Diska "Vasals-vinnej-puk" klausīšanās

Mežvidu PII "Saulīte" bērni bibliotēkā klausījās disku latgaliešu valodā.

Ziņu sagatavoja:

Bibliotēkas vadītāja V. Škestere

Tagi: bibliotēkas