20.novembris-14.decemb is

"Soli pa solītim pretī Ziemassvētkiem"

Grāmatu izstāde (1.-4. kl.)


3.decembris-28.decembris

"Izsapņots īstenībā"

Krievu rakstniekam Ivanam Turgeņevam — 200 (1818–1883)

Iespieddarbu izstāde (5.–12.kl.)


3.decembris-28.decembris

"Ak, šī žurnālu pasaule… koša un pievilcīga"

Periodisko izdevumu izstāde (9.–12.kl.)

5.decembris, 9:00-16:00
"Ziemassvētku pārsteigums"
Radošās darbnīcas jaunākā vecuma bērniem
Darbnīcas vada Agita Lūse