Bibliotēku nedēļa 2016

2016. g. 12.- 29. aprīlis

Devīze “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”

Pasākumu plāns LNCB

 

12.- 29. aprīlis. Plakātu  – kolāžu  “Tavs ceļš uz bibliotēku” veido LNCB Bērnu literatūras nodaļas lasītāji.

18.- 29. aprīlis. Literatūras izstāde “Bibliotēkas fotogrāfijās.”

19. aprīlis. “Esam kopā, esam bibliotekāri.” Svētku pasākums LNCB darbiniekiem

19. aprīlis  plkst. 14.00- 15.00. Akcija “Lasāmais soliņš”(ja labi laika apstākļi) Veltām stundu lasīšanai, lasām ārā, lasām kopā! Pasākums notiek LNCB skvērā

19.- 27. aprīlis. Lasītāji vērtē “Manas attiecības ar manu  bibliotēku.”

22. aprīlis. Akcija „Uzdāvini jaunu grāmatu savai bibliotēkai!”

19.- 22. aprīlis. Atvērto durvju dienas bibliotēkā.

21. aprīlis. Akcija “ Ātrā grāmatu palīdzība.” LNCB dāvina žurnālus Līvānu slimnīcai.

23. aprīlis 12.00- 14.00. Voluntieri bibliotēkā. Sadarbībā ar jauniešu  centru “Kvartāls” datorskolas nodarbība senioriem “Dators – mans draugs un palīgs”, konsultācija datorlietotājiem

28. aprīlis. Seminārs Līvānu reģiona bibliotekāriem.

28. aprīlis plkst. 13.30. Tikšanās ar žurnālisti un rakstnieci Ingu Jērumu.