Ludzas Pilsētas Galvenā bibliotēka rīkoja tikšanos ar latviešu kino, teātra un operas režisoru V. Kairišu.

Mežvidu bibliotēkas lasītāju grupa apmeklēja Ludzas PGB organizēto pasākumu.

Ziņu sagatavoja:

Mežvidu pagasta bibliotēkas vad. V. Šķestere