Mūs vēl arvien turpina priecēt saulainais septembris un līdz ar to arī dzeja, jo tradicionāli jau iegājies, ka septembris ir dzejas mēnesis. Šogad dzejas lasījumi veltīti divām mūsu novadniecēm.

      Šāgada dzejas mēnesis mums ir īpašs ar to, ka Stirnienē dzimušajai literatūrzinātniecei, dzejniecei Paulīnei Zalānei Vallenai aprit ļoti skaista jubileja - 85 gadi. Dzejniece mūža lielāko daļu nodzīvojusi emigrācijā un savu dzeju publicējusi gandrīz visos trimdas latviešu periodiskajos izdevumos un antoloģijā. Pēc atgriešanās Latvijā tika izdots viņas dzejoļu krājums "Cilvēka ceļš", kas ir gadu gaitā rakstīto dzejoļu izlase, kurā viņa izjusti un iespaidīgi izstāsta savu dzīvi no bērnu baltajām dienām cauri nebaltajām līdz atgriešanās laikam atkal baltajās. Šo viņas dzīves ceļu dzejā izstaigājām kopā ar Stirnienes pamatskolas skolēniem.

     Varakļānu pagastā dzimusī un augusī (pēdējos piecus gadus dzīvo Varakļānos) Ausma Grabovska dzeju savās burtnīciņās raksta jau kopš 2001. gada, publicēties sākusi 2013.gadā Madonas reģionālajā laikrakstā "Stars", un jau ceturto gadu ik palaikam varam lasīt viņas dzeju literārajā lappusē "Pieskāriens". Pagājušajā gadā viņas dzejolis iekļauts Latgales jauno dzejnieku dzejas krājumā "Latgales sirdspuksti". Ausma mūs iepazīstināja ar sevi, pastāstīja, kā pie viņas atnāk dzejoļi, atbildēja uz jautājumiem un kopā ar pamatskolas skolēniem lasīja savu dzeju. Ausmas dzeja ir tikpat sirsnīga, labestīga un gaiša, kā viņa pati.

 

Ziņu sagatavoja:

Ināra Kasparāne

Tagi: dzejas dienas