2018. gada 18. jūlijā plkst. 16.00 Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī-muzejā (Rīgā, Lāčplēša ielā 48-8) notiks unikāla dzejas izdevuma “100 dzejoļi Latvijai” atvēršanas pasākums. Krājums "100 dzejoļi Latvijai" neierastā veidā palūkojas uz Latvijas simts gadu garo ceļu – ar 100 dzejnieku 100 dzejoļiem, kas tapuši laikposmā no 1918. gada līdz 2017. gadam.


Dzejoļi, raugoties simts gadu griezumā, atklāj patiesu latviešu dzejnieku mīlestību pret savu zemi un dziļu dabas izpratni. Dzejnieki raksta par piederību Latvijas valstij, kas allaž ir bijusi un būs sargājama, gan arī par lokālu piederību konkrētām Latvijas vietām. Dzejoļos pausta dziļa godbijība pret latviešu valodu, tās dialektiem, apliecinot, ka valoda ir mūsu identitātes pamats.


Krājums sakārtots, izvēloties katrā gadā, sākot no 1918. gada līdz 2017. gadam, kāda latviešu dzejnieka dzejoli, kas publicēts atbilstošajā gadā izdotā dzejoļu krājumā (nav ņemts vērā dzejoļa uzrakstīšanas gads). Problemātiska bija dzejoļu atlase 20. gs. 40.–50. gados, jo krājumā nav iekļauti padomju Latviju slavinoši dzejoļi, tāpēc, atspoguļojot 1945., 1951., 1954. gadu, izmantoti trīs dzejoļu pirmpublicējumi periodikā.


Izdevuma “100 dzejoļi Latvijai” pievienotā vērtība ir ilustratīvais materiāls desmit fotogrāfijās, kas ataino dzejnieku radošu kopā būšanu, kā arī tikšanās brīžus ar lasītājiem dažādās Latvijas pilsētās.


Jaunā grāmata ir kā rosinājums lasītājam meklēt savus dzejoļus Latvijai, atsaukt atmiņā kāda mīļa dzejnieka radīto, iepazīt nezināmos un pārlūkot savos un bibliotēku grāmatplauktos latviešu dzejas krājumus, tā ielūkojoties Latvijas dvēselē.

 

 
Papildu informācija:
Tālr.: +371 67105942, +371 28359901
e-pasts: antra.medne@riga.lv
www.cakamuzejs.riga.lv
*********************************************************************
Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis – muzejs. Lāčplēša ielā 48 – 8.
Darba laiks: Otrdienas - Sestdienas no 11.00 līdz 17.00; Svētdien, pirmdien – slēgts