Izstāde veltīta Zinību mēnesim par pedagoģijas virzienu pamatiem un dažādu pieeju mācīšanai. Materiālos ietverta informācija ne tikai par pedagoģijas vēsturi, bet arī par dažādām šo zinību atziņām un mūsdienu skolu un zināšanu veidiem. Neiztrūkst gan klasiskajai pedagoģijai, gan Valdorfa un Montesori pedagoģijai veltītas grāmatas. Ievērojām, ka izglītībā nākamais ir Tehnoloģiju gads. Aicinām izmantot bibliotēkā pieejamās tehnoloģijas un informācijas avotus.
Dosim iespēju ieskatīties arī topošajiem pedagogiem svarīgajās grāmatās. Taču šoreiz laikam būs tā reize, kad izstādē nenonāks itin visas skolai veltītās grāmatas, jo to, vienkārši, ir diezgan daudz. Tāpēc atcerieties, ka grāmatas par skološanu un skološanos atrodamas arī bibliotēkas plauktos. Pagaidām, apkopojot dažādus avotus esam atraduši vairākus pedagoģijas veidus – vispārīgā, aprakstošā, praktiskā, normatīvā, bērnu, psiholoģiskā un sociālā pedagoģija. Varbūt ir vairāk? Izstādē iekļautajās grāmatās būs arī informācija, kā veidot karjeru skolas gaitās esot un kā palīdzēt bērnam mācīties.