2018. gada 9. novembrī plkst. 17.30 Rīgas Centrālās bibliotēkas (Brīvības ielā 49/53) 2.stāvā, Lasītāju zālē Latvijas dievturu sadraudze aicina uz Mārtiņlaika vakarēšanu.

 
Jau izsenis ziemas vakaros latvju sētu un saimju tradīcijā bijusi raksturīga kopā nākšana - ar dziedāšanu, stāstiem, rotaļām. Laika gaitā šī senā lauku sētu tradīcija nav zudusi, bet ir mainījusies - par sev raksturīgu mūsdienās to padarījuši daudzi tadicionālās kultūras draugi. Tā tuva arī Latvijas dievturu sadraudzes ļaudīm. Ir svarīgi kopānākšanas, sadziedāšanas un sarunu – stāstu tradīcijas kopt un veidot katram pašam arī mūsdienās, 21.gadsimtā. Tāpēc arī mēs nākam kopā. Arī izzināt tuvojošos svētku svinēšanas paradumus un mācīties tiem atbilstošas dziesmas.


Tuvojas Mārtiņi, vai kā vietām tos dēvē, Mārteņa laiks, - tas ir ziemas laika sākums. Gada tumšākā laika sākums. Dažbrīd saka – Mārtiņos ziemai vārti vaļā. Sezonas pēdējie ražas svētki. Gada laikā sarūpētais, sagādātais nonācis apcirkņos. Var notikt izvērtēšana – kas atstājams nākamā gada sējai, kas lietojams tūlīt. Un ne jau vienīgi par lauku un dabas ražu mēs šādi varam runāt un vērtēt. Līdzīgi mēs katrs savu veikumu varam vērtēt – lai kurā jomā mēs darbotos un savu veikumu vērtētu. Arī pašizaugsme ir tieši tāpat vērtējama.


Mārtiņš bija labs vīriņis

Aiz visiem vīriņiem:

Ni rudeni, pavasari,

Pašā maizes laiciņā.


Arī šisreizes dziedāšanas ritus vadīs Rīgas folkloras kopas Laiva vadītāja, dievture Anda Ābele. Kopā izdziedāsim Dieva, mītoloģiskās un citas atbilstošas Mārtiņu laika dziesmas. Tāpat arī mācīsimies tradicionālas lietuviešu vēlā rudens laikmeta dziesmas un iesim rotaļās.


Aicinām visus, - tradīcijas draugus, domubiedrus un citus ieinteresētos, kuri vēlas izzināt, mācīties un piedzīvot kopā būšanas un kopādziedāšanas un kopā izzināšanas prieku.

 

 
Ziņu sagatavoja:

Gunta Saule

LDS saziņa

tālr.: 27811297

E-pasts: saulegunta@gmail.com

https://dievturi.blogspot.com/

 

Facebook - @dievturi

Draugiem.lv - @dievturi

Instagram - @dievturi

Twitter - @dievturi