17. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka aicina uz priekšlasījumu cikla “Latvijas zīmolu leģendas” kārtējo pasākumu. Šoreiz Latvijas 99.dzimšanas dienas svētku ieskaņā bibliotēka piedāvās priekšlasījumu „Latvijas vēsture: karaliene „Laima”. Vilhelms Ķuze.”.

 

Latvijā nav daudz tādu zīmolu, kas var lepoties ar tik senu vēsturi. Vēl mazāk ir tādu, kas cauri gadu desmitiem, vēstures līkločiem un cilvēku paaudzēm var lepoties ar starptautisku atpazīstamību un konkurētspēju. Aizsācies vēl pirms 145 gadiem, “Laimas” stāsts pauž visas Latvijas attīstības vēstījumu.

 

"Mans uz­de­vums nav pil­dīt sa­vu ka­ba­tu un iedzīvo­ties, bet gan no­stā­dīt šo fab­ri­ku priekš­zī­mī­gi Lat­vi­jai par go­du, lai šī fab­ri­ka bū­tu zieds Lat­vi­jas vai­ņa­gā,”  teicis  Lat­vi­jas na­ci­onā­lās sal­du­mu rūp­nie­cī­bas pamat­li­cē­js Vilhelms Ķuze (1875-1941) .

“Strādā kā zirgs, līksmojies kā ķēniņš!” –vārdi, kas raksturojuši arī paša uzņēmēja attieksmi pret dzīvi, lasāmi grāmatās par viņu. Arī audiožurnāla „Doma” šī gada oktobra numurā var izlasīt rakstu par tā dēvēto   „konfekšu karali”. Vilhelma Ķuzes  mantojums ir atmiņas par krietnu cilvēku un progresīvu personību 20. gs. 20.-30. gadu Latvijas tautsaimniecībā. Vi­ņa vār­du zi­nā­ja ik­viens – gan liels, gan mazs, gan vienkāršie cil­vē­ki, gan sa­bied­rī­bas eli­te, un to  der zināt un atcerēties arī šodien.

 

Gatavojoties Latvijas simtgadei, Rēzeknes filiālbibliotēkā šogad notiek priekšlasījumu cikls „Latvijas zīmolu leģendas”. Latvijas zīmolu leģendas –  tas ir stāsts par Latvijas rūpniecības leģendām un to ražojumiem, par Latvijas klasiskām vērtībām, par cilvēkiem, kas darījuši Latvijas vārdu pazīstamu pasaulē.

Laipni lūgti apmeklēt 7. priekšlasījumu cikla „Latvijas zīmolu leģendas” pasākumu, šoreiz pāršķirot „saldo” Latvijas vēstures lappusi!

Ziņu sagatavoja:

Ināra Zeltiņa

Tagi: LNerB, Priekšlasījumi, LNerB Rēzeknes filiālbibliotēka