Kad?

Kas?

Kur?

01.10.–30.10.

Tematiska izstāde

“Viss ir melodija”

Atzīmējot Starptautisko mūzikas dienu (1.okt.) 

Zemgales iela 24

 

01.10.–30.10.

 

 

30.09.–30.10.

Rakstniecei Norai Ikstenai – 50 (1969)

 

Plaša daiļliteratūras izstāde

“Starp divām durvīm”

 

Grāmatu izstāde (9.–12. kl.)

“Vairāk par dzīvi” 

 

Zemgales iela 24

 

 

Kūdras iela 16

01.10.–30.10.

Iespieddarbu izstāde

“Tie, kuri dzīvo mums līdzās” 

Atzīmējot Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu (4.okt.)

Zemgales iela 24

01.10.–30.10.

Tematiska izstāde

Drīzi gāju, drīz darīju,
Drīz lēno nicināju

Publikācijas par darba tikumu, par rokdarbiem

Zemgales iela 24

30.09.–30.10.

Grāmatu izstāde (5.–12. kl.)

“Kas ir skaistums?”

Angļu rakstniekam, dramaturgam, dzejniekam Oskaram Vaildam – 165 (1854 – 1900) 

Kūdras iela 16

30.09.–30.10.

Iespieddarbu izstāde (1.–4. kl.)

“Grāmatas - lielas un mazas - visas ir labas”

Kūdras iela 16

01.10.–30.10.

Publikāciju izstāde (9.–12. kl.)

“Dekupāžas maģija”

Rokdarbu grāmatas un žurnāli

Kūdras iela 16

Datums un

laiks tiks precizēts

Pasākums – “Rīta stunda bibliotēkā”

Sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem

Kūdras iela 16