Literatūras izstāde, veltīta latviešu rakstniecei Skaidrītei Kaldupei — 95 (1922–2013)