Ir publicēts Latvijas Bibliotēku oficiālās statistikas apkopojums par 2018.gadu.

Latvijas bibliotēku oficiālā statistika tiek apkopota, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un Statistikas likumu, nodrošinot Oficiālās statistikas programmas izpildi. Statistika tiek veidota, balstoties uz saņemtajiem datiem, kuri tiek ievadīti Latvijas kultūras statistikas publicējamo datu vietnē. Datus apkopo un publisko Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs.

 

Par 2018.gadu apkopotie statistikas dati šobrīd ir publicēti un pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā - sadaļā Bibliotēku statistika.

  

 
Kontaktinformācija:

Diāna Rudzīte

Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 67806128

E-pasts: diana.rudzite@lnb.lv

Tagi: Bibliotēku statistika 2018