Literārā pasākuma ievadā tika iedegta svecīte par piemiņu 1949. gada 25. marta deportāciju 70. gadadienas atcerei.

Pasākuma laikā tika atzīmētas sekojošas jubilejas: dzejniekam Vilim Dzērviniekam- 60, trimdas  rakstniecei Aīdai Niedrai- 120 un dzejniekam Vilim Plūdonim- 145. 

Ziņu sagatavoja:

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja V. Škestere