Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://library.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmataslvwww.biblioteka.lvhttp://library.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://library.lv/http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45533&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45533&type=2Kalme, VilmaVeselīgs dzīvesveidsVilma KalmeVingrošana pēc 60<p><span>Veselības vingro&scaron;ana ieteicama visiem sēdo&scaron;a darba darītājiem un cilvēkiem ar mazkustīgu dzīvesveidu. Ar tās palīdzību var būtiski uzlabot dzīves kvalitāti un ilgumu. Vingrojumi palīdz nostiprināt dažādas muskuļu grupas, stabilizē locītavas, atvieglo muguras un locītavu sāpes.&nbsp;</span><span>Pamēģiniet, un, iespējams, veselības vingro&scaron;ana kopā ar optimisma pilno seniori Vilmu Kalmi kļūs par jūsu iemīļoto aktīvās atpūtas veidu!</span></p> <p><span><br /></span><em>&ldquo;&Scaron;o grāmatu dro&scaron;i var dāvināt enerģiskām kundzēm un jaukiem kungiem dažādos vecumos. Tā būs lielisks palīgs dienas centru sociālajiem darbiniekiem un skolotājiem dinamiskām pauzēm. Neaizmirstiet vingro&scaron;anā iesaistīt arī bērnus!&rdquo;</em></p> <p><span>/Ilona Palma-Trumare, pirmsskolas iestādes vadītāja un līnijdeju instruktore/</span></p> <p><span><br /></span><span>Vilma Kalme dzimusi 1932. gadā Alsungas novadā. Studējusi Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā (Latvijas Sporta akadēmijā) un Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā (Liepājas Universitātē). 52 gadus strādājusi Liepājas Universitātes Fiziskās kultūras un sporta katedrā un Latvie&scaron;u valodas katedrā. Kop&scaron; 2010. gada māca veselības vingro&scaron;anu senioriem.</span></p> <p><span><br /></span><em>"Ar &scaron;o grāmatu mums visiem tiek dāvātas tās vērtības, kas noteikti jāizzina un jāapgūst jebkuram cilvēkam neatkarīgi no izveicības un vecuma. Autore grāmatā ļoti pārdomāti un uzskatāmi parāda, kā sevi sakārtot, kā iekustināt katru muskuļaudu, lai varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. To, ka vecums nav &scaron;ķērslis, autore pierāda, demonstrējot pat ļoti grūtus vingrojumus. Vēlu &scaron;ai ļoti vērtīgajai grāmatai veiksmīgu ceļavēju pla&scaron;ajā pasaulē un grāmatas autorei daudz gai&scaron;u, mums visiem ļoti vajadzīgu domu lidojumu īsteno&scaron;anos reālajā dzīvē!"</em></p> <p><span>/Ilga Leimane, etnogrāfiskā ansambļa "Suitu sievas" un folkloras kopas "Suitu vīri" vadītāja/</span></p> <p><span><br /></span><em>"Vai iespējams dzīvot ilgu mūžu, uzturēt labu veselību, možu garu un dzīvesprieku? Atbildes uz &scaron;iem jautājumiem katrs cilvēks meklē pats un atrod sev noderīgo. Vilma Kalme, ilgdzīvotāja, mīlēta un studentu cienīta augstskolas pasniedzēja, piedāvā savu variantu, kā dienu no dienas aktīvi vingrināt ķermeni. Un tas ir tikpat svarīgi kā elpot un uzņemt pārtiku. Jaunības aizrau&scaron;anās &ndash; sporta un mākslas vingro&scaron;ana &ndash; Vilmai ir kļuvusi par visas dzīves neatņemamu sastāvdaļu arī devītajā gadu desmitā, vingrinot un trenējot savu ķermeni un daloties uzkrātajā pieredzē ar citiem. 500 vingrojumu krājums, kas balstīts uz kompleksu teorijas izklāstu, ļauj izvēlēties katram savu individuālu vingrojumu kombināciju un sākt vingrot. Taču to var darīt arī intere&scaron;u grupā kopā ar domubiedriem un zino&scaron;a skolotāja vadībā, kāda ir Vilma Kalme. Izmantosim &scaron;o iespēju un neatliksim ķermeņa un gara kustību uz vēlāku laiku."</em></p> <p><span>/Oskars Zīds, augstskolas pasniedzējs un aktīvs ilggadējs orientē&scaron;anās sporta entuziasts/</span></p> <p><span><br /></span><em>"&Scaron;o brīni&scaron;ķīgo grāmatu novērtēs tie, kuri neatkarīgi no vecuma vēlas smelties iedvesmu, kā būt aktīvam, nostiprināt ķermeni, gūt spēku un dzīvesprieku. Jau grāmatas nosaukums &ldquo;Vingro&scaron;ana pēc 60&rdquo; norāda uz vingrojumu saudzīgo raksturu. Lasītājs tiek mudināts rūpēties par veselību, tāpēc grāmata piemērota sēdo&scaron;a darba darītājiem, mazkustīgiem cilvēkiem, kā arī interesentiem, kuri dažādu veselības problēmu dēļ nedrīkst fiziski pārpūlēties. Autore piedāvā pla&scaron;u vingrojumu klāstu at&scaron;ķirīgām muskuļu grupām. Vingrojumi ir ar dažādu iedarbību un intensitāti, tādēļ katrs var izveidot sev piemērotu vingrojumu kompleksu. Tāpēc &scaron;o grāmatu dro&scaron;i var dāvināt enerģiskām kundzēm un jaukiem kungiem dažādos vecumos. Neaizmirstiet vingro&scaron;anā iesaistīt bērnus! &Scaron;is vingrojumu apkopojums var būt lielisks palīgs dienas centru sociālajiem darbiniekiem un skolotājiem dinamiskām pauzēm."</em></p> <p><span>/Ilona Palma-Trumare, pirmsskolas iestādes vadītāja un līnijdeju instruktore/</span></p>Mon, 21 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45532&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45532&type=2Pēšsone Džolito, MālinaMālina Pēšsone DžolitoPlūstošās smiltis<p>&ldquo;Plūsto&scaron;ā smiltis&rdquo; ir spraigs tiesu romāns un psiholoģiska drāma, kas raisa jautājumus par mīlestības dabu, vainas sajūtu un tiesu sistēmu.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stokholmas turīgākās priek&scaron;pilsētas vidusskolā notikusi masu slepkavība. Astoņpadsmitgadīgajai Majai izvirzīta apsūdzība par līdzdalību &scaron;ajā asinspirtī, kurā gājis bojā viņas iemīļotais un labākā draudzene. Kā Maja &ndash; teicamniece no labas ģimenes &ndash; sabiedrības acīs kļuvusi par aukstasinīgu slepkavu? Ko īsti viņa izdarījusi?&nbsp;Romāns ar izcilu literāro meistarību vēsta par &scaron;ķiru kontrastiem, imigrāciju un bīstamām spēlītēm, kādās bērni ielaižas, kad vecākiem nav laika un intereses par viņu iek&scaron;ējām cīņām.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mālina Pē&scaron;sone Džolito dzimusi romānā aprakstītajā apkaimē, studējusi jurisprudenci. &Scaron;obrīd kopā ar ģimeni dzīvo Briselē. &ldquo;Plūsto&scaron;ās smiltis&rdquo; ir Džolito ceturtais romāns, kas autorei atnesis starptautisku slavu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zviedrijas Radio &ldquo;Gada grāmata 2017&rdquo;.Z</p> <p>viedrijas Detektīvrakstnieku akadēmijas Labākais 2017.gada detektīvromāns.</p> <p>Visvairāk pārdotais romāns Zviedrijā 2017.gadā.</p> <p>Francijas balva <em>Le prix le point du polar europ&eacute;en</em> par labāko detektīvromānu Eiropā 2017.gadā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone.</p> <p>Mākslinieks Miroslav Sokcic.</p>Mon, 21 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45432&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45432&type=2PasakasBērnu grāmatasLatviešu tautas pasakas<p>Apgāds Zvaigzne ABC Latvijas simtgadei velta unikālu izdevumu &ndash; grāmatu, kurā apkopotās 100 latvie&scaron;u tautas pasakas ilustrēju&scaron;i 100 Latvijas mākslinieki. Pasaku krājumā esam devu&scaron;i iespēju sevi parādīt gan pieredzēju&scaron;ajiem, gan jaunajiem, gan topo&scaron;ajiem māksliniekiem. Ilustratoru pulkā ir vairāku tautību mākslinieki.</p> <p><span><br /></span><span>Grāmatā iekļauta pla&scaron;a pasaku izlase, kas apliecina latvie&scaron;u tautas gudrību, asprātību un humora izjūtu, spēju dzīvespriecīgi paraudzīties uz pasauli, atklājot un izskaidrojot to tēlaini un ar mīlestību. Pasakās vēstīts gan par seniem, gan mazāk seniem laikiem, dzīvnieki tajās runā cilvēku valodā, priek&scaron;meti atdzīvojas, un dzīve ir brīnumu pilna.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasaku varoņi ir labsirdīgi, mīl, skumst, vēlas darīt labu, bet dažiem no viņiem piemīt arī dižo&scaron;anās kāre, mantkārība un nenovīdība. Pasakas palīdz iegūt sapratni par nemainīgām latvie&scaron;u tautas ētikas vērtībām un apliecina to nepārtrauktību un pārmantojamību.</span></p>Mon, 14 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45425&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45425&type=2Tungala, LēloBērnu grāmatasLēlo TungalaBiedrs bērns<p>Romāns, kuras darbība notiek pēckara gados padomju Igaunijā, uzrakstīta no mazas meitenes skatapunkta un atklāj sarežģītās izjūtas un ikdienu, kad varas iestādes apcietina un aizved viņas māti. Mazā Lēlo cen&scaron;as būt labs bērns, jo tic, ka tad mamma pie viņas atgriezīsies.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Biedrs bērns un lielie cilvēki&rdquo; ir pirmā no Lēlo Tungalas triloģijas &ldquo;Biedrs bērns&rdquo;grāmatām un Igaunijā iznāca jau 2008. gadā. &Scaron;ogad pēc triloģijas motīviem uzņemta režisores Monikas Sīmetsas (<em>Moonika Siimets</em>) spēlfilma, kas iekļauta Igaunijas simtgades filmu programmā. Grāmata vēsta par smagiem, sarežģītiem vēstures notikumiem, bet uzrunā ar sirsnību un humoru. Bērna uztvere ļauj attēlot tik absurdu un traģisku vēstures posmu, nepazaudējot laimīgās bērnības apvārsni. &Scaron;ī grāmata, līdzīgi Vizmas Bel&scaron;evicas triloģijai &ldquo;Bille&rdquo; vai Māras Zālītes romāniem &ldquo;Pieci pirksti&rdquo; un &ldquo;Paradīzes putni&rdquo;, būs vienlīdz saisto&scaron;a lasāmviela gan pusaudžiem, gan pieaugu&scaron;ajiem.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Rakstniece parāda, cik krasi var atsķirties vecāko paaudžu un jaunākās paaudzes uzskati un pārdzīvojumi, dzīvojot vienā laikā un vienos apstākļos. Bērns dzīvo starp tuvinieku dziedātajām igauņu dziesmām un bra&scaron;ajiem padomju mar&scaron;iem, kas skan no spīdīgā, jaunā radio. Uzruna &bdquo;biedrs bērns&rdquo; pieaugu&scaron;ajiem izklausās ironiski, taču mazās Lēlo prātā iekrīt kā apliecinājums viņas svarīgumam.</span></p> <p><span><br /></span><span>Lēlo Tungala raksta ārkārtīgi patiesi un brīvi, ļaujot lasītājam izjust reālās dzīves pretrunīgumu, bet robežu starp labo un ļauno apjēgt pa&scaron;am. Lēlo Tungala ir viena no iemīļotākajām igauņu bērnu grāmatu autorēm, kas dažādos literatūras žanros strādā jau kop&scaron; se&scaron;desmitajiem gadiem. Latvie&scaron;u lasītāji ar viņasdzirksto&scaron;i asprātīgajiem darbiem iepazinu&scaron;ies dzejas izlasē bērniem &ldquo;Daudzpusīgaisronis&rdquo;, ko atdzejojis Guntars Godiņ&scaron; (&ldquo;Liels un mazs&rdquo;, 2014).</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmatas &ldquo;Biedrs bērns un lielie cilvēki&rdquo; latvie&scaron;u izdevuma vāka ilustrāciju zīmējismākslinieks Reinis Pētersons, izmantojot filmas galvenās varones vizuālo tēlu.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Tulkotājs: Guntars Godiņ&scaron;<br /></span></p>Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45417&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45417&type=2Vehterovičs, PšemislavsBērnu grāmatasPšemislavs VehterovičsLūdzu, apskauj mani<p>Bilžu grāmata &ldquo;Lūdzu, apskauj mani&rdquo; ir idillisks un sirsnīga humora pilns stāsts par Lāču Tēti un viņa dēlu, kas dodas pastaigā pa mežu un apskauj visus ceļā satiktos &ndash; Veco Alni, Zaķu pāri, Anakondas kundzi, raibo Kāpuriņu un pat Vilku, un Mednieku. Atgriezu&scaron;ies mājās, viņi atklāj, ka kādu tomēr ir aizmirsu&scaron;i &ndash; viens otru.</p> <p><span><br /></span><span>Poļu rakstnieka P&scaron;emislava Vehteroviča (<em>Przemysław Wechterowicz</em>) darbi bērniem tulkoti angliski, vāciski, itāliski un citās valodās, bet latviski jau lasāma rakstnieka grāmata &ldquo;Vista vai ola?&rdquo;, ko arī izdevusi &ldquo;Liels un mazs&rdquo;.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>&ldquo;Lūdzu, apskauj mani&rdquo; ir ilustrējusi māksliniece Emilija Džubaka (<em>Emilia Dziubak</em>), kas sirsnīgā stāsta noskaņu paspilgtinājusi ar stilizētiem dzīvnieku un situāciju tēlojumiem, bet mežam raksturīgo faunu izmantojusi kā rāmi, kas ieskauj un apskauj varoņus, radot idilliskas pasakas gaisotni.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Tulkotāja: Ingmāra Balode<br /></span></p>Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45372&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45372&type=2Jūls, JespersBērnu audzināšanaJespers JūlsBūt vadošajiem vilkiem<p><span>&ldquo;Bērniem vajag, lai vecāki būtu vado&scaron;ie vilki, kas palīdz orientēties dzīves džungļos.&rdquo;</span></p> <p><span><br /></span><span>Par audzinā&scaron;anu daudz spriež un diskutē, tomēr par vienu tēmu &scaron;aubu nav: bērniem nepiecie&scaron;ama pieaugu&scaron;o vadība. Ģimeni var salīdzināt ar vilku saimi: veselīga bara eksistence ir atkarīga no vado&scaron;ajiem vilkiem, tāpat kā ģimenes &ndash; no mīlestības pilnas vecāku vadības. Tikai tādā ģimenē bērni var izaugt par harmoniskiem pieaugu&scaron;ajiem. Taču ko nozīmē mīlo&scaron;a vadība un ko iesākt, ja bērns kategoriski atsakās paklausīt?</span></p> <p><span><br /></span><span>Pieredzēju&scaron;ais ģimenes terapeits Jespers Jūls piedāvā daudz praktisku piemēru un iedro&scaron;ina mātes un tēvus vadības stilam, kur&scaron; veicina visu ģimenes locekļu izaugsmi. Viņ&scaron; iedvesmo vecākus un profesionāļus atteikties no varmācīgajām un aizskaro&scaron;ajām audzinā&scaron;anas metodēm, kas &ndash; pārsteidzo&scaron;i, bet joprojām &ndash; tiek izmantotas, un piedāvā alternatīvus paņēmienus. Vecāki grāmatā uzzinās</span></p> <p><span>* kā saglabāt autoritāti mūsdienu ģimenē,&nbsp;</span></p> <p><span>* kuras robežas audzinā&scaron;anā noteikti jāsaglabā un no kurām var atteikties,</span></p> <p><span>* kā ar mīlo&scaron;as vadības palīdzību saskarsmi ģimenē padarīt mierīgu un motivējo&scaron;u.</span></p> <p><span><br /></span><span>Jespers Jūls (<em>Jesper Juul</em>) ir starptautiski atzīts lektors, autors, ģimenes terapeits un pedagogs, strādājis vairāk nekā 15 valstīs. Kop&scaron; 2007. gada Jespers Jūls ir <em>Family-lab International</em> &ndash; organizācija, kas piedāvā visa veida apmācības un konsultācijas audzinā&scaron;anas jautājumos &ndash; dibinātājs un vadītājs. Vispopulārākā no apmēram 40 Jespera Jūla grāmatām ir &ldquo;Your competent child&rdquo; (1995), kurā viņ&scaron; apkopo 25 gados uzkrāto pieredzi darbā ar ģimenēm un apgāž daudzas attīstības psiholoģijā, pedagoģijā un audzinā&scaron;anā tradicionālas atziņas. Tagad Jespera Jūla teorija ir oficiāli apstiprināta neirozinātnes un psiholoģijas pētījumos un kļuvusi par pamatu jaunai pieejai darbā ar ģimenēm, bērniem un jaunie&scaron;iem. Jespers Jūls gandrīz trīsdesmit gadus ir vadījis Skandināvijas Kemplera institūtu, kurā, uz ge&scaron;talta terapijas pamatiem tika attīstīta neatkarīga pieeja, kas respektē bērnam dabiski piemīto&scaron;o sociālo kompetenci un bērnu un pieaugu&scaron;o līdzvērtīgo cieņu.</span></p> <p><span><br /></span><span>No vācu valodas tulkojusi Daina Burve.</span></p>Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45371&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45371&type=2Eimens, Daniels G.PsiholoģijaDaniels G. EimensSmadzenes izmaina dzīvi<p><span>Grāmatas autors Daniels G. Eimens, medicīnas zinātņu doktors, neiropsihiatrs, vairākas desmitgades veltījis smadzeņu pētījumiem un psiholoģisku problēmu risinā&scaron;anai. Viņ&scaron; sarakstījis gandrīz 30 grāmatu par cilvēka smadzeņu darbību un tiek uzskatīts par pasaulē vado&scaron;o smadzeņu darbības speciālistu. Viņa psihiatrijas klīnikā veiksmīgi izārstēti simtiem tūksto&scaron;u pacientu, kam bijis nepiecie&scaron;ams stiprināt fizisko, garīgo un emocionālo veselību.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Autors savā visaptvero&scaron;ajā grāmatā &ldquo;Smadzenes izmaina dzīvi&rdquo; pierāda, ka tādi psiholoģiskie stāvokļi kā trauksme, depresija, nomāktība, dusmas, apmātība, nesavaldība, atkarības un daudzi citi ir cie&scaron;i saistīti ar noteiktu smadzeņu struktūru darbību. Iepriecino&scaron;i, ka Daniels G. Eimens piedāvā efektīvu un praksē pārbaudītu &ldquo;recepti&rdquo; &scaron;o psiholoģisko traucējumu novēr&scaron;anai.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Darbā vai skolā nespējat koncentrēties? Bieži aizsvilstaties dusmās pat bez īsta iemesla? Cie&scaron;at no trauksmes vai depresijas? Vai jums bieži ir slikts garastāvoklis? Nespējat atbrīvoties no kāda kaitīga ieraduma? Vai jums ir grūti veidot jaunas attiecības vai iedraudzēties ar citiem cilvēkiem? Bet varbūt pieredzat problēmas ar dzīvesbiedru? Vai pārlieku raizējaties par lielām un mazām lietām un nespējat izmest no prāta kādu domu? Vai pēdējā laikā saskaraties ar atmiņas problēmām?</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Daniels G. Eimens savā psihiatra praksē ir izstrādājis mērķtiecīgu un niansētu pieeju visu minēto un daudzu citu ikdienas dzīves psiholoģisko traucējumu ārstē&scaron;anai. Autors iepazīstina lasītājus ar pārbaudītu un individuālu metodi &scaron;o sarežģījumu risinā&scaron;anā, izmantojot pa&scaron;a izveidoto &ldquo;četru loku&rdquo; sistēmu, kurā iekļautas bioloģiskas, psiholoģiskas, sociālas un garīgas ārstē&scaron;anas metodes.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Autors pierāda, ka itin visus psiholoģiskos traucējumus un sarežģījumus iespējams ārstēt un novērst. &Scaron;ī grāmata sniedz praktisku ārstniecības plānu gan tiem, kuri pa&scaron;i saskaras ar jebkāda veida problēmām, gan tiem, kuri vēlas palīdzēt saviem tuvākajiem sasniegt pilnu personības potenciālu.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga.</span></p>Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45339&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45339&type=2Džonsone, BeaZero wasteBea DžonsoneBezatkritumu dzīvesveidsMāja bez atkritumiem<p><span>&Scaron;ī grāmata ir bezatkritumu dzīvesveida bībele. Izmantojot tajā sniegtos padomus un samazinot atkritumu daudzumu, ikviens var pozitīvi mainīt dzīvi, uzlabot veselību, ietaupīt naudu un radīt labāku nākotni sev un visai planētai.</span></p> <p><span><br /></span><span>Bea Džonsone tiek dēvēta par zero waste māti, guru un priesterieni. Viņas 4 cilvēku ģimene gada laikā rada tikai vienu litru otrreiz neizmantojamu un pārstrādei nederīgu atkritumu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatā &ldquo;Māja bez atkritumiem&rdquo; autore apraksta personīgo pieredzi, dalās zinā&scaron;anās un sniedz simtiem praktisku padomu, rādot, ka bezatkritumu dzīvesveids iespējams pat visaizņemtākajiem cilvēkiem. Atliek vien izmantot galveno <em>zero waste</em> principu: atsakies, samazini, izmanto atkārtoti, pārstrādā, kompostē.</span></p> <p><br />Bea Džonsone (<em>Bea Johnson</em>) kop&scaron; 2008. gada ir &ndash; nu jau visā pasaulē populārās &ndash; <em>zero waste</em> kustības aizsācēja un eksperte un konsultante, <a href="http://www.zerowastehome.com" target="_blank">zerowastehome.com</a> blogere un bestsellera <em>Zero Waste Home</em> autore, interneta aplikācijas <em>bulkfinder</em> radītāja. Viņas bezatkritumu mājā regulāri notiek izglītojo&scaron;as ekskursijas un dažādu valstu TV veido raidījumus par to. Par savu ieguldījumu zaļākas un ilgtspējīgas vides veido&scaron;anā Bea Džonsone ir saņēmusi <em>The Green Awards</em> galveno balvu.</p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Baiba Petrenko.</span></p>Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45337&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45337&type=2Vehterovičs, PšemislavsBērnu grāmatasPšemislavs VehterovičsVista vai ola?<p>Bilžu grāmata &ldquo;Vista vai ola?&rdquo; asprātīgā veidā iepazīstina bērnus ar mūžveco joku par to, kas bija pirmais &ndash; vista vai ola? Mazais cālēns, meklējot atbildi uz &scaron;o jautājumu, vēr&scaron;as pie visiem fermas iemītniekiem, pat saimnieka, tomēr katram no sastaptajiem ir cits viedoklis.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Poļu rakstnieka P&scaron;emislava Vehteroviča (<em>Przemyslaw Wechterowicz</em>) darbi bērniem jau tulkoti angliski, vāciski, itāliski un citās valodās, bet latvie&scaron;u lasītājiem &scaron;ī ir pirmā iepazī&scaron;anās. Drīzumā &ldquo;Liels un mazs&rdquo; izdos vēl vienu viņa bilžu grāmatu: &ldquo;Lūdzu, apskauj mani&rdquo;.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Grāmatu &ldquo;Vista vai ola?&rdquo; ilustrējusi māksliniece Marta Ludvi&scaron;evska (<em>Marta Ludwiszewska</em>). Fermas iemītniekus viņa portretējusi ar ko&scaron;ām krāsām un asām, precīzām līnijām, izvairoties no liekām detaļām, un tādējādi koncentrējot lasītāja uzmanību uz pa&scaron;u svarīgāko stāstā &ndash; dzīvniekiem.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>"Vista vai ola?" ir piektā no se&scaron;ām no projekta "Mūsu mazā bibliotēka" bilžu grāmatām. Bilžu grāmatās ilustrācijām ir tikpat nozīmīga loma kā tekstam, autors un ilustrators papildina viens otru, padarot grāmatu par nedalāmu vienību. Bilžu grāmatas formāts ir īpa&scaron;i piemērots un saisto&scaron;s bērniem, kas vēl tikai apgūst un attīsta lasītprasmi.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Tulkotāja: Ingmāra Balode<br /></span></p>Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45282&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45282&type=2Kolbergs, AndrisAndris KolbergsMendela Davidsona briljanti<p><span>Viens no joprojām spožākajiem un gan žanrā, gan satura bagātīgumā nepārspētiem daiļdarbiem par Latvijas 20. gadsimta vēsturi ir mūsu kriminālžanra maestro Andra Kolberga romānu triloģija &ldquo;Mendela Davidsona briljanti&rdquo;, kas tagad nāk klajā apvienotā izdevumā ar pa&scaron;a autora sen izloloto nosaukumu.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&ldquo;Pulkstenis ar atpakaļgaitu&rdquo;, &ldquo;Klaunu mar&scaron;s &scaron;ausmu tirgū&rdquo; un &ldquo;Sieviete melnā&rdquo; tapu&scaron;i divdesmitā gadsimta nogalē. Andra Kolberga tekstu pievilcīgā ironija un dziļais cilvēcīgums, viņa vēstures zinā&scaron;anas, apbrīnojamā erudīcija un rakstnieka talants ļauj lasītāja priek&scaron;ā nolikt nevis sausu notikumu pārstāstu, bet gan uzburt apbrīnojami viltīgi izplānotu un aizraujo&scaron;i izstāstītu, intriģējo&scaron;iem faktiem un efektīgām laikmeta reālijām pārbagātu pasauli.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Pirmais pasaules kar&scaron; un starpkaru periods, Otrais pasaules kar&scaron; un padomju okupācijas pirmās desmitgades &mdash; &scaron;ī perioda vēsture un notikumi, kuru pamatā ir arī arhīvos pētītas reālas krimināllietas, Kolberga triloģijā kļūst par satricino&scaron;u un lasītāja prātu ilgi nepameto&scaron;u spēles laukumu briljantu mai&scaron;elim, kurā slavenākais ir neparasts, ābolzaļ&scaron; kabo&scaron;ona slīpējuma dimants ar caurumu vidū.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Jau gana daudz posta nesu&scaron;i, triloģijas pirmā romāna sākumā briljanti nonāk Rīgā pie izmanīgā un viltīgā juveliera Mendela Davidsona, taču pakavējas vien &ldquo;uz mirkli&rdquo;, jo jau drīz kā baisa un nevaldāma 20. gadsimta nesto traumu metafora žilbino&scaron;ie akmentiņi turpina savu &ldquo;asins mantas&rdquo; ceļojumu cauri visiem trim triloģijas romāniem, cauri cilvēku prātiem, seifiem un dzīvēm, nesaudzīgi un ne&scaron;ķirojot raudami visus sev līdzi nebūtībā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis</span></p>Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45276&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45276&type=2Hanna, KristīneKristīne HannaLakstīgala<p><span>Mīlestība parāda, kādi mēs vēlamies būt, bet kar&scaron; atklāj, kādi esam patiesībā...</span></p> <p><span><br /></span><span>Francija, 1939. gads. Māsas Vianna un Izabella vienmēr biju&scaron;as tuvas, neskatoties uz rakstura, ideālu un līdz&scaron;inējās dzīves pieredzes at&scaron;ķirībām. Izabella &ndash; jaunākā un drosmīgākā &ndash; dzīvo Parīzē, bet Vianna kopā ar vīru Antuānu un mazo meitiņu mitinās brīnumskaistajā Luāras ielejā. Sākoties Otrajam pasaules karam, Antuāns tiek iesaukts armijā un Izabella pārceļas pie māsas. Ierastā dzīve strauji mainās, jaunajām sievietēm nākas tikt galā ar neiedomājamām un biedējo&scaron;ām situācijām. Katra izvēlas savu ceļu, kā pretoties okupācijas varai, tomēr mērķis abām ir viens &ndash; par katru cenu izdzīvot kara nomocītajā valstī, saglabājot sevī mīlestību un ik mirkli cerot uz brīvību.</span></p> <p><span><br /></span><span>Spilgts konkrēta laikposma un vietas atainojums, kurā netrūkst &scaron;ausmu,&nbsp;</span><span>bet viennozīmīgi tiek cildināts cilvēciskums un labestības spēks.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kristīne Hanna (Kristin Hannah; dz. 1960) ir amerikāņu rakstniece, kuras literārie darbi vairākkārt kļuvu&scaron;i par <em>New York Times</em> bestselleriem. Romāns &ldquo;Lakstīgala&rdquo;, kura izdo&scaron;anas tiesības pārdotas vairāk nekā 43 valstu izdevējiem, saņēmis vairākas literārās godalgas un nominācijas; pēc tā motīviem tiek uzņemta arī filma.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa.</span></p>Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45183&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45183&type=2Grūbe, DainaStāstiDaina GrūbeAsimetrija<p><span>Pēc dzejas izlases &ldquo;Atstāj mani mīlo&scaron;u&rdquo; (2013) un romāna &ldquo;Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai&rdquo; (2016) Daina Grūbe nāk klajā ar pārsteigumu &ndash; īsprozas krājumu &ldquo;Asimetrija&rdquo;, par kuru pati autore stāsta:</span></p> <p><span>&ldquo;Tie ir stāsti par parasto un citādo, par palieko&scaron;o un mainīgo, par būtisko un mazsvarīgo. Un visam pāri &ndash; par cilvēka iek&scaron;ējo brīvību.&rdquo;&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Žanriski un intonatīvi daudzveidīgos stāstos savijies reālais ar fantastisko, komiskais ar dramatisko un traģisko. Autore vienlaikus ar katram pazīstamu un pat sadzīvisku vidi prasmīgi rāda cilvēka iek&scaron;ējās pasaules sarežģītos labirintus, bezdibeņus un virsotnes. Dzīve ir neparedzama un nepielūdzama, tāpēc maldīties, krist vai kāpt aug&scaron;up &ndash; &scaron;ī izvēle allaž ir katra pa&scaron;a ziņā.</span></p>Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45175&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45175&type=2Kudrjavcevs, IgorsIgors KudrjavcevsPrieka spēks<p>Kā saņemt prieku no apkārtējās pasaules un smelt no prieka avotiem sevī, kā izlabot pagātni, un, ar prieku dzīvojot tagadnē, stiprināt nākotni.</p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;ī grāmata ir ceļojums Prieka pasaulē.</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Prieka spēks&rdquo; ir ceturtā grāmata lasītāju iecienītajā sērijā &ldquo;Saules ceļ&scaron;&rdquo;. Grāmatas autors &ndash; ārsts un ciguna skolotājs Igors Kudrjavcevs &ndash; piedāvā vēl dziļāk iepazīties ar viņa izstrādāto mācību Saules ceļ&scaron; &reg;, kuru praktizējot iespējams gūt enerģiju, stiprināt veselību, sasniegt harmoniju un mieru.</span></p> <p><span><br /></span><span>Priecāties nozīmē labi justies un redzēt pozitīvo gan pasaulē, gan līdzcilvēkos. Prieks aizgaiņā bailes un spriedzi: kur nav baiļu, tur nav naida. Priecīgs cilvēks spēj novērtēt situāciju un atbilsto&scaron;i rīkoties pat grūtos brīžos. Viņā mājo Miers un rāms Prieks, bet pastāvīgs Prieks &ndash; tā jau ir Laime. Un ja kādreiz &scaron;ķiet, ka Prieks ir zudis, tad tomēr paliek pārliecība, ka tas atgriezīsies. Jo Prieka avots ir ikvienā. Kā to atrast? Par to ir &scaron;ī grāmata.</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Jums jau ir Rāmums un Miers (Miera ārsta padomi). Jums ir Dzīvības Spēks un Dziedino&scaron;ā Enerģija. Tagad jūsos iemājos arī Prieks un Laime. Parasti prieks ir vien īss mirklis. Ja prieks ir pastāvīgs vai prieka mirkļi prognozējami atkārtojas, rodas Laime. Re, cik vienkār&scaron;i tas ir! Lasiet &scaron;o grāmatu, strādājiet ar to un ļaujieties priecīgām pārmaiņām.&rdquo; Igors Kudrjavcevs</span></p> <p><span><br /></span><span>Dr. Igors Kudrjavcevs ir sertificēts ārsts, vairāku augstskolu pasniedzējs, cigun skolotājs un personības izaugsmes treneris. Organizējis un vadījis pētījumu &ldquo;Netradicionālās medicīnas metožu izmanto&scaron;anas pieredze&rdquo;. Jau vairākus gadus īsteno projektu &ldquo;Igora Kudrjavceva skola &ndash; Saules Ceļ&scaron;&rdquo; ar mērķi sniegt enerģijas, harmonijas un veselības zinā&scaron;anas un iemaņas katram cilvēkam.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>No krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā.</span></p>Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45151&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45151&type=2Pomsela, BrunhildeBrunhilde PomselaEs biju tikai sekretāre<p>"Tā ar mums vienkār&scaron;i notika!" 106 gadu vecumā saka Jozefa Gebelsa sekretāre.Vai vēsture atkārtojas?</p> <p><span><br /></span><span>Grāmatā "Es biju tikai sekretāre" Reiha propagandas ministra Jozefa Gebelsa bijusī sekretāre Brunhilde Pomsela (<em>Brunhilde Pomsel</em>) stāsta par to, ka jaunībā nav interesējusies par nacionālsociālistu panākumiem; sociāla un morāla sabrukuma laikos viņai ir rūpējusi tikai pa&scaron;as karjera. Savās atmiņās viņa ļauj mums ieraudzīt &scaron;ausmu banalitāti.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pomsela bija nepolitiska līdzskrējēja un to arī neapstrīd. Pirmajā vietā viņai bija darbs, pienākuma apziņa un vēlē&scaron;anās iekļauties sabiedrībā. Tikai pēc kara beigām viņa ir apzinājusies notiku&scaron;ā mērogus. Pomselas dzīvesstāsts un atklātība konfrontē mūs ar tagad tik aktuālo jautājumu par personisko atbildību laikmeta politiskajās norisēs. Vai vēlāk mēs līdzīgi Brunhildei Pomselai sacīsim: &bdquo;Mēs nemaz negribējām to zināt&rdquo;?</span></p> <p><span><br /></span><span>Politologs Tore D. Hansens grāmatā analizē Brunhildes Pomselas atmiņas un konstatē pārsteidzo&scaron;as paralēles starp pagātni un tagadni. &Scaron;ī grāmata aicina atmosties. Brunhildes Pomselas piemērs rāda, kur var novest vienaldzība, ignorance un politiskas intereses trūkums.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tore D. Hansens (<em>Thore D. Hansen</em>) ir politologs un sociologs, populārs ekonomikas žurnālists un komunikāciju konsultants. Kā starptautiskās politikas un slepeno dienestu darbības speciālists viņ&scaron; ir pieprasīts eksperts pla&scaron;saziņas līdzekļos, raksta grāmatas un pēta aktuālos politikas un laikmetīgās vēstures aspektus.</span></p> <p><span><br /></span><span>No vācu valodas tulkojusi Silvija Brice.</span></p>Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45125&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=45125&type=2Stīla, JutaBērnu grāmatasJuta StīlaPutniņa Toma stāstu grāmata<p>"Putniņa Toma stāstu grāmatā", kas nāk klajā vienlaikus latvie&scaron;u un angļu valodā, ir apkopoti īsi, ilustrēti stāstiņi, kuros darbojas Putniņ&scaron; Toms, viņa mamma, labākais draugs Denijs un citi. &Scaron;ajos tēlos un varoņu piedzīvojumos katrs bērns viegli atpazīs sevi un savus draugus tipiskās ikdienas situācijās, kurās jāpieņem pareizais lēmums. Sadraudzējoties ar bra&scaron;o, mazliet spītīgo, bet vienmēr labsirdīgo Tomiņu, bērns labāk izpratīs drosmes, laipnības un neatlaidības nozīmi, mācīsies cīnīties par saviem sapņiem, palīdzēt citiem un uzņemties atbildību par savu rīcību.</p> <p><span><br /></span><span>Aiz katra stāstiņa ievietotie pārrunu temati un uzdevumi ļaus vecākiem pētīt &scaron;o grāmatu kopā ar bērniem, bet bērnudārza audzinātājiem un skolotājiem - izmantot to nodarbībās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Putniņ&scaron; Toms iedvesmos bērnus sapņot par lieliem mērķiem un tos arī sasniegt, būt iejūtīgiem, labsirdīgiem un drosmīgiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Juta Stīla (īst.v. Juta Vējiņa, 1986) vairāk nekā 15 gadus profesionāli nodarbojās ar dažādiem cīņas sporta veidiem - boksu, karatē, kikboksu u.c. - un ir saņēmusi augstus apbalvojumus vairākās starptautiskās boksa sacensībās. Taču vairāk par medaļām sportisti priecē iespēja ar savu paraugu iedvesmot bērnus, stāstot tiem par to, kā sapņot par lieliem mērķiem un tos arī sasniegt.</span></p>Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44952&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44952&type=2Galbraits, RobertsKriminālromāniRoberts GalbraitsZīdtārpiņš<p><span>Bez pēdām pazūd rakstnieks Ouens Kvains, un viņa sieva Leonora nolīgst privātdetektīvu Kormoranu Straiku. Sākumā Leonora domā, ka vīrs devies prom tikai uz dažām dienām, kā gadījies bieži, un vēlas, lai Straiks palīdz viņu atrast un atvest mājās.</span></p> <p><span><br /></span><span>Taču izmeklē&scaron;anas gaitā kļūst skaidrs, ka &scaron;ī lieta nav tik vienkār&scaron;a, kā izskatās. Ouens Kvains nupat ir pabeidzis rakstīt romānu, kurā nežēlīgi kariķēti teju visi viņa paziņas. Ja manuskripts tiktu publicēts, tas sabojātu dzīvi ne vienam vien &ndash; tāpēc ir daudz tādu, kuri vēlētos rakstnieku apklusināt.</span></p> <p><span><br /></span><span>Drīz tiek atrasts Kvaina līķis; viņ&scaron; ir noslepkavots visai dīvainos apstākļos. Detektīvs Straiks cen&scaron;as noskaidrot, kāds motīvs bijis nepieredzēti cietsirdīgajam slepkavam.</span></p> <p><span><br /></span><span>Aizraujo&scaron;ais kriminālromāns &ldquo;Zīdtārpiņ&scaron;&rdquo; ar daudziem negaidītiem sižeta pavērsieniem ir otrais ciklā par Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu. Roberts Galbraits, kas, izrādās, ir Dž. K. Roulingas literārais pseidonīms, &scaron;obrīd ierindojams starp pasaulē atzītākajiem kriminālromānu rakstniekiem. Pēc &scaron;o romānu motīviem veidots arī BBC televīzijas seriāls.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Silvija Brice.</span></p>Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44885&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44885&type=2Gaile, IngaInga GaileOriģinālliteratūraNeredzamie<p>Jauna rakstniece Gerda dodas uz kaimiņpilsētas rakstnieku māju, lai radītu savu pirmo romānu. Ierodoties rezidencē, jaunā sieviete atklāj, ka iepriek&scaron;ējā vakarā tur aizdomīgos apstākļos gājis bojā ievērojams rakstnieks, pirmais nopietnais valsts Nobela prēmijas kandidāts rakstniecībā.</p> <p><span><br /></span><span>Vai slepkavība? Un, ja jā - kur&scaron; ir slepkava? Aizdomas krīt uz visiem - rakstnieku nama saimnieci, viņas meitu, uz draugu - vēsturisko romānu autoru, uz sievu un mīļāko...</span><span><br /></span><span>Izmeklē&scaron;anā iesaistās gan pilsētas mērs, gan ietekmīga Francijas kultūras izdevuma žurnāliste, gan policists, kuru ar Gerdu saista sena, kopīga un dramatiska pagātne.</span><span><br /></span><span>Kur&scaron; no rakstnieku nama iemītniekiem nestāsta patiesību? Varbūt tā ir pati Gerda?</span></p> <p><span><br /></span><span>Inga Gaile (1976), kura jau izpelnījusies lasītāju atzinību ar pieciem dzejas krājumiem un romānu "Stikli", savā otrajā prozas darbā pievēr&scaron;as detektīvžanram. Agatas Kristi manierē savērpjot klasisku sižetu, autore vienlaikus ironiski komentē Latvijā aktuālas kultūras un politikas norises, un daudzi no romāna tēliem ne vienam vien lasītājam &scaron;ķitīs attāli pazīstami.</span></p>Tue, 03 Apr 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44810&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44810&type=2Lamberga, DaceGlezniecībaMākslasDace LambergaClassical Modernism. Early 20th Century Latvian Painting<p>Klajā nācis Daces Lambergas grāmatas &ldquo;Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā&rdquo; tulkojumu angļu valodā.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Pla&scaron;ajā pētījumā mākslas zinātniece Dace Lamberga aplūko vienu no Latvijas mākslas vēstures spožākajiem posmiem. Grāmata &ldquo;Classical Modernism. Early 20th Century Latvian Painting&rdquo; ir viens no izdevumiem, kas veltīts Latvijas simtgadei un tiks atvērta Londonas grāmatu tirgus 2018 ietvaros.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>Grāmatas pirmais izdevums latvie&scaron;u valodā nāca klajā 2004. gadā un drīz vien kļuva par bibliogrāfisku retumu. 2016. gada vasarā tika izdots grāmatas otrais, papildinātais izdevums latvie&scaron;u valodā. 2005. gadā grāmata tika izdota arī franču valodā, un tās atvēr&scaron;ana notika Bordo Mākslas muzejā festivāla &ldquo;Pārsteidzo&scaron;ā Latvija&rdquo; ietvaros, izstādes &ldquo;Avangards Latvijā: 1915&ndash;1940 (glezniecība, tēlniecība, grafika un dekoratīvā māksla)&rdquo; atklā&scaron;anas dienā. Savukārt 2010. gadā Daces Lambergas grāmata tika iztulkota un sadarbībā ar Igaunijas mākslas muzeju izdota igauņu valodā.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p>&ldquo;Vienotā 20. gadsimta sākuma jaunradītāju paaudze ar visiem garīgajiem spēkiem centās atbrīvot latvie&scaron;u glezniecību no provinciālās mazvērtības sajūtas, tanī pa&scaron;ā laikā mēģinot skatītāju pieradināt pie domas, ka mākslas darbā var pastāvēt ne tikai reālistiski iluzors un dabu kopējo&scaron;s pasaules atspoguļojums, bet arī nosacīti sintezēta formu valoda.</p> <p><span><span>&Scaron;īs paaudzes rado&scaron;o sasniegumu nopelns bija pārliecino&scaron;ās mūsu mākslas kolekcijas ārzemju izstādēs laikposmā, kad latvie&scaron;u glezniecība iekļāvās Eiropas kultūras apritē, &ndash; no 1927. gada izstādes Stokholmā līdz Parīzes un Londonas skatēm 1939. gadā.</span></span></p> <p><span><span>Jaunie mākslinieki sekoja sava Rīgas pilsētas mākslas skolas pedagoga Vilhelma Purvī&scaron;a vārdiem: &ldquo;Mēs laužam ceļu uz Eiropu ar savu mākslu un ceram, ka to arī izlauzīsim.&rdquo; Ar izteiksmīgo rado&scaron;ā darba paraugu un profesionāliem pedagoga padomiem &scaron;ī paaudze skoloja nākamos topo&scaron;os māksliniekus gan Latvijas Mākslas akadēmijā, gan privātās mākslas studijās. Kad 19. gadsimta beigās Pēterburgā izveidojās studentu pulciņ&scaron; &ldquo;Rūķis&rdquo;, tā biedri Janis Rozentāls, Johans Valters un Vilhelms Purvītis izvirzīja sev grūtu, bet svarīgu uzdevumu &ndash; kļūt par latvie&scaron;u nacionālās mākslas celmlaužiem, un viņi to īstenoja. Arī vēlākajos gadu desmitos ir veidoju&scaron;ās vienas paaudzes mākslinieku domubiedru kopas, taču klasiskā modernisma pārstāvjiem mūsu mākslas vēsturē neatņemama ir pirmo avangardistu un brīvdomātāju vieta.&rdquo;</span></span></p> <p><span><span>/Dace Lamberga/</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span>Atbalsta: Latvijas Kultūras ministrija, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Dina un Jānis Zuzāni<br /></span></span></p>Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44808&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44808&type=2Grebe, KamillaKriminālromāniTrilleriKamilla GrebeLedus zem viņas kājām<p><span>Ziemas dzestrums pārklājis Stokholmu, kad policisti ierodas baisas slepkavības vietā, &ndash; smalkā piepilsētas namā ir atrasts neidentificētas sievietes līķis bez galvas. Brutālais noziegums satrauc vēl jo vairāk tāpēc, ka tas ir &scaron;okējo&scaron;i līdzīgs kādai citai neatklātai slepkavībai, kas notikusi pirms desmit gadiem. Tomēr &scaron;oreiz policijai ir aizdomās turamais &ndash; harismātiskais un daudz aprunātais veikalu tīkla izpilddirektors Jespers Orre, smalkā nama īpa&scaron;nieks, kur&scaron; diemžēl nekur nav atrodams. Izmeklētāji Pēters Lindgrēns un Manfreds Ulsons, meklējot motīvu izdarītajam noziegumam, vēr&scaron;as pēc palīdzības pie Hannes &ndash; talantīgas noziedznieku profila izstrādātājas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tomēr policisti nav vienīgie, kas Jesperu meklē. Pirms dažiem mēne&scaron;iem Emma satika &scaron;armanto izpilddirektoru un starp viņiem aizsākās romantiskas attiecības. Tomēr tikpat ātri, kā sākusies, kaislīgā mīlas dēka beidzās, jo Orre noslēpumaini pazuda. Gan Emma, gan policisti, lai gan at&scaron;ķirīgu mērķu vadīti, dzen pēdas Jesperam Orrem, un liktenis ir lēmis viņu ceļiem krustoties biedējo&scaron;ā apmātības, atriebības, neprāta un nodotas mīlestības dejā...</span></p> <p><span><br /></span><span>Kamilla Grebe ir zviedru rakstniece, kuras kriminālromāns &ldquo;Ledus zem viņas kājām&rdquo; ir tulkots un izdots vairāk nekā piecpadsmit valstīs. Viņas iepriek&scaron; publicētie darbi, kurus viņas rakstīju&scaron;as divatā ar māsu, ir godalgoti ar literārām balvām un nominācijām, tostarp arī kā &ldquo;Gada labākais zviedru kriminālromāns&rdquo;.</span></p> <p><span><br /></span><span>No zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane.</span></p>Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0300http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44792&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44792&type=2Briede, RūtaBērnu grāmatasRūta BriedeSuns, kurš atrada skumjas<p>Pilsētu kā melni dūmu mākoņi pēk&scaron;ņi pārņem nomāktība, laupot visam krāsu un smaržu. Drosmīgais suns izlemj skumjām neļauties un uzslien kāpnes līdz debesīm, lai noskaidrotu, kas slēpjas lielajā skumju mākonī, un izkliedētu to.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>"Suns, kur&scaron; atrada skumjas" ir poētiska bilžu grāmata bērniem un pieaugu&scaron;ajiem par emocijām un to spēku. Abas autores - Rūta Briede un Elīna Brasliņa 2017. gadā saņēma starptautisko Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Māksliniece: Elīna Brasliņa<br /></span></p>Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44791&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44791&type=2Nolla, DžesikaDžesika NollaLaimīgā meitene<p>Perfekta dzīve vai perfekti meli?</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Anija ir &ldquo;laimīgā meitene&rdquo;. Viņai ir viss, ko vien jauna sieviete var vēlēties, &ndash; prestižs darbs, dizaineru radīti tērpi, pievilcīgs un bagāts līgavainis. Tomēr Anijai ir arī kāds noslēpums, kas viņu vēl aizvien vajā un sāpina.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kad dokumentālās filmas producenti uzaicina &ldquo;laimīgo meiteni&rdquo; dalīties atmiņās par piedzīvoto starpgadījumu prestižajā Bredlijas skolā, Anija cer, ka tā būs iespēja parādīt, cik ļoti viņas dzīve ir mainījusies. Viņa pat dos iespēju filmē&scaron;anas grupai iemūžināt savas greznās kāzas kā galīgo apliecinājumu piedzīvotajām pārvērtībām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Diemžēl pagātne draud atgriezties un visu izpostīt. Kad ārēji skaistais laķējums sāk plaisāt, Annijai jāiz&scaron;ķiras, vai atklāt seno noslēpumu. Tas viņu var beidzot atbrīvot no senā sloga vai arī... neglābjami sagraut &ldquo;laimīgās meitenes&rdquo; perfekto dzīvi.</span></p> <p><span><br /></span><span>Džesika Nolla (<em>Jessica Knoll</em>) ir amerikāņu rakstniece, kura iepriek&scaron; strādājusi par žurnāla Cosmopolitan galveno redaktori, kā arī par tekstu redaktori žurnālā Self.&nbsp;</span>Romāns &ldquo;Laimīgā meitene&rdquo; ir autores debijas darbs, kura izdo&scaron;anas tiesības ir nopirku&scaron;i vairāk nekā 30 valstu izdevēji un filmē&scaron;anas tiesības ieguvusi producente Rīza Viterspūna sadarbībā ar Liongate filmu grupu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>No angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe.</span></p>Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44735&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44735&type=2Rukšāne, GunaGuna RukšānePuķkopībaFlokši<p><span>Guna Ruk&scaron;āne ir Latvijā pazīstama dārzkope, vairāku grāmatu un dārzkopībai veltītu rakstu autore, kā arī ziemcie&scaron;u audzētāja un selekcionāre. &Scaron;ajā grāmatā autore stāsta par tradicionālu, vēl nesen &scaron;ķietami piemirstu, bet mūsdienās atkal modē nāku&scaron;u Latvijas ko&scaron;umdārzu elementu &ndash; flok&scaron;iem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Aprakstīta &scaron;īs ģints augu atklā&scaron;anas vēsture un ievie&scaron;ana dārzu kultūrā, selekcijas attīstība un nozīmīgākie selekcionāri gan pasaulē &ndash; tostarp mūsu kaimiņvalstīs &ndash;, gan Latvijā. Uzmanība pievērsta arī selekcijas paņēmieniem un jauniegūto hibrīdu novērtē&scaron;anai. Atsevi&scaron;ķas sadaļas veltītas populārākajai flok&scaron;u sugai &ndash; skarainajam floksim &ndash;, kā arī citu nozīmīgāko sugu pārstāvjiem; katrā grupā minētas labāk pazīstamās &scaron;ķirnes. Stāstīts arī par flok&scaron;u audzē&scaron;anas un pavairo&scaron;anas galvenajiem aspektiem, par svarīgākajām flok&scaron;u slimībām un kaitēkļiem un to, kā ar tiem cīnīties.</span></p>Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44734&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44734&type=2De Dekērs, ŽaksBiogrāfiskas grāmatasŽaks De DekērsRihards VāgnersVāgners. Dzīvesstāsts<p><span>&ldquo;Es iznīcinā&scaron;u noteikto kārtību, kas no&scaron;ķir darbu no prieka, kas pārvēr&scaron; prieku par grēku un darbu par slogu, kas vienus padara nožēlojamus nabadzībā un citus &ndash; pārpilnībā.&rdquo;</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Rihards Vāgners (1813&ndash;1883) &ndash; mākslinieks, kur&scaron; spēj izraisīt reizē naidu un dievinā&scaron;anu, spilgta personība, par kuru tik daudz sarakstīts un kura vairāk nekā divus gadsimtus pēc nāk&scaron;anas pasaulē joprojām mūs fascinē un izraisa interesi.&nbsp;</span><span>&Scaron;ajā grāmatā tās autors Žaks De Dekērs necen&scaron;as kliedēt mītus, bet mēģina atspoguļot Vāgnera vētraino dzīvi uz vispārējā vēsturisko notikumu un politisko intrigu fona, viņa mākslinieka ceļu, kas nelīdzinās nevienam citam. Žaks De Dekērs, rūpīgi izstudējis komponista dzīves gājumu, iepazīstina mūs ar viņa draugiem un ienaidniekiem, ar sievietēm, kuras Vāgnera dzīvē spēlēju&scaron;as nozīmīgu lomu, atbalstīju&scaron;as un iedvesmoju&scaron;as, ar daudzām slavenībām, kas lielākā vai mazākā mērā saistītas ar komponistu, proti, ar Bavārijas karali Ludvigu II, Ferencu Listu, Frīdrihu Nīči u.c. Tāpat pieminēts arī Vāgnera Rīgas periods.</span></p> <p><span><br /></span><span>No franču valodas tulkojusi Inese Pētersone.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Žaks De Dekērs, mūsdienu beļģu rakstnieks, esejists, tulkotājs un kritiķis, dzimis Briselē 1945. gadā. No agras jaunības jūsmojis par teātri. Ievēlēts par Beļģijas karaliskās Literatūras akadēmijas locekli un pastāvīgo sekretāru, Akadēmijas izdotā žurnāla Marginales galvenais redaktors, arī Briseles Konservatorijas teātra un kino vēstures pasniedzējs. Ž. De Dekērs ir vairāku romānu, monogrāfiju un lugu autors.</span></p> <p><span> Nacionālajā teātrī 2002. gadā varēja skatīt Žaka De Dekēra lugu Magnolija. Viņa noveles iekļautas beļģu noveles antoloģijā (Karogs, 2009. gada, 11. nr.)&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Žaks De Dekērs raksta ne tikai noveles un romānus, bet arī lugas, kas izrādītas pat Austrālijā. Viņ&scaron; ir tulkojis un adaptējis &Scaron;ekspīru un Tomu Stopardu, Kleistu un &Scaron;nicleru, Boto &Scaron;trausu un Hugo Klausu, kā arī Vudiju Allenu.</span></p>Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44647&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44647&type=2Arnolda, DanamākslaDana ArnoldaSaprast mākslu. Sešas tēmas<p>Lasīt britu profesores Danas Arnoldas grāmatu ir kā baudīt sarunu ar entuziastisku mākslas lietpratēju. Autore aicina palūkoties uz mākslu no jauna skatpunkta, atsakoties no ierastajām &ndash; vēsturiski hronoloģiskajām &ndash; interpretācijām. Grāmatā aplūkotas svarīgas tēmas, ko mākslinieki savos darbos risināju&scaron;i cauri gadsimtiem. Autores erudīcija, trāpīgi un atjautīgi izvēlētie piemēri un prasme tekstu bagātināt ar spilgtiem mākslinieku citātiem padara &scaron;o grāmatu par lielisku ceļabiedru mākslas labirintos.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Dana Arnolda (<em>Dana Arnold</em>) ir arhitektūras vēstures un teorijas profesore Midlseksas Universitātē Lielbritānijā. Viņas sarakstītā grāmata <em>Art History: A Very Short Introduction</em> ir tulkota vairāk nekā desmit valodās.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Dana Arnolda ir uzrakstījusi brīni&scaron;ķīgu grāmatu par mākslu: precīzi novērojumi, saprotama valoda un bagātīga informācija. Lasītājs eksperta pavadībā tiek iepazīstināts ar galvenajiem mākslas radī&scaron;anas un interpretē&scaron;anas veidiem.&rdquo;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span>/Deivids Pīters Korbē, mākslas vēstures profesors Austrumanglijas Universitātē/</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Danas Arnoldas grāmata ir aizraujo&scaron;s ievads mākslā. Autore lieliski izjūt vēsturisko kontekstu, tekstā veiksmīgi iesaistot spilgtus mākslinieku citātus, kā arī iepazīstinot lasītāju ar mākslas radī&scaron;anas un vērtē&scaron;anas estētiskajiem kritērijiem. Neviena cita grāmata nerunā par dažādiem mākslas uztveres veidiem tik atbilsto&scaron;i laikmetam.&rdquo;&nbsp;</span></p> <p><span>/Katerīna M. Suslofa, profesore Britu Kolumbijas Universitātes Mākslas vēstures, vizuālās mākslas un teorijas nodaļā/</span></p> <p><span><br /></span><span>Danas Arnoldas grāmata ir aizraujo&scaron;s ceļojums mākslas pasaulē, kura laikā lasītājam jābūt izmanīgam un atjautīgam, lai neapmaldītos autores iezīmētajos personību un mākslas virzienu, kategoriju un apsvērumu lielceļos un sānu taciņās. Autore jau pa&scaron;ā grāmatas sākumā rada sievi&scaron;ķīgu haosu, savienojot stilus, gadsimtus, personības, tehnikas, un ar &Scaron;eherezadei piemīto&scaron;u prasmi ievīt vienu stāstu otrā ataino mākslas procesus kā ļoti dzīvu mūsu pa&scaron;reizējās dzīves sastāvdaļu. Viņas stāsti uzvar mākslas zinātnē nevajadzīgi valdo&scaron;o hronoloģisko lineārismu un apliecina, ka māksla, vai tā radīta pirms tūksto&scaron;iem gadu vai tikai vakar, pastāv &scaron;odien un pa&scaron;laik, tie&scaron;i tad, tie&scaron;i tajā minūtē, kad mēs to redzam un apjau&scaron;am.&nbsp;</span></p> <p>/Astrīda RoguleLatvijas Kultūras akadēmijas docente Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja/</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmata ir Danas Arnoldas stāsts par to, kas cilvēci jau gadsimtiem ilgi saista vizuālajā mākslā un padara to par neatņemamu mūsu intelektuālās dzīves sastāvdaļu. Mākslas vēsturniece &scaron;os stāstus izklāsta veiklā, viegli uztveramā un latvie&scaron;u lasītājiem mazliet neierastā veidā: tas nav hronoloģisks mākslas stilu, virzienu un biogrāfiju pārstāsts &ndash; autore analizē mākslinieciskās kopsakarības, kas eksistē ārpus laikmetu un kultūru robežām, ļaujot lasītājam atklāt jaunu skatījumu uz &scaron;ķietami pazīstamiem mākslas darbiem un procesiem.&nbsp;</span></p> <p><span>/Santa Mičule, Mākslas zinātniece un kritiķe/</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojis Vilis Kasims.</span></p>Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44646&type=2http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44646&type=2Svetins, PetersBērnu grāmatasPeters SvetinsBrīnumu gredzens<p>&ldquo;Brīnumu gredzens&rdquo; ir stāsts par slavenas operdziedātājas vientulību, ko viņa mēģina lauzt, tirgus laukumā nopērkot burvju gredzenu. Tas izkrīt no operdziedātājas rokām un aizripo, taču vesels pulks garāmgājēju iesaistās gredzena ķer&scaron;anā, neatstājot slaveno mākslinieci nelaimē vienu.</p> <p><span><br /></span><span>Damjana Stepančiča (<em>Damijan Stepančič</em>) ilustrācijas, kas zīmētas uz apdzeltēju&scaron;a papīra ar parasto zīmuli un pabalēju&scaron;ām krāsām, asprātīgi iebur Petera Svetinas (<em>Peter Svetina</em>) stāsta varoņus Fin de Si&egrave;cle laikmetā, kad pa debesīm laidelējās dirižabļi, bet dāmas devās uz fotosaloniem uzņemt portretus.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;ī grāmata ir viena no nedaudzajām latvie&scaron;u lasītāju iespējām iepazīt slovēņu literatūru, jo latviski tā tikpat kā nav tulkota.</span><span>Grāmatu izdo&scaron;anu līdzfinansē Eiropas Savienības programma &ldquo;Rado&scaron;ā Eiropa&rdquo; un Latvijas Republikas Kultūras ministrija, kā arī Slovēnijas Rakstnieku savienība.</span></p>Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200