Lai izstrādātu Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes turpmākajiem septiņiem gadiem (2021-2027), Kultūras ministrija sadarbībā ar reģionu nevalstisko organizāciju atbalsta centriem 9. oktobrī uzsākusi diskusiju ciklu reģionos par saliedētas Latvijas sabiedrības veidošanos.

Kas palīdz uzticēties saviem līdzcilvēkiem un valstij? Kas jādara, lai palīdzētu iedzīvotājiem uzlabot latviešu valodas prasmes? Kāda ir iedzīvotāju līdzdalības pieredze? Kā uzlabot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un veicināt piederības sajūtu? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem meklēsim atbildes, lai topošais plānošanas dokuments atspoguļotu iedzīvotāju viedokļus par svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem un valsts budžeta finansējuma virzieniem, kas nepieciešami, lai Latvijas sabiedrība kļūtu saliedētāka.

 
Diskusijas ir atvērtas ikvienam Latvijas iedzīvotājam.


Norises vietas un laiki diskusijām par saliedētu Latvijas sabiedrību


Diskusiju organizatori:


Kontaktinformācija: Kristīne Zonberga (T. 26059922)

 

Kontaktinformācija: Elīna Immere (T. 27111252)


Kontaktinformācija: Oskars Zuģitskis (T. 26565858)


Kontaktinformācija: Uldis Dūmiņš (T.29802373)


Kontaktinformācija: Gundega Siliņa (T. 27820430)

 

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Vizule

Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67330314; 29192298

E-pasts: Dace.Vizule@km.gov.lv


Papildu informācija:

Anita Kleinberga

Kultūras ministrijas

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja

Tālr.: 67330309

E-pasts: Anita.Kleinberga@km.gov.lv