Dzejas dienu pasākumi LNCB un filiālbibliotēkās

 

LNCB

 

6. - 30. septembris.- Izstāde „Dzejas laiks ir sācies, kad dievs vēl nebija radījis pasauli, un turpināsies līdz pūcei aste ziedēs."
 (Eva Mārtuža)
Jaunākie dzejoļu krājumi bibliotēkā


11.- 30. septembris.- Bibliogrāfiskais  apskats "Jaunieguvumi dzejā LNCB."

 

22. septembris:

 

No plkst. 10.00- 12.00- Grāmatu galds

 

plkst. 12.00.- Aicinām uz tikšanos ar dzejnieci Liju Blūmu!

Pasākums notiks zālē „Straumes.”

 

LNCB Bērnu literatūras nodaļa

11.-29. septembris.- Jaunākās dzejas izstāde pirmskolas, jaunāko klašu skolēnu un pusaudžu, kā arī jauniešu zonās.

 

Datums tiks precizēts –Radošā darbnīca Dzeju dienu noskaņās 1. klašu skolēniem „Topi mana grāmatiņa!”

 

Sutru bibliotēka

 

19. septembris.- „Pateic, pateic, rūķīti!”

Dzejas dienām veltīts pasākums bērniem, kas tiek organizēts sadarbībā ar Sutru kultūras namu.

 

Rudzātu bibliotēka

 

4.- 29. septembris.- Izstāde Septembris – Dzejas mēnesis.”

 

 

Turku pagasta bibliotēka

 

6.-30. septembris.- „Iepazīsim bibliotēkas dzejas krājumu!”

Izstāde veltīta Dzejas dienām un iepazīstina ar jaunākajiem latviešu dzejnieku dzejas krājumiem

 

Rožupes bibliotēka

 

14. septembris.-  Dzejas dienu pasākums skolēniem.

3.-28.septembris.- IzstādeDzejas pasaulē.”

 

 

 

Druvas bibliotēka

 

6.- 30. septembris.- Izstāde „Dzeja ar mums un ap mums.”