Latvijas Bibliotēku nedēļas aktvitātes

Atzīmējot Pasaules veselības dienu (7. aprīlis)

01.04.–30.04.
Grāmatu izstāde (5.-12.kl.)
"Veselība pilienu pa pilienam"

 

Pavasara saulgrieži - Lieldienas

16.04.–30.04.
Grāmatu izstāde (1.–4.kl.) 
"Spīdi nu, saulīte, Lieldienu rītā!"

 

01.04.–30.04.
Grāmatu izstāde (9.–12.kl.) 
"Būt vai nebūt?"
Angļu dzejniekam un dramaturgam Viljamam Šekspīram – 455 (1564 – 1616)

01.04.–13.04.
Iespieddarbu izstāde (1.–4.kl.)
"Neparasti parastais!"
Latviešu rakstniekam Vikam – 80 (1939)

Datums un laiks tiks precizēts
Pasākums "Iepazīšanās ar bibliotēku" 
Sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem