Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://library.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmataslvwww.biblioteka.lvhttp://library.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://library.lv/http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49992&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49992&type=2Roslings, Hanss; Roslings, Ūla; Roslinga Rēnlunda, AnnaHanss RoslingsŪla RoslingsAnna Roslinga RēnlundaFACTFULNESS. Desmit iemesli, kāpēc mūsu uzskati par pasauli ir maldīgi un stāvoklis ir labāks nekā domājam<p>FACTFULNESS ir veselīgs ieradums balstīt savu viedokli uz faktiem.</p> <p><span>&Scaron;ī ir grāmata par pasauli un tās izpra&scaron;anu. Par to, kāda tā ir īstenībā. Un par mūsu maldiem, domājot, ka pasaule iet uz galu.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Skaidri domāt ir jāmācās.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Autori grāmatā parāda, ka pasaule (ar visām nepilnībām) ir daudz labāka, nekā mēs domājam. Tas gan nenozīmē, ka viss ir lieliski. Taču, par visu uztraukdamies, varam palaist garām nākotnes iespējas un nepamanīt nopietnākos draudus. Grāmatā atklāti desmit domā&scaron;anas rīki, lai ikviens varētu iegūt uz faktiem balstītu pasaules ainu.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Lasi un noskaidro patiesību, maini uztveri un aizstāj instinktīvās reakcijas ar kritisko domā&scaron;anu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Hanss Roslings (<em>Hans Rosling</em>, 1948 &ndash; 2017), zviedru ārsts, akadēmiķis, statistiķis un lektors, konsultējis Pasaules Veselības organizāciju un UNICEF, bijis viens no organizācijas &ldquo;Ārsti bez robežām&rdquo; Zviedrijā veidotājiem un fonda Gapminder dibinātājs un piedalījies Trendalyzer programmatūras radī&scaron;anā. Viņa TED runas skatītas vairāk nekā 35 miljonus reižu, un žurnāls Time viņu ierindojis pasaules simt ietekmīgāko cilvēku sarakstā. Dzīves pēdējos gadus veltījis &scaron;īs grāmatas sarakstī&scaron;anai.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Ūla Roslings (<em>Ola Rosling</em>) un Anna Roslinga Rēnlunda (<em>Anna Rosling R&ouml;nnlund</em>) ir fonda Gapminder līdzdibinātāji, burbuļu grafiku rīka Trendalyzer radītāji. Tagad abi turpina Hansa Roslinga iesākto.</span></p> <p><span><a href="http://www.gapminder.org" target="_blank">www.gapminder.org</a></span><span><br /></span><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte.</span></p>Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49953&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49953&type=2Jundze, ArnoBērnu grāmatasArno JundzeŠušnirks un pazemes bubuļi<p>"&Scaron;u&scaron;nirk un pazemes bubuļi" ir saisto&scaron;s un asprātīgs stāsts bērniem par ko&scaron;o, neparastiem personāžiem un aizraujo&scaron;iem notikumiem bagāto pasauli - Ķiparzemi. Lai gan &scaron;ai pasaulē valda izteikta labestība, tomēr tas neliedz varoņiem doties īstos piedzīvojumos un reizumis iekulties arī īstās nepatik&scaron;anās. Ķiparzemē mīt dižciltīgais dzīvnieciņ&scaron; &Scaron;u&scaron;nirks, mazais telegrāfists Čieps, kuram ir grūtības ar pareizrakstību, pastnieks Dipadnieks, profesors Skrūvītis, kur&scaron; izgudro arvien jaunas asprātīgas ierīces, ziņkārais astronoms Pēcpēdiņ&scaron; un citi. &Scaron;ai piedzīvojumā priek&scaron;plānā izvirzās ārēji &scaron;ķietami rezervētais un pedantiskais &Scaron;u&scaron;nirks, kur&scaron; negaidot spiests "adoptēt" vecākus pazaudēju&scaron;o Mazuli un, kopā ar to dodoties vecākus uzmeklēt, iekuļas neparastos, aizraujo&scaron;os un visai komiskos piedzīvojumos.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmatu ilustrējusi māksliniece Kristīne Martinova, kuras savdabīgais, detalizētais zīmējumu stils lieliski papildina grāmatas piesātināto un asprātīgo vēstījumu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Arno Jundze (1965) ir viens no daudzpusīgākajiem mūsdienu latvie&scaron;u prozas autoriem, kura darbi tapu&scaron;i ļoti at&scaron;ķirīgos žanros - viņ&scaron; sarakstījis zinātnisku monogrāfiju "Somijas literatūra Latvijā" (2002), bērnu grāmatas "Ķiparu Ļerpatu &Scaron;nirks" (2003) un "Ķiparu Ļerpatu Čieps" (2008, &scaron;is darbs saņēma nomināciju Jāņa Baltvilka balvai, balvai Zelta Ābele un Latvijas Literatūras gada balvai), stāstu krājumu "Gardo vistiņu nedēļa" (2012), romānus "Putekļi smil&scaron;u pulkstenī" (2014), "Bergs un relikviju mednieki" (2015) un "Sarkanais dzīvsudrabs" (2018). Visos darbos jūtama autora erudīcija, humors un stāstnieka prasme, kas ļāvu&scaron;i rakstniekam izpelnīties pla&scaron;a lasītāju loka atzinību.</span></p>Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49944&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49944&type=2Galbraits, RobertsRoberts GalbraitsBaltā nāve<p>Pie privātdetektīva Kormorana Straika ierodas savāds jauneklis un lūdz viņu atklāt noziegumu, kam kļuvis par aculiecinieku agrā bērnībā. Lai gan puisis &scaron;ķiet psihiski nelīdzsvarots, viņa stāsts tomēr neatstāj Straiku vienaldzīgu, bet, iekams viņ&scaron; pagūst uzzināt vairāk, puisis panikā metas bēgt. Lai tiktu skaidrībā par Billija mīklaino stāstu, Straiks un viņa partnere Robina Ellakota sāk rūpīgu izmeklē&scaron;anu, kas aizved viņus ne vien uz krēslainiem Londonas nostūriem, bet arī uz Parlamenta ēkām un uz noslēpumainu lauku īpa&scaron;umu Oksford&scaron;īrā. Arī Straika privātajā dzīvē pietiek līkloču, turklāt tagad, kļuvis par slavenību, viņ&scaron; ir zaudējis iespēju nemanīts palikt aizkulisēs. Izmeklē&scaron;anas darbā Robina kā partnere ir gluži neaizstājama, taču abu personiskās attiecības ir sarežģītas...</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Baltā nāve&rdquo; ir ceturtais darbs sērijā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu. Roberts Galbraits ir Dž. K. Roulingas literārais pseidonīms, kuru viņa izmanto, rakstot kriminālromānus. Pēc &scaron;o romānu motīviem veidots arī BBC televīzijas seriāls.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Silvija Brice.</span></p>Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49943&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49943&type=2Hārpere, DžeinaKriminālromāniTrilleriDžeina HārpereSausums<p>Kur&scaron; vainojams Hadleru ģimenes nāvē?</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Austrāliju posta sen nepieredzēts sausums, un nelielā Kīvaras pilsēta nav piedzīvojusi lietu jau divus gadus. Spriedze sasniedz kulmināciju, kad tiek atrasta brutāli noslepkavotā Hadleru ģimene. Gandrīz neviens ne&scaron;aubās, ka Lūks Hadlers pavērsis &scaron;autenes stobru pret savu sievu un bērnu un pēc tam arī pats pret sevi. Kīvaras fermeriem katru dienu jāpieņem lēmumi par dzīvību un nāvi, jo lopiem nav, ko ēst. Kāds tur brīnums, ja viens no viņiem nav spējis izturēt &scaron;o spriedzi...</span></p> <p><span><br /></span><span>Federālās policijas izmeklētājs Ārons Falks, kur&scaron; ieradies Kīvarā uz sava bērnības drauga bērēm, nelabprāt iesaistās lietas izmeklē&scaron;anā. Falkam reiz bija kāds kopīgs noslēpums ar Lūku. Noslēpums, kuru Falks uzskata par sen aizmirstu... Noslēpums, kur&scaron; pēc Lūka nāves atkal draud iznirt atklātībā...</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Džeina Hārpere, austrālie&scaron;u rakstniece, iepriek&scaron; strādājusi par preses žurnālisti gan Austrālijā, gan Lielbritānijā. &ldquo;Sausums&rdquo; ir viņas debijas romāns un daudzu literāro balvu laureāts, tā izdo&scaron;anas tiesības ieguvu&scaron;i vairāk nekā 34 valstu izdevēji, un pēc tā motīviem Rīzas Viterspūnas producentu kompānija uzņem filmu.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Adriana Dzērve.</span></p>Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49942&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49942&type=2Fekseuss, HenriksHenriks FekseussSmalki! Izcilas sociālās prasmes<p>Izmanto izcilā manipulatora Henrika Fekseusa knifus un paņēmienus, nostiprini savas sociālās prasmes un &ndash; pats galvenais &ndash; radi jēgpilnu dzīvi!</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Tici vai ne, bet jaunākie pētījumi rāda, ka spēja saprast līdzcilvēkus, izjust empātiju un nolasīt ķermeņa valodas emocionālo vēstījumu nekad nav bijusi tik zemā līmenī kā &scaron;obrīd. Var pat teikt, ka atrodamies globālas komunikācijas krīzes priek&scaron;ā!</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Sociālo prasmju &ldquo;guru&rdquo; Henriks Fekseuss grāmatā SMALKI! atklāj, kā vari mainīt situāciju: vispirms tev jāsaprot, kas izraisa sociālo prasmju pasliktinā&scaron;anos, un pēc tam jāiepazīst instrumenti, ar kuru palīdzību iespējams tai pretdarboties.</span></p> <p><span>&bull; Kā veidot saturīgu komunikāciju, nevis risināt vēsas, formālas sarunas</span></p> <p><span>&bull; Kā, uzmanīgi klausoties, izveidot unikālas attiecības ar sarunas partneri</span></p> <p><span>&bull; Kā panākt, lai citi ieklausās tevī, kad tev ir kas svarīgs sakāms</span></p> <p><span>&bull; Kādi komunikācijas &scaron;ķēr&scaron;ļi slēpjas tavās smadzenēs</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;is ir veids, kā SMALKI! gūt daudz vērtīgu atziņu par empātiju, kritiku, emocijām, komplimentiem, interpretācijām un citiem saskarsmes elementiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Henriks Fekseuss&nbsp;(<em>Henrik Fexeus</em>) ir viens no pasaules izcilākajiem ķermeņa valodas ekspertiem, viens no Zviedrijas pieprasītākajiem lektoriem, vairākkārt apbalvots mentālists, vairāk nekā miljons eksemplāros pārdotu un 30 valodās tulkotu grāmatu autors &ndash; īsāk sakot, nepārspējams profesionālis sociālo prasmju jomā.&nbsp;</span>Latvie&scaron;u valodā jau izdotas Fekseusa grāmatas &ldquo;Dari, ko es vēlos&rdquo;, &ldquo;Māksla lasīt domas&rdquo; un &ldquo;Varas spēle&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>No angļu valodas tulkojusi Inga Grezmane.</span></p>Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49895&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49895&type=2Montgomerija, HedvigaHedviga MontgomerijaVecāku maģija<p>&ldquo;No savas divdesmit gadus ilgās pieredzes ģimenes psihologa darbā zinu, ka neviens nepiedzimst par labu māti vai tēvu. Taču vairums cilvēku spēj par tādiem kļūt &ndash; un visi var kļūt labāki. Vecāku loma prasa gudrību, zinā&scaron;anas, daudz drosmes un godīgu ieskatī&scaron;anos sevī. Dažkārt tā prasa vairāk, nekā bijāt iedomājies, taču pozitīvais ir tas, ka, kļūstot par labāku māti vai tēvu, jūs kļūstat par labāku cilvēku. Citiem vārdiem sakot, visi jūsu pūliņi ir tā vērti.&rdquo;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>/Hedviga Montgomerija/</span></p> <p><span><br /></span><span>Kā izaudzināt laimīgu bērnu? Kā radīt viņā dro&scaron;ības izjūtu un veselīgu pa&scaron;apziņu? Un kā tikt galā ar visām bērna emocijām, kas nāk pār vecāku galvu? Kādas kļūdas vecāki pieļauj visbiežāk, un kā no tām izvairīties?</span></p> <p><span><br /></span><span>Norvēģu psiholoģes Hedvigas Montgomerijas grāmata kalpos gan kā ceļvedis strīdos un konfliktos, gan kā mudinājums palūkoties uz savu bērnības pieredzi, lai saprastu, kā jūsu neapzinātās emocionālās reakcijas ietekmē attiecības ar bērnu. &ldquo;Vecāku maģija&rdquo; ir praktiska, gudra un viegli lasāma grāmata, kura palīdzēs piedzīvot prieku, ko sniedz tuvas attiecības ar bērnu visas dzīves garumā.</span></p> <p><span><br /></span><span>No norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare.</span></p>Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49894&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49894&type=2Sabolo, MonikaMonika SaboloSamera<p>Kādā vasaras dienā, drīz pēc savas deviņpadsmitās dzim&scaron;anas dienas, pazūd Samera. Pēdējā aina, ko visi atceras, &ndash; jauna, gai&scaron;mataina sieviete draiskojas pļavā. Vai viņa izgaisusi vējā, kokos, ūdenī? Vai varbūt viņa ir kaut kur pavisam citur?</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Divdesmit četrus gadus vēlāk Benžamēnu, kuram tagad ir jau 38 gadi, vēl aizvien vajā atmiņas. Samera iezogas viņa sapņos kā gracioza, bet spokaina parādība, atmodinot sen noklusētus ģimenes noslēpumus, jo cik gan ilgi kāds spēj sadzīvot ar nakts murgiem...</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Samera&rdquo; ir romantiskākais no Monikas Sabolo līdz &scaron;im sarakstītajiem darbiem. Tas vienlaikus apbur un kāpina spriedzi, pārņemot lasītājus savā varā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Monika Sabolo, franču rakstniece un žurnāliste, par savu pirmo romānu saņēmusi <em>Prix de Flore</em> balvu (2013), kuru iedibinājis Frederiks Beigbeders. Romāns &ldquo;Samera&rdquo; nominēts vairākām literārajām balvām, tostarp prestižajai <em>Prix Goncourt</em>, un ticis iekļauts Gonkūra garajā sarakstā. Romāns tulkots un izdots jau vairāk nekā 9 valstīs.</span></p> <p><span><br /></span><span>No franču valodas tulkojusi Vineta Berga.</span></p>Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49893&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49893&type=2Briedis, LeonsLeons BriedisVilcene un atraitnis<p>&ldquo;Lai atgūtos no zaudējuma, atraitnis viens pats vada laiku Rumānijas Karpatu kalnos un nak&scaron;ņo pamestā mednieku būdā. Mežonīgajos klaiņojumos viņa vienīgā pavadone un sarunu biedrene ir vilcene, kuru viņ&scaron; dēvē par mežalaņķīti. Meistarīgi savienojot tagadni ar pagātni, dzejas klasiķis Leons Briedis panāk iedarbīgu profānā un sakrālā unisonu. &ldquo;Nav nekā personiskāka par zāli, kokiem, putniem, debesīm.&rdquo; Cilvēka apziņai metot laika cilpas, arī atmiņas tādas ir. Ar lielu rūpību autors saglabā dzīves svarīgo nemateriālo mantojumu, mūsu sabiedroto &ndash; augu, putnu, dzīvnieku &ndash; nosaukumus un īpa&scaron;ības. Romāna dinamiskais un pa&scaron;ironiskais vēstījums ir dziedino&scaron;as, barokāli bagātīgas dzimtās valodas, notikumu un dažādu kultūru herbārijs, un laiks tajā tapis pagalam vielisks, vīna glāzē ārdās vērsis, dzīve versmo, vārds aug&scaron;āmceļ, mīlestība ir nemirstīga.&rdquo;&nbsp;Liāna Langa</p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu</span></p>Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49885&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49885&type=2Adlers-Olsens, JusiKriminālromāniJusi Adlers-OlsensTrilleriSelfiji<p>&ldquo;Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kura no mums ir visskaistākā?&rdquo;</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Viņas ir jaunas un skaistas, viņas valkā modernas drēbes, stundām ilgi veido matus, krāsojas un lako nagus, un sapņo kļūt par realitātes &scaron;ovu zvaigznēm &ndash; un vēl viņas pārtiek no sociālajiem pabalstiem. &Scaron;īs jaunās sievietes domā tikai par sevi un vada bezrūpīgas dienas, līdz piepe&scaron;i viņām sāk uzglūnēt nāves briesmas, kad viņas kļūst par dadzi acī kādam ļoti nelīdzsvarotam cilvēkam, kas nolēmis atbrīvot pasauli no parazītiem.</span><span>Kad &scaron;ī misija tiek īstenota dzīvē, policija aptver, ka notiek kaut kas pavisam briesmīgs. Sākumā lieta nepiesaista Karla Merka uzmanību. Viņ&scaron; ir atklājis, ka nevil&scaron;us kļuvis par kauliņu vadības iek&scaron;ējās varas cīņās, un viņam ātri jārīkojas, lai nodro&scaron;inātu Q nodaļas izdzīvo&scaron;anu. Kad viņ&scaron; reizē saņem arī mājienu par to, ka ļoti svaigai slepkavības lietai ir daudz kopīgu iezīmju ar neatklātu slepkavību pirms divpadsmit gadiem, viņam vairāk par visu ir vajadzīgs kolēģes Rozes asais prāts.&nbsp;</span>Taču Roze ir saslimusi, viņai spokojas briesmīgi pagātnes pārdzīvojumi, un viņa cīnās, lai izrautos no tumsas, kas draud saslēgties ap viņu un viņas glabāto noslēpumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Karls, Asads un Gordons augām dienām strādā, lai atrisinātu pla&scaron;i sazaroto slepkavību mīklu, taču visvairāk enerģijas prasa palīdzība Rozei. Rakdamies aizvien dziļāk Rozes pagātnē, viņi atskārst, ka noticis noziegums, taču piepe&scaron;i Roze ir pazudusi...</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Jusi Adlers-Olsens ir dāņu rakstnieks, kura radītie detektīvromāni par Q nodaļu tiek tulkoti un izdoti 42 valstīs un pārdoti daudzos miljonos eksemplāru.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>No dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa.</span></p>Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49858&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49858&type=2Hogana, RūtaRūta HoganaPazaudēto lietu glabātājs<p>&Scaron;o romānu ir iemīlējis ikviens, kam bijusi izdevība to izlasīt.Jūs būsiet nākamais!</p> <p><span>Entonijs Peardū, agrāk slavens rakstnieks, ir pavadījis pusi savas dzīves, vākdams citu pazaudētās lietas, vēlēdamies izpirkt vainu par kādu sen atpakaļ lauztu solījumu.&nbsp;</span><span>Apzinoties, ka viņa mūžs tuvojas beigām, Entonijs savu māju un pazaudētos dārgumus atstāj mantojumā asistentei Laurai, kurai viņ&scaron; uztic atrast lietu īstenos īpa&scaron;niekus.&nbsp;</span><span>Pazaudēto lietu glabātāja novēlējuma izpildī&scaron;ana izraisa nejau&scaron;as tik&scaron;anās un izmaina ne vienu vien dzīvi...</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Lasīt &scaron;o iedvesmojo&scaron;o un noslēpumaino romānu ir tīrā bauda,&nbsp;</span><span>turklāt tas attīsta iztēli un sasilda sirdi!&rdquo;</span></p> <p><span>/OK!/</span></p> <p><br />Rūtas Hoganas, angļu rakstnieces, debijas romāns &ldquo;Pazaudēto lietu glabātājs&rdquo; īsā laikā iekaroja lasītāju un izdevēju sirdis visā pasaulē. Tas kļuva par <em>Sunday Times</em> bestselleru, un <em>Richard &amp; Judy Book Club</em> un <em>Sunday Herald</em> to izvēlējās par gada grāmatu. Tas tulkots un izdots vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Informācija par autori: <a href="http://ruthhogan.co.uk" target="_blank">http://ruthhogan.co.uk</a></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane.</span></p>Fri, 12 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49820&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49820&type=2Nini, IninInin NiniTrīspadsmit Sapņotāji<p>Ir iznākusi pirmā Inin Nini grāmata TRĪSPADSMIT SAPŅOTĀJI, kurā latvie&scaron;u &scaron;amane - medicīnas sieva reāli mistiskās un mistiski reālās esejās stāsta par satik&scaron;anos ar sev īpa&scaron;iem augiem no visām debesmalām. Grāmatai cauri vijas &scaron;amaņu ceļojumi, vīzijas, dziļi sapņi un seni mīti.Daloties savās izjūtās par Augu Dvēseļu spēku, viņa aicina arī grāmatas lasītājus veidot pa&scaron;iem savas unikālās attiecības ar Dabu.&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Cilvēka Dvēselei piemīt dabīga spēja sazināties pa&scaron;ai ar sevi caur citu dzīvo - caur kalnu, upju, mežu, ūdeņu un Augu Dvēselēm. &Scaron;ī saziņa lielākoties nenotiek ar vārdiem; tajā nav iesaistīts virsprāts, bet gan sirdsprāts. Tā ir cita veida saziņa - dziļa un intuitīva. Mūsu senčiem vienotība ar Visu, saruna ar Dabu un Augu Dvēselēm bija neap&scaron;aubāma patiesība. Tā ļāva Zemes dzīvi uztvert kā Dievi&scaron;ķu mistisko pieredzi un katru elpas vilcienu izjust kā brīnumu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Zemes Mātes Ayahuasca, Debesu Svētās Sēnes, Ziemeļu Vībotne, Austrumu Lotoss - tie ir tikai daži no Augu mistiķes ININ NINI satiktajiem Augiem Skolotājiem, kuru stāsti aicina atkalsatikties un savienoties ar Zemes spēku. &Scaron;ī grāmata ir radīta, lai nepastarpināti dziedinātu un atgrieztu pie Pirmsākuma.</span></p> <p><span><br /></span><span>ININ NINI ir medicīnas sieva, Augu &scaron;amane, mistiķe un Dvēseles pavadone.</span></p>Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49774&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49774&type=2Zveja, Ilze; Grauba, Aigars; Kiningss, MakssIlze ZvejaAigars GraubaMakss KiningssNameja gredzena kods<p>"Nameja gredzena kods" ir tre&scaron;ā Apgāda Zvaigzne ABC un studijas &bdquo;Platforma filma&rdquo; kopīgi sagatavotā grāmata.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Līdzīgi iepriek&scaron; izdotajām &bdquo;Rīgas sargi. Laika stāsti&rdquo; un &bdquo;Sapņu komanda 1935. Laika stāsti&rdquo;, lasītājs grāmatā atradīs mākslas filmas &bdquo;Nameja gredzens&rdquo; scenāriju, ko izstrādāju&scaron;i Aigars Grauba un Makss Kiningss, kā arī žurnālistes Ilzes Zvejas sagatavoto 12. un 13. gadsimta autentiskās vēstures apskatu.&nbsp;</span><span>I. Zveja apkopojusi vēstures avotu ziņas, kā arī ievērojamāko &scaron;ī vēstures perioda vēsturnieku un arheologu viedokļus par zemgaļiem, par viņu vadoņiem un cīņām pret vācu krustne&scaron;iem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata piedāvā lasītājam no jauna iepazīt kādreiz tik populārās Latvijas senvēstures mīklas, par kurām tik daudz lauzu&scaron;i &scaron;ķēpus vēsturnieki un diskutēts sabiedrībā, piemēram, kur atradusies slavenā Zemgales osta; kur notika un kāda nozīme bija Saules kaujai; vai Namejs bija agrākā Tērvetes valdnieka radinieks? Vēsturiskajā apskatā liela vērība pievērsta arī seno zemgaļu sadzīves apstākļiem, tirdzniecībai un amatniecībai, para&scaron;ām, apģērbam, sievietes dzīvei nemitīgo karagājienu un sirojumu laikmetā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata &bdquo;Nameja gredzena kods&rdquo; var kalpot kā labs ievads un motivētājs turpmākai dziļākai Latvijas senākās vēstures izzinā&scaron;anai.</span></p>Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49749&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49749&type=2Vizbulis, OskarsOskars VizbulisPēzjēzus vecuma sviests<p>Oskars Vizbulis ir dzimis 1973. gadā Ventspilī. Studējis filozofiju un 23 gadus strādājis žurnālistikā. Pēcāk pārgājis ierakumu otrajā pusē &ndash; pievērsies sabiedriskajām attiecībām.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Hronoloģiski stāstu krājums Pēcjēzus vecuma sviests ir autora otrā grāmata, jo pirmā &ndash; romāns (nosaukums lai paliek intrigai) &ndash; vēl tiek slīpēts, rediģēts un, cerams, lasītāju rokās nonāks nākamajā gadā. Grāmatas vāka foto nav montāža, tā uzņemta ziemā Voleros.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatā &ldquo;Pēcjēzus vecuma sviests&rdquo; iekļautie stāsti ir par cilvēkiem un viņu dzīvēm. Ar &scaron;ķietami vienkār&scaron;u un saprotamu valodu autors ievelk sadzīviskās situācijās, kuras izvēr&scaron;as traģiskas vai komiskas, dažbrīd abas kopā. Krāsu poētikas un ironijas piesātinātajiem stāstiem pie&scaron;ķir spēles ar stāstītāja un skatpunkta maiņu, kas sniedz iespēju uz attēlotajiem notikumiem paskatīties no dažādām perspektīvām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Spilgta un pārliecino&scaron;a debija latvie&scaron;u literatūrā.</span></p>Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49747&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49747&type=2Zebris, OsvaldsOsvalds ZebrisMāra<p>Pamatu pamatos mans stāsts ir par drosmi &mdash; par galvenās varones Māras ceļu no sava &ldquo;es&rdquo; apzinā&scaron;anās līdz sevis pieņem&scaron;anai. Kad pēk&scaron;ņi brūk sen auklēta draudzība un arī mājas vairs nav patvērums, kad vecie pamati izzūd, bet jaunu zem kājām vēl nav, Māra iz&scaron;ķiras par izmisīgu soli&hellip; Māra man ir mīļa, jo ir spējīga rīkoties. Ne tikai prātot par rīcības iespējamībām. Pieņemu, ka tas arī ir pilnvērtīgas dzīvo&scaron;anas, dzīves pieredzē&scaron;anas, izdzīvo&scaron;anas nosacījums.</p> <p><span>/Osvalds Zebris/</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Osvalda Zebra romāns &ldquo;Māra&rdquo; ir par vidusskolēnu dzīvi un savas patības atra&scaron;anu. Skolā satiekas jaunie&scaron;i, kuriem ir dažāda dzīves pieredze un izpratne par savu vietu pasaulē. Rakstnieks parāda, ka ikkatra paaudze, meklējot atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, nonāk jaunās skarbās situācijās un pārbaudījumos.</span><span>Dr. philol. Ieva Kalniņa</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Ar Elīnas Brasliņas zīmējumiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.</span></p>Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49724&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49724&type=2Kaura, RupiDzejaRupi Kaurapiens un medus<p>Pasaules fenomens &ndash; dzejas krājums, kur&scaron; vairāk nekā 100 nedēļas turējies <em>The New York Times</em> bestselleru sarakstā, tulkots 35 valodās, izdots un lasīts daudzās pasaules valstīs. Kop&scaron; iznāk&scaron;anas pasaulē pārdoti vairāk nekā 3 miljoni eksemplāru!</p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;ī ir sievietes dzeja sievietēm &ndash; dzeja, kas aicina apzināties sevi, sajust savu sievi&scaron;ķību un izbaudīt to. Grāmata, kura atmodina veselīgu pa&scaron;apziņu pusaudzēs un ar savu atklātību pārsteidz vecāko paaudzi. Dzeja, kuru skandē grūtos brīžos, kuru atceras, kad dzirkstī priekā, un dāvina draudzenei sirdssāpju remdē&scaron;anai. Krājuma nosaukums sākotnēji radies no dzejoļa, kas veltīts sikhu sievietēm, taču vēlāk Rupi Kaura intervijās atzinās, ka &scaron;o vārdu lielo ietilpību apzinājusies vairāk zemapziņā, un tikai vēlāk uzzinājusi, ka piens un medus daudzām tautām simbolizē dziedinā&scaron;anu un rūpes.</span></p> <p><span><br /></span><span>Rupi Kaura (1992) ir indie&scaron;u izcelsmes kanādie&scaron;u dzejniece, kuras dzejas krājumi &ldquo;piens un medus&rdquo; un &ldquo;saule un viņas bērni&rdquo; kļuvu&scaron;i par bestselleriem daudzās pasaules valstīs.&nbsp;</span><span>Viņas publiskās uzstā&scaron;anās ļaužu pilnās zālēs ir vēl viens fenomens, kas izbrīna un pārsteidz. Izpārdotas lielu teātru zāles Londonā, Riodežaneiro, Deli, Ņujorkā un Toronto, fanu pūļi, kas gaida autogrāfus &ndash; tāda ir jaunās dzejnieces ikdiena. Bet tai ir arī otra puse: Rupi uzdro&scaron;inās runāt par to, par ko citi klusē. Par sirdssāpēm un pāridarījumiem, par mīlestību un pa&scaron;apziņu, par sievietes lomu pasaulē un iespējām, ko dāvā atbrīvo&scaron;anās no aizspriedumiem. Rupi Kaura ir jaunu meiteņu elks, jo caur savu dzeju ļauj sajusties īpa&scaron;ām, mīlētām un vajadzīgām.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas atdzejojusi Ieva Melgalve.</span></p>Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49721&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49721&type=2Dreimane, IneseVēsturiski romāniInese DreimaneVēstule ar pielikumu<p><span>&ldquo;Vēstule ar pielikumu&rdquo; ir neparasts vēsturisks romāns, kas tapis unikālā rado&scaron;ā procesā. To veidoju&scaron;as vēsturnieces Ineses Dreimanes zinā&scaron;anas, Latvijas vēstures izpēte, atklājumi, kā arī spilgts un emocionāls līdzpārdzīvojums. Autore saka: &ldquo;Es nevarēju par to neuzrakstīt.&rdquo;</span></p> <p><span><br /></span><span>Rīga, 20. gs. 30. gadu beigas. Jauni, skaisti, gudri un laimīgi cilvēki, gai&scaron;a nākotne &ndash; tie&scaron;i tik vienkār&scaron;i un neizpu&scaron;ķoti, lai visa pietiktu gan dzīvei, gan mīlestībai. Pēc tam... Kurā brīdī viss sākās? Tie&scaron;i kad sāka griezties necilvēcības, melu, varmācības dzirnas, kas salauza tūksto&scaron;u likteņus?&nbsp;</span><span>Romāna tēli &ndash; mīļotie, studiju biedri, draugi, kaimiņi, universitātes profesori un veikalnieki, diplomāti un sētnieki &ndash; kā nomoda murgā te parādās, te pazūd, it kā cilvēka dzīves vienīgais uzdevums būtu kļūt par ļaunas nejau&scaron;ības upuri, necilu graudiņu lielajā dvēseļu maltuvē.</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Un tad nu man ir jādomā: kam vispār dzīvē bijusi kāda nozīme?&nbsp;</span><span>Tikai mīlestībai.&rdquo;</span></p> <p><span><br /></span><span>Inese Dreimane dzimusi 1972. gadā Rīgā. 2000. gadā ieguvusi vēstures maģistra grādu. Kop&scaron; 1998. gada strādā Latvijas Okupācijas muzejā. &Scaron;obrīd pēta čekas darbības pirmsākumus Latvijā 1940. gadā, kā arī turpina 1941. gadā čekā no&scaron;auto cilvēku personību noskaidro&scaron;anu. Tie&scaron;i ar to pa&scaron;u nodarbojas arī savā brīvajā laikā.</span></p>Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49581&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49581&type=2Vūlgere, Dženifera Bārkere; Vūlgers, Rodžers Dž.Praktiskā psiholoģijaDženifera Bārkere VūlgereRodžers Dž. VūlgersDieviete Tevī<p>Mīlas dieviete Afrodīte piedzima no jūras putām, apprecējās ar dievu Hēfaistu, taču kārdināja, iedvesmoja un aplaimoja daudzus vīrie&scaron;us... Auglības dieviete Dēmetra draudēja nomērdēt badā cilvēkus, ja pazemes valdnieks Aīds neizlaidīs virszemē viņas meitu Persefoni... Dabas dievietes Artemīdas dusmas varēja būt nāvējo&scaron;as ikvienam vīrietim, kur&scaron; viņu ieraudzīja vai apdraudēja viņas &scaron;ķīstību&hellip;</p> <p><span><br /></span><span>Izklausās traki? Mēs, racionāli izglītotie mūsdienu ļaudis, augstprātīgi tiecamies uztvert senus mītus, stāstus par dieviem un dievietēm kā izklaidējo&scaron;as pasakas vai māņticīgas blēņas. Taču patiesībā tā ir augsti attīstīta psiholoģija &ndash; tikai ietērpta poētiskā valodā. Un sensenās dievietes nav nekas cits kā arhetipi, kas pārstāv noteiktus sievie&scaron;u psiholoģiskos tipus. Mēs instinktīvi atpazīstam Afrodīti, Hēru, Atēnu un citas dievietes gan sevī, gan kultūras tēlos un simbolos, bet diemžēl īsti neapzināmies viņu spēcīgo ietekmi nedz savā ikdienas dzīvē, nedz pasaules norisēs. &Scaron;ī grāmata aicina mūs lasīt mūžīgos mītus kā dievie&scaron;u arhetipisko vēsturi, meklēt dievie&scaron;u atbalsis &scaron;odienā, savā personībā un tādējādi ne tikai bagātināt individuālo dvēseles dzīvi, bet arī rūpēties par visas cilvēces psihisko veselību.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ieklausies seno dievie&scaron;u balsīs! Viņās mājo mūžīgā gudrība.</span></p> <p><span><br /></span><span>Dženifera Bārkere Vūlgere ir psihoterapeite un skolotāja, kura vairāk nekā divdesmit gadus sniegusi palīdzību dzīves grūtībās nonāku&scaron;ām sievietēm, pusaudžiem un bērniem. Rodžers Dž. Vūlgers (1944&ndash;2011) ir bijis ge&scaron;talta psiholoģijas, transpersonālās psiholoģijas un Junga skolas pārstāvis, psihoterapeits un skolotājs, kura vadītās lekcijas un praktiskās nodarbības guvu&scaron;as lielu popularitāti Amerikas Savienotajās Valstīs.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tulkotāja: Lilija Berzinska.</span></p>Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49580&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49580&type=2Zandere, IneseBērnu grāmatasInese ZandereBērns, kas neiekrita<p>Bērnu grāmatu izdevniecība &ldquo;liels un mazs&rdquo; laiž klajā jaunu Ineses Zanderes dzejoļu krājumu pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem &ldquo;Bērns, kas neiekrita&rdquo;, ko ilustrējis mākslinieks Reinis Pētersons.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmata turpina krājumā &rdquo;Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti&rdquo; aizsākto bērnu veselības tematiku. &ldquo;Līze Analīze&rdquo; izraisīja lielu lasītāju atsaucību, saņēma Bērnu žūrijas atzinību un Latvijas Literatūras gada balvu, tika izdota arī igauņu, angļu un spāņu valodā.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Krājuma &ldquo;Bērns, kas neiekrita&rdquo; dzejoļi veltīti bērnu dro&scaron;ībai, traumām un bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties.&nbsp; No &ldquo;Līzes Analīzes&rdquo; uz jauno grāmatu atceļojusi ļaunā lauma Trauma, taču te viņai pretī stājas labā lauma, kura tic, ka bērni spēj no briesmām izvairīties. Dzejoļi veido pārbaudījumu ceļojumu, sava veida odiseju, kurā uzglūn briesmoņi, ir jāizvairās no viltīgiem slazdiem un burvju nekrietnībām. Tas ir bīstams ceļojums ar laimīgām beigām. Reālās dzīves situācijas dzejoļos iegūst pasakai raksturīgo citādību un hiperbolizāciju, bet vārdu spēles un pantu skaniskums veido formulas, kas iegulst prātā un palīdz bērniem identificēt bīstamās situācijas. Tās aizraujo&scaron;i iedzīvinātas arī dinamiskajās, spilgtajās Reiņa Pētersona ilustrācijās.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Grāmata tapusi, sadarbojoties ar Bērnu slimnīcas fondu un BKUS ārstiem, kuru pieredzē balstīts grāmatas beigās ievietotais &ldquo;traumu tops&rdquo;. Tajā pirmo vietu ieņem kritienu traumas, kas rodas, nelietojot ķiveres un citus dro&scaron;ības līdzekļus, un izceļas arī bēdīgais rekords &ndash; Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā noslīku&scaron;o bērnu skaita ziņā. Tomēr dzejoļu uzdevums nav pantos nolasīt bērniem un vecākiem lekciju par dro&scaron;ību, bet gan radīt spilgtus tēlus un iegaum</span>ējamas rindas, kas ietekmē bērna emocionālo un asociatīvo atmiņu.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmatas izdo&scaron;anu finansiāli atbalsta Bērnu slimnīcas fonds un Valsts kultūrkapitāla fonds.&nbsp;</span></p>Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49475&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49475&type=2Paegle, LigitaStāstiLigita PaegleVisas sēdvietas izpirktas<p>Neparastais, interesantais ironisko stāstu krājums &ldquo;Visas sēdvietas izpirktas&rdquo; ir Ligitas Paegles pirmā grāmata. Par savu stāstu varoņiem un nevaroņiem, kuru dzīves ikdiena un īpa&scaron;i notikumi vijas cauri krājumam, pati autore raksta:</p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Ir tādi personāži, kam pietiek ar vienu stāstu, un ir citi, kas baksta autoram sānos un pieprasa vēl, jo, redz, viņi atkal ir kaut ko sastrādāju&scaron;i. Tad autoram neatliek nekas cits kā to visu pierakstīt. Un vēl ir tie, kas apvainoju&scaron;ies, jo nav dabūju&scaron;i galvenā varoņa titulu. Tā &scaron;ie tēli brīvi staigā pa krājumu, neparastos veidos risinādami savas parastās problēmas.&rdquo;</span></p>Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49446&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49446&type=2Kreicbergs, TomsToms KreicbergsHavanas kaķu karalis<p>Latvie&scaron;u autora romāns jaunie&scaron;iem, kas izdots lielā ASV izdevniecībā <em>Katherine Tegen Books</em>!</p> <p><span><br /></span><span>Kad Riku Gutjeresu viņa se&scaron;padsmitajā dzim&scaron;anas dienā pamet draudzene, puisis saprot: ir pienācis laiks pārmaiņām. Riks iestājas salsas deju skolā... citas meitenes dēļ, un aicina viņu sev līdzi pavadīt vasaru Kubā. Oficiālais iemesls: mācīties dejot. Slēptā programma: romantika zem palmām.&nbsp;</span><span>Tomēr Kuba nenozīmē tikai sauli, salsu un mūziku. Un, kad abi jaunie&scaron;i beidzot atrod mīlestību, viņiem sāp...</span></p> <p><span><br /></span><span>Toms Kreicbergs (1985) a.k.a. <em>Tom Crosshill </em>dzimis Rīgā, bet pēc Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas beig&scaron;anas devies uz ASV. Vairāk nekā gadu dzīvojis Kubā, iepazīstot tropu komunisma spožumu un postu. Trīsreiz bijis nominēts prestižajai Nebulas balvai, vienu reizi &ndash; <em>WSFA Small Press Award</em> un Latvijas Literatūras gada balvai (nominācija Labākā debija par zinātniskās fantastikas stāstu krājumu &ldquo;Dubultnieki un citi stāsti&rdquo; 2012. gadā). Viņa romāns &ldquo;Lopu ekspresis&rdquo; uzvarēja Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio balvas &ldquo;Kilograms kultūras 2016&rdquo; rudens balsojumā.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve.</span></p>Fri, 17 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49445&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49445&type=2Kaldmā, KetlinaBērnu grāmatasKetlina KaldmāBūt sliktai meitenei ir dievīgi<p>Stāsta notikumi risinās ap 1980. gadu. Padomju Igaunijā ir kāds parasts kolhoza ciemats, ir kartupeļu lauki un cūku kūtis, ir deficīts &ndash; dažādu preču trūkums &ndash; un neglītas skolas formas. Tā nav nekāda memmīšu pasaule &ndash; lai šo vietu iepazītu, vajadzīgi rūdīti bērni. Grāmatas galvenā varone Lī ir 11 gadus veca apsviedīga meitene, kura kopā ar jaunāko māsu, mazo brāli, par kuru lielā māsa allaž ir atbildīga, un draugiem &ndash; kaimiņu puikām šajā Igaunijas lauku nostūrī piedzīvo dažādas dēkas. Bieži vien gājieni uz mežu un pie upes ir bīstamāki, nekā bērni spēj aptvert, bet pieaugušo tuvumā nav, un bērni var visu izmēģināt uz savas ādas.Taču pamazām varoņdarbi kļūst arvien pārgalvīgāki, un arī nepatik&scaron;anas ir klāt.</p> <p><span><br /></span><span>Rakstniece grāmatas tap&scaron;anā izmantojusi savus bērnības iespaidus, taču, pateicoties visu laiku bērniem kopīgajai kārei pēc piedzīvojumiem, mūsdienu bērnam nepavisam nebūs grūti iejusties viņas attēlotajās situācijās, un gluži nemanot viņ&scaron; būs ieguvis arī priek&scaron;statu par savu vecāku vai vecvecāku kādreiz pieredzēto.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Arī latvie&scaron;u izdevumā izmantotas igauņu mākslinieka Jāna Rēmusa (<em>Jaan R&otilde;&otilde;mus</em>) ilustrācijas. Grāmata &bdquo;Būt sliktai meitenei ir dievīgi&rdquo; bija nominēta Igaunijas Kultūrkapitāla Literatūras balvai un 2017. gadā iekļauta starptautiskajā<em> The White Ravens</em> katalogā.</span></p>Fri, 17 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49351&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49351&type=2Zīle, BaibaBaiba ZīleRausītis un karma<p>Baiba Zīle raksta latviski un angliski. Latvie&scaron;u valodā jau iznāku&scaron;i viņas romāni &ldquo;Dzīves simulācija&rdquo; (ar pseidonīmu Anna Kravicka) un &ldquo;Melu Meistars&rdquo;, taču &scaron;ī grāmata parāda rakstnieces rado&scaron;o sniegumu pilnīgi jaunā gaismā.</p> <p><span><br /></span><span>Tas ir neparasts stāsts par divpadsmit dienām svara korekcijas centrā, kuru vēl saisto&scaron;āku padara mākslinieka Rupucinska atjautīgās ilustrācijas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata atklāj savdabīgo ekskluzīvās klīnikas ikdienu un iepazīstina ar daudziem interesantiem cilvēkiem, kurus rakstniece sastapusi &scaron;ajās dienās. Stāsts papildināts ar padomiem, kā zaudēt svaru un mainīt ieradumus, un dažām &ldquo;gar&scaron;īgām&rdquo; tievē&scaron;anas receptēm.</span></p> <p><span><br /></span><span>Lasiet, kā rakstniece tievē, vēro, raksta dienasgrāmatu un cīnās ar Resnuma Dēmonu, un jūs neatstās vienaldzīgus ne asprātīgā formā paustās atziņas, ne grāmatas literārās vērtības!</span></p>Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49350&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49350&type=2Kinnunens, TommiTommi KinnunensČetru ceļu krustojums<p>Romāna vēstījumu veido četri stāsti, kuru centrā ir sabiedrības normām spītējo&scaron;ā aku&scaron;iere Marija, viņas meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu pareizu dzīvi, Lahjas vīrs, sava laika izpratnē pilnīgi nepareizais galdnieks Onni un Lahjas vedekla Kārina.&nbsp;Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un identitātes mokām; cilvēku attiecības ir saspringtas līdz baltkvēlei.</p> <p><span><br /></span><span>Romāns &ldquo;Četru ceļu krustojums&rdquo; ir somu rakstnieka Tommi Kinnunena (dz. 1973) apžilbino&scaron;i spožā un veiksmīgā debija. Kop&scaron; iznāk&scaron;anas romāns ticis izdots vairāk nekā 20 valstīs, saņēmis dažādus apbalvojumus (Somijas Grāmatu tirgotāju asociācijas balva, Bonnier gada labākās grāmatas balva u.c.), pēc tā motīviem radīta opera un teātra izrādes.</span></p> <p><span><br /></span><span>No somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.</span></p>Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49349&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49349&type=2Repše, GundegaGundega RepšeSkiču burtnīca<p>Gundegas Rep&scaron;es jaunā eseju grāmata sniedz personisku ieskatu aizvadītajā Latvijas simtgades gadā. Rakstnieces dienasgrāmatā tverts laika posms no 2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. novembrim.</p> <p><span><br /></span><span>"Līdzās Latvijas simtgades fanfarām un bagātīgajām svētku reportāžām gribējās saskatīt jubilejas gadu caur viena indivīda pieredzi. Ieraudzīt (vai neieraudzīt) valsti sevī. Žanrs &ndash; dokumentāla esejistika."</span></p> <p><span>/Gundega Rep&scaron;e/</span><span><br /></span><span><br /></span><span>"Kādi mēs bijām Latvijas simtgadē? Gundegas Rep&scaron;es dienasgrāmata dod tie&scaron;u liecību par 2018. gadu, stāstot bez izskaistinājumiem, bet ar mīlestību. Autore atgādina, ka ideāli un sirdsapziņa nebūt nav aizgāju&scaron;ā laikmeta relikti, ka tās ir substances, kuras vēl joprojām iz&scaron;ķir &ndash; valstij būt vai nebūt. Literatūra dzimst jēgas klusajā pazemībā, raksta Rep&scaron;e; piebilstu, ka arī valsts dzimst un top jēgas klusajā&nbsp; pazemībā. Grāmata nebuldurē līdzi tītaru bara dziesmusvētkiem&rdquo;, bet ir &scaron;īs jēgas meklējums."</span></p> <p><span>/Vita Matīsa/</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu</span></p>Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49315&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49315&type=2Gulbe, DanaDana GulbeKas notiek bērnudārzā<p><span>Atbildes uz jautājumiem &ndash; kādā vecumā laist bērnu dārziņā, kur&scaron; bērnudārzs ir labākais, kā palīdzēt sagatavoties skolai u.c. sniedz bērnudārza audzinātājas un divgadnieka mammas Danas Gulbes jaunā grāmata &ldquo;Kas notiek bērnudārzā&rdquo;. Tādējādi pirmo reizi Latvijā vecāki vienkopus var izlasīt par visu, kas saistīts ar bērnudārzu.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Bērnudārza un ģimenes saistībai ir jābūt vēl cie&scaron;ākai, nekā tā ir tagad, jo bērnudārza vecums ir pamats cilvēka personības veido&scaron;anā. &Scaron;āda grāmata Latvijā vēl nav bijusi, ļoti maz rakstīts un stāstīts par &scaron;o bērnam un viņa vecākiem tik ļoti nozīmīgo dzīves posmu. Bērnudārzs ir gan vieta, kur bērns ēd, guļ̧, spēlējas jeb vienkār&scaron;i dzīvo, gan vieta, kur tiek likti pamati visai izglītības sistēmai. Turklāt tas, kas cilvēkā tiek ielikts bērnībā, viņu veido visam atliku&scaron;ajam mūžam. Mans vēlējums ir ikvienam Latvijas vecākam dzīvot ar sajūtu &ndash; es esmu izdarījis labāko sava bērna labā,&rdquo; teic grāmatas &ldquo;Kas notiek bērnudārzā&rdquo; autore Dana Gulbe.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Autore secinājusi, ka bērnudārza lomu pirmajos dzīves gados nedrīkst novērtēt par zemu. Ir vecāki, kuri tirda bērnudārza darbiniekus par katru mazuļa soli, un ir tādi, kuri neliekas ne zinis un bērnudārzu uztver tikai kā pieskatī&scaron;anas vietu. Dana Gulbe uzskata, ka abu situāciju pamatā ir neziņa, kas patiesībā notiek bērnudārzā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Līdz ar to grāmatā vienkār&scaron;ā valodā tiek aplūkotas visdažādākās situācijas, kas vecākiem ir aktuālas atsevi&scaron;ķos bērna vecuma posmos no dzim&scaron;anas līdz pat skolai. Pēc Danas Gulbes pieredzes vecākiem vispirms daudz nezināmā ir, kad bērnudārza gaitas mazajam vēl tikai priek&scaron;ā. Pēc tam seko posms, kurā gan bērnam, gan pieaugu&scaron;ajiem jāaprod ar jauno kārtību, viss notiek pirmo reizi, un raudiens nāk abām pusēm. Tam seko laiks, kad bērnudārza kārtība iepazīta, un autore iesaka, kā labāk baudīt &scaron;o salīdzino&scaron;i mierīgo posmu. Jauns izaicinājums abām pusēm ir brīdis, kad atvasei jāsāk gatavoties skolai, un arī &scaron;eit grāmata sniedz labus padomus. Jāatzīmē, ka Dana Gulbe grāmatas tap&scaron;anas laikā tikusies ar vairākiem desmitiem bērnudārzu audzinātāju gan pa&scaron;valdības, gan privātajos bērnudārzos, uzklausot arī viņu pieredzi.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmatu &ldquo;Kas notiek bērnudārzā&rdquo; laidusi klajā &ldquo;Satura darbnīca TAPT&rdquo;, autores Danas Gulbes tekstu ar brīni&scaron;ķīgiem zīmējumiem papildinājusi ilustratore Krista Miltiņa.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Par autori: Dana Gulbe ir bērnudārza audzinātāja ar augstāko izglītību pirmsskolas pedagoģijā, viņai ir arī Montesori skolotāja kvalifikācija. Dana strādā bērnudārzā par audzinātāju, un vienlaikus viņa ir mamma savam divgadīgajam dēliņam, tādēļ ļoti labi saprot vecākus, kam bērni ir bērnudārznieku vecumā.</span></p>Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0300