2018. gada 19.–20. septembrī Kuldīgā notiks bibliotēku novadpētniecības konference.