2015. gada 3., 4. un 5.jūnijā biedrība "Latvijas Kultūras centru asociācija" sadarbībā ar Eiropas Kultūras centru tīklojumu (European network of culture centres), Rīgas Domi un Latvijas Nacionālo kultūras centru Rīgā rīko ENCC ikgadējo kultūras projektu gadatirgu ar pamattēmu - "Mūsdienu sabiedrības saknes: kultūras centru loma".

Kultūras projektu gadatirgus ietvaros plānotas lekcijas, semināru nodarbības, diskusiju paneļi un darbs grupās, lai apmainītos ar idejām starp dažādu Eiropas valstu kultūras speciālistiem un veiktu iestrādes starptautisku kultūras projektu veidošanai starp pasākumā pārstāvēto dalībvalstu organizācijām, liekot akcentu uz tradicionālās kultūras nozares projektiem.

Pasākumam reģistrējušies 30 dalībnieki, no tādām valstīm kā Beļģija, Dānija, Brazīlija, Spānija, Austrija, Vācija, Dānija, Horvātija, Itālija, Polija un 35 dalībnieki no Latvijas kultūras institūcijām Lai Eiropas kultūras centru pārstāvjiem radītu plašāku iespaidu par valsts kultūrpolitikas realizēšanu Latvijā un Rīgā, par pasākuma norises vietām izvēlētas organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan pašvaldības, gan nevalstisko sektoru:

03.06. - Kultūras un mākslas biedrībā "NOASS" (pasākuma atklāšana, LR Kultūras ministrijas pārstāvja apsveikuma uzruna, kultūras projektu prezentācijas, kultūras programma ar Rīgas un Latvijas kultūras centru kolektīvu piedalīšanos);

04.06. - Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" ( lekcijas, diskusiju paneļi, darba grupas, projektu prezentācijas);

05.06. - Rīgas Nevalstisko organizāciju namā (projektu izstrāde darba grupās, tradicionālās kultūras pārstāvju prezentācijas KTMC "Ritums" lietišķās mākslas studijās, projektu attīstības un kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas programmas prezentācija).

05.06. - Projekta noslēgumā plānota ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta pārstāvja uzruna.


Papildus informācija: http://www.encc.eu/

Projekta vadītāja Dita Pfeifere
E-pasts: ditapfeifere@inbox.lv