Sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību (turpmāk LRS) Nacionālās rakstniecības atbalsta fonds (turpmāk NRAF) izsludinājis konkursu prozā un dzejā grāmatu manuskriptu pabeigšanai. Konkurss domāts profesionāliem rakstniekiem, kuri ir vismaz divu izdotu grāmatu autori.

Konkursa darbus manuskriptu izdrukas formātā var sūtīt pa pastu LRS no šī gada 15. aprīļa līdz 1. jūnijam (pasta zīmogs). Divi konkursa uzvarētāji prozas un dzejas žanrā katrs saņems piecus tūkstošus eiro (nodokļi iekļauti). Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti šī gada 15. augustā.

Ar NRAF konkursa nolikumu var iepazīties vietnē www.rakstnieciba.lv

Stipendiju fondu veido privāti un uzņēmumu ziedojumi. NRAF pateicas nacionālās rakstniecības atbalstītājiem: Andrim Bērziņam, Ainaram Ščipčinskim, Atim Sausnītim, Gundaram Strautmanim, Gundegai Blumbergai, AS "Latvijas Finieris", AS "Latvijas Gāze", AS "Dzintars".

NRAF ziedojumu bankas konts un rekvizīti:
Vienotais reģ. nr. 40008197853
Swedbank AS
Kods HABALV22
Konts LV83HABA0551034004686

Papildu informācija:

Nacionālās rakstniecības atbalsta fonds tika dibināts 2012. gada 13. septembrī. NRAF valdē darbojas Knuts Skujenieks, Edvīns Raups un Liāna Langa. NRAF patrons ir Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Ziņu sagatavoja:
Liāna Langa

Tagi: Konkursi, Literārie konkursi