Stopiņu novada dome  pagarina pieteikšanos uz vakanto SAURIEŠU BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJA AMATU Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā

 

Prasības pretendentam:

•  augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

•  spēja strādāt radoši un organizēt pasākumus dažāda vecuma grupām;

•  labā lietotāja līmenī strādāt ar datortehniku un citu biroja tehniku;

•  pieredze darbā ar BIS Alise.

•  labas zināšanas informācijas meklēšanā;

•  komunikācijas prasmes un spēja sadarboties;

•  teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenis) un vienas svešvalodas zināšanas  saziņas līmenī (krievu valoda tiks uzskatīta par priekšrocību);

•  augsta saskarsmes kultūra un ļoti labas komunikācijas spējas;

•  spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;

•  vēlama darba pieredze bibliotekāra darbā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā;

•  vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē.

  

Galvenie amata pienākumi: 

1. vada un organizē Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas (turpmāk tekstā – BIBLIOTĒKAS) darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību;

2. nodrošina BIBLIOTĒKAS darbības un attīstības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna un kārtējā gada budžeta projekta īstenošanu;

 3. nodrošina BIBLIOTĒKAS uzdevumu un funkciju, kā arī tās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;

4. nodrošina BIBLIOTĒKAS personāla vadību un attīstību, nosaka viņu kompetenci un atbildību;

5. nodrošina BIBLIOTĒKAS darbības tiesiskumu un tās resursu lietderīgu izmantošanu;

6. nodrošina BIBLIOTĒKAS lietvedību un pārskata par finanšu resursu izlietojumu;

7. piedalās visu jautājumu risināšanā DOMĒ, kas ir saistīti ar BIBLIOTĒKAS darba organizāciju, pārkārtošanu, BIBLIOTĒKAI piešķirtā budžeta finanšu līdzekļu pieprasījumu, piešķiršanu vai izlietojumu un BIBLIOTĒKAS darbinieku darba samaksu;

8. nodrošina lietvedības kārtošanu un dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

9.nodrošina novadpētniecības darba materiālu, publikāciju apzināšanu, sistematizēšanu, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu;

10. pārvalda bibliotēkas lietojamās informācijas sistēmas (turpmāk IS), informācijas infrastruktūru un bibliotēku integrēto informācijas sistēmu;

11. organizē datu bāzu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības;

12. veicina bibliotēkas elektronisko katalogu, datu bāzu un pieejamo pakalpojumu publicēšanu internetā.

  

Darba laiks – 40 stundas nedēļā

Darba vieta – Sauriešu bibliotēka 

Darba līgums – uz nenoteiktu laiku

Darba alga - 880.00 pirms nodokļu aprēķina

Bibliotēkas vadītājs/direktors – profesiju klasifikatora kods 134934

Amatu katalogs 18.2. II līmenis

 

Pretendents līdz 2018.gada 24.oktobrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

• amatam motivētu pieteikumu;

• profesionālo aprakstu (CV);

• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

• Informējam, ka Darba devējs, patur tiesības iegūt atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 ar norādi "Pieteikums uz vakanci Sauriešu bibliotēkā", tālr.67910518

 

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

 

Informējam, ka pretendentam, kurš tiks izvirzīts amata pienākumu izpildei pārbaudes laikā atlīdzība tiek noteikta 80% apmērā no amatalgas.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Stopiņu novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc izvērtēšanas noslēguma. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Stopiņu novada pašvaldība.  

 

 

 

Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas novada Bibliotēkas vadītāja amatu
 
Prasības pretendentiem/ -ēm:
• izglītība bibliotēku jomā (vai augstākā izglītība citā jomā, stājoties darbā obligāti nepieciešams apgūt tālākizglītības kursus bibliotēku darba jomā);
• pieredze bibliotēku darbā; 
• informācijas tehnoloģiju prasmes;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī; 
• svešvalodu prasme;
• izpratne par finanšu plānošanu;
• saskarsmes prasmes;
• profesionālās prasmes bibliotēkas darba plānošanā un vadībā.
 
Iesniedzamie dokumenti:
1. īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);
2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
3. motivācijas vēstuli;
4. Alsungas novada bibliotēkas attīstības redzējumu (līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā; burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12);
5. valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams);
6. vēlamas rekomendācijas vai ieteikumu vēstules;
7. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.
 
Dokumentus pretendenti uz Alsungas bibliotēkas vadītāja amatu var iesniegt līdz 2018. gada 28. oktobrim plkst. 15:00;
• personīgi Alsungas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Pils ielā 1, Alsungā;
• nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, LV-3306 (nosūtītājs atbild par vēstules savlaicīgu nosūtīšanu, lai tā tiktu saņemta noteiktajā termiņā);
• nosūtot uz e-pastu: dome@alsunga.lv 
 
 
Tālrunis uzziņām 20280614 (Lauma Migoviča, personāla speciāliste).
 
 
 
Olaines Kultūras centrs piedāvā darbu Olaines Bibliotēkā
vakance: bibliotekārs 
 
Pienākumi:
•  lietotāju apkalpošana automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE :
     - nodrošināt lietotājus ar iespieddarbu krājumu un elektroniskajiem resursiem
     - sniegt nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus lietotājiem
     - apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā;
•  bibliotēkas krājuma sistematizēšana un kārtošana.

Prasības:
•  vēlama darba pieredze bibliotēkā, pieredze ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatīta par priekšrocību; 
•  augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā, vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā; 
•  teicamas latviešu valodas, labas krievu valodas, vēlamas angļu valodas zināšanas; 
•  labas datorprasmes (MS Office, BIS ALISE, Internets);
•  labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem. 

Piedāvājam:
•  pastāvīgu, stabilu un interesantu darbu; 
•  sociālās garantijas;
•  labvēlīgu darba vidi; 
•  iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
Ja redzat sevi šajā amatā, savu CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt
līdz š.g. 28.oktobrim Olaines Bibliotēkas vadītājai ar norādi "Pieteikums uz vakanci":  Zemgales ielā 24, Olainē, LV-2114 vai elektroniski uz e-pastu:  anastasija.kargapolceva@gmail.com (tālr. 29465565).
 
 
 
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Headquarters is looking for an experienced Professional Support Officer
 
Over the next ten years, IFLA aims to transform the library field and itself through concerted and coordinated efforts at the global, regional, and national level. The ultimate benefit of this work will be seen at the local level through better library services helping more people gain literacy, improve their education, find employment, improve their health, etc. IFLA has outlined a number of activities to initiate this transformation and a key to their success will be the ability to coordinate and involve the many professional volunteers who dedicate time and energy to work in committees on IFLA projects. In this position, you will be communicating and working with people from all library sectors and regions of the world.
 
Location
IFLA Headquarters is located in The Hague (next to The Hague Central Station) in The Netherlands.
 
Key areas of Responsibility
This position is part of the Member Services Team. The Professional Support Officer manages and supports the work of the Professional Committee. The officer is the key liaison point for Sections and Special Interest Groups on governance and professional matters regarding the intersection of their activities and IFLA’s strategic and operational goals. They help to coordinate professional activities at the annual IFLA Congress. The position works closely with the Chair of the IFLA Professional Committee to support the activities of the Professional Committee.
 
Qualifications and Experience
At least 5 years of experience working with committees, preparing and writing agendas, papers and minutes;
Strong applied knowledge of governance, rules and procedures in a membership organisation or similar;
Effective networking and personal communication skills;
Problem solving skills and an ability to enthuse others to engage in activities;
High level administrative skills with an ability to multitask;
Excellent written & verbal communications and presentation skills in English (native speaker desirable);
Ability to manage and monitor projects to meet budgetary and outcome goals;
Digital communication skills, including writing, editing and delivering web content.
 
Additionally, the candidate will have:
Knowledge / awareness of issues and trends in the information environment / the library profession;
Experience in working within an international NGO organisation;
A Bachelor’s degree in a relevant field.
 
Salary
The gross monthly salary offered will be EUR 3,605 per month in line with the Collective Agreement of Public Libraries in The Netherlands. You will also receive a holiday allowance (8% of your annual salary), an end of year bonus and enjoy 25 days of holidays per year. You will also participate in IFLA’s group pension scheme.
 
Closing date
The closing date is 9 November 2018. Due to the high volume of applications we are expecting to receive, interested candidates are advised to submit their applications as soon as possible.
 
How to apply
Please send your CV including a motivation letter addressing the responsibilities and skills required for the position in English to vacancies@ifla.org. Only candidates with valid documentation to work in The Netherlands will be considered.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv