Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Annas bibliotēkashttp://library.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Annas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://library.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Annas bibliotēkashttp://library.lv/http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48333&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48333&type=1Tradicionālais Sieviešu dienas pasākums<p>8.martā plkst.11.00 Annas bibliotēkā</p> <p>tradicionālais Sievie&scaron;u dienas pasākums</p> <p>"Savas dzīves priekam"</p> <p>Laipni aicināti!</p>Mon, 25 Feb 2019 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46066&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46066&type=1Ezeriņu kapiPiemineklisSvētbrīdis Ezeriņu kapos<p><strong>28.jūlijā plkst.15.00</strong> Ezeriņu kapos svētbrīdis "Piemineklim Annas pagasta kritu&scaron;iem karavīriem Latvijas atbrīvo&scaron;anas cīņās - 85"</p> <p>Laipni aicināts ikviens!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plkst.16.00 - KAPUSVĒTKI</p> <p>/vadīs LELB Evaņģēlists Jānis Zvirgzdiņ&scaron;, muzicēs ērģelniece Aiva Zaķe/</p>Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24951&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24951&type=1izstādeteātrisskolotājsOskars JaunzemsrežisorsNotikumi janvārī<p><strong>24. janvārī 10.00 Annas bibliotēkā</strong> ilggadējam skolotājam, teātra režisoram, sabiedriskajam darbiniekam Oskaram Jaunzemam veltīts pasākums. Īpa&scaron;i aicināti visi, kuriem bijis lemts kopā darboties ar &scaron;o sirdsgudro personību.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Annas bibliotēkā</strong> izstādes: skolotājam, ilggadējam Annas teātra režisoram, sabiedriskajam darbiniekam Oskaram Jaunzemam &ndash; 90, ierosmes ziemas laika nodarbēm brīvajos brīžos.</p>Mon, 06 Jan 2014 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24013&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24013&type=1Pirmsskolēni dodas uz bibliotēku<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p>Jūnija sākumā, kad vairāki bērnudārza bērni paliek mājās kopā ar vecākiem, bibliotēkas vadītāja aicināja apmeklēt pasākumu &bdquo;Pirmā tik&scaron;anās ar bibliotēku&rdquo;, varbūt kādam iepatīkas un turpmāk būs biežāks viesis. Bērni ieradās kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem.</p> <p>PII &bdquo;Mazputniņ&scaron;&rdquo; kolektīvs bija sagatavojis izrādi &bdquo;Lielais ceļojums&rdquo;, kur idejas autore Inese Skudra ar savām kolēģēm izspēlēja dažādus notikumus. Tas bija netradicionāls ceļojums pa grāmatu lappusēm kopā ar tās varoņiem. Ļoti interesantas bija rotaļas kopā ar pasākuma apmeklētājiem. Paldies bērnudārza kolektīvam!</p> <p>Pēc izrādes, iepazīstoties ar bibliotēku, katrs bērns saņēma grāmatiņu, lai būtu stimuls atnākt vēlreiz.</p>Thu, 13 Jun 2013 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24012&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24012&type=1dzejaNotikumiPuidzeZelčaIrisa Puidze lasa savu dzeju<p>Maijā Annas bibliotēkā viesojās literāte Irisa Puidze un mūziķe Antra Zelča no Lejasciema. Viņas bija sagatavoju&scaron;as koncertprogrammu "Dvēseles dziesmas". Skatītāji ar neviltotu saviļņojumu uztvēra mākslinieces sniegumu. Pēc tam visi devās uz bibliotēku, kur pie tējas tases tika uzdoti jautājumi viesiem.</p> <p>Izstādes "Mans vaļasprieks" dalībnieki saņēma pateicības par piedalī&scaron;anos un katrai kolekcijai pa vienam papildinājumam.</p>Thu, 13 Jun 2013 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23590&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23590&type=1tikšanāsgrāmatarepresētieInta VilkaSAVIĻŅOJOŠA TIKŠANĀS AR NOVADNIECI INTU VILKU<p>Bibliotēku nedēļa Annas bibliotēkā aizritēja spraigā darbībā. Visu nedēļu apmeklētāji atbildēja vai meklēja atbildes uz dienas jautājumu &bdquo;Ja nezini &ndash; noskaidro!&rdquo;. 23.aprīlī &ndash; Jurģu dienā vai Sv.Jura dienā &ndash; katrs apmeklētājs no vadītājas saņēma dāvinājumu &ndash; rozi. Nedēļas kulminācija &ndash; 26.aprīlis, kad notika sirsnīga tik&scaron;anās ar gulbenieti, biju&scaron;o Annas skolas skolotāju Intu Vilku un viņas grāmatas &bdquo;Caur sirdi plūsto&scaron;ā dzīve&rdquo; prezentācija.</p> <p>Aizrautīgais un ļoti interesantais stāstījums notika vairāk nekā divu stundu garumā, jo tas bija saisto&scaron;s ikvienam apmeklētājam. Stāstot savu dzīvesstāstu un pārdzīvojumus, atklājās, ka kopā ar Intu Vilku izsūtījumā vienā skolā mācīju&scaron;ies arī divi annenie&scaron;i un tos fotogrāfijā palīdzēja atpazīt radiniece. Tā bija arī daudzu annenie&scaron;u atkal satik&scaron;anās gan kā ar biju&scaron;o kolēģi, gan kā skolotāju.</p> <p>Interesantais un aizraujo&scaron;ais stāstījums ikvienu rosināja izlasīt grāmatu. Intas Vilkas dzīvesstāsts varbūt atgādina arī daudzu izsūtīto dzīvesstāstus, bet tas redzējums, no kāda skatu punkta raksta vai stāsta tās autors, katram ir individuāls un tikai viņam raksturīgs. Tas rosina &scaron;o grāmatu pēc iespējas ātrāk ņemt rokās un izlasīt. Par to liecināja arī izveidojusies rinda uz &scaron;o grāmatu bibliotēkā, jo tā ir tikai viena.</p> <p>Mēs visi, pasākuma dalībnieki, sakām sirsnīgu paldies un novēlam Intai Vilkai piepildīt sapni &ndash; aizbraukt uz biju&scaron;o nometinājuma vietu Krasnojarsku un skatīt to jau ar pieredzēju&scaron;as kundzes acīm, atsaucot atmiņā bērnībā un jaunībā pavadītos gadus.</p> <p>Pasākuma noslēgumā notika konkurss &bdquo;Atpazīsti un nosauc!&rdquo;, kurā bija jāatpazīst fotogrāfijā redzamie objekti un vietas gan no Annas pagasta vēstures, gan jaunākie laiki. No 12 fotogrāfijām vairāk kā tre&scaron;daļa dalībnieku atpazina 10 un tas ir labs rādītājs, ka pagasta cilvēki diezgan labi pārzina Annas teritoriju. Ir gandarījums par kopā paveiktajiem darbiem kultūrvēsturiskā mantojuma apzinā&scaron;anā un saglabā&scaron;anā nākamajām paaudzēm.</p> <p>Dalībniekiem, it sevi&scaron;ķi Intai Vilkai, saviļņojo&scaron;s bija pagasta vēstures istabas apmeklējums, kurā ir apkopotas arī skolas vēstures liecības, kas ir ļoti tuvas grāmatas autorei. Arī vairāki annenie&scaron;i vēstures istabu apmeklēja pirmo reizi.</p>Fri, 10 May 2013 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22196&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22196&type=1Dzejnieces piemiņai<p>Tuvojoties novadnieces Skaidrītes Kaldupes dzim&scaron;anas dienai, Annas bibliotēkā notika piemiņas pasākums. Apmeklētājiem bija iespēja iepazīt fragmentus no dzejnieces romāniem, pasakām un daudzajiem dzejoļiem. Kopā tie bija Skaidrītes Kaldupes &bdquo;spēka vārdi&rdquo;, jo apvienoja dzejnieces dzīves vērtības: pa&scaron;aizliedzīgā Tēvzemes mīlestība, darba tikums, kas bija dzejnieces dzīves pamatā, viņas agrās rīta stundas, kas palīdzēja radīt brīni&scaron;ķīgus darbus. Mēs ļoti ticam, ka ik pa brīdim, atgādinot par Skaidrītes Kaldupes darbiem, diženās dzejnieces literārais mantojums nepazudīs un tos lasot vēl ilgi dos spēku un sniegs patiesu baudījumu.</p> <p>Pasākuma laikā notika saruna ar Skaidrītes Kaldupes paziņu ornitologu Jāni Brikmani, kur&scaron; pastāstīja par dzejnieci, lasīja viņas dzeju par putniem, par dabu un to, ka vēlas iepazīt mežu burvību, kas ieskauj Skaidrītes Kaldupes senču mājas &bdquo;Rūnēni&rdquo;.</p> <p>Ļoti interesanta saruna bija par putniem, kas ir Jāņa Brikmaņa sirdslieta, par viņa ceļojumiem. Viņ&scaron; iepazīstināja ar putnu sugām, stāstīja par viņu uzvedību un atklāja daudzas lietas par putnu gudrību. Klausītājiem bija arī daudz jautājumu, jo pie mums putnu daudzveidība ir milzīga un katram putnam ir savs &bdquo;raksturs&rdquo;. Sirsnīgs paldies &bdquo;Putnu Jānim&rdquo; (tā viņu dēvē tautā) par saturīgo un interesanto stāstījumu!</p> <p>Otrā dienā, nelielā pulciņā, no Annas pagasta, kopā ar dzejnieces talanta cienītājiem, piedalījāmies piemiņas sarīkojumā Skaidrītes Kaldupes 91.dzim&scaron;anas dienā, dzejnieces pēdējās grāmatas &bdquo;Dego&scaron;ā paaudze. Poēma par Gauju un mīlestību&rdquo; atvēr&scaron;anas svētkos Kocēnu kultūras namā, uz to mūs uzaicināja tā vadītāja Ināra Blūma. Mīlestība un cieņa pret dzejnieci bija tās vērtības, kas apvienoja visus pasākuma dalībniekus &ndash; dalīties atmiņās par Skaidrītes Kaldupes dzīvi un darbību. Sarīkojumā piedalījās grāmatas izdevniecības &bdquo;SolVita&rdquo; vadītāja Veronika Lāce. Izsmeļo&scaron;u un ļoti saisto&scaron;u stāstījumu sniedza dzejnieks Imants Auziņ&scaron;, kur&scaron; ir bijis kopā ar dzejnieci Skaidrīti Kaldupi daudzās jo daudzās tik&scaron;anās reizēs ar lasītājiem, rakstījis ievadvārdus viņas grāmatām. &nbsp;</p> <p>Par Skaidrīti ļoti sirsnīgi izteicās Nellija Nurmika &ndash; Mazsalacas novada dzimtu tracinātāja, Latvijas lepnums 2012 un citi dzejnieces talanta cienītāji.</p> <p>Mēs aizdedzām sveces novadnieces piemiņai un viena no tām bija vēstījums nākamajām paaudzēm - lai nekad nepazustu diženās dzejnieces Skaidrītes Kaldupes literārais mantojums.</p>Tue, 26 Feb 2013 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21237&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21237&type=1Iveta KrūmiņaArvis DegumsAnnas bibliotēkaAivars OsisLiterāri muzikāla tikšanās<p>14.decembrī Annas bibliotēkā notika literāri muzikāla tik&scaron;anās ar gulbenieti Ivetu Krūmiņu un mūziķi Aivaru Osi. Tik&scaron;anās aizritēja ļoti sirsnīgā, nepiespiestā gaisotnē. Dzejas un miniatūru lasījumi mijās ar skaistām muzikālām kompozīcijām.</p> <p>Autoru sirsnīgais balss tembrs un tekstu interpretācija skatītājos radīja aizkustinājuma asaras. &bdquo;Paldies par veldzi dvēselei&rdquo; &ndash; tā izteicās pasākuma apmeklētāji, jo sen nebija baudīju&scaron;i ko līdzīgu.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pasākumā dzirdējām miniatūras no Ivetas Krūmiņas grāmatas &bdquo;Viena skatiena attālumā&rdquo;, kur sadzirdēti, saredzēti, samīļoti, domās par tuviem un nozīmīgiem cilvēkiem, kas ikdienā viena skatiena attālumā. Krājums ir I.Krūmiņas un fotoattēlu autora N.Gorkina &nbsp;Sirdsgrāmatiņa aktrises Antras Liedskalniņas 80.dzim&scaron;anas dienā. Autore lasīja fragmentus no vēstulēm, kā arī dzeju no jaunā krājuma &ndash; kopdarba ar dzejnieku Arvi Degumu &bdquo;Rabarberu vīns&rdquo;, kur dzejiski sarunāties palīdzēja Aivars Osis. Dzirdējām fragmentus no Ivetas 2010.gada sākumā izdotā stāstu krājuma &bdquo;Kaut ko labu!&rdquo;. &Scaron;ajā krājumā gan dažādi pa&scaron;as dzīvē noskatīti stāstiņi &ndash; bibliotēkā, autobusā, gaidot uz parka soliņa, gan citu pastāstīti par piedzīvoto pirmajos randiņos, zāļu vakarā, Ziemassvētkos u.c., kā arī nejau&scaron;i noklausītas sarunas un autores pārdomas par dzīves vērtībām un attiecībām.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ļoti ceram (un arī novēlam), ka Iveta Krūmiņa un Aivars Osis radīs vēl kādu jauku literāri muzikālu projektu, lai mēs atkal varētu satikties!</p>Wed, 02 Jan 2013 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21023&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21023&type=1ZiemassvētkiAdventeadventes vainagiAnnas bibliotēkaAdventes vainagi - pašu rokām darināti!<p>Nedēļu pirms Pirmās Adventes bibliotēkā bija iespējams katram pa&scaron;am pagatavot sev mīļu Adventes vainadziņu. Pavisam pagatavojām 20 vainadziņus.</p> <p>Prieks pa&scaron;iem un arī pārējiem!</p>Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20809&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20809&type=1VēsturenovadpētniecībaAnnas pamatskolaPagasta vēstures istaba pieejama apmeklētājiem<p>17.novembrī tika atklāta pagasta vēstures istaba.</p> <p>Krājumā atrodami biju&scaron;ās Annas pamatskolas vēstures istabas materiāli.</p> <p>Laipni aicināti!</p>Fri, 23 Nov 2012 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20661&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20661&type=1Svinam svētkus!<p>Novembris &ndash; svētku laiks, tādēļ Annas bibliotēkā pulcējās krietns pulciņ&scaron; sievu, lai kopīgi atzīmētu dažādus notikumus.</p> <p>Patriotiskā noskaņā aizritēja literārā daļa, kad klausījāmies dzeju, ko sarakstījusi novadniece Terēze Brence, kurai 8.novembrī apritētu 115 gadi. Dzejniece dzimusi Annas pagasta &bdquo;Rūnānos&rdquo;, mācījusies vietējā skolā, pēc tam Alūksnes proģimnāzijā, kā arī Madonas ģimnāzijā. Sākoties Pirmajam pasaules karam, viņa ģimnāziju līdz ar tās pedagoģisko klasi beidz Pēterpilī, iegūdama tiesības strādāt par skolotāju. Atgriezusies Latvijā, viņa sāk skolotājas gaitas Mālupes pagastskolā. 1919.gadā viņa apprecas ar tās pat skolas skolotāju Pauli Brenci. 1920.gadā pārceļas uz Palsmani, kur vīrs strādā par turienes draudzes skolas pārzini, bet Terēze Brence turpat par skolotāju. Kop&scaron; 1923.gada abi dzīvo Rīgā. Terēze Brence, audzinādama trīs meitas, skolotājas darbu Rīgā vairs neuzsāk.</p> <p>1944.gada 30.septembrī, bēgdami no krievu armijas, Brenči ar divām meitām no Rīgas dodas bēgļu gaitās uz Vāciju, kur pēdējo kara posmu nodzīvo Tīringā. Pēc kara viņi nokļūst Bavārijā un dzīvo dažādās pārvietoto personu nometnēs un kop&scaron; 1951.gada Minhenē. Pēc vīra nāves, no 1969.gada dzejniece dzīvo kopā ar jaunāko meitu Ilgu. Terēze Brence mirst 1974.gada 1.decembrī Gautingas sanatorijā, un viņu pārpelno Minhenē.</p> <p>Terēzei Brencei ir izdots viens dzejoļu krājums &bdquo;Ik brīdi svētī sirds&rdquo;. &Scaron;o grāmatu rediģējis Alfrēds Gāters Hamburgā, paklausīdams savas kolēģes &ndash; dzejnieces meitas valodnieces Mirdzas Brences laipnajam aicinājumam. Viņam &scaron;is darbs likās vajadzīgs, lai paglābtu no postā aizie&scaron;anas liecības par latvie&scaron;u gara dzīves rosmi un kur&scaron; gribēs, varēs atrast literārās vērtības, ko dēļ vērts dzejoļus palasīt.</p> <p>At&scaron;ķirtība no Dzimtenes ļoti spēcīgi izpaužas dzejā. Tajā ik rindiņa atspoguļo mīlestību pret dzimto vietu, gan tas, kā viņa mīlēja savu tēvu un māti, arī liriski dzejoļi par dabu un dzejoļi bērniem. &Scaron;o patriotisko dzejoļu lasījums bija veltījums Latvijas Valsts dzim&scaron;anas dienai.</p> <p>Pasākumā izskanēja dzejolis &bdquo;Varoņus daudzinot&rdquo;:</p> <p>Skaistākās ieceres sapņos tik dzimst,</p> <p>Sirdis slēpj sapņus un auklē,</p> <p>Līdz tie kļūst lieli un mirdzo&scaron;i,</p> <p>Varoņiem nesami dzīvē.</p> <p>Varoņu piemiņu daudzinot,</p> <p>Daudziniet varoņu sapņus!</p> <p>Sapnis tik dro&scaron;inieka soļus nes,</p> <p>Sapnis ved mūžības ceļus.</p> <p>Tas bija veltījuma dzejolis visiem brīvības cīnītājiem Lāčplē&scaron;a dienā. Pēc pasākuma tika iedegtas svecītes Lāčplē&scaron;a Kara ordeņa kavalieru atdusas vietās un pie pieminekļa latvie&scaron;u karavīriem &ndash; brīvības cīnītājiem Ezeriņu kapos.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Brīni&scaron;ķīgu noskaņu savu izjūtu dzejā mums sniedza Moda Sedleniece, kura dzimusi un mācījusies Annas pagastā. Viņa atspoguļo notikumus savā, tuvinieku un arī pagasta dzīvē laika posmā no 1960.-tajiem gadiem, kad uzrakstīja pirmo dzejoli. Tie ar roku sarakstīti 3 pabiezās burtnīcās. Mēs varējām pārliecināties, kā vienkār&scaron;s draudzeņu &bdquo;tusiņ&scaron;&rdquo; var pārvērsties interesantās dzejas rindās. Paldies Modai Sedleniecei par labestīgajiem dzejoļiem!</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Viena no atraktīvākajām daļām bija veltīta Mārtiņdienai. Katrs dalībnieks saņēma sejas masku un ķekatnieku gājiens varēja sākties, lai bibliotēkai vēlētu veiksmīgu gadu. Gājām jautrās rotaļās, cienājāmies ar Mārtiņdienas ēdieniem &ndash; zirņiem ar speķi, zirņu pikām, pīrādziņiem, pa&scaron;ceptu maizi u.c.</p> <p>Ķekatnieku vēlējums visiem:</p> <p>Ķekatā, ļekatā,</p> <p>Katram baudīt dzīvi tā:</p> <p>Lai ir spēks un veselība</p> <p>Ikdienā vai svētku reizē.</p>Tue, 13 Nov 2012 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20465&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20465&type=1NotikumsPasākumidzejaMārtiņdienaTerēze BrenceModa SedlenieceKad zemes darbi atpūtā - svinēsim svētkus!<p>9.novembrī plkst.10:00 Annas bibliotēkā notikums, kurā aicināti gan dzejas mīļotāji, gan vēstures izzinātāji, gan latvie&scaron;u tradīciju piekritēji!</p> <p>Laipni aicināts ikviens interesents!</p> <p>Sīkāk skatīt afi&scaron;ā galerijā!</p>Tue, 06 Nov 2012 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20209&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20209&type=1PasākumsjubilejaSīmaneSedleniece"Virši zied" atkal satiekas<p>Kopas "Vir&scaron;i zied" dalībnieces satikās, lai sveiktu 85 dzīves gadu jubilejā savu kolēģi Tinci Sīmani. Viņa savulaik ir bijusi aktīva kultūras dalībniece - vadījusi tautisko deju kolektīvu, spēlējusi Annas teātrī no 1945.gada, vadījusi sabiedrisko dzīvi pagastā.</p> <p>Par godu viņas jubilejai, māsa Moda Sedleniece uzrakstīja dzejas rindas un apcerējumu par Tinces dzīvi ļoti liriskā gaisotnē. Tas iepatikās visām pasākuma dalībniecēm un nolēmām uzaicināt 9.novembrī plkst.10.00 uz pasākumu "Kad zemes darbi atpūtā - svinēsim svētkus!"</p>Wed, 24 Oct 2012 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20079&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20079&type=1PasākumiAstroloģijaSarunas par astroloģiju ... un ne tikai...<p>19.oktobrī uz tik&scaron;anos ar Ilutu Kaktiņu un sarunām par astroloģiju piedalījās krietns pulciņ&scaron; interesentu. Pēc sarunas pie tējas tases cienājāmies ar līdzpaņemtajiem salātiem, kuri paredzēti gan ziemas krājumiem, gan ikdienas gatavo&scaron;anai un apmainījāmies ar receptēm un pieredzi.</p>Mon, 15 Oct 2012 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19737&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19737&type=1Seniori svin svētkus un klausās Jausmas Kalnas dzejiskajās rindās, ko varētu nosaukt par veltījumu dzeja.<p>27.septembrī bibliotēkā uz pirmo rudens tik&scaron;anos bija sapulcēju&scaron;ies 20 apmeklētāji, pārsvarā seniori, lai atzīmētu savus svētkus un labam garastāvoklim paklausītos Jausmas Kalnas dzejiskajās noskaņās.</p>Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19527&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19527&type=1Bibliotēkas vadītāja tiekas ar kopas "Virši zied" dalībniecēm<p>14.septembris bija pirmā rudens tik&scaron;anās, kad kopas "Vir&scaron;i zied" dalībnieces varēja ieskatīties jaunāko grāmatu sarakstā un apskatīties grāmatas. Bibliotēkas vadītāja pati piedāvā grāmatas, pastāsta par tām, lai ieinteresētu kādu no tām izlasīt. ... un viņai tas izdodas, jo grāmatas nonāk pie lasītāja. Tāpat tika pārrunāti tuvākie pasākumi gan bibliotēkā, gan novadā, sniegtas atziņas pagasta vēsturē un citi jautājumi.</p>Fri, 14 Sep 2012 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19467&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19467&type=1Dzejniecei Lijai Brīdakai - 80<p>Bibliotēkā var iepazīt Lijas Brīdakas literāros darbus gan pieaugu&scaron;ajiem, gan bērniem.</p> <p>Dzejnieces jubilejas mēnesī izmantojam viņas dzejas rindas: "Mēs pārāk parasti dzīvojam - / tā vien, lai pietiktu vienam mūžam" un lai paliktu arī bērniem, ne tik mums pa&scaron;iem.</p>Tue, 11 Sep 2012 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18590&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18590&type=1izstādeadījumiAdījumu izstāde<p>Bibliotēkā vasaras laikā ir iespējams apskatīt adījumu izstādi. It kā jau neparasta izstāde nepierastā laikā, bet, kā jau paruna vēsta - ragavas kal vasarā, ratus - ziemā. Priecājos, Jausma pati atnāca uz bibliotēku un piedāvāja savus darbiņus, jo pa&scaron;laik tie atrodas pie viņas, bet drīz vien aizceļos pie adresāta un tad izstādē nebūs ko redzēt. Jausma ada daudz, jo viņai ir labas prasmes darbus veidot daudzveidīgus. Skatās žurnālos, atnāk uz bibliotēku un kādu rakstu noskata grāmatā. Viņa seko modes tendencēm un ada to, kas ir visvairāk aktuāls sezonā, vienmēr kaut ko jaunu. Neizpaliek arī zeķes, bet divus vienādus zeķu pārus diezvai varētu atrast, katram ir individuāla pieeja. Katrs dzijas vismazākais kamoliņ&scaron; tiek likts lietā.</p> <p>Vēlēsim Jausmai stipru veselību un daudz rado&scaron;u darbiņu!</p>Tue, 19 Jun 2012 00:00:00 +0300http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16045&type=1http://library.lv/Libraries/annas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16045&type=1Kultūras mantojums Annas pagastā<p>Tik&scaron;anās ar Armandu Apsīti par kultūras mantojuma vērtībām Annas pagastā</p> <p>Mēģināsim ""Pielabināties Pūķim!" ar savu krā&scaron;ņo tērpu vai kādu aksesuāru.</p>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0200