Atzīmējot Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļu, kura 2019. gadā norisinās no 30. maija līdz 5. jūnijam, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” tika izvietots konteiners nolietotu bateriju un telefona akumulatoru nodošanai.

Bateriju šķirošanas konteiners būs pieejams bibliotēkā neierobežotu laiku un sniegs vietējā mikrorajona iedzīvotājiem iespēju ērti un ātri šķirot baterijas, kuras satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vielas un kuras pēc izlietošanas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Kā liecina “Latvijas Zaļā punkta” informācija – viena zemē nomesta pirkstiņbaterija rada augsnes piesārņojumu kvadrātmetra platībā, kas saglabājas apmēram 100 gadus!

 

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa tiek rīkota piekto reizi, un tās laikā visā Eiropā ar dažādu aktivitāšu palīdzību tiek pievērsta iedzīvotāju uzmanība Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) izvirzītajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. To vidū ir nabadzības un bada izskaušana, dzimumu līdztiesības panākšana, klimata pārmaiņu mazināšana un vēl 14 citi nozīmīgi globāli mērķi, ar kuriem var iepazīties te: https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki.

 

Saudzē dabu – nāc uz bibliotēku šķirot un iepazīties ar informāciju, kā var dzīvot apkārtējai videi draudzīgāku dzīvesveidu!

Ziņu sagatavoja:

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja
Jana Šlapaka

Tagi: atkritumu šķirošana, LNerB, Vides aizsardzība, Latvijas Neredzīgo bibliotēka, LNerB Daugavpils filiālbibliotēka, Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa 2019