1.–29.jūnijs
"Sūnu, piparmētru, zāles... ZAĻŠ"
Grāmatu izstāde cikla "Es neatceros grāmatas nosaukumu, bet tā bija… krāsā" ietvaros

 

 

1.–29.jūnijs
"Eksistences trauslums"
Angļu rakstniekam Ianam Makjuanam — 70 (1948)