Augstskolu, zinātnisko un speciālo bibliotēku akreditācijas atzinumi

 

Atzinums par Celtniecības koledžas bibliotēku

Atzinums par Daugavpils Universitātes bibliotēku

Atzinums par J.Vītola Mūzikas akadēmijas bibliotēku

Atzinums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta nozares bibliotēkas atbilstību vietējas nozīmes bibliotēkas statusam

Atzinums par Latvijas Universitātes bibliotēku

Atzinums par LR Saeimas bibliotēku

Atzinums par Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēkas atbilstību Valsts nozīmes bibliotēkas statusam

 

 

Reģiona galveno bibliotēku akreditācijas atzinumi

 

Atzinums par Aizkraukles pilsētas bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Alūksnes pilsētas bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Balvu Centrālās bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Bauskas Centrālās bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Kuldīgas Galvenās bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Latgales Centrālās bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Limbažu Galvenās bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Preiļu Galvenās bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Rēzeknes Centrālās bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Salaspils novada bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Atzinums par Saldus pilsētas bibliotēkas atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam

 

Pašvaldību publisko bibliotēku akreditācijas atzinumi

 

Atzinums par Daugavpils novada Kalkūnes pagasta bibliotēku

Atzinums par Rēzeknes novada Griškānu pagasta bibliotēku

Atzinums par Pāvilostas novada Rīvas bibliotēku

Atzinums par Pāvilostas novada Ulmales bibliotēku

Balvu reģiona pašvaldību bibliotēku atzinumi

Bauskas reģiona pašvaldību bibliotēku atzinumi

Jelgavas reģiona pašvaldību bibliotēku atzinumi

Krāslavas reģiona pašvaldību bibliotēku atzinumi

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas atzinumi

Pierīgas reģiona pašvaldību bibliotēku atzinumi

Rīgas CB filiālbibliotēku atzinumi

Salaspils filiālbibliotēku atzinumi

        Salaspils novada bibliotēkas Dienvidu filiālbibliotēka

        Salaspils novada bibliotēkas Saulkalnes filiālbibliotēka

Tukuma reģiona bibliotēku atzinumi

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv