16.-18.novembrim Literatūras izstāde "Latvija" 2.-30. novembrim Bērnu žūrija