Bibliotekāru talka 2019 - dzejnieka un atdzejotājā PĒTERA BRŪVERA dzimtajās mājās “Kalēji”.
Trešdien, 24. aprīlī, plkst.10.00 - 13.00, Līčos. 
Dzejas dienu norises vietas sakārtošana – lapu grābšana, zaru savākšana, dārza veidošana, zaļumošana un zupas vārīšana. 
Kontaktinformācija:
 Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv