2.janvāris-31.janvāris

Daiļliteratūras izstāde

"Ar sauli debesīs"

Latviešu rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80 (1939) 


2.janvāris-31.janvāris

Iespieddarbu izstāde

"Skarbā brīnumzeme"

Japāņu rakstniekam Haruki Murakami – 70 (1949) 


2.janvāris-31.janvāris

Tematiskā izstāde – pasakas pieaugušajiem

"Teiksmainā pasaule"


2.janvāris-31.janvāris

Joku, anekdošu, karikatūras izdevumu izstāde

"Ar smaidu – vieglāk"