2019. gada 15. augustā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā (Kuldīgā, 1905. gada ielā 6) notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas (JSS) 5. biedru seminārs. Semināros iepazīstamies ar vieslektoru stāstiem un prezentācijām, kā arī plānojam sekcijas turpmāko darbu un nākamā gada gaidītākās aktivitātes – Baltijas jauno speciālistu saietu un konferenci “4CanGurus”.


Kas viesosies augusta seminārā? Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane semināra dalībniekus iepazīstinās ar novērojumiem, kuri radušies ilggadēji veidojot literatūras sarakstu un krājot citātus par bibliotekāra tēlu daiļliteratūrā. Ar praktisku nodarbību Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas vadītāja Aija Jankava palīdzēs attīstīt prasmi būt aktīvam gan ikdienā, gan pasākumu organizēšanā, kas ir sevišķi noderīgi bibliotēku darbā ar bērniem.


LBB JSS 5. biedru semināra programma:

12.15–12.30 Reģistrēšanās
12.30–13.00 Semināra atklāšana. Biedru un dalībnieku iepazīšanās
13.00–13.30 “Bibliotēka – patvērums inteliģentiem savādniekiem” (Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane)
13.30–14.00 Nodarbība “AKTĪVS” (Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas vadītāja Aija Jankava)
14.00–14.30 Kafijas pauze
14.30–15.30 JSS biedru sapulce


Pieteikšanās veidlapa (piedalīties seminārā var ikviens nozares speciālists, dalība bez maksas)
 
Semināra norisi atbalsta:
Latvijas Bibliotekāru biedrība

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Valsts kultūrkapitāla fonds


 
Informāciju sagatavoja:

Aiga Pīķe

LBB JSS vadītāja