Latvijas Bibliotēku nedēļas aktvitātes

 

Atzīmējot Pasaules veselības dienu (7. aprīlis)
02.04.–30.04.
Tematiska izstāde
"Uz veselību!"

 

Pavasara saulgrieži - Lieldienas

16.04.–30.04.
Tematiska izstāde
"Pavasara svētki - Lieldienas"

 

02.04.–30.04.
Iespieddarbu izstāde
"Visu izšķir konteksts"
Tulkotājai Maimai Grīnbergai – 50 (1969)