Septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Harkovas Universitātes Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Irina Žuravļova, direktores vietniece Jeļena Babičeva, departamentu vadītājas Svetlana Korsikova un Marina Bobrova.

Vizītes laikā kolēģes detalizēti iepazinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku, apmeklēja Kompetenču attīstības centru un Bibliotēku attīstības centru, tikās ar Alekseja Apīņa Reto grāmatu un Rokrakstu nodaļas speciālistiem, gūstot ieskatu nodaļas krājumā. Prof. Viestura Zandera vadībā kolēģes iepazina LNB pastāvīgo ekspozīciju “Grāmata Latvijā”, digitālās bibliotēkas vadītājs Artūrs Žogla ciemiņus iepazīstināja ar Digitālā mantojuma centra Digitalizācijas sektoru. Viesi apmeklēja arī Krājuma saglabāšanas centru un tikās ar Bibliogrāfijas institūta speciālistiem.

 

Tiekoties ar LNB izpilddirektori Dzintru Mukāni, Ukrainas kolēģi detalizēti klāstīja nākotnes sadarbības plānus, ieskicējot attīstības iespējas. “Mēs savulaik esam bijuši identiskā situācijā: mēs braucām mācīties, pārņemt pieredzi no rietumvalstīm. Tagad kolēģi brauc pie mums, un tas ir mūsu pienākums šīs zināšanas un pieredzi sniegt.”

 

 

Ziņu sagatavoja:

Marta Dziļuma

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs