30.jūlijs - 10.augusts

Literatūras izstāde ( 9.–12.kl.)

“Gaisma aust”

Latviešu dzejniecei Olgai Lisovskai — 90 (1928–2015)


30.jūlijs - 17.augusts

Tematiskā izstāde par rūķiem (1.–4. kl.)

“Viesos Rūķu ciemā”


30.jūlijs - 31.augusts

Jaunatnes literatūras sērijā “Skolas romāns” izdoto grāmatu izstāde (7.–12. kl.)

“Sirds kliedziens”


30.jūlijs - 31.augusts

Dienvidamerikas valstu rakstnieku grāmatu izstāde (5.–12. kl.)

“Mazliet no tropiem”


27.augusts - 21.septembris

Iespieddarbu un publikāciju izstāde (1.–  4. kl.)

“Viegliem, raitiem soļiem

dosimies uz skolu”

Veltīta Zinību dienai (1. septembris)