2019. gada 20. – 21. jūnijā Bihačā (Bosnija un Hercegovina) notiks Rietumbalkānu informācijpratības un medijpratības konference (Western Balkans Information and Media Literacy Conference, WBIMLC) "Freedom, Accuracy and Truth".

 

Papildinformācija