2017. gada 14.decembrī lkst. 18.00 -19.00 Lutera draudzes namā (Torņakalna ielā 5, Rīgā) notiks mācītāja Induļa Paiča pirmās grāmatas "Dvēseles deviņi uzdevumi" atvēršanas svētki

 

Grāmatas autors Indulis Paičs ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs, kristīgās meditācijas un apzinātības skolotājs, studējis Lutera Akadēmijā un Latvijas Universitātē.