2019. gadas 27. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksme.