta bērniem "Pastnieks Pele" motīviem. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Sadarbībā ar Kanādas vēstniecību aicinām uz neparastu literatūras notikumu, kurā lasīsim Kanādas bērnu grāmatu franču valodā un lasīto atainosim rado&scaron;ā improvizētā gleznā uz liela, balta audekla Vara Klausītāja Zīmējumu teātra aktieru vadībā.&nbsp;</span>Pasākuma dalībniekiem būs iespēja saklausīt franču valodas izteiksmīgo plūdumu un piedalīties stāsta gleznas tap&scaron;anā. Pasākums notiek Frankofonijas dienu ietvaros, ar mērķi popularizēt franču valodu un kultūru Latvijā.</p> <p><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus kopā ar ģimenēm.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040, 6716041</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48455&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48455&type=1"Bērnības milicija"Grupas "Bērnības milicija" albuma pārizdošanas pasākums<p>14. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Audiovizuālajā lasītavā (4. stāvā), atzīmējot 15 gadus kop&scaron; savā pirmā albuma iznāk&scaron;anas un pirmo vecuma krīzi, grupa "Bērnības milicija" aicina uz rado&scaron;o darbnīcu un koncertu.</p> <p><span><br /></span><span>Pirms 15 gadiem kādā Rīgas teātrī notika īpa&scaron;s pasākums: padsmitgadnieku grupas "Bērnības milicija" pirmā albuma prezentācija jeb, kā grupa pati to dēvēja, "ekshumācija". Lai arī "Bērnības milicija" bija tik tikko parādījusies uz Latvijas neatkarīgās mūzikas skatuves, uz koncertu ieradās vairāk nekā 100 cilvēku, un kop&scaron; tā laika grupa saglabājusi stabilu vietu savu klausītāju sirdīs.</span></p> <p><span><br /></span><span>Darbnīcas laikā tās apmeklētājiem būs iespēja izgatavot savu albuma vāciņu pēc oriģinālā parauga, lai to kopā ar disku iegūtu savā īpa&scaron;umā par īpa&scaron;u cenu.&nbsp;</span>Oriģinālais albuma noformējums veidots no padomju laika flīzes, Luija Aragona grāmatas "Komunisti" lapām un fotogrāfijas, kurā redzams fragments no bērnu apgleznotas sienas pie Rīgas Dzemdību nama. &Scaron;is vāciņ&scaron; ir gana rado&scaron;s diska iepakojums, lai ne tikai mūzikas mīļi, bet arī disku kolekcionāri joprojām priecātos to iegūt savā īpa&scaron;umā. Darbnīcas dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam uz to pieteikties iepriek&scaron; <a href="https://bernibasmilicija.bandcamp.com/merch/m-zika-dej-m-albuma-p-rizdo-anas-darbn-ca-latvijas-nacion-laj-bibliot-k" target="_blank">&Scaron;EIT</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Pēc darbnīcas, turpat lasītavā sāksies "Bērnības milicijas" koncerts, grupas oriģinālsastāvam atskaņojot albuma "Mūzika dejām" dziesmas. Uz koncertu aicināti visi interesenti, ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Paralēli pasākumam Audiovizuālajā lasītavā būs iespējams apskatīt izstādi "Zibens pa dibenu", kurā apkopoti mūzikas žurnālista, kritiķa un dīdžeja Ulda Rudaka izvēlēti 100 labākie latvie&scaron;u mūzikas albumi, starp kuriem atrodams arī "Bērnības milicijas" "Mūzika dejām".</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Kontaktinformācija:</span></p> <p><a href="mailto:bernibasmilicija@inbox.lv" target="_blank"><span>bernibasmilicija@inbox.lv</span></a></p> <p><a href="http://www.facebook.com/bernibasmilicija" target="_blank"><span>www.facebook.com/bernibasmilicija</span></a></p>Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48295&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48295&type=1TibetaTibetas kultūraSeminārs "Tibetiešu valoda un literatūra"<p><span>2019. gada 14. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas&nbsp;</span><span>Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā)&nbsp;notiks seminārs "Tibetie&scaron;u valoda un literatūra".</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>18.00-20.00 Interaktīvs seminārs, vada Agita Baltgalve</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>No 21. februāra līdz 21. martam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks četri Tibetas kultūras semināri, kurus rīko Latvijas Universitātes Baltijas Austrumāzijas pētniecības centrs. Dalība bez maksas ar iepriek&scaron;ēju reģistrāciju pa tālruni 25378952.<br /></span></p>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48541&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48541&type=1GrāmatniecībaKonferencesStarptautiska zinātniska konference "Baltijas grāmata 1918–1940"<p><span>2019. gada 14. martā plkst. 11.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks starptautiska zinātniska konference &ldquo;Baltijas grāmata 1918&ndash;1940&rdquo;.</span></p> <p><span><br /></span><span>Konferencē piedalās vado&scaron;ie Baltijas valstu 20. gadsimta grāmatniecības pētnieki, piedāvājot padziļinātu ieskatu reģiona grāmatrūpniecības attīstībā starpkaru periodā. Referentu vidū būs visi izstādes tap&scaron;anā iesaistītie Igaunijas, Latvijas un Lietuvas grāmatzinātnieki.</span></p> <p><br />Aicinām piedalīties konferencē, iepriek&scaron; aizpildot<a href="https://ej.uz/Gramatniecibas_konferenci" target="_blank"> reģistrācijas anketu</a>.</p> <p><span><br /></span><span><a href="https://www.lnb.lv/lv/zinatniska-konference-par-gramatniecibu-starpkaru-perioda" target="_blank">Lasīt vairāk</a></span></p> <p><span><br /></span><span>Konference tiek organizēta projekta &ldquo;Ceļojo&scaron;ā izstāde &ldquo;Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 1918&ndash;1940&rdquo;&rdquo; noslēguma posmā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Konference "Baltijas grāmata 1918&ndash;1940" un izstāde "Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 1918&ndash;1940" norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.</span></p>Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47921&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47921&type=1GrāmatniecībaTālākizglītības seminārs par grāmatniecības vēsturi<p>2019. gada 12. martā no plkst. 9.00 līdz 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Virtakas klasē un ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" notiks tālākizglītības seminārs skolotājiem, kas veltīts grāmatniecības vēstures tematiem.Tas būs noderīgs vēstures, vizuālās mākslas, kulturoloģijas, latvie&scaron;u valodas un literatūras, kā arī sākumskolas skolotājiem un kla&scaron;u audzinātājiem.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=47918&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48027&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48027&type=1Lielie lasīšanas svētkiLielie lasīšanas svētki<p>2019. gada 9. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Lielie lasī&scaron;anas svētki.&nbsp;Pasākums notiks divās daļās:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&bull; 5+/9+ grupām no 12.00 līdz 13.30;</p> <p>&bull; 11+/15+/Vecāku žūrijas dalībniekiem no 13.30 līdz 15.00.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Arī &scaron;ogad piedāvājam apmeklēt kādu no muzejiem vai iepazīties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku (izvēli norādiet elektroniskajā pieteikumā).&nbsp;Dalību Lielajos lasī&scaron;anas svētkos ir <a href="https://ej.uz/bz_lasishanas_svetki_2019" target="_blank">jāpiesaka</a> līdz 15.februārim.</p> <p><span><br /></span><span>Papildinformācija pa tālruni 67716040, 67716041</span><span><br /></span></p>Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48452&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48452&type=1Latvijas Jauno zinātnieku apvienībaMarija SemjonovaJauno zinātnieku sanākšana par tēmu "Vai un kā mainās cilvēka rīcība tiešsaistē un reālajā saziņā?"<p>2019. gada 7. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) aicina pievienoties Jauno zinātnieku sanāk&scaron;anai par tēmu "Vai un kā mainās cilvēka rīcība tie&scaron;saistē un reālajā saziņā?". Dalība bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Pasākumā tiks aktualizēti &scaron;ādi jautājumi:</span><span><br /> </span></p> <ul> <li><span>Kā virtuālās telpas spēj mainīt teksta uztveri dažādajos līmeņos?</span></li> <li><span>Ko nozīmē veikt tekstu analīzi ar virtuāliem rīkiem un kādus potenciāli inovatīvus vektorus mūsdienu augstākās izglītības procesā tie var sniegt?</span></li> <li><span>Ko nozīmē būt studentam virtualizētajā pasaulē?</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>&Scaron;oreiz savā pētniecības pieredzē dalīsies Marija Semjonova. Marija ir ieguvusi filoloģijas doktora grādu salīdzināmajā literatūrzinātnē (2015) Latvijas Universitātē (LU), rakstot pētījumu par autobiogrāfiskuma izpausmēm un žanriskajām pazīmēm Latvijas un Somijas sievie&scaron;u prozā. Pētījums ir ieguvis Latvijas Zinātņu akadēmijas Jauno zinātnieku balvu 2017. gadā par labāko 2015. gadā aizstāvēto disertāciju; vienlaikus tika publicēta Marijas sarakstītā monogrāfija par disertācijas tēmu. Marijai ir vairāk nekā 10 gadu pētnieciskā pieredze Latvijā, Somijā (studijas un pētniecība Tamperes Universitātē, Austrumsomijas Universitātē (Joensū), Helsinku Universitātē) un Igaunijā (studijas un pētniecība Tallinas un Tartu universitātēs), kā arī viņa ir vairāku starptautisku konferenču dalībniece un rakstu autore.</p> <p><span><br /></span><span>Pa&scaron;laik Marija veic pēcdoktorantūras pētījumu LU Humanitāro zinātņu fakultātē Dzimtes studiju centrā, kur meklē risinājumus augstākās izglītības sektora modernizācijai. Marijas pētījums tiek īstenots 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta atbalstu. Par vienu no svarīgākiem sniegumiem, kas tiek izstrādāts Marijas projektā, var uzskatīt mēģinājumu analizēt literārus un cita veida tekstus izmantojot statistikas un lineārās algebras principus. Pa&scaron;laik Marija vada jaunizveidotu pētnieku grupu, kuras mērķis ir apzināt "digitālās uzvedības" principus Latvijā, Somijā un Igaunijā un izstrādāt tā dēvētās "tekstuāli-vizuālās molekulas". Par molekulu filozofisku, kultūras, zinātnisku un citu pielietojamību, kā arī par individuālo rīcību virtualizācijas procesiem tiks runāts lekcijā.</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;is ir jau piektais LJZA organizētais pasākums, kurā jaunie zinātnieki dalās ar ārzemēs iegūto pieredzi. Iepriek&scaron; esam uzklausīju&scaron;i stāstus par Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnu, Čīli, Lielbritāniju. Tagad laiks pa&scaron;māju pēcdoktorantūras pētniecei.</span></p> <p><span><br /></span><span>LJZA apvieno doktorantūras studentus un jaunos zinātniekus Latvijā, dodot iespēju iesaistīties politikas veido&scaron;anā, komunikācijā ar sabiedrību un satikt domubiedrus un sadarbības partnerus.</span></p> <p><br />Informācija par iestā&scaron;anos biedrībā pieejama <a href="http://ljza.lv/iestaties-ljza/" target="_blank">&scaron;eit</a></p> <p><br />Aicinām sekot aktuālākajai informācijai arī <a href="https://ej.uz/LJZA_FB_lapa" target="_blank">LJZA Facebook lapā</a></p> <p><br />Atgādinām, ka, ja esi doktorants vai zinātniskā (doktora) grāda pretendents, esi laipni aicināts pievienoties Facebook grupai <a href="https://ej.uz/Grupa_doktorantiem_FB" target="_blank">"Grupa doktorantiem"</a></p> <p><span><br /></span><span>Pasākumu organizē LJZA sadarbībā ar LNB. Informatīvi atbalsta Valsts izglītības attīstības aģentūra 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Laura Bužinska</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:laura.buzinska@gmail.com" target="_blank">laura.buzinska@gmail.com</a></p> <p><span>Tālr.: 28621469</span></p>Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48450&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48450&type=1Letonikas lasījumi"Letonikas lasījumos" – priekšlasījumi par režisori Annu Lāci<p><span>2019. gada 6. martā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas lasītavā (5. stāvā) cikla "Letonikas lasījumi" ietvaros notiks ar izstādi "Asja Lācis. Avangarda inženiere" saistīti priek&scaron;lasījumi. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Lasījumos ar stāstījumu par režisori, aktrisi, teorētiķi un pedagoģi Annu Lāci (1891&ndash;1979) uzstāsies izstādes kurators, Milānas Jaunās mākslas akadēmijas pasniedzējs Andris Brinkmanis un LNB Letonikas un Baltijas centra vado&scaron;ā pētniece Dr. phil. Beata Pa&scaron;kevica.</span></p> <p><span><br /></span><span>Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izstāde "Asja Lācis. Avangarda inženiere" līdz 2019. gada 31. martam skatāma LNB 4. stāva galerijā.</span></p> <p><span><br /></span><span>"Letonikas lasījumi" &ndash; cikls, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki un citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Linda Krūmiņa</span></p> <p><span>Letonikas un Baltijas centrs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:linda.krumina@lnb.lv" target="_blank">linda.krumina@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716151</span></p>Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48294&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48294&type=1TibetaTibetas kultūraSeminārs "Tibetas vēstures epizodes"<p><span>2019. gada 28. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas&nbsp;</span><span>Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) notiks seminārs "Tibetas vēstures epizodes".</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>18.00-20.00 Stāstījums ar vizuālu prezentāciju, stāsta Agita Baltgalve</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>No 21. februāra līdz 21. martam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks četri Tibetas kultūras semināri, kurus rīko Latvijas Universitātes Baltijas Austrumāzijas pētniecības centrs. Dalība bez maksas ar iepriek&scaron;ēju reģistrāciju pa tālruni 25378952.<br /></span></p>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48257&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48257&type=1Nacionālā enciklopēdijaTikšanās bibliotekāru stāvāTikšanās bibliotekāru stāvā: Nacionālās enciklopēdijas piedāvājums Latvijas bibliotekāriem<p><span>2019. gada 28. februārī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti&rdquo;. Diskusijas tēma &ndash; Nacionālās enciklopēdijas popularizē&scaron;ana bibliotēkās, tajā skaitā jauni projekti tās satura pieejamības nodro&scaron;inājumā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><a href="ArticleItem.aspx?article=48255&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></span></p>Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48291&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48291&type=1Sarunu cikliStāsta otra puseSaruna "Neredzamais karš jeb maz zināmais par pretošanās kustību Latvijā"<p>2019. gada&nbsp; 27. februārī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība LNB Draugu telpā (Mūkusalas ielā 3, 1. stāvā) notiks&nbsp;sarunu cikla "Stāsta otra puse" pirmais pasākums "Neredzamais kar&scaron; jeb maz zināmais par preto&scaron;anās kustību Latvijā". Saruna&nbsp; būs veltīta Latvijas nacionālo partizānu kustības jeb mežabrāļu un mežamāsu atspoguļojumu latvie&scaron;u literatūrā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><a href="ArticleItem.aspx?article=48289&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></span></p>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48292&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48292&type=1LekcijasTobiass ĶelnersSociālantropologa Tobiasa Ķelnera vieslekcija par pareizticības un politikas mijiedarbību Krievijā<p>2019. gada 26. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" ietvaros notiks sociālantropologa Tobiasa Ķelnera (<em>Tobias K&ouml;llner</em>) vieslekcija "Par "varas pinumiem": pareizticības un politikas saspēle mūsdienu Krievijā" (On "Entangled Authorities": The Interplay between Orthodox Religion and Politics in Contemporary Russia). Pasākums notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Tobiass Ķelners: "Balstoties etnogrāfiskā lauka darbā Krievijas Federācijā, esmu izstrādājis jēdzienu "varas pinumi". &Scaron;is jēdziens atklāj divus trūkumus pēdējā laika pētījumos par politiku un pareizticību Krievijā. Pirmkārt, daļa pētījumu koncentrējas uz sadarbību un savstarpējīgumu, ignorējot neparedzētas sekas un konfliktus.&nbsp;</span>Savukārt cits pētījumu kopums analizē &scaron;īs sadarbības limitus, parādot to kā nebūt ne harmonisku. Tādējādi derīgāk ir aprakstīt politikas un Krievijas pareizticības mijiedarbību kā sacensību par ierobežotiem resursiem un autoritāti strauji mainīgā sabiedrībā. &Scaron;ī sacensība dažkārt pieļauj cie&scaron;u sadarbību, taču neizslēdz arī konfliktus un konkurenci. Turklāt atsevi&scaron;ķi jānorāda un jāanalizē trīs dažādas mijiedarbības: personiskie, ideoloģiskie un institucionālie pinumi. Tikai tā mēs varēsim pilnīgi un precīzi aprakstīt, analizēt un izprast Krievijas pareizticības un politikas mijiedarbību."</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Tobiass Ķelners ir ieguvis doktora grādu antropoloģijā 2011. gadā Leipcigas Universitātē, balstoties pētījumā par Krievijas uzņēmējiem un viņu saiknēm ar Krievijas pareizticību. 2013. gadā viņ&scaron; ieguva Vācijas Pētniecības fonda grantu pētījumam par saiknēm starp politiku un reliģiju mūsdienu Krievijā un darbojas &scaron;ajā projektā joprojām. Tobiass Ķelners &scaron;obrīd strādā Vitenes-Herdekes Universitātē Vācijā. Viņ&scaron; ir autors divām grāmatām: "Orthodox Religion and Politics in Contemporary Eastern Europe: On Multiple Secularisms and Entanglements" (Routledge, 2019) un "Practising Without Belonging? Entrepreneurship, Morality, and Religion in Contemporary Russia" (Lit and Transaction Publishers, 2012).</span><span><br /></span><span>Lekciju rīko Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar LNB un Rīgas Stradiņa universitāti.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma laikā būs iespējams aplūkot LNB Nozaru literatūras centra veidoto krājuma izlasi par lekcijas tematiku.</span></p> <p><span><br /></span><span>Akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem antropoloģiskajiem pētījumiem un veicināt starpdisciplināru sadarbību dažādu nozaru pārstāvju vidū.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Ieva Puzo</span></p> <p><span>Latvijas Antropologu biedrība</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:latvian.anthropology@gmail.com" target="_blank">latvian.anthropology@gmail.com</a></p>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48286&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48286&type=1Kultūras kanonsĢimeņu sestdienas"Ģimeņu sestdienas" radošā darbnīca "Kur paslēpies LKK?"<p>2019. gada 23. februārī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) notiks "Ģimeņu sestdienas" rado&scaron;ā darbnīca "Kur paslēpies LKK?". Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Kopīgi atklāsim mistisko vārdu &ndash; kultūra, kanons, vērtība &ndash; noslēpumu un mēģināsim sameklēt gudru vīru un sievu atrastu dārgumu pierādījumus Latvijas Kultūras kanonā (LKK). Meklēsim tos, skatoties mums apkārt un ielūkojoties grāmatās. Kad dārgumus būsim salasīju&scaron;i, pielīmēsim un apzīmogosim, lai nepazūd un labāk saglabājas atmiņās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim sākumskolas vecuma bērnus kopā ar vecākiem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Anita Smeltere</span></p> <p><span>Projekta "Kultūras kanons" koordinatore</span></p> <p><span>Ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" muzejpedagoģe</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anita.smeltere@lnb.lv" target="_blank">anita.smeltere@lnb.lv</a></p>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48285&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48285&type=1IzstādesPlakātiIzstādes "Latvijas laikmetīgais plakāts" atklāšana<p><span>2019. gada 22. februārī plkst. 17.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā (-1. stāvā) tiks atklāta izstāde "Latvijas laikmetīgais plakāts". Izstāde būs apskatāma līdz 24. aprīlim. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izstāde atceļojusi no Igaunijas, kur 2018. gadā par godu Latvijas valsts simtgadei, to rīkoja igauņu grafiskais dizainers Marko Keki&scaron;evs. Izstāde tika atklāta 2. jūnijā Hāpsalas Grafikas dizaina festivāla ietvaros. Pēc Hāpsalas izstādi varēja aplūkot Viljandi galerijā un Tallinā, "Dizaina nakts ietvaros".</span></p> <p><span><br /></span><span>"Latvijas plakāts nav biežs viesis Igaunijas izstāžu zālēs. Pēdējo reizi mūsu dienvidu kaimiņa plakātu izstāde bija pirms 20 gadiem. Tagad atkal ir iespējams iepazīties ar Latvijas grafikas dizaina meistariem un viņu jaunākajiem darbiem," komentē Hāpsalas Grafikas dizaina festivāla organizators Marko Keki&scaron;evs. Jāpiebilst, ka arī Latvijas izstāžu zālēs un galerijās Latvijas mūsdienīgais plakāts nav pārāk biežs viesis. Tagad būs unikāla iespēja apskatīt vienviet 100 Latvijas mūsdienu plakātus, un vērot mūsdienu grafiskā dizaina tendences Latvijā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izstādē piedalās 32 Latvijas grafiskie dizaineri &ndash; Agnese Leilande, Andrejs Rubulis, Anitra Eglīte&ndash;Poikāne, Artis Buks, Dace Bormane, Dace Runča, Daiga Vīksna, Edvards Percevs, Egils Mednis, Gatis Vanags, Guntars O&scaron;enieks, Guntis Svikulis, Jānis Sausnītis, Jānis Birznieks, Karina Ķelle, Kri&scaron;jānis Rijnieks, Madara Lesīte, Marika Latsone, Mārtiņ&scaron; Ratniks, Raimonds Vindulis, Raitis Kalniņ&scaron;, Reinis Pētersons, Ričards Znutiņ&scaron;&ndash;Znutāns, Roberts Rūrāns, Tron Karton, Una Grants, Viktors Kozers, Vilnis Piķis, Visvaldis Asaris, Valters Verners.</span></p> <p><span><br /></span><span>Īpa&scaron;i uz izstādes atklā&scaron;anu tiek gaidīti plakātu autori kuriem neizdevās apmeklēt izstādi Hāpsalā. Marko Keki&scaron;evs un citi izstādes organizatori būs priecīgi satikt autorus, kurus līdz &scaron;im viņi pazīst tikai pēc darbiem. Domājams, arī grafikas dizaineriem būs savstarpēji interesanta un vērtīga tik&scaron;anās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izstādi atbalsta Igaunijas Grafiskā dizaina savienība un Igaunijas Kultūrkapitāls un Latvijas Nacionālā bibliotēka.</span></p> <p><br />Izstāde apskatāma <a href="https://lnb.lv/lv/darba-laiki" target="_blank">LNB DARBA LAIKĀ</a>.<br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48288&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48288&type=1Lasītāju klubiCaelum"Caelum" lasītāju kluba tikšanās<p>2019. gada 21. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Telpā -15+ (M stāvā) notiks biedrības "Caelum" lasītāju kluba februāra tik&scaron;anās. Dalība bez maksas.</p> <p><span>Kāds ir lasītājs? Vai pastāv at&scaron;ķirības starp lasītājiem dažādās valstīs? Kas veido lasītāju?</span></p> <p><span><br /></span><span>Lasītāju klubiņa "Caelum Books" tik&scaron;anās reize &scaron;oreiz veltīta tēmai "Lasītāja anatomija". Parunāsim par lasītāju paradumiem un niķiem, par nebeidzamo lasāmo grāmatu kaudzi, un spēju darīt visu ar vienu roku, otrā turot grāmatu. Apspriedīsim arī to, cik populāri Latvijā ir izpaust savu viedokli par izlasīto, un kādos veidos to var izdarīt. Diskusijā piedalīsies arī grāmatu un "Instagram" blogeri.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:&nbsp;</span></p> <p><span>Iveta Krūmiņa</span></p> <p><span>Mārketinga projektu vadītāja</span></p> <p><span>Uzziņu un informācijas centrs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:iveta.krumina@lnb.lv" target="_blank">iveta.krumina@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67806113</span></p>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48293&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48293&type=1TibetaTibetas kultūraSeminārs "Tibeta no visām debess pusēm"<p>2019. gada 21. februārī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (-1. stāvā) notiks seminārs "Tibeta no visām debess pusēm".</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>17.00-18.00 Prezentācija ar personīgajiem foto un video &ndash; Agita Baltgalve</span></p> <p><span>18.00-19.00 Tibetas ceļotāju stāsti &ndash; Valdis Brants, Andris Kļaviņ&scaron;, Harijs Sils, Roze Stiebra, Visvaldis &Scaron;teinbergs, Gunta un Rita Veilandes</span></p> <p><span>19.00-20.00 Brīva diskusija "Pie tējas tases" &ndash; tibetie&scaron;u tēja, kaltētais siers, campa</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>No 21. februāra līdz 21. martam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks četri Tibetas kultūras semināri, kurus rīko Latvijas Universitātes Baltijas Austrumāzijas pētniecības centrs. Dalība bez maksas ar iepriek&scaron;ēju reģistrāciju pa tālruni 25378952.<br /></span></p>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48071&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48071&type=1Radošās darbnīcasĢimeņu sestdienasĢimeņu sestdiena: radošā darbnīca "Katram savu mīļlellīti"<p>2019. gada 9. februārī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) notiks rado&scaron;ā darbnīca "Katram savu mīļlellīti" kopā ar leļļu mākslinieci Elitu &Scaron;mēdiņu. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Bērnības laiks nav iedomājams bez rotaļlietām. Tās veido mūsu sapņu pasauli un iztēlē dzīvo ar mums. Atdzīvojas stāstos un dzejoļos, rosina ļauties rotaļām. Tik&scaron;anās reizē ar leļļu mākslinieci Elitu &Scaron;mēdiņu katram būs iespēja radīt savu mīļlellīti, ar kuru dro&scaron;i varēs doties mājās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim sākumskolas vecuma bērnus kopā ar vecākiem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040, 6716041</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Mon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47991&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47991&type=1Ģimeņu sestdienasIzstādes bērniem "Zīmē un rīmē" atklāšana<p>2019. gada 2. februārī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 7. stāvā "Ģimeņu sestdienā" notiks interaktīvas izstādes bērniem "Zīmē un rīmē" atklā&scaron;ana, kas veidota izmantojot mākslinieka Alberta Kronenberga (1887‒1958) radītos tēlus un tekstus. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Izstāde ir jautru pārsteigumu pilna un vedina uz draiskulībām &ndash; ikkatrs varēs mēģināt veidot savas rīmes un minēt mīklas, vērot miniatūru karuseli, kas veidots Kronenberga grāmatas "Sprunguļmuižā gadatirgus" stilistikā, iepazīties ar trīs dimensiju ilustrāciju grāmatu par visiem zināmo Mazo ganiņu un digitāli iedzīvinātu grāmatu "Zelta laiki" ar aktiera Zigurda Neimaņa ierunātu tekstu.</span></p> <p><br />Izstāde būs apskatāma LNB <a href="https://www.lnb.lv/lv/darba-laiki" target="_blank">DARBA LAIKĀ</a> līdz 24. martam.</p> <p><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim ikvienu interesentu.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040, 6716041</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47990&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47990&type=1Spēļu vakariSpēļu vakars bibliotēkā<p>2019. gada 31. janvārī no plkst. 16.00 līdz 20.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Telpā-15+ (M stāvā) notiks Spēļu vakars bibliotēkā kopā ar "Brain Games". Programmā dažādas galda spēles. Ieeja bez maksas.</p>Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47989&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47989&type=1MeditācijaSaruna "Sirds meditācija: pamati un kvalitātes" un meditācij<p><span>2019. gada 30. janvārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā notiks saruna "Sirds meditācija: pamati un kvalitātes" un meditācija (vada Valdis Svirskis).</span></p> <p><span><br /></span><span>Nodarbības sākumā Valdis Svirskis aplūkos jautājumus par Sirds meditācijas pamatiem un kvalitātēm, kā arī &ndash; kāpēc sirds pieeja meditācijai ir īpa&scaron;i aktuāla mūsdienu tehnokrātiskajā sabiedrībā. Praktiskajā daļā iecerēti trīs dažādi koncentrē&scaron;anās un meditācijas vingrinājumi apmēram 15&ndash;20 min garumā. Noslēgumā būs atbildes uz jautājumiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Mg.phil. Valdis Svirskis ir Sirds meditācijas skolotājs, &Scaron;ri Činmoja skolnieks un viņa grāmatas "Prieka Spārni" tulkotājs. Meditācijas skolotājs un praktizētājs 25 gadu garumā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Dalība bez maksas. Iepriek&scaron; pieteikties nav nepiecie&scaron;ams.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p>Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47769&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47769&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāCikla “Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti” pasākums<p><span>2019. gada 30. janvārī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti&rdquo;.&nbsp;2019. gada profesionālo nori&scaron;u sezonu aizsākam ar neklātienes vieso&scaron;anos pie mūsu tuvajiem kaimiņiem Skandināvijas reģionā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><a href="ArticleItem.aspx?article=47767&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></span></p>Wed, 09 Jan 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47911&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47911&type=1Ģimeņu sestdienasĢimeņu sestdienā - preses konference bērniem<p>2019. gada 26. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) nebijis notikums &ndash; preses konference bērniem, kurā būs iespēja iepazīties ar izdevniecības "Dro&scaron;i un Ko&scaron;i" grāmatas "Augstāk par zemi" autorēm Zani Volkin&scaron;teini, Baibu Grīnbergu un mākslinieci Agnesi Aljēnu. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Izdzirdot "Augstāk par zemi", kādam prātā nāk jautra skrie&scaron;anās spēle, tomēr &scaron;oreiz aicinām pacelt acis uz aug&scaron;u un palūkoties uz Rīgas virsotnēm &ndash; Vecrīgas baznīcu torņiem, Gaismas pils kori, Latvijas Universitātes tornīti un daudziem citiem spilgtiem arhitektūras piemēriem. Tomēr stāsts ir par ģimeni ar bērniem, kuri dodas jautrā piedzīvojumā pa Rīgas ielām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Preses konferencē jautājumu/atbilžu karuselī noskaidrosim svarīgas lietas, bet pēc tam mākslinieces Agnese Aljēnas vadībā uzbursim katrs savu Rīgas siluetu.</span><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim gan lielus, gan mazus bibliotēkas apmeklētājus.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040, 6716041</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200