Vienota autoritatīvo ierakstu izveides sistēma Latvijas bibliotēkām: koncepcija (2005)

 

 

 

Kultūrpolitikas pamatnostādņu "Radošā Latvija" izstrāde

KM uzsākusi darbu pie valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm "Radošā Latvija", kas nepieciešams, lai noteiktu prioritātes un attīstības virzienus kultūras jomā 2014. līdz 2020. gadam, uzsverot kultūras radošā potenciāla ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts ilgtspējīgā izaugsmē.

Dokuments turpinās pašlaik spēkā esošās "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts" un veidos sasaisti ar Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju "Latvija 2030" un Nacionālo attīstības plānu, kā arī ES kultūrpolitikas dokumentu "Radošā Eiropa" un ES fondu nākamo plānošanas periodu 2014.-2020. gadam.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv