Datums

Tematiskās izstādes vai pasākuma nosaukums

Norises vieta

 

 

 

01.07.–31.07.

Iespieddarbu izstāde

“Ar grāmatu par pilsētu”

Izdevējai, žurnālistei Anitai Mellupei – 65 (1954)

Zemgales iela 24

01.07.–31.07.

Literatūras izstāde

“Piepildīti un nepiepildīti sapņi”

Rakstniecei Airisai Mērdokai — 100 (1919–1999)

Zemgales iela 24

 

 

01.07.–31.07.

 

 

01.07.–31.07.

Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 75 (1944–2003)

 

Dzejas izstāde

“Debess visu dienu vaļā”

 

Grāmatu izstāde (1.–4. kl.),

“Piedzīvojumi dabā”

 

 

Zemgales iela 24

 

 

Kūdras iela 16

 

 

01.07.–31.07.

 

 

01.07.–31.07.

Dzejniekam Kārlim Vērdiņam – 40 (1979)

 

Grāmatu izstāde

“Rakstīt tā, kā jūt”

 

Literatūras izstāde (5.–9. kl.)

“Neatvadīdamies, neatskatīdamies.... ”

 

 

Zemgales iela 24

 

 

Kūdras iela 16

01.07.–31.07.

Grāmatu izstāde (1.–4. kl.)

“Esi mazā drauga saimnieks”

Izstāde par mājdzīvniekiem - suņiem

Kūdras iela 16

01.07.–31.07.

Iespieddarbu izstāde (9.–12. kl.)

“1000 neizskaidrojami fenomeni”

Noslēpumainākie, neizskaidrojamākie pagātnes un tagadnes stāsti

Kūdras iela 16

01.07.–31.07.

Lasīšanas veicināšanas programma

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

Kūdras iela 16