Izstādē apkopota naudas vēsture, kas aptver laika posmu sākot ar naturālo maiņu līdz Latvijas Republikas nacionālajai valūtai – latam. Izstādē eksponētas Saldus muzeja krājumā esošās numismātikas kolekcija - gan monētas, gan papīra naudas zīmes.
Naudai sabiedrības dzīvē aizvien ir bijusi un joprojām ir nozīmīga vieta, ne tikai ekonomikā, bet arī kultūrvēsturē un politikā. Tā uzskatāmi atspoguļo visu civilizācijas attīstības gaitu. Naudas vēsture Latvijā ir ļoti interesanta un vienlaikus sarežģīta. To noteikusi mūsu zemes ilgstošā saistība ar citu tautu politisko un ekonomisko virskundzību.

Tagi: Vēsture, nauda