Gribu pateikt savā un visas Lāčgalvju dzimtas vārdā mīļu paldies Ulbrokas bibliotēkas meitenēm (atļaušos viņas tā saukt) par lielo un nesavtīgo darbu virtuālās izstādes “Mana novada simtgades cilvēks” materiālu apkopošanā un kolekcijas izveidē par manu tēti, ilggadējo institūta direktoru un īstu sava novada patriotu - Edgaru Lāčgalvi.

Paldies personīgi bibliotēkas vadītājai Daigai par patiesi jauko un sirsnīgo sadarbību kolekcijas tapšanas laikā, un visu to ko viņa aizrautīgi dara novada cilvēku labā. 
Ļoti liels paldies arī novada cilvēkiem, kuri novērtēja tēta ieguldījumu Ulbrokas un visa Stopiņu novada attīstībā un izaugsmē pagājušā gadsimta otrajā pusē, un aptaujā ar ko Stopiņu novads var lepoties Latvijas saimē, minēja tieši Edgaru Lāčgalvi. 
Paldies gribu teikt arī institūta cilvēkiem, tēta līdzgaitniekiem, kuri atsaucās aicinājumam dalīties atmiņās par to laiku, kā arī sniedzot savu palīdzību savāktās informācijas apzināšanā. Paldies arī Stopiņu novada domes vadībai par sniegto atbalstu virtuālās izstādes tapšanā, kā arī personīgi Vitai Paulānei un Aināram Vaičulēnam, pagodinot prezentācijas pasākumu klātienē. 
Paldies par sirsnīgo un silto atmosfēru, kas jūtama ik uz soļa jūsu mājīgajās bibliotēkas telpās, kur vakar notika apjomīgā darba prezentācija, par ļoti garšīgo torti un citiem našķiem.
Man ir liels prieks un arī gandarījums, ka Stopiņu novadā augstu tiek turētas novada sabiedriskās un vēstures vērtības un godāti cilvēki, kuri ar savu darbu ir veidojuši šo novada vēsturi un likuši stiprus pamatus tam, lai novads būtu tāds, kādu mēs to redzam šodien. Un es esmu lepns, ka arī man bija iespēja vairāk kā divdesmit gadus būt ļoti cieši saistītam ar jūsu/mūsu novadu, un ka es šo saikni varu uzturēt joprojām. 
Novēlu, lai jums visiem veicas turpmākajos darbos, un būtu vēl daudz šādu kopēju sirds siltuma dāvātu mirkļu, kas dara bagātāku katru no mums.

Patiesā cieņā un mīlestībā – Ainārs Lāčgalvis

Ziņu sagatavoja:

Ainārs Lāčgalvis

Tagi: Novadpētniecība, Ulbrokas bibliotēka, Stopiņi, Ainārs Lāčgalvis, Mana novada simtgades cilvēks, Edgars Lāčgalvis, virtuāla izstāde