Bibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://library.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://library.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://library.lv/http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43774&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43774&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāArtis TeilānsTikšanās bibliotekāru stāvā: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pieredze elektroniskās izdevniecības jomā<p><span>2018. gada 25. janvārī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā "Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze".</span></p> <p><br />Pasākuma viesis būs profesors, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecības centra vadītājs, Dr.sc.ing. Artis Teilāns ar kolēģiem. Sarunas galvenā tēma: publiski pieejamās sistēmas akadēmisko žurnālu un konferenču materiālu izdevējiem, kā arī zinātnisko publikāciju citējamība.</p> <p><br />Klāteso&scaron;ajiem būs iespēja uzzināt, kā iesaistīties un izmantot PKP (<em>Public Knowledge Project,</em> Publisko zinā&scaron;anu projekts), kurā darbojas vairākas starptautiski pazīstamas ASV, Kanādas un Eiropas universitātes, nodro&scaron;inot piekļuvi atvērtu sistēmu kompleksam akadēmiskai izdevējdarbībai. Sistēmu komplekss sastāv no četrām atvērtā koda informācijas sistēmām konferenču norises procesu organizē&scaron;anai, e-žurnālu izdevniecības procesa organizē&scaron;anai un elektroniskai publicē&scaron;anai, grāmatu un monogrāfiju izdo&scaron;anai un elektroniskai publicē&scaron;anai un sistēmas e-izdevumu metadatu apkopo&scaron;anai. Vairāk informācijas par projektu: <a href="https://pkp.sfu.ca" target="_blank">https://pkp.sfu.ca</a>. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija &scaron;īs sistēmas izmanto kop&scaron; 2014. gada un labprāt dalās pieredzē, prezentējot interesentiem līdz&scaron;inējā veikuma rezultātus: <a href="http://journals.rta.lv" target="_blank">http://journals.rta.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Uz tik&scaron;anos īpa&scaron;i aicinām skolu un augstskolu bibliotēku darbiniekus, dažādu zinātņu nozaru doktorantus, akadēmisko un zinātnisko izdevumu izdevējus, taču aizraujo&scaron;o un atraktīvo profesora uzstā&scaron;anos būs saisto&scaron;i noklausīties ikvienam bibliotekāram un pētniecības un elektroniskās izdevējdarbības interesentam.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kā jau ierasts, tik&scaron;anās ievadā piedāvāsim LNB Bibliotēku attīstības centra galvenās bibliotekāres Elitas Vīksnas prezentāciju &ndash; Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas jaunieguvumu apskatu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma apmeklējums ir bez maksas. Iepriek&scaron;ēja pieteik&scaron;anās nav nepiecie&scaron;ama.</span><span><br /></span><span>Aicinām uz tik&scaron;anos Bibliotekāru stāvā 25. janvārī!</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Anda Saldovere</span></p> <p><span>Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv&nbsp;</a></p> <p><span>Tālr.: 67716047;&nbsp;</span><span>29336112</span></p>Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43777&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43777&type=1DiskusijasIvars ĪjabsRalfs FikssDiskusija par brīvību. Ivara Ījaba saruna ar vācu intelektuāli Ralfu Fiksu<p><span>Noslēdzot reformācijas atceres piecsimtgadi un sākot Latvijas valsts simto gadu, tre&scaron;dien, 17. janvārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Virtakas klasē (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 1. stāvā) notiks politologa Ivara Ījaba saruna ar vācu politiķi un intelektuāli Ralfu Fiksu (<em>Ralf F&uuml;cks</em>) par brīvību.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākums notiks vācu un latvie&scaron;u valodā ar sinhrono tulkojumu. Ieeja bez maksas.</span><span><br /></span><span>Savā darbā &ldquo;Par kristīgā cilvēka brīvību&rdquo; (1520) Martins Luters (1483&ndash;1546) izvirzīja divus pretējus apgalvojumus: &ldquo;Kristietis ir brīvs, viņ&scaron; ir kungs pār visām lietām un nav pakļauts nevienam. Kristietis ir padevīgs kalps visās lietās un ir pakļauts ikvienam.&rdquo; Nereti &scaron;o Lutera darbu mēdz uzskatīt par robež&scaron;ķirtni starp viduslaiku un modernā laikmeta cilvēka brīvības izpratni. &Scaron;odien mēs varam vaicāt, kas ir indivīda un sabiedrības brīvība 21. gadsimtā un vai brīvība ir apdraudēta? Kurā brīdī var sagaidīt indivīda atteik&scaron;anos no savas personīgās brīvības augstāku mērķu vārdā? Pirms 26 gadiem, kad sabruka PSRS, daudzi domāja, ka indivīda brīvībā un demokrātijā balstītajai politikai vairs nebūs nopietnu pretinieku. Mūsdienās tas izrādās maldīgi. Ne tikai daudzviet pasaulē nostiprinās jauna veida autoritārisms, bet arī attīstītajos Rietumos sabiedrības pārmaiņas ir radīju&scaron;as pieprasījumu pēc autoritāra populisma un &ldquo;neliberālās demokrātijas&rdquo;.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ralfs Fikss (1951) ir Vācijas Zaļās partijas biedrs, bijis Brēmenes birģermeistars un Heinriha Bella fonda vadītājs, vairāku demokrātijai, vides un ekonomikas ilgtspējai veltītu grāmatu autors. Viņa jaunākā grāmata &ldquo;Aizstāvēt brīvību. Kā uzvarēt cīņu par atvērtu sabiedrību&rdquo; (2017) (<em>Freiheit verteidigen. Wie wir den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen</em>) Vācijā guvusi pla&scaron;u ievērību.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ivars Ījabs (1972) ir politologs, Latvijas Universitātes profesors, tulkotājs un politisko procesu komentētājs, vairāku zinātnisku un publicistisku grāmatu autors, darbojas Latvijas valsts simtgades rado&scaron;ajā padomē.</span></p> <p><span><br /></span><span>Sarunu ar R. Fiksu rīko LNB un Gētes institūts Rīgā un tā notiek LNB izstādes &ldquo;Luters. Pagrieziens&rdquo; (apskatāma līdz 4. februārim, bibliotēkas 1. stāvā, ieeja bez maksas) saistīto pasākumu ietvaros. Izstāde norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="http://mce_host/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 26472501</span></p>Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43748&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43748&type=0DāvinājumiTautas grāmatu plauktsAr grāmatu dāvinājumu Tautas grāmatu plauktam atklās Latvijas valsts simtgades gaduAr svinīgu un simbolisku grāmatu dāvinājumu Latvijas sabiedrībai, 18. janvārī tiks atklāts Latvijas valsts simtgades gads.Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43711&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43711&type=0Latvijas valsts simtgadeLatvijas valsts simtgades gadu atklās multimediāla izrāde "Gaismas raksti"Latvijas valsts 100 jubilejas gadu atklās ar multimediālu izrādi "Gaismas raksti", kas notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 18., 19., 20. un 21. janvārī.Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43703&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43703&type=0Nacionālā bibliogrāfijaBibliogrāfiskie ierakstiIzmaiņas nacionālās bibliogrāfijas datosNo 2018. gada janvāra Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotā Monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze vairs netiks papildināta ar jauniem monogrāfiju bibliogrāfiskajiem ierakstiem, tāpat netiks laboti un rediģēti iepriekš veidotie monogrāfiju bibliogrāfiskie dati.Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43685&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43685&type=0KataloģizācijaJaunākie izdevumiSagatavots IFLA izdevuma "Statement of International Cataloguing Principles" tulkojums latviešu valodāLatvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas ( International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) izdevuma "Statement of International Cataloguing Principles" tulkojumu latviešu valodā – "Starptautiskie kataloģizācijas principi".Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43589&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43589&type=0IFLAZiņojuma par attīstības tendencēmIFLA Trend ReportTop IFLA "Ziņojuma par attīstības tendencēm" 2017. gada atjauninājums latviešu valodāStarptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) publicējusi “Ziņojuma par attīstības tendencēm” (IFLA Trend Report) 2017. gada atjaunoto versiju.Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43551&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43551&type=0NovadpētniecībaVadlīnijasMetodiskie materiāliIzdotas “Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas”Ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē pieaug sabiedrības interese par dzimtas saknēm, savu novadu, novada kultūrvēsturi. Bibliotēkās arvien vairāk palielinās pieprasījums pēc novadpētniecības resursiem, aug to izmantojamības rādītāji.Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43499&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43499&type=1KinoDzintra GekaSimtgade un vēlTikšanās un saruna ar režisori un producenti Dzintru Geku; filmas "Dieva putniņi" seanss<p>2018. gada 17. janvārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori un producenti Dzintru Geku. Saruna par filmu "Kurts Fridrihsons" (pirmizrāde 2018. gada septembrī, producē studija <em>Sibīrijas Bērni</em>). Dokumentālā filma pēc rakstnieces Gundegas Rep&scaron;es scenārija &ndash; par izcilu mākslinieku un personību, kura gara spēku nespēj salauzt pat izsūtījums.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Dieva putniņi" (2015, 85 min, <em>Sibīrijas Bērni</em>) seanss.</p> <p>Izsūtījums un pla&scaron;ākā nozīmē at&scaron;ķirtība no dzimtenes ir režisores un producentes Dzintras Gekas mūža tēma, un par to arī Dieva putniņi &ndash; pilnmetrāžas dokumentālā filma par tiem, kas gribēja izbēgt no Fridrihsona un citu izsūtīto likteņa, devās trimdā uz rietumiem un satikās &ldquo;dīpī&scaron;u&rdquo;/pārvietoto personu nometnēs.</p>Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43501&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43501&type=1KinoSimtgade un vēlDāvis SīmanisTikšanās un saruna ar režisoru Dāvi Sīmani; filmas "Pēdējā tempļa hronikas" seanss<p>2018. gada 31. janvārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru Dāvi Sīmani. Saruna par filmu "Tēvs nakts" (pirmizrāde 2018. gada septembrī, producē studija <em>Mistrus Media</em>).Vistum&scaron;ākajā holokausta naktī viens parasts degvīna kontrabandists pēk&scaron;ņi kļūst par eņģeli desmitiem nāvei nolemtu cilvēku &ndash; Žanis Lipke trulai varai liek pretī azartu, pārgalvību un spītu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Pēdējā tempļa hronikas" (2012, 58 min, <em>Ego Media</em>) seanss.</p> <p>Mitoloģiska pretstatu cīņa notiek arī režisora Dāvja Sīmaņa dokumentālajā filmā "Pēdējā tempļa hronikas" (2012) &ndash; simboliski piepildītā stāstā par to, kā pēc Gunāra Birkerta projekta tika celts mūsdienu templis &ndash; Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka, Gaismas pils.&nbsp;</p>Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43497&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43497&type=1KinoSimtgade un vēlGints GrūbeTikšanās un saruna ar režisoru un producentu Gintu Grūbi; filmas "Vairāk nekā dzīve" seanss<p>2018. gada 10. janvārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru un producentu Gintu Grūbi.&nbsp;Saruna par filmu "Lustrum"&nbsp;(pirmizrāde 2018. gada augustā, producē studija&nbsp;<em>Mistrus Media</em>). Dokumentāls pētījums par to, vai 90. gados veikta lustrācija un līdz ar to pagātnes izvērtē&scaron;ana būtu palīdzējusi vai traucējusi Latvijas valsts pieaug&scaron;anai un tālākpastāvē&scaron;anai.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Vairāk nekā dzīve" (2013, 52 min, <em>Mistrus Media</em>) seanss.</p> <p>Producents, scenārists un režisors Gints Grūbe ir studējis gan politikas zinātni un vēsturi, gan arī filozofiju, un varbūt tāpēc viņa rado&scaron;ā interese bieži fokusējas uz &scaron;ķietami neatbildamiem jautājumiem &ndash; piemēram, "kā būtu, ja būtu" (projektā <em>Lustrum</em>) vai "kā rodas māksla" (filmā "Vairāk nekā dzīve") &ndash; kā režisors Alvis Hermanis un aktieris Vilis Daudziņ&scaron; veido savas izcilās izrādes.</p>Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43494&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43494&type=1Latvijas Zinātnes kalendāra 2018. gadam "Zināt! Tas ir Latvijas dabā" prezentācija<p>2017.gada 19.decembrī plkst. 10.00&nbsp;Latvijas Nacionālās bibliotēkas (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) Latvijas valsts simtgades informācijas centrā tiks prezentēts Latvijas zinātnes kalendārs "ZINĀT! TAS IR LATVIJAS DABĀ". Lai suminātu Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību, svinot Latvijas valsts simtgadi, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu radīja zinātnes kalendāru 2018.gadam, atklājot 12 personības, kas izgaismo 12 nozares un iedvesmo 12 mēne&scaron;iem. Tie ir 12 zinātnieki Latvijai.</p> <p><span><br /></span><span>2018.gada Latvijas zinātnes kalendārs aicina domāt analītiski un nebaidīties riskēt, būt kritiskam un atvērtam, kā arī skatīties uz procesiem pragmatiski un rado&scaron;i. Tie ir vienlaikus zinātnieka uzdevumi un arī rakstura iezīmes, kas jāliek lietā, meklējot atbildes uz sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Patiesi neatkarīgi un neietekmējami mēs esam tikai tad, kad pa&scaron;i spējam izvirzīt sev svarīgus jautājumus un rast uz tiem atbildes. Zinātne meklē, jautā, izglīto un pievieno vērtību. To veido zinātnieki, kas ātri uztver apkārtējās norises un nebaidās ielūkoties tur, kur citi vēl nav skatīju&scaron;ies.</span><span><br /></span><span>Latvijas zinātnes kalendārs 2018.gadam izgaismo 12 nozares un iedvesmo ikvienu tiekties pēc arvien jaunām zinā&scaron;anām. Kalendārā tiek izmantotas papildinātās realitātes tehnoloģijas <em>Overly</em>, ar kuru palīdzību ir iespējams ielūkoties katra zinātnieka video stāstā un tuvāk iepazīt gan zinātnieku, gan to pārstāvētās zinātnes jomas.</span></p> <p><br /><br />Papildu informācija:<br />Izglītības un zinātnes ministrijas<br />Komunikācijas nodaļa<br />E-pasts: <a href="mailto:prese@izm.gov.lv" target="_blank">prese@izm.gov.lv</a><br />Tālr.: 67047893, 26689592</p>Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43440&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43440&type=0RokasgrāmatasPeriodika.lvSagatavota Periodika.lv lietotāja rokasgrāmataLatvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sagatavojusi lietotāja rokasgrāmatu digitālās bibliotēkas kolekcijai "Periodika.lv". Rokasgrāmata domāta ikvienam interesentam un satur skaidrojumus par informācijas meklēšanas un izguves iespējām šajā apjomīgajā periodisko izdevumu portālā.Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43437&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43437&type=0Kanādas kultūras klubsNacionālajā bibliotēkā atklāts Kanādas kultūras klubs7. decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Dž. F. Kenedija lasītavā (3. stāvā) notika Kanādas kultūras kluba atklāšanas pasākums, ko organizēja LNB un Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Kanādas vēstniecību un Amerikas kultūras centru.Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43435&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43435&type=0Darbs ar bērniemMetodiskie materiāliMedijpratībaIzdevums “Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās” drīz sasniegs skolu un publiskās bibliotēkasIzdevums “Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās” veidots kā metodiskais materiāls bibliotekāriem, skolotājiem, vecākiem un visiem tiem, kuri ir ieinteresēti ar grāmatas starpniecību attīstīt un pilnveidot kritiskās domāšanas, satura izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas prasmes.Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43430&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43430&type=1KoncertiLūcija GarūtaKomponistes Lūcijas Garūtas 115. dzimšanas dienai veltīts koncerts "Mūzika ir dvēseles elpa…"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 12. decembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks komponistes Lūcijas Garūtas (1902-1977) 115. dzim&scaron;anas dienai veltīts koncerts "Mūzika ir dvēseles elpa&hellip;". Ieeja bez maksas.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Piedalās: komponists Imants Zemzaris, "TRIO" (Artūrs Cingujevs, klavieres; Kristīne Balanas, vijole; Marta Sudraba, Austrija, čells), Kri&scaron;jānis Norvelis (bass), Dzintra Erliha (klavieres) un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi.Programmā: Lūcija Garūta, Alfrēds Kalniņ&scaron;, Jānis Mediņ&scaron;, Pēteris Plakidis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pirms koncerta plkst. 17.30 ātrijā pie Ziedoņa zāles Lūcijai Garūtai veltītas izstādes atklā&scaron;ana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koncertu rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Lūcijas Garūtas fondu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Radio 3 "Klasika", Latvijas Mūzikas informācijas centrs, "Musica Baltica".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uzziņai:</p> <p>Lūcijas Garūtas fonds ir dibināts 2000. gada maijā. Fonda izveides iniciatori ir L. Garūtas kolēģi, skolnieki, tuvinieki - cilvēki, kuri jūtas aicināti rūpēties par L. Garūtas piemiņas un rado&scaron;ā mantojuma saglabā&scaron;anu, bet galvenais - par &scaron;ī mantojuma, tāpat latvie&scaron;u mūzikas aktīvu iekļau&scaron;anu mūzikas dzīvē Latvijā, ārpus Latvijas robežām.</p> <p>Fonda atbalstītāju vidū ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Komponistu savienība, izdevniecība "Musica Baltica", Latvijas Mūzikas informācijas centrs, kā arī privātpersonas Latvijā un ārvalstīs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Daina Pormale</p> <p>Lūcijas Garūtas fonda vadītāja</p> <p>Tālr.: 29821289</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:garutas.fonds@gmail.com" target="_blank">garutas.fonds@gmail.com</a></p> <p><a href="http://www.lucija.garuta.lv" target="_blank">www.lucija.garuta.lv</a></p>Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43348&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43348&type=1Latvijas vēstureKonferencesLivonijaKonference "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums"<p><span style="font-size: 13.6px;">No 7. līdz 9. decembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Latvijas valsts simtgadei veltītā konferenču cikla &ldquo;Valsts pirms valsts&rdquo; otrā starptautiskā konference "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums". Tajā bez īpa&scaron;as pieteik&scaron;anās aicināts piedalīties ikviens interesents.&nbsp;</span></p> <p><br />Livonija izveidojās 13. gadsimtā un līdz 16. gadsimta vidum pastāvēja kā bīskapu un Vācu ordeņa pārvaldītu garīgu valdījumu kopums. Sastopoties ar tās vārdu, pirmie priek&scaron;stati visbiežāk saistās ar Cēsu un citu viduslaiku piļu drupām, Rīgas un citu senāko Latvijas pilsētu baznīcām. Taču vairāk nekā trīs gadsimtus ilgais Livonijas pastāvē&scaron;anas laiks mūsos ir atstājis arī neredzamas pēdas. Ne vienmēr pamanām un novērtējam, ka vēstures slānī, uz kura balstās mūsdienu sabiedrība, pastāv arī viduslaikos gūtā pieredze.&nbsp;</p> <p><br />Viduslaikos tika ielikti stingri pamati Austrumbaltijas &ndash; mūsdienu Latvijas un Igaunijas &ndash; rietumnieciskajai orientācijai. Mūsdienu Latvija un Igaunija ir veidoju&scaron;ās viduslaiku Livonijas vēsturiskajā telpā; Latvijas valsts 1918. gadā tika nodibināta teritorijā, kas ar baznīcas starpniecību reliģiskajā un kultūras jomā vairākus gadu simtus bija saistīta ar Romu. Pateicoties Hanzas tirgotāju uzņēmībai, Livonija tika iesaistīta Ziemeļeiropas ekonomisko attiecību tīklā. &Scaron;ī konference uzdos vairākus būtiskus jautājumus par Livonijas vietu mūsdienu Latvijas un Igaunijas sabiedrības pagātnes kopainā.</p> <p><br />Konferencē būs iespējams gan dzirdēt pieredzēju&scaron;u Latvijas un ārzemju vēsturnieku referātus un piedalīties to apsprie&scaron;anā, gan iesaistīties apaļā galda diskusijā par Livonijas vēsturisko mantojumu mūsdienās. Tās ietvaros notiks arī jauno Livonijas vēstures pētnieku &ndash; doktorantu un doktora darbus nesen aizstāvēju&scaron;o zinātnieku &ndash; kolokvijs, ko vadīs Berlīnes Brīvās universitātes profesors Matiass Tumzers (Matthias Thumser). &Scaron;ī ir reta iespēja dzirdēt teju visu spilgtāko mūsdienu Livonijas pētnieku uzstā&scaron;anos un ar viņiem iesaistīties domu apmaiņā.</p> <p><br />Konferenci rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte.</p> <p><br />Darba valodas: latvie&scaron;u, vācu un angļu. Tiks nodro&scaron;ināts sinhronais tulkojums.&nbsp;</p> <p><br />Konference &ldquo;Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums&rdquo; norit Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas ietvaros.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p>Tel.: +371 26472501</p>Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43305&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43305&type=1KinoSimtgade un vēlRaitis ĀbeleLauris ĀbeleTikšanās un saruna ar režisoriem Raiti un Lauri Ābelēm; filmu "Kurši" un "Kastrāts kuilis" seanss<p><span>2017. gada 13. decembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoriem Raiti un Lauri Ābelēm.</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Saruna par filmu "Baltu ciltis" (pirmizrāde 2018. gada maijā, producē Tritone Studio). Populārzinātniski dokumentāla filma ar inscenējumiem un animētām epizodēm, stāsts par seniem gadsimtiem, kad no Eiropas pēdējo pagānu ciltīm sāka veidoties latvie&scaron;u tauta.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Filmu "Kur&scaron;i" (2015, 26 min, Tritone Studio) un "Kastrāts kuilis" (2014, 22 min, Tritone Studio, Air Productions) seanss.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Seanss kā liecība par pla&scaron;o spektru, kurā strādā brāļi Ābeles, &ndash; populārzinātniskā filma "Kur&scaron;i", no kuras izauga projekts "Baltu ciltis", ir stāsts par vienu no nepakļāvīgākajām baltu ciltīm, savukārt spēles īsfilma "Kastrāts kuilis" ir abu brāļu starptautiski slavenākais darbs, kas pat kvalificējās ASV Kinoakadēmijas Oskara balvai labāko īsfilmu kategorijā.</span></p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43308&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43308&type=1InformācijpratībaLekcijasMedijpratībaSofija MalmbergaSofijas Malmbergas vieslekcija Latvijas bibliotekāriem "Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 6. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Zviedrijas medijpratības ekspertes, skolu bibliotēku koordinatores un lektores Sofijas Malmbergas (</span><em style="font-size: 13.6px;">Sofia Malmberg</em><span style="font-size: 13.6px;">) vieslekcija Latvijas bibliotekāriem "Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā" (</span><em style="font-size: 13.6px;">Media and information literacy in a library context</em><span style="font-size: 13.6px;">).</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bibliotēku tīkla pla&scaron;ais pārklājums, sabiedrības uzticība, bibliotēku pieejamība un atvērtība jauniem izaicinājumiem padara bibliotēkas par būtiskiem spēlētajiem mediju un informācijpratības apguvē. Zviedrijas pieredzes iepazī&scaron;ana palīdzēs Latvijas bibliotēkām veiksmīgāk apzināties savas pozīcijas medijpratības izglītības laukā, kā arī pilnveidot mediju un informācijpratības pakalpojumu piedāvājumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sofija Malmberga ir arī divu medijpratības jautājumiem veltītu grāmatu autore. Viņas 2014. gadā iznākusī grāmata par bibliotekāra lomu mediju pedagoģijā (oriģinālnosaukums zviedru valodā &ldquo;Bibliotekarien som medpedagog&rdquo;) var tikt uzskatīta par neoficiālām vadlīnijām mediju un informācijpratības īsteno&scaron;anai skolu vidē Zviedrijā. &Scaron;ogad izdotajā grāmatā Sofija, izmantojot savu vairāk nekā desmit gadus ilgo darba pieredzi skolas bibliotēkā, aplūko bibliotēkas pedagoģisko potenciālu, lai sekmētu skolēnu sasniegumus mācībās (oriģinālnosaukums zviedru valodā &ldquo;Skolbiblioteket som pedagogisk investering&rdquo;). &Scaron;is Zviedrijas izglītības vidē &scaron;obrīd ir īpa&scaron;i aktuāls temats, jo valdības līmenī ir akceptēta skolu bibliotēku loma pedagoģiskajos procesos.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lekcija notiks angļu valodā, tiks nodro&scaron;ināts tulkojums latvie&scaron;u valodā. Interesenti dalībai aicināti pieteikties līdz &scaron;.g. 1. decembrim, rakstot uz <a href="mailto:aiga.grenina@lnb.lv" target="_blank">aiga.grenina@lnb.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijā medijpratības jautājumiem un bibliotēku lomai &scaron;īs prasmes veicinā&scaron;anā pastiprināta uzmanība pievērsta pāris pēdējo gadu laikā. 2016. gada novembrī Latvijas valdība apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādātās Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.&ndash;2020.gadam un to īsteno&scaron;anas plānu, kurā medijpratība ir viens no rīcības virzieniem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vieslekciju organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ar Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Silvija Tretjakova</p> <p>LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja</p> <p>LNB Bērnu literatūras centra vadītāja</p> <p>Tālr.: 67716040</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:silvija.tretjakova@lnb.lv" target="_blank">silvija.tretjakova@lnb.lv</a></p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43303&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43303&type=1KinoKristīne ŽelveSimtgade un vēlTikšanās un saruna ar režisori Kristīni Želvi; filmas "Fedja" seanss<p><span>2017. gada 5. decembrī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori Kristīni Želvi.</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Saruna par filmu "Mērijas ceļojums" (pirmizrāde 2018. gada maijā, producē studija Vivat!). Dokumentālā filma &ndash; izpētes ceļojums, mēģinot iepazīt Mēriju Grīnbergu (1909-1975), kura Otrā pasaules kara laikā izglābusi visu Latvijas muzeju krājumu bagātības.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Fedja" (2012, 52 min, An&scaron;a Epnera studija AVE) seanss.</p> <p>Režisores Kristīnes Želves iepriek&scaron;ējais ceļojums nezināmajā, dokumentālā filma par citu noslēpumainu personību &ndash; Latgalē dzimu&scaron;o zēnu Teodoru Tugaju, kur&scaron; pieaugot kļuva par Somijā leģendāru kinorežisoru Teuvo Tulio.</p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43286&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43286&type=0SemināriMedijpratībaIEVADS MEDIJPRATĪBĀ. Seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā2017. gada novembrī un decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs, realizējot Mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020. gadam Īstenošanas plāna aktivitātes, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti organizē izbraukuma mācību seminārus “Ievads medijpratībā” piecās reģionu galvenajās bibliotēkās.Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43288&type=1http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43288&type=1SemināriMedijpratībaSeminārs "Ievads medijpratībā"<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 13. decembrī plkst. 11.00-15.30&nbsp;</span><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks seminārs "Ievads medijpratībā".&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Semināra mērķis ir veicināt bibliotekāru izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglīto&scaron;anas procesā, kā arī palīdzēt bibliotekāriem saprast viņu lomu un iespējas sabiedrības mediju izglītībā. Semināram ir kā teorētiska tā praktiska ievirze, sniedzot iespēju apgūt teorētiskas pamatzinā&scaron;anas par medijpratību, kā arī gūt idejas un praktiski pielietojamus padomus bibliotēkas darbā, veicinot bibliotēkas lietotāju spēju kritiski izvērtēt mediju saturu.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lūdzam reģistrēties semināram, izmantojot tie&scaron;saistes anketu:&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHelkbGMkUtk4-4jsB0-M6fNKRGFtNMEQJ2EvG9Kj9h3v7FQ/viewform?c=0&amp;w=1" target="_blank">ej.uz/seminaru_LNB</a>&nbsp;līdz &scaron;.g. 7. decembrim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=43286&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></p>Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43228&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43228&type=0KataloģizācijaRDAResursu apraksts un piekļuveDatu veidošanas standartiKataloģizācijas noteikumi "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)"Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) no 2017. gada 1. jūnija ir uzsākusi monogrāfiju bibliogrāfisko ierakstu veidošanu atbilstoši jaunajam datu veidošanas standartam "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)" (Resource Description and Access (RDA)).Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43223&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43223&type=0DigitalizācijaERAFDigitālais kultūras mantojumsĪstenos kultūras mantojuma satura digitalizācijas projekta 1. kārtuTurpmākos četrus gadus Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Kultūras informācijas sistēmu centru īstenos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts līdzfinansētu projektu (tā 1. kārtu) Latvijas digitālā kultūras mantojuma jomā.Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43214&type=0http://library.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43214&type=0Nacionālajā bibliotēkā pasniegs NVO Gada balvas personu ar invaliditāti atbalstamŠī gada 29. novembrī no plkst. 18.00 līdz 20.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) svinīgā ceremonijā tiks pasniegtas balvas un atzinības raksti nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti intereses un veicina viņu tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200