Semināra programma

 

 

10.00-11.15    Lekcija “Sarunas par tikumību”, lektore Inguna  Sāre

11.15-12.30     Darbs ar SBA moduli sistēmā “ALISE”, LNCB sistēmbibliotekāre Laima Kozure

12.30-12.45    PĀRTRAUKUMS

12.45-13.15    Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē  “Bibliotekārā izglītība krustcelēs” gūtās atziņas, INCB direktore Ināra Valpētere 

13.15-14.30    LNCB filiālbibliotēku prezentācijas par bibliotēku darbu 2015. gadā

14.30-15.00    Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku aktuālie darba jautājumi