Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://library.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmataslvwww.biblioteka.lvhttp://library.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://library.lv/http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50346&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50346&type=2Margēvičs, TālivaldisZirgu gaļas pārdevējs<p>Tālivaldis Margēvičs (1946) ir ievērojams latvie&scaron;u dokumentālo un spēlfilmu režisors, kinoscenārists, publicists un tagad arī lielprozas autors. Vēsturiskais romāns &ldquo;&Scaron;ķērsiela 13. Latvie&scaron;a dibinātais gulags&rdquo; (2016) ir dokumentos balstīts vēstījums par Eduardu Bērziņu, izcilu un vienlaikus neviennozīmīgi vērtējamu personību, kura dzīvi gan cildināja, gan sabradāja boļ&scaron;eviku necilvēcīgais politiskais režīms. &Scaron;im aizrautīgi uzrakstītajam darbam blakus liekams jaunākais T. Margēviča veikums &ndash; romāns &ldquo;Zirgu gaļas pārdevējs&rdquo;, kas, tāpat kā iepriek&scaron;ējais, atspoguļo pretrunīgās 20. gadsimta kolīzijas.</p> <p><span><br /></span><span>Daiļdarba galvenais varonis ir Pēteris Kalējs, un viņa trauksmainajam dzīves gājumam par prototipu kalpojusi reāla persona, latvietis Pauls Taupmanis.</span><span><br /></span><span>Pēcis, būdams vēl tikai nepieredzējis jauneklis, agri iesaistās sociāldemokrātiskajā strādnieku kustībā. Sākotnēji viņ&scaron; tai pieķeras ar visu savu naivo, kaismīgo sirdi. Kā daudzi viņa biedri, pēc 1905. gada asiņainajiem notikumiem arī Pēcis nokļūst cietumā. Varbūt tikai tas, ka viņ&scaron; nav pilngadīgs, pasargā puisi no nāves soda. Seko garais izsūtījuma ceļ&scaron; uz Sibīriju. Strādādams fabrikā, Pēcis bija ieguvis tuberkulozi, tāpēc tad, kad viņ&scaron; beidzot nokļūst nometinājuma vietā, vietējais dakteris spriež, ka ilgāk par divām nedēļām novārgu&scaron;ais jauneklis savu dzīvību neizvilks.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tomēr Pēterim, pa&scaron;am to gandrīz neapzinoties, izdodas no slimības tikt vaļā. Lai gan darbs un ikdiena pie Ļenas upes skarbajos dabas apstākļos nebūt nenorit kā sanatorijā, Pēteris piedzīvo dažu labu prieka stundu, par kurām viņu varētu pat apskaust. Un turpmākie notikumi sagriež jaunā revolucionāra dzīvi neticamā un bieži arī bīstamā virpulī. Taču Pēteris Kalējs brīnumainā kārtā tiek pāri visi</span>em traģiskajiem laikmeta griežiem un sasniedz visnotaļ cienījamu vecumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&ldquo;Zirgu gaļas pārdevējs&rdquo; ir stāsts par vīri&scaron;ķību un uzņēmību allaž stāties pretī likteņa izaicinājumiem, saglabājot jauneklīgu garu līdz mūža izskaņai.</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Fascinējo&scaron;s un vēsturiski autentisks prozas darbs, kura galvenā varoņa Pētera Kalēja dēku pilnais dzīvesstāsts lieliski ilustrē dramatiskos 20. gadsimta vēstures griežus. Mūsdienu lasītājam tas var &scaron;ķist neticams &ndash; sociālists un revolucionārs, politieslodzītais un bēglis, emigrants un situēts ASV iedzīvotājs, augsts ierēdnis Pilsoņkara plosītajā Krievijā un neatkarīgajā Latvijas Republikā. Ne mazāk interesanti ir viņa piedzīvojumi gan krievu, gan vācu okupācijas laikā un pelēkajos pēckara gados. Un tādu neparastu likteņu latvie&scaron;iem ir bijis simtiem un tūksto&scaron;iem.&rdquo;</span></p> <p><span>/Valdis Kli&scaron;āns, vēsturnieks un pedagogs/</span></p>Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50337&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50337&type=2Ikstena, NoraNora IkstenaMīlestība<p>Rakstniece Nora Ikstena savā apaļas jubilejas gadā nāk pie lasītājiem ar īpa&scaron;i atlasītu stāstu un eseju izlasi. Mīlestība ir ceļ&scaron;, ko autore rauga kā cilvēkam iespējamo tap&scaron;anu par personību &mdash; rimti atzīstot un pieņemot visu, kas &scaron;ķietami lieks dvēseles mieram: gan sāpes, pazemojumu, noraidījumu un izmisumu, gan pārvarīgas alkas un ploso&scaron;as vēlmes.</p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska</span></p>Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50249&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50249&type=2Ģurko, LāsloDoktora Fausta laimīgais gājiens pa elli<p>Ungāru rakstnieku Lāslo Ģurko (<em>Gyurk&oacute; Laszl&oacute;</em>, 1930&ndash;2007) latvie&scaron;u lasītāji jau pazīst kā 1977. gadā Drāmas (tagad &ndash; Latvijas Nacionālajā) teātrī iestudētās lugas &ldquo;Elektra, mana mīla&rdquo; (režisors Mihails Kublinskis) autoru.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Romānā &ldquo;Doktora Fausta laimīgais gājiens pa elli&rdquo; (1979) autors stāstītāja pilnvaras nodevis gluži neitrālas personas &ndash; Mefistofeļa &ndash; rokās. Mefistofelis, &scaron;is mūžsenais vērotājs, Fausta lomai izraudzījies visgodīgāko idejisko komunistu Ģerģu Sabado&scaron;u un objektīvi (uzsveru &ndash; objektīvi, nevis kritiski) pārstāsta sava varoņa mūža gājumu, līdz ar to arī valsts likteni attiecīgajā laikposmā. Jaunais Ģerģs, aizrāvies ar ideju, partijas sistēmā kāpj augstāk un augstāk. Taču tajos laikos tik daudzi nonāk aizdomu ēnā (tikām dzirdēju&scaron;i par Raika prāvu), un arī Ģerģam jāpārcie&scaron; smagie apvainojumi un sūrais cietumnieka liktenis. Viss griežas virpulī, nāk arī reabilitācija, romāna galvenais varonis atkal visus spēkus veltī darbam, savai pārliecībai, kas nav zudusi. Ir arī romantiska mīlestība. Daudz jūsmas veltīts Balatona ezeram, kas Ģerģa dzīvei iet līdzi kop&scaron; bērna gadiem līdz pat mūža pēdējam brīdim. Sarežģītais 1956. gads nes Sabado&scaron;u ģimenei zaudējumu. Ģerģa māsas vīrs ir nostājies pretējās puses cīnītāju priek&scaron;galā un aiziet nāvē ar svētu pārliecību par savas lietas taisnīgumu. (..)&rdquo; (No tulkotājas Elgas Sakses pēcvārda)</span></p> <p><span><br /></span><span>Tulkotāja Elga Sakse, kura nākamgad svinēs 90. dzim&scaron;anas dienu, ungāru literatūru latviski tulko kop&scaron; 1964. gada un līdz &scaron;im iepazīstinājusi latvie&scaron;u lasītājus ar vairāk nekā 70 izcilākajiem ungāru literatūras darbiem, to vidū Magdas Sabo, Imres Kērte&scaron;a, &Scaron;āndora Mārai, Ferenca Moras, I&scaron;tvāna Erkēņa un daudzu citu autoru romāniem, kā arī Ferenca Molnāra lugu &ldquo;Lilioms&rdquo;, kuras iestudējums kļuvis par latvie&scaron;u teātra klasiku. Elga Sakse sastādījusi grāmatu &ldquo;Ungāru īpa&scaron;vārdu pareizrakstība un pareizruna latvie&scaron;u valodā&rdquo; (1998). Viņa ir vienīgā, kura vēl joprojām tulko ungāru literatūru latvie&scaron;u valodā. Ungārijas valdība tulkotājai ir pie&scaron;ķīrusi vairākus visaugstākā līmeņa valsts apbalvojumus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata pārtulkota un izdota ar Petēfi Literatūras muzeja Ungāru grāmatu un tulkojumu biroja, kā arī Ungārijas vēstniecības Latvijas Republikā atbalstu.&nbsp;</span></p>Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50248&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50248&type=2Priede, DaceKur sarkanas ogas auga<p>&ndash; Suiti? &ndash; pārjautāja Vasiļevss. &ndash; Kāpēc suiti?</p> <p><span>&ndash; Teodor, kāpēc suiti? &ndash; jautāja Ulrihs.</span></p> <p><span>&ndash; Tos, kas pārgāja kunga ticībā, sāka saukt par &Scaron;verina svītu. Tā kā vārdu &ldquo;&Scaron;verins&rdquo; mums izrunāt pagrūti, saka Sviriņ&scaron; un svīta. Sviriņsvīta! Bet, tā kā svītu arī grūti izrunāt, tad svīta &ndash; suīta! Kopā &ndash; suiti. Nu, tā es te dzirdēju.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kāpēc Alsungas puses iedzīvotājus dēvē par suitiem?</span></p> <p><span>No kurienes &scaron;ī novada iedzīvotājiem tik neparasti krā&scaron;ņi tautastērpi?</span></p> <p><span>Kāpēc &scaron;eit at&scaron;ķirībā no pārējās Kurzemes valda katoļticība?</span></p> <p><span><br /></span><span>Daces Priedes romāns &ldquo;Kur sarkanas ogas auga&rdquo; vēsta par 17. gadsimta Alsungas novada pārvaldnieku, vācu tautības muižnieku Ulrihu fon &Scaron;verinu, kura valdī&scaron;anas laikā novads ieguva to savdabību, kas to izceļ vēl mūsdienās. Rūpīgi izpētītu vēsturisku faktu materiālu autore ietērpusi dzīvā un aizraujo&scaron;ā stāstā par tālaika cilvēkiem &ndash; apņēmīgo Ulrihu, viņa mīļoto Barbaru, kādu noslēpumainu priesteri un, protams, viņiem &ndash; suitu novada iedzīvotājiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Paldies romāna autorei, kura ir aktualizējusi Johana Ulriha &Scaron;verina piemiņu; pateicoties viņam, Alsungas novads lielā mērā ir ieguvis to krā&scaron;ņumu un pievilcību, kas tam piemīt.</span><span>Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts</span><span><br /></span><span>Grāmatas vēstījums ir kā krāsaina villaine, kuru Dace Priede ar sev raksturīgo drosmi uzdrīkstas izņemt no suitu dzīves gara bagātību pūralādes, lai no jauna pavēstītu stāstu par nepelnīti aizmirstu personību. Vēsturisko notikumu atainojums caurausts ar nesaraujamas un nesagraujamas mīlestības stīgām &ndash; mīlestības uz savu zemi, saviem sapņiem, Dievu un cilvēku.</span><span>Dace Blathena, Kurzemes Radio žurnāliste</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Rakstniece, aktrise, režisore, teoloģe, mamma un vecmāmiņa Dace Priede (1954) dzīvo Kuldīgā. Līdz &scaron;im autorei izdotas divpadsmit grāmatas, kas visas iemantoju&scaron;as lielu popularitāti lasītāju vidū.</span></p>Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50215&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50215&type=2Nesers, HokansPavisam cits stāsts<p>2007. gada jūlijā pie kriminālinspektora Barbaroti durvīm uzrodas vēstule, kurā tiek detalizēti aprakstīta slepkavība, kas notiks viņu pa&scaron;u klusajā pilsētā. Kad policijai izdodas atrast vēstulē minēto cilvēku, tas jau ir miris.</p> <p><span><br /></span><span>Pienāk otra vēstule, pēc tam tre&scaron;ā un ceturtā, un sākas ātrumsacīkstes, lai apturētu noziedznieku, pirms tas paspēj izpildīt vēstulēs solīto. Tiek atrasta anonīma dienasgrāmata, kurā ir aprakstīts kāds pirms pieciem gadiem Francijā noticis incidents. Un Barbaroti nav nepiecie&scaron;ams ilgs laiks, lai saprastu, ka dienasgrāmatā minētie cilvēki ir tie pa&scaron;i, kuru dzīvība &scaron;obrīd ir briesmās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Hokans Nesers (<em>H&aring;kan Nesser</em>, dz. 1950), zviedru autors, raksta gan stāstus, gan romānus &ndash; arī kriminālromānus un psiholoģiskos trillerus &ndash;, un viņa literārie darbi ir tulkoti vairāk nekā 20 valodās, pārdoti vairākos miljonos eksemplāru un pēc to motīviem tiek uzņemtas kinofilmas. H. Nesers saņēmis vairākas literārās godalgas, tostarp trīs reizes ieguvis prestižo balvu &ldquo;Gada labākais zviedru kriminālromāns&rdquo;.</span></p> <p><span><br /></span><span>No zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane.</span></p>Thu, 26 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50214&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50214&type=2Ezerkalns, GatisRagana manā skapī<p>Līnai Krastai ir divdesmit se&scaron;i gadi, ir draugs un labs darbs reklāmas aģentūrā. Dzīve &scaron;ķiet rimta, pat nedaudz vienmuļa. Taču kāds negaidīts telefons zvans maina itin visu. Līnai jāatgriežas Vidzemes lauku mājās, kurās pavadīta bērnība, un jāmēģina atminēt baiss noslēpums, kura saknes slēpjas tālu pagātnē...</p> <p><span><br /></span><span>Kāpēc vecā māja čīkst un brak&scaron;ķ visos stūros?&nbsp;</span><span>Ko glabā meitenes bērnudienu bieds &ndash; priek&scaron;nama skapis?&nbsp;</span><span>Kas īsti ir kaimiņiene, kuru visi dēvē par Zāļu veceni?&nbsp;</span><span>Un kas īsti pirms daudziem gadiem notika senajā kapukalnā?</span></p> <p><span><br /></span><span>Latvie&scaron;u folkloras pasaule pārstāj būt par garlaicīgu iedaļu mācību grāmatā &ndash; izrādās, tā joprojām ir mums visapkārt, dzīva, elpojo&scaron;a un... draudīga.</span></p> <p><span><br /></span><span>&bdquo;Romānā &ldquo;Ragana manā skapī&rdquo; ir notverta seno latvie&scaron;u teiku esence &ndash; no lappusēm dvesmo drēgns rudens, smaržo trūdo&scaron;as koku lapas, un neviļus ir jāaiztur elpa, gaidot, kas slēpsies miglā starp kokiem. Gatis Ezerkalns veiksmīgi lauž priek&scaron;statu, ka latvie&scaron;u folklora tādas labdabīgas pasakas vien ir, un atgādina &ndash; arī mums netrūkst pārdabisku būtņu un stindzino&scaron;u mo&scaron;ķu, kas kļūst vēl jo biedējo&scaron;āki tāpēc, ka ir sastopami tepat, mūsu laukos un mežos. Pamazām, bet neatlaidīgi kāpināta spriedze, nomaļas mazpilsētas klaustrofobija, veci aizspriedumi, aprakti noslēpumi&hellip; Ideāla lasāmviela gariem rudens vakariem.&rdquo;</span></p> <p><span>/Laura Dreiže, rakstniece/</span></p> <p><span><br /></span><span>Gatis Ezerkalns (1988) ieguvis maģistra grādu klasiskajā filoloģijā, taču interesējas ne tikai par sengrieķu un romie&scaron;u, bet arī latvie&scaron;u mitoloģiju. Pētnieka Sanda Laimes monogrāfija &bdquo;Nakts raganas&rdquo; pamudināja sarakstīt romānu &bdquo;Ragana manā skapī&rdquo;, kas balstīts latvie&scaron;u teikās, ticējumos un buramvārdos.</span></p>Thu, 26 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50162&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50162&type=2Indriksone, RamonaStāstiRamona IndriksonePāris metru zem ūdens<p>Ramonas Indriksones stāsti turpina īso stāstu tradīciju, kuru &scaron;obrīd pārstāv tādas autores kā Jana Egle un Dace Vīgante. Viņas stāstiem raksturīgi psiholoģiski precīzi un niansēti portreti, bieži vien ar līdzjūtību pievēr&scaron;oties &ldquo;dzīves pabērniem&rdquo;. Bieži vien autorei izdodas stāsta kulmināciju izvērst &scaron;ķietami ikdieni&scaron;ķā vērojumā, kas prasa no lasītāja sirdsgudrību, lai izprastu notieko&scaron;o.</p> <p><span>Autorei piemīt savdabīgs izteiksmes veids, kas apvieno vienkār&scaron;u, saprotamu valodu ar niansētiem noskaņu zīmējumiem. Ar &scaron;o grāmatu latvie&scaron;u literatūrā ienāk drosmīga autore, kura nevairās runāt par dzīves tum&scaron;ajām pusēm atklāti, bez pārspīlējumiem un ar dziļu izpratni par sarežģītām situācijām un raksturiem, kuru sadures punktos veidojas gan traģiski, gan traģikomiski notikumi.</span></p> <p><span>/Ieva Melgalve, grāmatas redaktore/</span></p> <p><span><br /></span><span>Pat skarbākajos autores stāstos ir klātesama intīmā patiesība, ka Ramona raksta par ikviena cilvēka pārdzīvojumu. Autore rada pasauli, notverot ikdieni&scaron;ķā nozīmīgo un poētisko pusi, liekot iemirdzēties pat nemanāmākajām detaļām. To var panākt tikai ar izkoptu vērību un labestīgu skatu &ndash; dominējo&scaron;ā &scaron;ajā grāmatā ir gai&scaron;ā nots.</span></p> <p><span>/Inga Žolude, rakstniece/</span></p> <p><span><br /></span><span>Ramonas Indriksones stāstiem ir maksimāli piesātināta faktūra, autorei ir uz detaļām trenēta acs. Tomēr aiz &scaron;īs faktūras ir vēl cits slānis, dziļāks, un tas ir autores mājienos. Faktūra tiek virknēta ar slēptu nolūku, kas neviļus liek aizdomāties: ak, tas īstenībā biju es, kas turēju aizdomās&hellip; Tas kutina nervus! Lasītājs sasprindzināti gaida, ka &ldquo;tūlīt būs,&rdquo; bet &hellip; izrādās, viss notiek rakstnieces apziņā. Un, stāstu lasīt beidzis, esi spiests atzīt &ndash; pats galvenais notika manā apziņā. Dialogā ar lasītāju Ramonas Indriksones stāsti ir visīstākās provokācijas.</span></p> <p><span>/Guntis Di&scaron;lers, teologs/</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Ramona Indriksone ir rīdziniece, kura jau jaunībā sākusi rakstīt romantiskus garstāstus par mīlestību, tiesa, nevienam tos nerādot. Jau vēlāk, strādājot bērnu krīzes centrā, uzkrātā pieredze pārtapa pirmajos stāstos: tie tika aizsūtīti uz Literāro akadēmiju, kur autore vēlāk mācījās Ingas Žoludes prozas meistardarbnīcā. Ramonas stāsti publicēti žurnālos Domuzīme, KonTEKSTS, Jaunā Gaita, Satori un Punctummagazine. &ldquo;Pāris metru zem ūdens&rdquo; ir autores pirmais stāstu krājums.</span></p>Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50138&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50138&type=2Valters, EdgarsPoķu grāmata<p>Mākslinieks un rakstnieks Edgars Valters (1929&ndash;2006) ir viens no atzītākajiem Igaunijas grāmatu ilustratoriem. Viņ&scaron; ilustrējis vairāk nekā 250 grāmatu, tostarp labākos igauņu rakstnieku stāstus un pasakas. Lasītājiem daudzās pasaules valstīs, arī Latvijā, īpa&scaron;i mīļi kļuvu&scaron;i viņa radītie tēli Uzrocis, Ķērpjbārdis un Puszābaks no Eno Rauda grāmatas &ldquo;Naksitrallī&scaron;i&rdquo;.</p> <p><span><br /></span><span>Pirmā un slavenākā no grāmatām, kurām Edgars Valters ir gan ilustrāciju, gan teksta autors, ir &ldquo;Poķu grāmata&rdquo; (1994). Tā ir pasaka par neparasto poķu tautu, kuras prototipi ir gan Latvijā, gan Igaunijā sastopamie grī&scaron;ļu ciņi. Grāmatā atklājas autora mīlestība pret dabu un pārliecība, ka cilvēkam jādzīvo saskaņā ar to.</span></p> <p><span><br /></span><span>Vēl labāk iepazīt zinātkāros poķus, viņu draugus un to radītāju iespējams tematiskajā parkā &ldquo;Poķu zeme&rdquo; (<em>Pokuland</em>), kas atrodas Igaunijas Veru apriņķa un Pelvas apriņķa pierobežā.</span></p> <p><span><br /></span><span>No igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola.</span></p>Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50137&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50137&type=2Gundars, LaurisApglabāt uz valsts rēķina<p>Devītā maija svinību laikā Rīgā notiek slepkavība &mdash; acīmredzami izaicino&scaron;a politiska provokācija. Noziegums uz&scaron;ķērž divās dažādās valodās runājo&scaron;o Latvijas iedzīvotāju pussadziju&scaron;ās rētas. Iesākumā &scaron;ķietami vienkār&scaron;ā izmeklē&scaron;anā tiek ierauti aizvien jauni cilvēki &mdash; veci un jauni, latvie&scaron;i un krievi, no lauku pensionāra līdz pat Saeimas deputātam: neizrunātā vēsture atspēlējas &scaron;odienai.</p> <p><span><br /></span><span>Ar &scaron;o kriminālromānu Lauris Gundars ir devies teritorijā, ko var dēvēt gan par riskantu, gan spārdzienbīstamu, teritorijā, ko ikdienā labprāt ignorējam &mdash; mīļā, personīgā miera vārdā. Tās ir attiecības starp &scaron;ajā valstī dzīvojo&scaron;ajiem latvie&scaron;iem un krieviem. &Scaron;o attiecību zemdegās ir daudz nepiedota, nesaprasta, daudz sūrsto&scaron;a aizvainojuma par vēstures gaitu. &Scaron;ķietami mierīgo līdzāspastāvē&scaron;anu Latvijā laiku pa laikam mēdz uzkurināt&nbsp; provokācijas, kas ir izdevīgas radikāliem politiskiem spēkiem. Gan vieni, gan otri &mdash; gan latvie&scaron;i, gan krievi &mdash; ir tikai materiāls veiklu manipulatoru rokās.</span></p> <p><span>/Dr. art. Dita Rietuma/</span></p> <p><span><br /></span><span>Lauris Gundars raksta par mums tagad, lai gan paslēpties kaut vai desmit gadu senā pagātnē būtu vieglāk. Asi, precīzi un bez liekiem izskaistinājumiem autors ved pa nepārtrauktas spriedzes pilnajām lapaspusēm. Lasīt ir viegli, jo viss ir pazīstams un teju vai sataustāms. Laura radītie tēli un notikumi savijas dinamisku notikumu virpulī un brīžiem kaitino&scaron;i tie&scaron;i uzdod jautājumus, uz kuriem atbildes meklējamas dziļāk, nekā pa&scaron;iem gribētos.</span></p> <p><span>/Kārlis Kazāks, mūziķis/</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis</span></p>Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50136&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50136&type=2Sanda, IlseIlse SandaPārtrūkušas attiecības - atjaunot vai samierināties?<p>&ldquo;&Scaron;īs grāmatas mērķis nav mudināt lasītāju par katru cenu turēties pie tā, kas kādās attiecībās reiz bijis. Ir pavisam dabiski, ka draudzība mainās vai izzūd, dodot vietu jaunām attiecībām. Taču gadījumos, kad laba draudzība vai ģimeniskās attiecības izjūk neizrunātu pārpratumu vai neatrisinātu konfliktu dēļ, der apstāties un padomāt, kā tās atjaunot.&rdquo;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>/Ilse Sanda/</span></p> <p><span><br /></span><span>Vai tev ir ģimenes loceklis, draugs vai paziņa, ar kuru kontakts ir pārtrūcis? Varbūt jūs tiekaties, taču jūti, ka agrākā atklātība un emocionālā saikne ir zudusi?</span></p> <p><span><br /></span><span>Dāņu psihoterapeites Ilses Sandas grāmata piedāvā dažādas stratēģijas, ar kuru palīdzību attiecības atjaunot, uzlabot vai pārtraukt. Viņa sniedz konkrētus piemērus un praktiskus ierosinājumus, ko likt lietā dažādās situācijās. Grāmatā ietverts arī tests, kas palīdz saprast, cik gatavs esi spert soli pretī otram cilvēkam.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ilse Sanda ir dāņu autore un psihoterapeite, kas sarakstījusi arī populāro grāmatu īpa&scaron;i jūtīgiem cilvēkiem &ldquo;Mīli sevi!&rdquo;. Savos darbos viņa raksta gan par personīgo, gan par savu klientu pieredzi.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa.</span></p>Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50052&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50052&type=2Pohodņeva, Maija; Pelsis, ModrisAliansē pret vēzi<p>Latvijā ir aptuveni 80 000 cilvēku, kuriem diagnosticēts vēzis.</p> <p><span><br /></span><span>2016. gadā, kad izdo&scaron;anai tika gatavots romāns "Naida simetrija", biju&scaron;ais policijas kapteinis, rakstnieks Modris Pelsis kļuva par vienu no viņiem. Par to, ka slimība varētu atkāpties, cerība nodevīgi klusēja.</span></p> <p><span><br /></span><span>Žurnāliste Maija Pohodņeva, Modra līdzgaitniece vairāk nekā 20 gadus, uzticamā trilleru rakstī&scaron;anas otra puse, onkoloģiskas saslim&scaron;anas dēļ ir zaudējusi abus vecākus un labāko draudzeni... Un Maija nolēma, ka ir jāmeklē risinājums paralēli mediķu pūliņiem. Kaut gan romāns "Prāgas pastkartes" teorētiski varēja palikt nepabeigts, tas tika laists klajā 2018. gadā kā zināms apliecinājums uzvarai pār Modra slimību.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatā "Aliansē pret vēzi" aprakstīts, kā Modris cīnījās ar savu ligu un kādi ārstniecības augi un sēnes palīdzēja to pieveikt. Slimības vēsture it kā norisinās lasītāja acu priek&scaron;ā, un to papildina emocionālas pārdomas par vēža dabu un cilvēka attiecībām ar sevi un sabiedrību, kad viņ&scaron; atrodas uz robežas starp dzīvību, dzīvi un nāvi.</span><span>&Scaron;ī grāmata ir arī par draudzību, cilvēcību un cerību par spīti visam. Uzvara pār vēzi ir ceļ&scaron;, nebeidzama kauja, kas piespiež mācīties, uzņemties atbildību un izmainīt savu ikdienu.</span></p> <p><span><br /></span><span>"Grāmatas pirmā daļa ir stāsts par cīņu divu gadu garumā, otrā - apraksti par to, ko lietojām, lai Modris atveseļotos. Dakteri nodarbojas ar slimībām, taču veselības atgū&scaron;ana ir katra pa&scaron;a rokās. Mēs nedrīkstam nevienu ārstēt, bet varam pastāstīt, kas mums palīdzēja. Mums izdevās. Var izdoties arī jums."</span></p>Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50051&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50051&type=2Košeļeva, SabīneVientulības ministrija<p>Krājumā &ldquo;Vientulības ministrija&rdquo; apkopoti griezīgi stāsti par to, kas jau no laika gala gan vieno, gan &scaron;ķir visus cilvēkus, proti, vientulību. Tie esam mēs &ndash; stereotipu un baiļu valgos mīto&scaron;as jaunas sievietes, nerealizēju&scaron;ies vīrie&scaron;i, (bez)cerīgi mīlnieki, veci cilvēki un mazi bērni. Arvien atsve&scaron;ināti no dzīves, apkārtējiem un sevis. Darām pāri cits citam un sev, pieprasām uzmanību un klīstam neceļos. Neliekamies mierā, iztaisāmies un bāžamies visām pudelēm par korķi. Kāpēc?&nbsp;Atbilde jāmeklē katram pa&scaron;am tekstu rindās un starp tām.</p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Tie ir stāsti, kas pie manis nāku&scaron;i lēni un grūti, jo ikkatrā no tiem esmu es pati, mana dzīve un tajā sastaptie cilvēki, kuri liku&scaron;i pārdomāt un ap&scaron;aubīt visa jēgu un satvaru, no dusmām spert zemes gaisā un arī raudāt. Man nav ne jausmas, ko ar to visu lai tālāk iesāk, bet skaidrs ir viens &ndash; &scaron;ādi vairs neies cauri. Tāpēc rakstī&scaron;ana man ir veids, kā atgaiņāties no vientulības, kā arī pateikt to, ko es ikdienā nepasaku.&rdquo;</span></p> <p><span><br /></span><span>Sabīne Ko&scaron;eļeva latvie&scaron;u literatūrā ienāca 2015. gadā ar romānu &ldquo;Rīga&ndash;Maskava. 21. gadsimta mīlasstāsts&rdquo;, kas tika nominēts Latvijas Literatūras gada balvai kategorijā &ldquo;Spilgtākā debija&rdquo;. Publicējas kultūras periodikā un piedalās Prozas lasījumos, savos darbos pētot tādus jautājumus kā garīga pieaug&scaron;ana, savas vietas meklējumi, traumas dziedē&scaron;ana, sabiedrības morāles vērtības, fiziska un psiholoģiska vardarbība, seksualitāte un citi attiecību aspekti.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.</span></p>Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50050&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50050&type=2Sodums, DzintarsDzintars SodumsPost Scriptum<p>Izlasē apkopotas iepriek&scaron; grāmatās nepublicētas rakstnieka, dzejnieka, tulkotāja un atdzejotāja Dzintara Soduma (1922&ndash;2008) &ldquo;Kapātas esejas&rdquo;, dažādu gadu raksti par dzīves un literāro pieredzi, literatūru, valodu un Latviju, arī ieskats sarakstē ar Jāni Krēsliņu senioru, kā arī atdzejojumi &mdash; T. S. Eliota &ldquo;Tuk&scaron;ā zeme&rdquo; un Vergilija &ldquo;Būkolikas&rdquo; ar Dzintara Soduma un redaktoru Artura Hansona un Venta Zvaigznes komentāriem, u. c. darbi. Krājuma nobeigumā literatūrpētnieces Kristas Annas Bel&scaron;evicas skatījums uz Dzintara Soduma daiļradi un izlases sastādītājas Noras Ikstenas eseja par Dzintaru Sodumu.</p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Par Sodumu ir zināms relatīvi maz. Pareizāk, par viņu ir rakstīts pietiekami maz, lai runā&scaron;anai par viņu vēl trūktu konteksta. Gan trimdas, gan Latvijas kultūrā viņ&scaron; vēl rūpīgi jāieraksta. Kā ārkārtīgi smalki emocionāla un niansēti in&shy;telektuāla persona, komplicēta, tāpat kā viss viņa rakstītais un tulkotais. Vadoties pēc viņa dažkārt mainīgajās emocijās izteiktā, ir viegli iegūt sa&scaron;ķobītu priek&scaron;statu par viņa sociālo un kulturālo lomu. To, vai Dz. Soduma mīts būs nākamajām paaudzēm lietojams, noteiks vēl citi pētnieki, lasītāji un viņu interpretāciju daudzveidība un dziļums.&rdquo;</span><span>Krista Anna Bel&scaron;evica, literatūrpētniece</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska</span></p>Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50049&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=50049&type=2Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959.līdz 1986.gadam<p>Ir pagāju&scaron;i jau 30 gadi kop&scaron; laika, kad cilvēkiem par Latvijas vēsturi bija pieejams tikai viens &ndash; okupācijas varas viedoklis. &Scaron;ajā laikā salīdzino&scaron;i daudz pētīta valsts okupācija, tautas garīgā, intelektuālā un ekonomiskā spēka iznīcinā&scaron;ana, masveida izsūtī&scaron;anas pirms un pēc Otrā pasaules kara. Mazāk pētīts ir neredzamais kar&scaron;, ko īstenoja Latvijas nacionālie partizāni, un vēl mazāk apzināta tā cīņa, ko veica atsevi&scaron;ķi cilvēki un grupas laikā no 1959. līdz 1986. gadam &ndash; starp nacionālkomunistu kri&scaron;anu nežēlastībā&nbsp;un Dziesmoto revolūciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;is izdevums ir veltīts tie&scaron;i &scaron;im laikam un cilvēkiem, kas ziedoja savu dzīvību un dzīvi brīvas Latvijas idejai ārpus lielām kustībām un masu pasākumiem.&nbsp;Ir īpa&scaron;i vērtīgi apzināties, ka arī &scaron;ajā, it kā klusajā laikā zem biezā melu un puspatiesību ledus urdzēja nepakļāvīgas domas, vārdi un darbi, kas izlauzās un atjaunoja mūsu Latvijas valsti.Izdevums ietver sevī divas daļas. Vienā daļā ir Dr. hist. Ginta Zelmeņa sastādītais 216 politiski represēto personu saraksts, kas satur īsas ziņas par katru notiesāto, un Latvijas karte, kurā uzskatāmi paradītas pretestības kustības dalībnieku dzīves vietas un nozīmīgākās preto&scaron;anās kustības akcijas. Neap&scaron;aubāmi, ka par katru no &scaron;iem cilvēkiem varētu sarakstīt apjomīgu romānu,un žēl, ka par dažiem no viņiem nav zināms gandrīz nekas.Atsevi&scaron;ķi pētāms, protams, būtu arī jautājums par to, cik no sarakstā minētajiem cilvēkiem VDK bija izdevies savervēt par ziņotājiem un cik nozīmīgu informāciju viņi VDK sniedza.&nbsp;Attiecībā uz dažiem no viņiem atsevi&scaron;ķas norādes par kaut kāda veida sadarbību ar VDK iespējams atrast krimināllietās vai uzraudzības lietās,&nbsp;tomēr parasti norādes &scaron;ajos dokumentos iespējams interpretēt diezgan dažādi, līdz ar to viennozīmīgus secinājumus no &scaron;ādām norādēm izdarīt nevar .&nbsp;Daļa no &scaron;ajā sarakstā minētajiem cilvēkiem atrodami arī LPSR VDK aģentūras kartotēkā , tomēr bez papildu dokumentiem izdarīt tālejo&scaron;us secinājumus būtu nepareizi.Ilustrācijai otrajā grāmatas daļā apkopotas tikai viena preto&scaron;anās kustības dalībnieka &ndash; Bruno Javoi&scaron;a atmiņas par viņa noziegumu pret okupācijas varu, ieslodzījumu un pratinā&scaron;anām LPSR Valsts dro&scaron;ības komitejā (VDK) un sekojo&scaron;iem septiņiem gadiem stingra režīma labo&scaron;anas darbu kolonijā Mordvijā.&nbsp;Pēc daudzu preto&scaron;anās kustības dalībnieku liecībām, tie&scaron;i tur satikās tautas zieds un tika izglītoti un apmācīti cilvēki, kas bija Atmodas &ldquo;vaininieki&rdquo;. Starp viņiem īpa&scaron;i jāizceļ Gunārs Astra un Voldemārs Zariņ&scaron;. Ja par pirmo no viņiem ir saglabājies salīdzino&scaron;i daudz liecību, tad par otro, kas bija neskaitāmu brīvības cīnītāju iedvesmotājs un garīgais skolotājs, liecību nav gandrīz nemaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Pateicoties Bruno Javoi&scaron;a un rakstnieces Noras Ikstenas centieniem, 2018. gadā apgādā &ldquo;Pētergailis&rdquo; klajā nāca Voldemāra Zariņa dzejas izlase.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Grāmatas iedvesmotājs un salikuma veidotājs, Minsteres Latvie&scaron;u internāta "Rīga" vaditājs Imants Balodis &scaron;o izdevumu velta latvie&scaron;u jaunie&scaron;iem, kas izaugu&scaron;i brīvā valstī un kuru sirds deg par Latvijas nākotni, un cer, ka izdevums radīs iedvesmu vēl neapzinātu preto&scaron;anās kustības stāstu atklā&scaron;anai un dziļākai izpētei.&nbsp;</span><span>Grāmatu ilustrē nekur nepublicētas fotogrāfijas no Gunāra Astras, Lidijas Doroņinas- Lasmanes, Agra &Scaron;ēfera, Kārļa &Scaron;ēfera un citu brīvības cīnītāju privātajiem arhīviem, kā arī Bruno Javoi&scaron;a zīmētais Mordvijas 11. lēģera plāns.&nbsp;</span><span>Grāmatas mākslinieks Ivo Grundulis.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Izdevumu atbalsta: VKKF, NA, Imants Balodis, Māris Niklass, Vilis Vītols</span></p>Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49992&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49992&type=2Roslings, Hanss; Roslings, Ūla; Roslinga Rēnlunda, AnnaHanss RoslingsŪla RoslingsAnna Roslinga RēnlundaFACTFULNESS. Desmit iemesli, kāpēc mūsu uzskati par pasauli ir maldīgi un stāvoklis ir labāks nekā domājam<p>FACTFULNESS ir veselīgs ieradums balstīt savu viedokli uz faktiem.</p> <p><span>&Scaron;ī ir grāmata par pasauli un tās izpra&scaron;anu. Par to, kāda tā ir īstenībā. Un par mūsu maldiem, domājot, ka pasaule iet uz galu.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Skaidri domāt ir jāmācās.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Autori grāmatā parāda, ka pasaule (ar visām nepilnībām) ir daudz labāka, nekā mēs domājam. Tas gan nenozīmē, ka viss ir lieliski. Taču, par visu uztraukdamies, varam palaist garām nākotnes iespējas un nepamanīt nopietnākos draudus. Grāmatā atklāti desmit domā&scaron;anas rīki, lai ikviens varētu iegūt uz faktiem balstītu pasaules ainu.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Lasi un noskaidro patiesību, maini uztveri un aizstāj instinktīvās reakcijas ar kritisko domā&scaron;anu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Hanss Roslings (<em>Hans Rosling</em>, 1948 &ndash; 2017), zviedru ārsts, akadēmiķis, statistiķis un lektors, konsultējis Pasaules Veselības organizāciju un UNICEF, bijis viens no organizācijas &ldquo;Ārsti bez robežām&rdquo; Zviedrijā veidotājiem un fonda Gapminder dibinātājs un piedalījies Trendalyzer programmatūras radī&scaron;anā. Viņa TED runas skatītas vairāk nekā 35 miljonus reižu, un žurnāls Time viņu ierindojis pasaules simt ietekmīgāko cilvēku sarakstā. Dzīves pēdējos gadus veltījis &scaron;īs grāmatas sarakstī&scaron;anai.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Ūla Roslings (<em>Ola Rosling</em>) un Anna Roslinga Rēnlunda (<em>Anna Rosling R&ouml;nnlund</em>) ir fonda Gapminder līdzdibinātāji, burbuļu grafiku rīka Trendalyzer radītāji. Tagad abi turpina Hansa Roslinga iesākto.</span></p> <p><span><a href="http://www.gapminder.org" target="_blank">www.gapminder.org</a></span><span><br /></span><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte.</span></p>Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49953&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49953&type=2Jundze, ArnoBērnu grāmatasArno JundzeŠušnirks un pazemes bubuļi<p>"&Scaron;u&scaron;nirk un pazemes bubuļi" ir saisto&scaron;s un asprātīgs stāsts bērniem par ko&scaron;o, neparastiem personāžiem un aizraujo&scaron;iem notikumiem bagāto pasauli - Ķiparzemi. Lai gan &scaron;ai pasaulē valda izteikta labestība, tomēr tas neliedz varoņiem doties īstos piedzīvojumos un reizumis iekulties arī īstās nepatik&scaron;anās. Ķiparzemē mīt dižciltīgais dzīvnieciņ&scaron; &Scaron;u&scaron;nirks, mazais telegrāfists Čieps, kuram ir grūtības ar pareizrakstību, pastnieks Dipadnieks, profesors Skrūvītis, kur&scaron; izgudro arvien jaunas asprātīgas ierīces, ziņkārais astronoms Pēcpēdiņ&scaron; un citi. &Scaron;ai piedzīvojumā priek&scaron;plānā izvirzās ārēji &scaron;ķietami rezervētais un pedantiskais &Scaron;u&scaron;nirks, kur&scaron; negaidot spiests "adoptēt" vecākus pazaudēju&scaron;o Mazuli un, kopā ar to dodoties vecākus uzmeklēt, iekuļas neparastos, aizraujo&scaron;os un visai komiskos piedzīvojumos.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmatu ilustrējusi māksliniece Kristīne Martinova, kuras savdabīgais, detalizētais zīmējumu stils lieliski papildina grāmatas piesātināto un asprātīgo vēstījumu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Arno Jundze (1965) ir viens no daudzpusīgākajiem mūsdienu latvie&scaron;u prozas autoriem, kura darbi tapu&scaron;i ļoti at&scaron;ķirīgos žanros - viņ&scaron; sarakstījis zinātnisku monogrāfiju "Somijas literatūra Latvijā" (2002), bērnu grāmatas "Ķiparu Ļerpatu &Scaron;nirks" (2003) un "Ķiparu Ļerpatu Čieps" (2008, &scaron;is darbs saņēma nomināciju Jāņa Baltvilka balvai, balvai Zelta Ābele un Latvijas Literatūras gada balvai), stāstu krājumu "Gardo vistiņu nedēļa" (2012), romānus "Putekļi smil&scaron;u pulkstenī" (2014), "Bergs un relikviju mednieki" (2015) un "Sarkanais dzīvsudrabs" (2018). Visos darbos jūtama autora erudīcija, humors un stāstnieka prasme, kas ļāvu&scaron;i rakstniekam izpelnīties pla&scaron;a lasītāju loka atzinību.</span></p>Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49944&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49944&type=2Galbraits, RobertsRoberts GalbraitsBaltā nāve<p>Pie privātdetektīva Kormorana Straika ierodas savāds jauneklis un lūdz viņu atklāt noziegumu, kam kļuvis par aculiecinieku agrā bērnībā. Lai gan puisis &scaron;ķiet psihiski nelīdzsvarots, viņa stāsts tomēr neatstāj Straiku vienaldzīgu, bet, iekams viņ&scaron; pagūst uzzināt vairāk, puisis panikā metas bēgt. Lai tiktu skaidrībā par Billija mīklaino stāstu, Straiks un viņa partnere Robina Ellakota sāk rūpīgu izmeklē&scaron;anu, kas aizved viņus ne vien uz krēslainiem Londonas nostūriem, bet arī uz Parlamenta ēkām un uz noslēpumainu lauku īpa&scaron;umu Oksford&scaron;īrā. Arī Straika privātajā dzīvē pietiek līkloču, turklāt tagad, kļuvis par slavenību, viņ&scaron; ir zaudējis iespēju nemanīts palikt aizkulisēs. Izmeklē&scaron;anas darbā Robina kā partnere ir gluži neaizstājama, taču abu personiskās attiecības ir sarežģītas...</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Baltā nāve&rdquo; ir ceturtais darbs sērijā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu. Roberts Galbraits ir Dž. K. Roulingas literārais pseidonīms, kuru viņa izmanto, rakstot kriminālromānus. Pēc &scaron;o romānu motīviem veidots arī BBC televīzijas seriāls.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Silvija Brice.</span></p>Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49943&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49943&type=2Hārpere, DžeinaKriminālromāniTrilleriDžeina HārpereSausums<p>Kur&scaron; vainojams Hadleru ģimenes nāvē?</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Austrāliju posta sen nepieredzēts sausums, un nelielā Kīvaras pilsēta nav piedzīvojusi lietu jau divus gadus. Spriedze sasniedz kulmināciju, kad tiek atrasta brutāli noslepkavotā Hadleru ģimene. Gandrīz neviens ne&scaron;aubās, ka Lūks Hadlers pavērsis &scaron;autenes stobru pret savu sievu un bērnu un pēc tam arī pats pret sevi. Kīvaras fermeriem katru dienu jāpieņem lēmumi par dzīvību un nāvi, jo lopiem nav, ko ēst. Kāds tur brīnums, ja viens no viņiem nav spējis izturēt &scaron;o spriedzi...</span></p> <p><span><br /></span><span>Federālās policijas izmeklētājs Ārons Falks, kur&scaron; ieradies Kīvarā uz sava bērnības drauga bērēm, nelabprāt iesaistās lietas izmeklē&scaron;anā. Falkam reiz bija kāds kopīgs noslēpums ar Lūku. Noslēpums, kuru Falks uzskata par sen aizmirstu... Noslēpums, kur&scaron; pēc Lūka nāves atkal draud iznirt atklātībā...</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Džeina Hārpere, austrālie&scaron;u rakstniece, iepriek&scaron; strādājusi par preses žurnālisti gan Austrālijā, gan Lielbritānijā. &ldquo;Sausums&rdquo; ir viņas debijas romāns un daudzu literāro balvu laureāts, tā izdo&scaron;anas tiesības ieguvu&scaron;i vairāk nekā 34 valstu izdevēji, un pēc tā motīviem Rīzas Viterspūnas producentu kompānija uzņem filmu.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Adriana Dzērve.</span></p>Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49942&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49942&type=2Fekseuss, HenriksHenriks FekseussSmalki! Izcilas sociālās prasmes<p>Izmanto izcilā manipulatora Henrika Fekseusa knifus un paņēmienus, nostiprini savas sociālās prasmes un &ndash; pats galvenais &ndash; radi jēgpilnu dzīvi!</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Tici vai ne, bet jaunākie pētījumi rāda, ka spēja saprast līdzcilvēkus, izjust empātiju un nolasīt ķermeņa valodas emocionālo vēstījumu nekad nav bijusi tik zemā līmenī kā &scaron;obrīd. Var pat teikt, ka atrodamies globālas komunikācijas krīzes priek&scaron;ā!</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Sociālo prasmju &ldquo;guru&rdquo; Henriks Fekseuss grāmatā SMALKI! atklāj, kā vari mainīt situāciju: vispirms tev jāsaprot, kas izraisa sociālo prasmju pasliktinā&scaron;anos, un pēc tam jāiepazīst instrumenti, ar kuru palīdzību iespējams tai pretdarboties.</span></p> <p><span>&bull; Kā veidot saturīgu komunikāciju, nevis risināt vēsas, formālas sarunas</span></p> <p><span>&bull; Kā, uzmanīgi klausoties, izveidot unikālas attiecības ar sarunas partneri</span></p> <p><span>&bull; Kā panākt, lai citi ieklausās tevī, kad tev ir kas svarīgs sakāms</span></p> <p><span>&bull; Kādi komunikācijas &scaron;ķēr&scaron;ļi slēpjas tavās smadzenēs</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;is ir veids, kā SMALKI! gūt daudz vērtīgu atziņu par empātiju, kritiku, emocijām, komplimentiem, interpretācijām un citiem saskarsmes elementiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Henriks Fekseuss&nbsp;(<em>Henrik Fexeus</em>) ir viens no pasaules izcilākajiem ķermeņa valodas ekspertiem, viens no Zviedrijas pieprasītākajiem lektoriem, vairākkārt apbalvots mentālists, vairāk nekā miljons eksemplāros pārdotu un 30 valodās tulkotu grāmatu autors &ndash; īsāk sakot, nepārspējams profesionālis sociālo prasmju jomā.&nbsp;</span>Latvie&scaron;u valodā jau izdotas Fekseusa grāmatas &ldquo;Dari, ko es vēlos&rdquo;, &ldquo;Māksla lasīt domas&rdquo; un &ldquo;Varas spēle&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>No angļu valodas tulkojusi Inga Grezmane.</span></p>Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49895&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49895&type=2Montgomerija, HedvigaHedviga MontgomerijaVecāku maģija<p>&ldquo;No savas divdesmit gadus ilgās pieredzes ģimenes psihologa darbā zinu, ka neviens nepiedzimst par labu māti vai tēvu. Taču vairums cilvēku spēj par tādiem kļūt &ndash; un visi var kļūt labāki. Vecāku loma prasa gudrību, zinā&scaron;anas, daudz drosmes un godīgu ieskatī&scaron;anos sevī. Dažkārt tā prasa vairāk, nekā bijāt iedomājies, taču pozitīvais ir tas, ka, kļūstot par labāku māti vai tēvu, jūs kļūstat par labāku cilvēku. Citiem vārdiem sakot, visi jūsu pūliņi ir tā vērti.&rdquo;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>/Hedviga Montgomerija/</span></p> <p><span><br /></span><span>Kā izaudzināt laimīgu bērnu? Kā radīt viņā dro&scaron;ības izjūtu un veselīgu pa&scaron;apziņu? Un kā tikt galā ar visām bērna emocijām, kas nāk pār vecāku galvu? Kādas kļūdas vecāki pieļauj visbiežāk, un kā no tām izvairīties?</span></p> <p><span><br /></span><span>Norvēģu psiholoģes Hedvigas Montgomerijas grāmata kalpos gan kā ceļvedis strīdos un konfliktos, gan kā mudinājums palūkoties uz savu bērnības pieredzi, lai saprastu, kā jūsu neapzinātās emocionālās reakcijas ietekmē attiecības ar bērnu. &ldquo;Vecāku maģija&rdquo; ir praktiska, gudra un viegli lasāma grāmata, kura palīdzēs piedzīvot prieku, ko sniedz tuvas attiecības ar bērnu visas dzīves garumā.</span></p> <p><span><br /></span><span>No norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare.</span></p>Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49894&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49894&type=2Sabolo, MonikaMonika SaboloSamera<p>Kādā vasaras dienā, drīz pēc savas deviņpadsmitās dzim&scaron;anas dienas, pazūd Samera. Pēdējā aina, ko visi atceras, &ndash; jauna, gai&scaron;mataina sieviete draiskojas pļavā. Vai viņa izgaisusi vējā, kokos, ūdenī? Vai varbūt viņa ir kaut kur pavisam citur?</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Divdesmit četrus gadus vēlāk Benžamēnu, kuram tagad ir jau 38 gadi, vēl aizvien vajā atmiņas. Samera iezogas viņa sapņos kā gracioza, bet spokaina parādība, atmodinot sen noklusētus ģimenes noslēpumus, jo cik gan ilgi kāds spēj sadzīvot ar nakts murgiem...</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Samera&rdquo; ir romantiskākais no Monikas Sabolo līdz &scaron;im sarakstītajiem darbiem. Tas vienlaikus apbur un kāpina spriedzi, pārņemot lasītājus savā varā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Monika Sabolo, franču rakstniece un žurnāliste, par savu pirmo romānu saņēmusi <em>Prix de Flore</em> balvu (2013), kuru iedibinājis Frederiks Beigbeders. Romāns &ldquo;Samera&rdquo; nominēts vairākām literārajām balvām, tostarp prestižajai <em>Prix Goncourt</em>, un ticis iekļauts Gonkūra garajā sarakstā. Romāns tulkots un izdots jau vairāk nekā 9 valstīs.</span></p> <p><span><br /></span><span>No franču valodas tulkojusi Vineta Berga.</span></p>Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49893&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49893&type=2Briedis, LeonsLeons BriedisVilcene un atraitnis<p>&ldquo;Lai atgūtos no zaudējuma, atraitnis viens pats vada laiku Rumānijas Karpatu kalnos un nak&scaron;ņo pamestā mednieku būdā. Mežonīgajos klaiņojumos viņa vienīgā pavadone un sarunu biedrene ir vilcene, kuru viņ&scaron; dēvē par mežalaņķīti. Meistarīgi savienojot tagadni ar pagātni, dzejas klasiķis Leons Briedis panāk iedarbīgu profānā un sakrālā unisonu. &ldquo;Nav nekā personiskāka par zāli, kokiem, putniem, debesīm.&rdquo; Cilvēka apziņai metot laika cilpas, arī atmiņas tādas ir. Ar lielu rūpību autors saglabā dzīves svarīgo nemateriālo mantojumu, mūsu sabiedroto &ndash; augu, putnu, dzīvnieku &ndash; nosaukumus un īpa&scaron;ības. Romāna dinamiskais un pa&scaron;ironiskais vēstījums ir dziedino&scaron;as, barokāli bagātīgas dzimtās valodas, notikumu un dažādu kultūru herbārijs, un laiks tajā tapis pagalam vielisks, vīna glāzē ārdās vērsis, dzīve versmo, vārds aug&scaron;āmceļ, mīlestība ir nemirstīga.&rdquo;&nbsp;Liāna Langa</p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu</span></p>Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49885&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49885&type=2Adlers-Olsens, JusiKriminālromāniJusi Adlers-OlsensTrilleriSelfiji<p>&ldquo;Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kura no mums ir visskaistākā?&rdquo;</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Viņas ir jaunas un skaistas, viņas valkā modernas drēbes, stundām ilgi veido matus, krāsojas un lako nagus, un sapņo kļūt par realitātes &scaron;ovu zvaigznēm &ndash; un vēl viņas pārtiek no sociālajiem pabalstiem. &Scaron;īs jaunās sievietes domā tikai par sevi un vada bezrūpīgas dienas, līdz piepe&scaron;i viņām sāk uzglūnēt nāves briesmas, kad viņas kļūst par dadzi acī kādam ļoti nelīdzsvarotam cilvēkam, kas nolēmis atbrīvot pasauli no parazītiem.</span><span>Kad &scaron;ī misija tiek īstenota dzīvē, policija aptver, ka notiek kaut kas pavisam briesmīgs. Sākumā lieta nepiesaista Karla Merka uzmanību. Viņ&scaron; ir atklājis, ka nevil&scaron;us kļuvis par kauliņu vadības iek&scaron;ējās varas cīņās, un viņam ātri jārīkojas, lai nodro&scaron;inātu Q nodaļas izdzīvo&scaron;anu. Kad viņ&scaron; reizē saņem arī mājienu par to, ka ļoti svaigai slepkavības lietai ir daudz kopīgu iezīmju ar neatklātu slepkavību pirms divpadsmit gadiem, viņam vairāk par visu ir vajadzīgs kolēģes Rozes asais prāts.&nbsp;</span>Taču Roze ir saslimusi, viņai spokojas briesmīgi pagātnes pārdzīvojumi, un viņa cīnās, lai izrautos no tumsas, kas draud saslēgties ap viņu un viņas glabāto noslēpumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Karls, Asads un Gordons augām dienām strādā, lai atrisinātu pla&scaron;i sazaroto slepkavību mīklu, taču visvairāk enerģijas prasa palīdzība Rozei. Rakdamies aizvien dziļāk Rozes pagātnē, viņi atskārst, ka noticis noziegums, taču piepe&scaron;i Roze ir pazudusi...</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Jusi Adlers-Olsens ir dāņu rakstnieks, kura radītie detektīvromāni par Q nodaļu tiek tulkoti un izdoti 42 valstīs un pārdoti daudzos miljonos eksemplāru.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>No dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa.</span></p>Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49858&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49858&type=2Hogana, RūtaRūta HoganaPazaudēto lietu glabātājs<p>&Scaron;o romānu ir iemīlējis ikviens, kam bijusi izdevība to izlasīt.Jūs būsiet nākamais!</p> <p><span>Entonijs Peardū, agrāk slavens rakstnieks, ir pavadījis pusi savas dzīves, vākdams citu pazaudētās lietas, vēlēdamies izpirkt vainu par kādu sen atpakaļ lauztu solījumu.&nbsp;</span><span>Apzinoties, ka viņa mūžs tuvojas beigām, Entonijs savu māju un pazaudētos dārgumus atstāj mantojumā asistentei Laurai, kurai viņ&scaron; uztic atrast lietu īstenos īpa&scaron;niekus.&nbsp;</span><span>Pazaudēto lietu glabātāja novēlējuma izpildī&scaron;ana izraisa nejau&scaron;as tik&scaron;anās un izmaina ne vienu vien dzīvi...</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Lasīt &scaron;o iedvesmojo&scaron;o un noslēpumaino romānu ir tīrā bauda,&nbsp;</span><span>turklāt tas attīsta iztēli un sasilda sirdi!&rdquo;</span></p> <p><span>/OK!/</span></p> <p><br />Rūtas Hoganas, angļu rakstnieces, debijas romāns &ldquo;Pazaudēto lietu glabātājs&rdquo; īsā laikā iekaroja lasītāju un izdevēju sirdis visā pasaulē. Tas kļuva par <em>Sunday Times</em> bestselleru, un <em>Richard &amp; Judy Book Club</em> un <em>Sunday Herald</em> to izvēlējās par gada grāmatu. Tas tulkots un izdots vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Informācija par autori: <a href="http://ruthhogan.co.uk" target="_blank">http://ruthhogan.co.uk</a></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane.</span></p>Fri, 12 Jul 2019 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49820&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49820&type=2Nini, IninInin NiniTrīspadsmit Sapņotāji<p>Ir iznākusi pirmā Inin Nini grāmata TRĪSPADSMIT SAPŅOTĀJI, kurā latvie&scaron;u &scaron;amane - medicīnas sieva reāli mistiskās un mistiski reālās esejās stāsta par satik&scaron;anos ar sev īpa&scaron;iem augiem no visām debesmalām. Grāmatai cauri vijas &scaron;amaņu ceļojumi, vīzijas, dziļi sapņi un seni mīti.Daloties savās izjūtās par Augu Dvēseļu spēku, viņa aicina arī grāmatas lasītājus veidot pa&scaron;iem savas unikālās attiecības ar Dabu.&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Cilvēka Dvēselei piemīt dabīga spēja sazināties pa&scaron;ai ar sevi caur citu dzīvo - caur kalnu, upju, mežu, ūdeņu un Augu Dvēselēm. &Scaron;ī saziņa lielākoties nenotiek ar vārdiem; tajā nav iesaistīts virsprāts, bet gan sirdsprāts. Tā ir cita veida saziņa - dziļa un intuitīva. Mūsu senčiem vienotība ar Visu, saruna ar Dabu un Augu Dvēselēm bija neap&scaron;aubāma patiesība. Tā ļāva Zemes dzīvi uztvert kā Dievi&scaron;ķu mistisko pieredzi un katru elpas vilcienu izjust kā brīnumu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Zemes Mātes Ayahuasca, Debesu Svētās Sēnes, Ziemeļu Vībotne, Austrumu Lotoss - tie ir tikai daži no Augu mistiķes ININ NINI satiktajiem Augiem Skolotājiem, kuru stāsti aicina atkalsatikties un savienoties ar Zemes spēku. &Scaron;ī grāmata ir radīta, lai nepastarpināti dziedinātu un atgrieztu pie Pirmsākuma.</span></p> <p><span><br /></span><span>ININ NINI ir medicīnas sieva, Augu &scaron;amane, mistiķe un Dvēseles pavadone.</span></p>Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0300