4.–29.septembris
"Viss, ko tu lasi, kļūst par tavu dienasgrāmatu"
Iespieddarbu izstāde
Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

Latviešu dzejniecei, grāmatizdevējai Inesei Zanderei — 60 (1958)

 

4.-29.septembris
"Topiet jūs Latvijai pamats un spēks"
/Kārlis Jēkabsons/
Dzejas izdevumu un publikāciju izstāde, atzīmējot Dzejas dienas 2018

4.–29.septembris
"Kopīgais atspoguļojas literatūrā"
Baltijas valstu autoru grāmatu izstāde, veltīta Baltu vienības dienai (22. septembris)