Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)

 

01.03.–29.03.

Grāmatu izstāde (1.–4.kl.)

"Bērni, bērni... kur jūs skrienat?"

Dzejniekam Vilim Plūdonim – 145 (1874–1940)

 

01.03.–29.03.

Iespieddarbu izstāde (5.–9.kl.)

"Prāto! Risini! Domā!"

Krustvārdu mīklas, prāta spēles

 

01.03.–29.03.

Grāmatu izstāde (9.–12.kl.)

"Laimīga dzīve"

Itālijas rakstnieku daiļdarbi

 

Datums un laiks tiks precizēts

Bibliotekārā stunda

"Rīta stunda bibliotēkā"

Sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem