Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija aicina darbā BIBLIOTEKĀRU (profesijas kods 26 2207, 0,5 slodzes, darba vietas adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera) uz nenoteiktu laiku

 

Valmierā uzņēmējdarbība un attīstība iet roku rokā ar dabisku, sakoptu un sakārtotu vidi. Tā iedvesmo augstiem sasniegumiem sportā, izglītībā, radošiem risinājumiem kultūrā un jaunu virsotņu sasniegšanai!

 

Ja esi:

- radošs, aktīvs un atvērts jaunām idejām izglītībā

- motivēts organizēt un vadīt aktivitātes skolēniem lasītprasmes veicināšanai un kultūrizglītībā

- gatavs atbalstīt skolotājus pilnveidotā mācību satura ieviešanā

 

un ja Tev ir:

- atbilstoša profesionālā kvalifikācija

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- augsta saskarsmes kultūra un prasme strādāt komandā

- prasme sadarboties ar kolēģiem, skolēnu vecākiem un iestādes viesiem

 

mēs piedāvājam:

- nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā)

- atalgojumu no 450 līdz 454 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas

- darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas

- profesionālās kompetences pilnveides iespējas

- darbu profesionālā un radošā kolektīvā

- drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi

 

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas gaidīsim līdz 2019. gada 30. oktobrim personīgi (adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera) vai e-pastā vpvg@valmiera.edu.lv.


Tālrunis informācijai 64235793, 29502385.

 

Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf.

 

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka izsludina konkursu uz vakanto Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas

GALVENĀ BIBLIOGRĀFA (profesijas kods – 2622 01) amatu

(1 amata vieta uz noteiktu laiku līdz 2021. gada augustam)

 

Galvenie amata pienākumi:

 Darbs ar Mūzikas lasītavas apmeklētājiem – palīdzība informācijas meklēšanā,

uzziņu sniegšana u. tml.

 Atbildība par darbinieka pārziņā nodoto Mūzikas lasītavas krājuma daļu, tā

saglabāšanu, sakārtošanu un papildināšanu.

 Datu veidošana un rediģēšana elektroniskajās datubāzēs.

 Darbs ar savas nozares e-resursiem, digitālajām kolekcijām.

 Līdzdalība dažādu bibliotēkas veidotu pasākumu un izstāžu veidošanā.

 

Prasības pretendentam/-tei:

 Augstākā izglītība mūzikā, mūzikas pedagoģijā vai augstākā izglītība

bibliotēkzinātnē un informācijā.

 Labas zināšanas kādā no mūzikas nozarēm: latviešu mūzikas vēsturē (kopumā),

mūzikas teorijā u. c. nozarēs. Orientēšanās mūzikas nozarē kopumā, kā arī nošu

lasīšanas prasmes tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Vēlama pieredze bibliotēku, muzeju vai arhīvu darba jomā.

 Izpratne par mūsdienu informācijas resursiem vismaz pieredzējuša lietotāja

līmenī. Pieredze darbā ar atmiņas institūciju informācijas sistēmām, datubāzēm

un digitālajām kolekcijām tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Pieredze un iemaņas nozares zinātniskās pētniecības darbā tiks uzskatītas par

priekšrocību.

 Labas komunikācijas spējas ar klientiem, prasme strādāt komandā.

 Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

 Angļu vai vācu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī, krievu valodas zināšanas

vismaz A2 līmenī.

 

Piedāvājam:

 Stabilu atalgojumu (745–930 EUR pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas,

veselības apdrošināšanu.

 Interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un prestižākajām kultūras

iestādēm Latvijā.

 Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.

 Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 Motivēta pieteikuma vēstule.

 CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).

 Izglītības dokumentu kopijas.

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 31. oktobrim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “Galvenais bibliogrāfs”.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

 

Papildu informāciju par vakanto amata vietu var iegūt sazinoties ar LNB Speciālo krājumu departamenta Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas vadītāju Rutu Almani-Palmbahu, e-pasts: ruta.palmbaha@lnb.lv.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f apakšpunktu, Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

 

 

 

Sventes pagasta pārvalde (reģ. Nr. 900064195) izsludina pieteikšanos uz amatu “Sventes pagasta pārvaldes bibliotēkas vadītājs” uz nenoteiktu laiku

(kods pēc profesiju klasifikatora 143111, vesela slodze, darba vietas adrese: Alejas iela 11, Svente )

 

Galvenie amata pienākumi

- plānot, organizēt un vadīt bibliotēkas darbu;

- izstrādāt un aktualizēt bibliotēkas attīstības stratēģiju un darba plānu;

- uzturēt un papildināt bibliotēkas grāmatu krājumu;

- pārzināt un lietot bibliotēkas informācijas sistēmas;

- plānot, organizēt un īstenot bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumus un norises dažāda vecuma un interešu grupām;

- konsultēt bibliotēkas apmeklētājus par bibliotēkā pieejamiem resursiem un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu;

- nodrošināt novadpētniecības materiālu vākšanu, uzkrāšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;

- iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem;

- plānot, sagatavot un racionāli izmantot iestādes budžeta līdzekļus;

- sagatavot pārskatus par bibliotēkas darbu;

- organizēt bibliotēkas publicitāti.

 

Prasības pretendentam:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība humanitārās zinātnēs vai pedagoģijā

- informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;

- prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus,

- labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

- teicamas datorprasmes;

- iepriekšēja darba pieredze bibliotēkā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Pieteikuma dokumenti:

- motivācijas vēstule;

- dzīves apraksts (CV);

- izglītības dokumentu kopijas;

- valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

- papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. 

 

Mēs piedāvājam:

- sociālās garantijas;

- regulāru atalgojumu 545 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;

- profesionālās kompetences pilnveides iespējas;

- drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;

- interesantu un dinamisku darbu.

 

Pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 15. novembrim plkst. 16:30 

 - personīgi slēgtā aploksnē Sventes pagasta pārvaldes darba laikā lietvedei;

- nosūtot, izmantojot pastu uz adresi Alejas iela 9, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov., LV 5473;

- uz e-pastu parvalde@svente.lv ar norādi “Bibliotēkas vadītāja vakancei”

 

Tālrunis uzziņām 654 07710 vai 29299003

 

Visatbilstošākie kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

 

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB) izsludina konkursu uz vakanto Attīstības departamenta stratēģiskās attīstības speciālista (profesijas kods – 2422 03) amatu

(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 Vadīt LNB stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādi.

 Vadīt LNB darbības plānošanu un monitoringu, t.sk. LNB darba plānu un atskaišu izstrādi.

 Vadīt nepieciešamās informācijas ieguvi par LNB darbību un veikt tās analīzi.

 Piedalīties LNB iekšējo normatīvo aktu izstrādē.

 Piedalīties ārējo plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē, pārraudzīt to ieviešanu un izpildi LNB.

 Sekot jaunākajām attīstības tendencēm nozarē, iniciēt labākās pieredzes pārņemšanu.

 Piedalīties LNB un bibliotēku nozares interešu pārstāvniecības darbībā.

 

Prasības pretendentam/-tei:

 Augstākā izglītība (maģistra grāds). Augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes procesiem, kā arī labas zināšanas par Latvijas bibliotēku nozari, tās procesiem un normatīvo regulējumu, prasme tos pielietot.

 Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu, analizēt to un izdarīt secinājumus.

 Vēlama pieredze plānošanas dokumentu, atskaišu, pārskatu u.tml. dokumentu izstrādāšanā.

 Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī.

 Angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī.

 Teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes.

 Prasme patstāvīgi plānot darbu, strādāt individuāli un komandā; vēlama pieredze darba grupu vai projektu vadībā.

 Augsta atbildības sajūta un precizitāte.

 Spēja strādāt augstas intensitātes apstākļos.

 

Piedāvājam:

 Stabilu atalgojumu (835–1190 EUR pirms nodokļu nomaksas) sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.

 Interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un prestižākajām kultūras iestādēm Latvijā.

 Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.

 Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 Motivēta pieteikuma vēstule. Ja pretendentam ir pieredze plānošanas dokumentu, atskaišu, pārskatu u.tml. dokumentu izstrādāšanā, lūdzam motivācijas vēstulē iekļaut informāciju par attiecīgajiem dokumentiem, kā arī informāciju par pretendenta ieguldījumu dokumentu izstrādē.

 CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).

 Izglītības dokumentu kopijas.

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 17. novembrim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “Stratēģiskās attīstības speciālists”.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

 

Papildu informāciju par vakanto amatu varat iegūt savus jautājumus nosūtot uz e-pasta adresi vakance@lnb.lv ar norādi “Stratēģiskās attīstības speciālists”.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f apakšpunktu, LNB informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv