7.februārī, plkst.16:00

Lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018» gada noslēguma pasākums «Lasītprieks nav zudis»


28.janvāris-28.februāris

Iespieddarbu izstāde (1.-4.kl)

«Reiz kādā pasaku zemē»

Latviešu rakstniecei, ilustratorei Margaritai Stārastei – 105 (1914-2014)


4.februāris-28.februāris

Dzejas grāmatu, publikāciju izstāde (9.-12.kl.)

«Deg sirds kā rudens vakars mūžīgās ilgās...»

Dzejniecei Austrai Skujiņai – 110 (1909-1932)


4.februāris-1.marts

Iespieddarbu izstāde (9.-12.kl.)

«Raibu raibā mīlestība...»

Atzīmējot Sv. Valentīna dienu