2013. gada 23. februārī plkst. 15.00 Kocēnu novada Kocēnu kultūras namā notiks piemiņas sarīkojums, kas veltīts tautā iemīļotu dzejas krājumu, romānu un pasaku grāmatu autores, rakstnieces Skaidrītes Kaldupes 91. dzimšanas dienai.

 

Pasākuma laikā notiks jaunās grāmatas "Degošā paaudze jeb poēma par Gauju un mīlestību" atvēršana. Grāmatu Skaidrīte Kaldupe veltījusi paaudzei, kuras dzīvi sagandēja vai arī pilnīgi iznīcināja Otrais pasaules karš. Sarīkojuma laikā norisināsies tikšanās ar izdevniecības "Solvita" galveno redaktori Veroniku Lāci un dzejnieku Imantu Auziņu, kurš ir rakstījis ievadvārdus vairākām Skaidrītes Kaldupes grāmatām. Pasākumā piedalīsies un atmiņas stāstos dalīsies Skaidrītes Kaldupes talanta cienītāji no Mazsalacas, Sēļiem, Alūksnes novada Annas pagasta, Raunas, Rīgas, Jelgavas un Kocēnu novada. Muzikālu veltījumu sniegs Kocēnu kultūras nama dāmu trio "Kas ar mani". Skaidrītes Kaldupes likteņkoka zaros būs izplaukuši ļoti īpaši ziedi - rakstnieces mūža darbi - grāmatas.

 

Piemiņas pasākumu organizē Kocēnu kultūras nama vadītāja un novada kultūras darba koordinatore Ināra Blūma, kura savulaik ir rīkojusi un vadījusi Skaidrītes Kaldupes grāmatu atvēršanas svētkus un tikšanās reizes ar rakstnieci Kocēnos, Vaidavā un Mazsalacā.

 

Rakstniece Skaidrīte Kaldupe (dzimusi Ķikute) dzimusi 1922. gada 24. februārī Mellužos, mācījusies bijušajā Dubultu ģimnāzijā, vēlāk strādājusi par skolotāju Pumpuru vidusskolā. Pirmais publicētais dzejolis "Dzimtenei" laikrakstā "Ventas Balss" 1945. gada 8.maijā. Pirmā izdotā dzejoļu grāmata "Jūras tuvums" 1958. gadā.

 

Skaidrīte Kaldupe rakstījusi arī romānus, stāstus, kā arī literārās pasakas. Izdots vairāk nekā 60 grāmatu. Kopš pirmās publikācijas viens no Skaidrītes Kaldupes galvenajiem daiļrades motīviem ir dzimtās zemes mīlestība un ētisko vērtību aizstāvība. Viņas dzejai izteikta latviska mentalitāte, sirsnība un skaidrība, kā arī turpinātas latviešu romantiskās dzejas tradīcijas. Pēdējos krājumos nereti izmantoti latviešu folkloras motīvi.

 

Skaidrīte Kaldupe mūžībā aizgāja 2013. gada 6. janvārī, 90 gadu vecumā.

 

Papildu informācija:

Eva Eglīte

Kocēnu novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 642 07683 

www.kocenunovads.lv