Publicēts ikgadējais Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krājums "Latvijas izdevējdarbības statistika 2018", kurā pieejama informācija par 2018. gadā Latvijā izdoto izdevumu skaitu un tirāžām apkopotā veidā.

Latvijas izdevējdarbības statistika tiek apkopota, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un Statistikas likuma 4. pantu, nodrošinot Oficiālās statistikas programmas izpildi. Statistika tiek veidota, balstoties uz saņemtajiem obligātajiem eksemplāriem un Pārskatu par izdevējdarbību, kuru izdevējs iesniedz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

 

Latvijas izdevējdarbības statistika 2018

  
Publishing statistics of Latvia 2018

 
Pētniekiem un citiem interesentiem LNB piedāvā izmantot arī datu masīvu, kurā pieejama visaptveroša informācija (sākot no 1995. gada) par izdevumiem neapkopotā veidā.


Plašāka informācija par izdevējdarbības statistiku atrodama Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļvietnē, sadaļā "Izdevējdarbības statistika".

Tagi: Statistika, Izdevējdarbība, Latvijas izdevējdarbības statistika 2018