Lai zinātnes apritē ieviestu jauniegūtas vai mazzināmas bibliotēku vērtības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) "Zinātnisko rakstu" redkolēģija aicina pētniekus iesniegt rakstus izdevuma 7. sējumam "Vēstures avoti Latvijas bibliotēkās".

Latvijas dokumentārajam mantojumam bibliotēkās raksturīga liela daudzveidība: no 13. gadsimta rokrakstiem, inkunābulām jeb pirmajām iespiestajām grāmatām, universālajiem un specializētajiem laikrakstiem, žurnāliem, kartēm, atklātnēm līdz fotogrāfijām un stikla platēm, skaņuplatēm, audiovizuālajiem ierakstiem, digitālo resursu kolekcijām. Bibliotēkās ietilpināto dokumentu iespieddarbu kolekcijas vai to daļas sniedz iespēju izzināt kā lokālās, tā nacionālās vēstures problēmas, veikt salīdzinošus pētījumus dažādās nozarēs.

 

Zinātnisko rakstu krājuma "Vēstures avoti Latvijas bibliotēkās" tematiskā ievirze:

  • Avotpētniecības teorētiskie un lietišķie aspekti;
  • Avotu edīcijas sagatavošanas problemātika;
  • Latvijas bibliotēku, muzeju, arhīvu resursu kopas − kultūrvēstures, literatūras vēstures, grāmatniecības u. c. nozaru avotu bāze;
  • Kolekciju vai atsevišķu eksemplāru izcelsme;
  • Zudušās, pārvietotās, neiegūtās kolekcijas;Kolekciju veidotāji un pārzinātāji.

Rakstu iesniegšanas termiņš: 2020. gada februāris.

 Raksta maksimālais apjoms: 40 000 rakstu zīmes.

Rakstu izstrādāšanas un publicēšanas nosacījumi atrodami LNB TĪMEKĻA VIETNĒ.


Rakstu krājuma iznākšana paredzēta 2021. gadā. Tiks publicēta gan vispārpieejama elektroniskā versija, gan arī iespiests izdevums.
 

 
Papildu informācija:

Jana Dreimane

LNB "Zinātnisko rakstu" 7. sējuma redaktore

Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: jana.dreimane@lnb.lv

Tagi: Zinātniskie raksti