Balvu Centrālā bibliotēka meklē bibliotekāru darbam ar bērniem

 

Aicinām pieteikties pretendentus, kuriem ir atbilstoša bibliotekārā izglītība, vai personas ar augstāko humanitāro, vai pedagoģisko izglītību, kuriem ir izteikta interese par lasīšanu un tās veicināšanu, un gatavība īsā laikā apgūt speciālās bibliotēku darbam nepieciešamās zināšanas. 


Pieteikumus iesniegt Balvu Centrālajā bibliotēkā, Balvos Tirgus ielā 7 lasītavā līdz 26.jūlijam. Pieteikumam jāpievieno motivācijas izklāsts, personas CV un izglītības dokumenta kopija.

 

 

 

Ķekavas novada pašvaldības iestāde Baložu pilsētas kultūras centrs aicina darbā galveno bibliotekāru uz noteiktu laiku Baložu pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā

 

Prasības pretendentam:

• augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

• spēja strādāt radoši un organizēt pasākumus dažāda vecuma bērniem;

• labas iemaņas darbā ar IT;

• labas zināšanas informācijas meklēšanā;

• komunikācijas prasmes un spēja sadarboties; 

• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise.

 

Galvenie amata pienākumi: 

• veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bērnu nodaļā;

• organizēt un vadīt lasīšanas veicināšanas un informācijpratības pasākumus bērniem un jauniešiem, atspoguļot to norisi;

• plānot bērnu nodaļas darbu; 

• bērnu nodaļas krājuma kārtošana atbilstoši vecuma grupām;

• veidot tematiskās literatūras izstādes bērnu nodaļā. 

 

Darba laiks – 40 stundas nedēļā

Darba vieta – Baložu pilsētas bibliotēka 

Darba līgums – uz noteiktu laiku


CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Baložu pilsētas bibliotēkā vai nosūtīt pa pastu – Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, vai elektroniski uz e-pastu dainuvite.markelova@kekava.lv līdz 2018. gada 12.augustam ar norādi "Pieteikums uz vakanci". Tālrunis papildinformācijai 29435055


Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ķekavas novada pašvaldība. Kontaktinformācija: Gaismas iela 19k-9-1 Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

 

 

 

Stopiņu novada dome aicina darbā bibliotekāru Sauriešu bibliotēkā

 

Galvenie darba pienākumi:

- bibliotēkas lietotāju apkalpošana,

- aprakstu veidošana un informācijas papildināšana BIS Alise elektroniskajā katalogā, reģistrēto lietotāju un novadpētniecības datu bāzēs,

- organizēt bibliotēkas popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus,

- sagatavot tematiskās un bibliogrāfiskās uzziņas,

- veidot tematiskās un literatūras izstādes.

 

Prasības pretendentiem:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai

sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā vai pielīdzinātā,

- vēlama darba pieredze bibliotēkā,

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī,

- labas iemaņas darbā ar biroja tehniku, prasme lietot MS Office standartprogrammas, prasmes informācijas meklēšanā elektroniskajos resursos,

- par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise-i,

- prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši bibliotēkas mērķiem un

uzdevumiem,

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja reaģēt uz lietotāju vajadzībām.

 

Darba laiks – nepilns (30 stundas nedēļā)

Darba vieta – Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka

Darba līgums – uz nenoteiktu laiku

 

Profesionālo aprakstu (CV), amatam motivētu pieteikumu un izglītību apliecinošo

dokumentu kopijas līdz 20.08.2018. sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai

iesniegt personīgi Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads,

LV 2130 ar norādi "Pieteikums uz vakanci Sauriešu bibliotēkā", tālr. 26588203.

 

Pretendentam piedāvājam veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām.

 

Informējam, ka Darba devējs, patur tiesības iegūt atsauksmes vai ieteikumus no

iepriekšējās vai esošās darba vietas, pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām

prasībām;

 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas

datu apstrādei.

 

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar

 

pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Visi nozares notikumi
Starptautiskā bibliotekāru vasaras skola 23. - 28. jūlijs, Štutgarte (Vācija)
LATABA Vasaras skola 20. - 22. augusts, Engures novads
Ziemeļvalstu juridisko bibliotēku konference 23. - 24. augusts, Reikjavīka (Islande)
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv